Klimapolitik, Ledere

COP28 – Stor ståhej …

Så nåede vi vejs ende på det store COP28-møde i Dubai om klimaet. Afslutningen blev dramatisk, ganske som den plejer, mødet skulle have været afsluttet tirsdag eftermiddag, men den sædvanlige uenighed om slutteksten gjorde det nødvendigt at forhandle videre hele natten.

Allerede mandag forelå der et færdigt udkast til slutdokument, men det blev mødt med bred utilfredshed, både for dem, der ikke kunne få reduktioner nok og for dem, der ikke ville høre tale om udfasning af de fossile brændstoffer. Endnu en version kom på bordet tirsdag, men heller ikke den var tilfredsstillende. EU truede med at udvandre, og derefter fulgte de natlige forhandlinger.

Det er et gammelkendt trick i forhandlinger, at når deltagerne er trætte eller nærmer sig nogle tidsgrænser (f.eks. hvis man har en flyvebillet hjem), så bliver de mere medgørlige. Præsidenten for mødet, Dr. Sultan Al Jaber er en dreven rotte, og onsdag morgen smed han en ny tekst på bordet, og efter lidt muggen i krogene blev den vedtaget, og alle klappede. Selv vores egen Dan Jørgensen udtalte sin tilfredshed, også han var blevet træt, og som hovedperson i forhandlingerne havde han ikke lyst til at vende tilbage til Danmark med en aftale, han selv synes ikke duer.

Der klappes på COP28. I midten Dr. Sultan Al Jaber

Men hvad står der så i aftalen? Den er formuleret som de plejer, med 196 punkter, der hver især indledes med at mødet ”husker”, ”opmuntrer”, ”understreger”, ”bemærker”, ”noterer sig”, ”opfordrer” osv. Kun ganske få punkter indledes med ”beslutter”, og de drejer sig alle om nye mødeaktiviteter.

Dokumentet gentager mange sætninger fra forgængeren fra COP27. Man holder således fast i Paris-målet på maks. 1,5 graders opvarmning, og det påpeges, at lige nu styrer udviklingen hen imod en langt større CO2-udledning, end det ”rest-budget”, som IPCC opererer med.

Dokumentet takker IPCC for den nu afsluttede Sjette Vurderingsrapport og skriver i den forbindelse følgende, som skal forestille at være blandt IPCC-rapportens konklusioner:

15 (b): At følgerne af menneskeskabte klimaforandringer allerede bliver mærket i alle Verdens regioner, hvor de, der har bidraget mindst til klimaforandringerne, er de mest sårbare over for følgerne, og sammen med tab og skader vil disse følger forværres i takt med hvert trin af opvarmningen.

Der er bare ikke sådan en konklusion i IPCC’s videnskabelige rapport (WGI), hvor man tværtimod klart skriver, at der ikke er nogen synlig forbindelse mellem klimaforandringerne og tilfælde af ekstremvejr – bortset fra hedebølger. Men denne sammenkædning er bare alt for nyttig for klimasagen – og den chance kunne COP-mødet ikke lade gå fra sig.

Dokumentet citerer også IPCC for, at den grønne omstilling sagtens kan gennemføres og derved opfylde Paris-temperaturmålene.

Men som sagt går det for langsomt med at få nedbragt udledningerne. Vi skal i forhold til 2019-tallet globalt nå 43% reduktion i 2030, 60% i 2035 og netto-nul i 2050.

Herefter kommer vi til afsnit 28, der er det centrale i hele dokumentet. Her oversat i sin helhed:

28. Erkender nødvendigheden af dybe, hurtige og permanente reduktioner i drivhusgas-udledningerne i overensstemmelse med 1,5 graders-vejene og opfordrer Parterne til at bidrage til de medfølgende globale anstrengelser, fastlagt efter nationale beslutninger, med skyldig hensyntagen til Paris-aftalen og deres forskellige nationale forhold, metoder og fremgangsmåder:

