Ledere

CO2 er en drivhusgas og påvirker klimaet

Af Karl Iver Dahl-Madsen, på vegne af foreningen Klimarealisme Der er med rette en voldsom irritation i den danske befolkning over den konstante alarmistiske klimapropaganda i medierne. Som på tværs af, hvad al seriøs klimavidenskab – inklusive IPCC – viser, bliver ved med at påstå, at klimaændringer er katastrofal trussel […]

COP25: Stort ståhej for ingenting

Derfor er COP processens insisteren på en kommanderet og helt urealistisk hurtig grøn omstilling med uegnede energikilder, som vind & sol & biomasse så skadelig, da den beslaglægger en knap ressource: politisk opmærksomhed, som burde bruges på andre, meget større og mere påtrængende problemer, og desuden gør energi kunstigt dyr til stor skade for verdens fattigste.

Det, vi godt kan lide at høre

Klimarealisme har en forsknings- og vidensbaseret tilgang til klimaudfordringen. Det medfører at vi skal forholde os til virkeligheden, uanset om vi kan lide den eller ej. Og være lige kritisk over for alle slags forskningsresultater uanset deres retning

Klimarealisme i medierne

Men udviklingen er da opmuntrende. og vi vil følge nøje med i dette. Til det formål har vi oprettet en ny indlægskategori: Klimarealisme i medierne, hvor vi fremover vil bringe korte resumeer med links til denne type debatindlæg i medierne