Debatindlæg

Lyt til klimavidenskaben

Den mest robuste strategi er, at alle mennesker på jorden bliver rige og dygtige så hurtigt som muligt, og derved bedre kan sikre sig mod alle fremtidens så vel kendte som ukendte trusler.

Ældresagen deltager i jammeren

På denne baggrund at lade sig gribe af klimapanik – à là Thunberg og Hildebrandt – og rask væk plædere for ’nulvækst’ er iøvrigt ensbetydende med at fjerne ethvert grundlag for at realisere blot en beskeden del af selvsamme ‘FN verdensmål’, som Hildebrandt ellers taler så varmt for!

Hvordan forhindrer vi verdens undergang?

En meget vigtig pointe er, at i en situation med mange trusler, giver det ikke mening kun at bruge ressourcer på at sikre sig mod den ene, f.eks. global opvarmning. Det svarer til at bruge alle sundhedssektorens ressourcer på at bekæmpe én sygdom

Klimaøkonomi under forandring?

Klimalovens 70 pct.-målsætning er problematisk. Den er national og tager som sagt ikke hensyn til lækage. De danske afgifter mv. medfører, at reduktionsomkostningerne i Danmark allerede er omtrent dobbelt så høje som den globale skadevirkning, og reduktionsomkostningerne er stærkt stigende med øgede ambitioner

Åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen

Vi håber, ministeren vil inddrage os i de 500’s forslag, så klimadebatten nuanceres. Og vi håber, ministeren og regeringen vil tilpasse valget af strategier/politikker i Danmark vedr. klimaet, så de valgte indsatser harmonerer med og bygger på reduktion af de skadelige virkninger, som beviste klimasammenhænge (årsager og virkninger) udviser.