 • En tredobling af kapaciteten af vedvarende energi og fordobling af den globale årlige takt af forbedringer af energi-effektiviteten frem mod 2030
 • Accelererede anstrengelser for at nedfase kulkraft uden CO2-opsamling
 • Accelererede anstrengelser globalt mod netto-nul energisystemer, under anvendelse af CO2-frie og lav-CO2-brændstoffer noget før eller omkring midten af århundredet.
 • Bevægelse væk fra fossile brændstoffer i energisystemerne, på en retfærdig, ordentlig og acceptabel måde, med en acceleration i dette kritiske årti, således at netto-nul opnås i 2050 i overensstemmelse med videnskaben.
 • Accelerere nul- og lav-udlednings-teknologier, inkl., blandt andre, vedvarende energi, kernekraft, CO2-opsamling og anvendelse eller deponering, især i områder, hvor det er svært at opnå, samt produktion af brint med små CO2-udledninger.
 • Globalt accelerere og kraftigt reducere udledninger, der ikke er CO2, især metan, inden 2030.
 • Accelerere reduktionen af udledninger fra vejtransport på forskellige måder, inkl. udviklingen af infrastruktur og hurtig indførelse af lav- eller nul-udlednings-køretøjer.
 • Udfasning af ineffektiv statsstøtte til fossile brændstoffer, der ikke sigter på energi-fattigdom eller en retfærdig overgang, så hurtigt som muligt.

Umiddelbart efter kommer afsnit 29:

29. Anerkender at overgangsbrændstoffer kan spille en rolle i gennemførslen af energiomlægningen, mens energisikkerheden sikres

Det store nummer sidste år ved COP27 var introduktionen af begrebet ”tab og skader”. Ideen var, at ulandene allerede har lidt store tab pga. klimaforandringerne og dem skulle de rige lande nu til at kompensere, og det skulle ske med noget, der ligner 100 milliarder dollars pr. år.

Inden da gentager dokumentet klagesangen fra i fjor, der er brug for mange flere penge til både grøn omstilling og beskyttelse mod klimaforandringernes følger og de rige lande har endnu ikke betalt i nærheden af de beløb. Der er givet tilsagn til den såkaldte grønne klimafond på knap 13 milliarder dollars ind til nu. Det er jo slet ikke nok.

”Tab og skader” har fået deres egen sektion i årets dokument, men det må være en skuffelse for mange af de lande, der havde sat næsen op efter nogle rare penge. Sektionen indeholder intet hverken om beløb, hvordan de skal betales, eller hvordan de industrialiserede lande skal foretage indbetalingerne. Det var vel også, hvad der kunne forventes efter COP27.

Undervejs rammer dokumentet også ind i den hjemlige debat om ”klimakorrekt” adfærd:

36. Bemærker vigtigheden af en overgang til bæredygtig livsstil og bæredygtige mønstre af forbrug og produktion i forsøget på at imødegå klimaforandringerne, inkl. fremgangsmåder baseret på cirkulær økonomi, og opmuntrer til bestræbelser i den retning.

Det var jo så ikke lige den adfærd, vi så ved COP-mødet med 70.000 deltagere, der levede i sus og dus undervejs. Ressourceforbruget og ikke mindst CO2-udledningerne har været astronomiske i den sammenhæng, men det taler vi ikke højt om. Vi glæder os allerede til næste COP-møde, denne gang i Aserbajdsjan.

Her til sidst kan vi kigge lidt på resultatet, og specielt det afgørende punkt vedrørende reduktioner i brugen af fossil energi. Her var der jo deltagere, bl.a. Dan Jørgensen, der havde håbet på en klippefast aftale om udfasning af alle fossile brændstoffer inden en nøje fastlagt dato. Det var så totalt uspiseligt for de store olieproducerende lande, f.eks. Rusland og Saudi Arabien. De ville have de blødest tænkelige formuleringer. I den forbindelse er det interessant at se på det udkast, der blev udsendt i mandags. Afsnittenes orden er meget anderledes, og de afgørende elementer er denne gang nr. 38-39. I nr. 39 er de her viste delafsnit forskellige fra dem i den endelige tekst:

38. Anerkender behovet for at accelerere bæredygtig og inkluderende energi-omstilling til en rimelig pris, med hensyntagen til de forskellige udgangspunkter, nationale omstændigheder og muligheder, samtidigt med at der sikres energi-sikkerhed, rimelig adgang og pris, og behovet for en bæredygtig udvikling, afskaffelse af fattigdom og internationalt samarbejde;

39. Ligeledes anerkender behovet for dybe, hurtige og permanente reduktioner i drivhusgas-udledningerne og opfordrer Parterne til, blandt andre:

(b) Hurtig nedfasning af kulkraft uden CO2-opsamling og begrænsninger i tilladelser til ny kulkraft og kulkraft uden CO2-opsamling.

