Debatindlæg, Drivhusgasser, Klimarealisme i medierne

Snak om klimakrisen bør nedtones

Svovldioxid, SO₂, har haft stor indflydelse på temperaturudviklingen. SO₂ har et samspil med CO₂, fordi SO₂ køler klimaet. SO₂ svækker opvarmningen fra CO₂, når udledninger af SO₂ øges. Til gengæld, når SO₂ udledningerne reduceres, forstærkes opvarmningen fra CO₂. Det er det, som globalt sker i øjeblikket, hvor man globalt reducerer udledningerne af SO₂, fordi SO₂ er sundhedsskadelig.

Den kraftige globale opvarmning, som finder sted i øjeblikket kalder man klimakrisen, men når SO₂ som i Danmark går i nul, er det kun CO₂, som fortsætter opvarmningen.

Aktuelt viser DMI’s temperaturmålinger, at stigende globale CO₂ udledninger har haft ringe indflydelse på temperaturudviklingen efter at SO₂ udledningerne i Danmark gik i nul i år 2000 (fig. 1).

Fig. 1, kilde: DMI.

SO₂ udledes til atmosfæren ved afbrænding af fossile brændstoffer. Her går SO₂ sammen med andre molekyler og danner aerosoler, dvs. samlinger af partikler, som tilbagekaster Solens stråler. Aerosolerne fremmer skydannelsen og danner lyse skyer, som ligeledes tilbagekaster Solens stråler. Herigennem køler SO₂ klimaet.

Ved afsvovlning og filtre reducerer man udledningerne af SO₂. SO₂ har kun en kort levetid i atmosfæren og udvaskes med regn. Derfor er det lokale udledninger af SO₂, som påvirker temperaturen lokalt.

CO₂-hysteriet har nået nye højder, når – efter min mening – gale forskere foreslår, at man dæmper opvarmningen fra CO₂ ved at sprede den sundhedsskadelige SO₂ i stratosfæren.

Et eksempel fra Storbritannien viser, hvordan man i mange år har undertrykt viden om SO₂. Det er også historien om, hvordan klimaforskning bliver til konsensusforskning.

Indflydelsen af SO₂ ses tydeligt på temperaturudviklingen i Storbritannien (fig. 2):

Fig. 2: Middeltemperaturen i Storbritannien 1890-2022 i grader celsius.

 Fra 1930 til 1975 stiger temperaturen ikke. Det skyldes sandsynligvis, at udledninger af SO₂ øger. Fra 1976 til 1999 øges temperaturen kraftigt. Det er i den periode, hvor udledningerne af SO₂ reduceres. Fra 2000 stiger temperaturen fortsat, men stigningstakten er aftagende. Det er i den periode, hvor udledningerne af SO₂ fortsat reduceres men i aftagende takt, og udledningerne nærmer sig nul (fig. 3).

Fig. 3: SO2-udledningerne i Storbritannien 1970-2022, i mio. tons.

Nu skulle man tro, at klimaforskningen ville interessere sig for temperaturudviklingen i Storbritannien, ikke mindst fordi temperaturen i 45 år står stille fra 1930 til 1975. Det er ikke tilfældet. Der er dog i december 1992 en kort artikel i et videnskabeligt tidsskrift: Theoretical and Applied Climatology. Artiklen har overskriften: “Klimaforandringer i Storbritannien: Har SO₂ større betydning end CO₂?”

Forfatterne til artiklen konkluderer, at SO₂ i de sidste 40 år (fra 1992) har haft større indflydelse på klimaet i Storbritannien end det er tilfældet med CO₂. Forfatterne hedder: R. C. Balling Jr. og S. B. Ipso. Begge er klimaforskere og indgår i DeSmogs database om klima-disinformation. Som det fremgår af artiklen, er forskerne ikke skeptiske overfor klima eller klimaforandringer. Forskerne mener blot, at SO₂ i en periode har haft større indflydelse på klimaet i Storbritannien end CO₂.

Forskere, som bliver brændemærket, fordi de mener, at SO₂, Solen eller naturlige klimaforandringer også indvirker på klimaet, har svært ved at få deres forskning offentliggjort, svært ved at skaffe forskningsmidler, ligesom deres forskningsområde ikke fremmer deres karriere i forskerverdenen. Derfor har konsensusforskningen vundet indpas, hvor CO₂ udnævnes til mere eller mindre at være eneansvarlig for den opvarmning, som har fundet sted siden Den Lille Istids afslutning.

