Anmeldelse, Dansen med klimadata

Anmeldelse: ”Climate at a Glance”

I medierne kan man dagligt læse svadaer som følgende: Den nuværende globale opvarmning, på omkring 1,1 grader, har allerede medført en række faretruende klimaforandringer i form af øget hyppighed og intensitet af ekstremvejr såsom tørke, hedebølger, brande, oversvømmelser og storme. Disse klimaforandringer har allerede nu alvorlige konsekvenser for mennesker, samfund og økosystemer samt deres robusthed. Selv under den nuværende globale opvarmning, er klimatilpasningen utilstrækkelig globalt set.

Ret beset er ikke et eneste ord af denne omgang sandt. Men det forhindrer ikke politikere, meningsdannere og alverdens godtfolk i at kolportere den slags udsagn i en uendelighed. Hvad værre er, det breder sig også til skolerne, hvor stort set alle lærere vil viderebringe våset, om ikke andet så fordi de er bange for at stå uden for det gode selskab.

Hvad kan vi som klimarealister gøre ved den sørgelige tingenes tilstand? Oplysning og information, men det kan være svært at trænge igennem den mur af uvidenhed, som karakteriserer klimasagen.

Nu er der i USA netop udkommet en bog: ”Climate at a Glance, Facts on 30 Prominent Climate Topics”. Blandt forfatterne er Anthony Watts, amerikansk meteorolog og bagmanden bag Watts Up With That, den formentligt bedste klimarealistiske hjemmeside i Verden.

Bogen tager, som det fremgår af undertitlen, 30 emner op vedrørende klimasagen og giver en kort status på hver. Hvert emne får kun 2-3 sider, inkl. figurer, en boks med sammenfatning og en omhyggelig litteraturliste. Brødteksten er derfor ganske kort og nogle gange er sammenfatningen næsten lige så lang. Hele bogen er kun på 80 sider i alt og lynhurtigt læst.

Emnerne dækker alle de gængse områder indenfor vejr og klima, der i blandt hyppigheden af storme, kraftig nedbør og tørke, naturbrande og hedebølger. I alle tilfælde dokumenteres det, at der ikke er set nogen forandring til det værre i de seneste 100-150 år, og IPCC citeres flittigt til understøtning af disse udsagn.

Bogen er fokuseret på USA og Nordamerika, og derfor er der et par sjove afsnit om vandniveauet i nogle af de store søer. Omkring 2010 var niveauet i søerne i nordøst mellem USA og Canada faldende og klimaaktivister fortalte, at klimaforskningen forudså, at faldet ville fortsætte, som følge af vores onde CO2-udledninger. Efter 2014 begyndte vandniveauet imidlertid at stige kraftigt og er nu over gennemsnittet. Det har ført til påstande om, at de høje niveauer skyldes ”klimaforandringerne” osv. osv.

Bogen kommer ind på korallerne, ”forsuringen”, havniveaustigninger og ”afsmeltningen” i Grønland (se fig. 1). Ingen af emnerne her giver reelt anledning til den mindste bekymring.

Fig. 1: Illustration fra bogen vedr. afsmeltningen af Grønlands indlandsis. Begge grafer viser det samme, den eneste forskel er skalaen på den lodrette akse.

Vedrørende den globale temperaturstigning hører vi om alle problemerne med at måle, ikke mindst pga. byvarmeø-effekten (urban heat island), som Watts personligt har studeret nøje. De skammelige ”rettelser” i fortidens temperaturer bliver også omtalt, de skal altid gøre fortiden koldere og nutiden varmere.

Vi kommer forbi isbjørnene, metanudledninger fra køer, udbredelsen af malaria og ”klimaflygtningene”, hvoraf der indtil nu ikke har været en eneste, og her har FN da også trukket i land med de dystre forudsigelser.

Bogen er ideel som opslagsværk for travle og uvidende politikere og skribenter i medierne. De burde pålægges ved lov at slå op i bogen, inden de begynder på trompetfanfarer, som i det indledende eksempel. Vi er i en situation, hvor hele klimadebatten er dybt forsludret, og desperationen efter en komplet umulig ”grøn omstilling” bliver mere og mere udtalt. Omstillingen er så til gengæld på vej til hovedkulds at ramle ind i realiteternes kolde verden, hvor stabilitet i energiforsyningen så småt er ved at få plads i folks bevidsthed. Og netop stabiliteten umuliggør den rene satsning på sol og vind, som ellers også er et fast element i meningsdannernes bundforkerte udgangspunkt.

Watts’ bog burde udkomme i en dansk udgave (med lidt tillempede eksempler), der derefter skulle deles ud til alle skoler og medier. Men det sker jo nok ikke.

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Britta Hansen

    Kunne man måske få Johannes Krüger til at oversætte den til dansk?
    Tak for gode nyhedsbreve fra jer.
    Vh

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*