(c) Bevægelse væk fra fossile brændstoffer i energisystemerne, på en retfærdig, ordentlig og acceptabel måde, med en acceleration i dette kritiske årti, således at netto-nul opnås i 2050 i overensstemmelse med videnskaben.

(d) Accelerere nul- og lav-udlednings-teknologier, inkl., blandt andre, vedvarende energi, kernekraft, CO2-opsamling og anvendelse eller deponering, for således at forstærke bestræbelserne på at få erstattet brugen af fossile brændstoffer uden CO2-opsamling i energi-systemerne.

(e) Reducere både forbruget og produktionen af fossile brændstoffer på en velorganiseret, retfærdig og acceptabel måde, for derved at opnå netto-nul ved, før eller omkring 2050, i overensstemmelse med videnskaben. 

For os udenforstående kan det måske være svært at få øje på de helt store forskelle. Det blev stadigvæk kun til ”nedfase”, men et andet udtryk i mandagens udkast, ”erstatte”, blev forlangt fjernet, det var for skrap kost for bl.a. EU’s forhandlere.

Men igen står vi med en tekst, der kun nævner kul, og herudover ”fossile brændstoffer”. 2050-terminen er nævnt, men igen skal der tages rigeligt med hensyn til nationernes specielle forhold og mon ikke Kina med sindsro vil fortsætte deres massive udbygning med kulkraft?

Alt i alt et pauvert resultat, men stående over for realiteterne kunne det selvfølgeligt ikke blive anderledes. Men er der ikke nogen, der begynder at overveje, om det virkeligt er et møde med 70.000 deltagere værd?

Del på de sociale medier

10 Comments

 1. Bent Sørensen

  Da jeg torsdag 14-11 sad og læste om resultaterne af COP 28 i min avis, kom jeg til at tænke på denne molbohistorie. Jeg ved ikke helt hvorfor?
  “En sommer, da kornet stod højt på marken, havde molboerne fået besøg af en stork.

  Den havde fået den grimme vane at spankulere frem og tilbage på deres mark for at fange frøer. Og det var jo en slem historie, for molboerne var meget bange for, at den skulle trampe al kornet ned på marken.

  De talte længe sammen frem og tilbage om, … … hvordan de skulle få den jaget bort.

  Til sidst blev de enige om, at hyrden skulle gå ind i kornet og drive storken ud.

  Men lige da han stod og skulle gå ind i kornet, opdagede de, at han havde sådan nogle store og brede fødder, og så blev de bange for, at han skulle træde mere korn ned end storken.

  Dér stod de – . Endelig fik en af dem en god idé! han foreslog, at man skulle bære hyrden ind på marken, så kunne han da ikke træde kornet ned.

  Det syntes de alle var et godt råd. De gik derfor hen og løftede markleddet af og satte hyrden op på det; … .. og så bar otte mand ham ind i kornet, for at han kunne jage storken ud.

  På den måde trådte hyrden ikke spor korn ned med sine store fødder.”
  Kilde: https://sjovfamilie.dk/molbo-historier/

 2. Michael Rasmussen

  Spændende om nogen har regnet på hvor meget af den farlige CO2 der er udledt på grund af det vigtige møde, incl. privatfly, limousinekørsel mm…

 3. Mikael Thau

  Tja joh Bom Bom

  COP møderne stopper næppe. Hvorfor stoppe en god fest når nu hovedparten af befolkningerne (i hvert fald i de rige lande) synes det er påkrævet og giver fuld opbakning. Det danske erhvervsliv er i hvert fald begejstrerede, da de håber på et fremtidigt godt salg af grønne produkter til den rige del af verden, så må vi så se om pengene dukker op.