I de seneste år er der imidlertid gået hul på bylden, så selv velestimerede forskere udtaler sig om indflydelsen fra SO₂. Det sker også i Danmark. Velestimerede forskningstidsskrifter er ligeledes begyndt at offentliggøre klimastudier, som viser, at SO₂ har stor indflydelse på klimaet.

Konsensusforskningen har ført til store fejlinvesteringer i forsøget på at reducere udledningerne af CO₂. Det kan som i Danmark være investeringer i solcelle- og vindmølleparker, indfangning og deponering af CO₂ samt fremstilling af grøn brint.

Forsøget på at reducere udledningerne af CO₂ har imidlertid slået fejl, fordi industrierne i Fjernøsten er inde i en rivende udvikling, hvor efterspørgslen efter energi bliver dækker af afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Konsensusforskningen har også givet plads til dommedagsprofeter som António Guterres, Greta Thunberg og Al Gore. Når profeterne kommer med deres udsagn om, at eksempelvis havet koger, eller at menneskeheden vil blive udslettet, medmindre vi inden for fem år ophører med at bruge fossile brændstoffer, så protesterer hverken forskere eller medier.

Når verdens udledninger af SO₂ går i nul, vil man sikkert som i Danmark se moderate temperaturstigninger fremover. Så vil klimakrisen også på det globale plan være overstået. Indtil da må verden indstille sig på fortsat stærkt stigende temperaturer, men det vil kun være en overgang.

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Allan G Larsen

  Jeg har selv tit tænkt i den retning, der tænkes nok på Sebastian Mernild, som ofte trækkes frem af “stalden”. Han står jo last og brast med FN s klimapanel samt COP, konferencerne. Jo, såmænd!.

 2. allan astrup jensen

  “Hvornår ser vi f.eks. Henrik Svensmark på TV, og i de øvrige medier?! Det er snart på tide!.”
  Enig, men medierne tør nok ikke måske pga. af reaktioner fra folk som professoren fra Odense!

 3. allan astrup jensen

  Bemærkning til Søren Hansens sætning ovf.: “SO₂ har kun en ganske kort levetid i atmosfæren, og derfor er der ikke tale om nogen effektiv spredning over større geografiske områder.”
  Ja, ligesom CO2 så er SO2 opløseligt i vand og udvaskes – og fordampe igen. Men det har ikke noget at gøre med “levetid”, men med “opholdstid” i atmosfæren. Der sker ikke en nedbrydning af molekylerne, men opløsning/reversibel omdannelse.
  SO2 kan naturligvis spredes globalt, det ser man bl.a. ved større vulkanudbrud. SO2 er også vigtigt i longe-range air pollution konventionerne!
  Det er vigtigt for at bibeholde troværdigheden, at Klimarealismens talsmænd kun kommer med korrekte oplysninger!!
  Jørgen Keinicke’s skriverier bør i øvrigt kontrolleres bedre, der er generelt for mange fejl og unøjagtigheder heri!

  • Søren Hansen

   Ja, opholdstid er en bedre betegnelse. Men SO₂ udvaskes relativt nemt fra atmosfæren i forbindelse med regnvejr (husk begrebet “syreregn” fra vores ungdom). Det gør CO₂ ikke på samme måde. Vulkanerne udmærker sig ved at skyde SO₂ langt højere op i atmosfæren, undertiden helt op i stratosfæren, hvor opholdstiden ender med at blive meget længere. Så jeg vil fastholde, at SO₂ fra vores skorstene ikke på samme måde som CO₂ fordeles jævnt i troposfæren rundt om Jorden.
   Hvis du savner troværdige indlæg, er du meget velkommen til at bidrage med noget, der kan højne niveauet her på siden. Send bare dine forslag til klimarealismedk@gmail.com. På forhånd tak.

 4. Allan G Larsen

  Hvornår ser vi f.eks. Henrik Svensmark på TV, og i de øvrige medier?! Det er snart på tide!.

 5. Peter.villadsen

  Hvordan ses det at SO2 er forsvundet over Danmark?
  SO2 løftes op i atmosfæren og føres med vindene rundt i verden.

  [Forkortet af red.]

  • Søren Hansen

   SO₂ har kun en ganske kort levetid i atmosfæren, og derfor er der ikke tale om nogen effektiv spredning over større geografiske områder.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*