Ledere

Det, vi godt kan lide at høre

Klimarealisme har en forsknings- og vidensbaseret tilgang til klimaudfordringen. Det medfører at vi skal forholde os til virkeligheden, uanset om vi kan lide den eller ej. Og være lige kritisk over for alle slags forskningsresultater uanset deres retning

Klimarealisme i medierne

Men udviklingen er da opmuntrende. og vi vil følge nøje med i dette. Til det formål har vi oprettet en ny indlægskategori: Klimarealisme i medierne, hvor vi fremover vil bringe korte resumeer med links til denne type debatindlæg i medierne

Fair vinkling på klimarealisme.dk videndatabasen?

Vi prøver at være objektive. Derfor retter vi ind i det tilfælde at nogen kan påpege fejl i det vi skriver. Men husk at vi er en naturlig modreaktion mod voldsom bias og selektiv information fra de store velfundede medier og organisationers side

Facebooks velsignelser

Heldigvis har vi nok af vigtige og solide debatindlæg at diskutere, så vi behøver hverken at bruge tid på konspirationsteorier eller dommedagsprofetier.

Klimarealisme – på vej til stiftelse

Vi beder alle interesserede kommentere flittigt på de relevante sider, og så vil Initiativgruppen i begyndelsen af august samle op på kommentarerne og udsende de endelige papirer inden Generalforsamlingen

Nul-emission af CO2 er spild af store værdier

Fordelen ved at tillade en vis udledning på f.eks. 2GtC pr år er, at så vil vi i de næste tusind år have rigeligt med billigt brændstof til transport herunder fly, og rigeligt med råvarer til produktion af kemikalier og plastik.