Anmeldelse

Green Fraud, anmeldelse

Marc Morano er flere gange blevet omtalt her på siden og behøver vel ikke yderligere præsentation. Han er klimaskeptiker og har utrætteligt kæmpet imod klimavidenskabens overdrevne påstande om tilstundende katastrofer og politikernes totalt hovedløse reaktioner med ubrugelige ”grønne” løsninger.

Morano har for nyligt udgivet en ny bog: ”Green Fraud, Why the Green New Deal Is Even Worse Than You Think”, oversat: ”Grønt bedrag, hvorfor den Grønne Nye Plan er værre end du tror”.

The Green New Deal er inspireret af Præsident Franklin Roosevelt, der i 1930-erne lancerede sin ”New Deal” for at få sparket gang i økonomien igen efter 1929’s katastrofale sammenbrud (krakket i Wall Street). Det er Demokraterne i USA, der står bag the Green New Deal, og en af de toneangivende politikere bag den er netop Kamala Harris, der nu er blevet vicepræsident.

The Green New Deal skal sikre, at USA’s udslip af drivhusgasser bliver drastisk reduceret over de næste 10-30 år. Det skal ske ved en storstilet omlægning af økonomien, og den vil indebære voldsomme indgreb i alle almindelige menneskers liv. Den skal rette op på samfundets ulighed, race- og kønsdiskrimination og alskens andet ondt. Den kommer til at koste den amerikanske stat enorme summer, der kun kan rejses ved drastiske skatteforhøjelser.

Green Fraud tager nu fat i baggrunden for hele ideen og belyser, hvad den vil ende med i praksis, hvis man skulle være letsindig nok til at føre den ud i livet. Morano begynder med klimavidenskaben og de manglende beviser for, at vi står over for nogen klimakatastrofe. Morano læner sig bl.a. op ad Bjørn Lomborg og William Nordhaus, der klart har påvist, at ”den grønne omstilling” vil være langt dyrere og mere katastrofal, end hvis vi ikke gør noget og lader temperaturen stige. Morano gør opmærksom på, at den storstilede udbygning med sol- og vindenergi ikke vil kunne lykkes. Samtidigt vil amerikansk (+ europæisk) enegang betyde uendeligt lidt for fremtidens temperatur på jorden – så længe Kina, Indien, Rusland og mange ulande ikke vil gøre noget tilsvarende. Vi vil således have brugt ufattelige summer til ingen verdens nytte.

Men det er her, Green Fraud for alvor bliver uhyggelig. Morano sammenligner Green New Deal’s virkemidler med tidligere planer, fra den gang det handlede om miljøet, ressourcemangel, overbefolkning osv. Han påviser, at der ikke er noget nyt i Green New Deal. Det er de samme massive indgreb i borgernes liv, centralisering af magten og statslig styring eller overtagelse af store dele af økonomien. Kort sagt, den socialistiske/kommunistiske drøm endnu en gang. Bogen bringer en lang række citater fra Green New Deal’s ophavsfolk, og de afslører, at dette her slet ikke handler om klimaet, men derimod den politiske omvæltning. Klimaet er blot det seneste påskud for at opnå det samme resultat.

Bogen kommer langt omkring, klimaet sammenkædes med covid-19, hvor specielt de drastiske regeringsindgreb for at forebygge corona-infektioner får klimafolket til at slikke sig om munden. Tænk, hvilke indgreb i deres frihed, man på kort tid kan få folk til at acceptere? Klimahysteriet skal bare have noget mere gas, så vil tilsvarende indgreb måske også være mulige her?

Der er et særskilt kapitel om børnene og misbruget af dem i klimasagen. Greta Thunberg bliver specielt omtalt, og det er ikke rar læsning.

En meget stor del af bogen er citater fra alle aktørerne i forbindelse med klimaet og Green New Deal. Et mindretal er skeptikere, men langt de fleste er på den frelste side. Det er skræmmende at se, hvor mange toneangivende mennesker, der burde vide bedre, men som har slugt al klimapropagandaen råt. De giver udtryk for deres overbevisning om den kommende katastrofe og deres klippefaste tro på alt det gode, ”den grønne omstilling” vil medføre.

Marc Morano (th) med Bill Nye, der udtrykte ønske om, at Morano og ligesindede burde smides i fængsel.

Her er et godt eksempel, vores egen professor Ole Wæver fra Københavns Universitet:

Hvis det var noget, der var blevet besluttet internationalt efter én eller anden centraliseret fremgangsmåde, og hvert land fik at vide: ”Dette er jeres mål for udslippet, det er ikke til forhandling, og vi kan gribe til militære midler, hvis I ikke opfylder målet”, så ville du blive nødt at proppe budskabet ned i halsen på din befolkning, uanset om den kan lide det eller ej.

Tak for den, Ole Wæver!

Det er en meget tankevækkende bog, Marc Morano har skrevet her, og ikke mindst borgerlige politikere bør læse (og forstå) den, inden de hopper med på en klimavogn af nogen art. Morano’s humor fornægter sig ikke ind imellem. De første 2½ sider i bogen er fyldt med ros af ham og Green Fraud. De næste 2 sider giver eksempler på kritik og nedgørende bemærkninger om Morano, eksempel:

Bare en trold, der elsker sammensværgelser og hader videnskaben og realiteterne.

Bogens styrke og dens svaghed er den overvældende brug af citater. Meget af selve teksten er citater fra alle mulige mennesker. Oven i købet er der på det store flertal af sider tilføjet yderligere citater i grå bokse. Det betyder, at læseren bliver tvunget til at springe fra teksten til boksene og tilbage til teksten ustandseligt, og det giver en mindre flydende læseoplevelse.

Der er mange sider med henvisninger bag i bogen, alle citater og andre oplysninger er dækket meget fyldigt ind. Det er jo fint for dem, der vil gå i dybden i Morano’s rædselskabinet.

Bogen bærer præg af at være skrevet i al hast, og det har knebet lidt med redigeringen hist og pist. Materialet, dvs. alle citaterne, er delt op under overskrifter, men resultatet er ikke særligt systematisk og stringent. I hvert fald ét citat optræder ordret to forskellige steder i bogen, det er ovennævnte Ole Wæver, hvis udtalelse er gengivet i fuldt omfang både på s. 64 og på s. 203.

Bogen er pænt indbundet, men papiret er (miljørigtigt?) gulligt og bogtrykket er lidt blegt. Boksene er grå og gør det hele endnu mere trist at se på. Nogle få fotos er også gråt i gråt. Det er er ikke godt boghåndværk, anmelderen her kommer til at tænke på Fritz Vahrenholts meget fine ”Unerwünschte Wahrheiten”. Det er en smuk bog.

Men læs Moranos bog og gys eller bliv deprimeret, alt efter temperament.

https://www.saxo.com/dk/green-fraud_marc-morano_hardback_9781684510856

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Erling Petersen

    Tak for det Søren Hansen.
    Jeg både gyser og bliver deprimeret.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*