Klimarealismens idegrundlag

Klimarealister har en forsknings- og videnbaseret tilgang til klimaudfordringen, hvilket fører os frem til følgende betragtninger:

  1. Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte
  2. Der er stor usikkerhed om, hvor store klimaændringerne er og bliver og FN’s klimapanel, IPCC tenderer til at overvurdere menneskenes indflydelse og klimaændringernes omfang
  3. Klimaændringerne har både positive og negative konsekvenser. Indtil nu har de været nettopositive for menneskenes velstand og velfærd. IPPC vurderer, at en temperaturforøgelse op til 2 grader vil påvirke det globale BNP med mellem 0,2 % og 2%. Hvilket ikke er nogen uoverkommelig udfordring for en stadigt rigere verden.
  4. Vi advarer derfor imod enhver form for klimapolitik, der gør energi kunstigt dyr, formindsker den økonomiske vækst og derved risikerer at blive mange gange dyrere end de mulige, påståede fremtidige konsekvenser af klimaændringer
  5. Vi mener ikke, at det med dagens teknologi er muligt at erstatte fossile brændstoffer med andet end atomkraft. Uden at det vil medføre en dramatisk sænkning af levestandarden til stor skade for især de fattigste mennesker i verden.
  6. Vi skal derfor forske mere i klimaændringer og deres naturlige og menneskelige årsager, og i at udvikle nye energikilder.
Del på de sociale medier