Ledere

More in this category »

Klimarealisme i medierne

More in this category »

Debatindlæg

More in this category »

Klimavideoer

More in this category »

Golden Oldies

More in this category »

Other News

Manipulation med temperaturdata

Ole Humlum har mange gange påpeget, hvordan de forskellige klimaforskningsinstitutioner går ind og ændrer på fortidens temperaturer i deres grafer. Det lyder jo mærkeligt, at man kan ændre på en temperatur, der allerede har været målt og i et år, der er gået for længst. Men ikke desto mindre er det en udbredt praksis.

Det må være klimatossernes mareridt

Det går den forkerte vej i forhold til klimamålet, skriver både Børsen og Berlingske.

Regeringen har beskrevet målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. frem mod 2030 som vores generations månelanding. Men nye tal viser, at det går den forkerte vej i forhold til klimamålet.

Havniveauet

Konventionel klimavisdom siger, at gletsjere og indlandsis smelter, bl.a. på Grønland og i Antarktis, og resultatet er en accelererende stigning i havniveauet på hele kloden. Stigningen har i princippet fundet sted, lige siden den sidste istid sluttede.

Bedøvelsesgasser

Her er en rigtig slem omgang. Gasser, der bruges til bedøvelse af patienter, der skal opereres, har samme effekt som CO2 og andre klimagasser. De medvirker til opvarmning af jorden, når de undslipper fra operationsstuerne og ud i atmosfæren.
Forfatterne til artiklen her har regnet ud, at ved godt en million operationer i USA slippes der en mængde bedøvelsesgas ud svarerende til, at man afbrænder ca. 1500 tons kul. Det skal sammenholdes med, at kulforbruget i USA sidste år var ca. 500 millioner tons.
Men artiklen anbefaler, at man i stedet for fuld bedøvelse af patienten nøjes med lokalbedøvelse, der giver meget mindre udslip af drivhusgasser.
Reelt foreslås det således, at hensynet til klimaet skal prioriteres højere end de lægelige overvejelser vedr. patientens sikkerhed. Det er uhyggeligt, og ikke mindst fordi effekten på klimaet er absolut nul.

Energilagring kræver plads og penge Sammendrag

I det følgende kigger vi på et udvalg af de løsninger, der kendes – eller er under udvikling – til lagring af energi. Energilagring er helt nødvendig i en elforsyning, der overvejende er baseret på vindmøller, og hvor man vil undgå fossile brændstoffer eller biomasse som backup energikilde.
Den rene vindbaserede forsyning må nødvendigvis kunne lagre overskudsenergien fra vindrige dage til brug i tidsrum, hvor vinden ikke blæser.

Fastlåste klimasituationer?

Den lange og tørre danske sommer i 2018 er blevet fremhævet som et bevis på klimaforandringerne, fremkaldt af det øgede CO2-indhold i atmosfæren. Et luftfoto af det danske landskab i 2018 blev af Extinction Rebellions danske repræsentant sammenlignet med et foto fra 2017.

Forsuring af verdenshavene sker ikke

Det er almindeligt accepteret, at havene optager en del af det stigende indhold af CO2 i atmosfæren. CO2 medfører en forsuring (”acidification”) af havet, forstået på den måde at pH falder. Forsuringen giver problemer for livet i havet, alle ved jo at muslingeskaller og sneglehuse bliver opløst i syre.

Antallet af tornadoer i USA er ikke stigende

Den globale opvarmning skulle føre til flere, større og mere ødelæggende storme (hurricanes, tornadoes), som årene går. Årsagen skulle være, at den varmere luft indeholder mere energi og derfor kan tilføre mere kraft til stormene. Selveste Al Gore fremførte påstanden i sin bog ”En Ubekvem Sandhed”.