  COP møderne har deres egen dynamik. Her kan alverdens klimaforskere mødes og diskutere deres nyeste modeller og andre resultater til gavn for planeten. Den grønne industri kan opstille deres stande og præsentere deres nyeste grønne produkter og NGO’er kan få lejlighed til close contact til betydningsfulde politikere. Afslutningsvis skal mødet resultere i en sluttekst, som af logiske årsager nødvendigvis skal være strammere end den der blev brugt sidste år. Dette afgørende punkt er selvfølgelig spændende, fordi vi her har en reel armlægning mellem de lande, der ønsker udfasning af fossile brændstoffer og så de lande, hvis økonomi afhænger af fremtidig udvinding af disse. Resultatet af COP 28 viser efter min vurdering at et krav til udfasning af fossil energi stadig blæser i vinden.

  • Mikael Thau

   På dr.dk kan man i dag læse fire klimaveteraners vurderinger af COP 28 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er København og 10 er Paris.

   Vores alle sammens klimaguru Sebastian Mernild giver karakteren 1 (vil dog hellere have givet minuskarakter hvis dette havde været muligt), som han begrunder med at det kun er tomme ord.

   Seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito Anne Olhoff giver den neutrale karakter 5. Anne Olhoff er chefredaktør på den FN-rapport, der hvert år peger på, hvor stor kløften er mellem der, verden skal hen i forhold til at udlede drivhusgasser fra brugen af fossile brændsler – og der vi så er på vej hen.
   Hendes karaktergivelse skal formentligt ses i lyset af ikke at tale IPCC arbejdet for meget ned – håbet må og skal bevares. Derfor en neutral karakter.

   Klimajournalist på DR Karen Hjulmand har fulgt COP-møderne siden det allerførste i Berlin i 1995. Hun lander et sted mellem 3 og 4. Karen Hjulmand er på linie med Mernild og udtrykker at der ikke står et årstal for hvornår fossil energi skal være udfaset. Der står heller ikke nogen delmål. Der står ingenting. Vi har seks år. Seks år til nærmest at halvere vores CO2-udledninger. Derfor er aftalen jo ikke god nok. Det er simpelthen at skyde helt forbi målet, siger Karen Hjulmand.
   Jeg er ikke helt med på hvad det er for seks år Hjulmand refererer til – et tipping punkt måske ?

   En anden topmøde-veteran er Dewi Dylander, der har været med til syv COP-topmøder, og i to af dem været chefforhandler for den danske delegation. Hun giver COP28 i Dubai karakteren 6.
   Dylander er chef for ansvarlige investeringer i PKA og udtaler: “Den sender et klart signal til os som private investorer, om at grøn energi og energieffektivitet er vejen frem.”
   Dylander nøjes dog med karakteren 6, hvilket så nok betyder at pensionskasserne trods alt ikke vil sætte hele puljen på grønt.

 4. Hans Chr. Jensen

  Klimaet kan de ikke ændre på, uanset hvad de finder på, men de har sikkert hygget sig.

  • Michael Johansen

   Ja, der var et udenlandsk medie der kunne oplyse om servering af luksus-burgere og kobekød til konferencen.
   Hvis moral er godt må dobbeltmoral jo være dobbelt så godt…

 5. Nu skal Dan altså beordre Mette til at “accelerere brugen af kernekraft”.

  Jeg glæder mig allerede til indførelsen i Danmark af den eneste grønne bæredygtige energifremstilling. Og også til besparelsen.

 6. Morten Riber

  Tak for et flot sammendrag og udtræk af de vigtigste punkter. Når vi ved, at et sådant slutdokument kan leveres via kunstig intelligens på ca. 3 sekunder, er det lettere at forstå, hvordan forfatterne kan se langt friskere ud end dem, der skal skimme sig igennem alle teksterne forslagene på sådan et møde. Svaret på det afsluttende spørgsmål kan siges med ét ord; nej!

  • Hans Henrik Hansen

   “Tak for et flot sammendrag og udtræk af de vigtigste punkter”
   – enslydende tak herfra, plus et par observationer fra Wall Street Journal:

   “The deal they agreed to has all the force and idealism of the 1928 Kellogg-Briand Pact that outlawed war. The deal calls for “transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade.”

   This “just transition” isn’t defined and isn’t binding on governments. It won’t stop China from building more coal plants or the United Arab Emirates from drilling more oil. The Organization of the Petroleum Exporting Countries projects that oil demand will grow 10.6% between 2022 and 2028, and nothing in the agreement is likely to change that forecast…”

   https://www.wsj.com/articles/cop28-deal-fossil-fuels-transition-john-kerry-renewable-energy-e079a395

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*