Debatindlæg

Debatindlæg Rekonstruerede temperaturer

Magi med fortiden

Vi har målt temperaturer rundt omkring på jorden siden før 1850. De gamle målinger kan findes i logbøger fra deres egen tid. Målingerne indgår i nutidens udarbejdelse af kurver over udviklingen i den globale temperatur. Nu sker der imidlertid det forunderlige, at i grundlaget for disse kurver er fortidens temperaturer blevet ændret – og altid i én retning. Fortiden er blevet koldere. Hvad sker der?

Debatindlæg

IPCC vinder på gyngerne, hvad de taber på karrusellen – og så lidt til!

I de seneste 50 år har verden gennemført et fuldskala forsøg, hvor atmosfærens indhold af CO2 er steget fra ca. 270 ppm til ca. 410 ppm. Altså med godt 50%, og det har givet en temperaturstigning på ca. 1 grad. Så vil man jo som almindelig amatør forvente, at en fordobling vil give en temperaturstigning på ca. 2 grader. Men det kan IPCC ikke bruge til noget, for deres forskere har forsket sig frem til, at klimafølsomheden er dobbelt så høj!
Hvad de taber på gyngerne vinder de på karrusellen.