Ledere, PM

Ny bog: “Troen på klimaet”

Som almindeligt oplyst menneske bør man undre sig over, hvad det er, der foregår her for tiden. Medierne, politikere og meningsdannere har gejlet sig selv og hinanden op til en helt uset grad af hysteri. Enhver sommerdag i Sydeuropa bliver udråbt til ”livstruende hedebølge”. Isen ved polerne ”smelter med rekord-hastighed” og skovbrandene hærger i et helt uset omfang. Vi hjemsøges af orkaner og oversvømmelser og ”usædvanligt vejr” næsten dagligt. I juni måned havde Danmark en rekordnær ”hedebølge” og i juli måned ”rekordnære” mængder af regn.

Vi må i gang med en gennemgribende grøn omstilling – og det skal være nu! Danmark skal nå sine ambitiøse klimamål, koste hvad det vil, og det uanset hvad resten af Verden foretager sig. Brugen af olie og gas skal ophøre hurtigst muligt. Alt sammen for at ”redde” Jorden.

Hvad er det, der sker? Ekstreme vejrbegivenheder har altid fundet sted, storme, tørke, oversvømmelser og hedebølger forekommer på jordkloden hvert år. Statistikkerne viser ikke (selv ikke i følge IPCC), at de er blevet værre. Hvorfor skulle de seneste års begivenheder så pludseligt være udtryk for noget usædvanligt?

Den globale temperatur er steget ca. en grad celsius siden ophøret af den kolde periode kendt som Den Lille Istid. Vi er nu på vej ind i en varmere periode, og den har medført mange positive ting for menneskeheden og naturen. Vores forbrug af kul, olie og gas har bevirket en stigning i atmosfærens CO2-indhold, men også det har gennemgående været en positiv ting, bl.a. for plantevæksten og høstudbytterne. Menneskeheden er rigere, og procentvis færre sulter end nogensinde før i vores historie.

Så hvorfor tror man, at Jorden er ved at gå sin undergang i møde? ”En kogende planet”, ”klimakollaps”, ”milliarder af mennesker, der dør af sult” osv.?

Dette paradoks er temaet for Klimarealismes nye bog, ”Troen på Klimaet”, der netop er udkommet. Bogens budskab er, at hele klimasagen mere og mere bygger på tro end på videnskab. Der er så mange elementer i klimaforskningen, som man ikke vil genfinde i de fleste andre seriøse grene af videnskaben. Forskningsprojekter planlægges, gennemføres og rapporteres med udgangspunkt i en ønsket konklusion, hvorefter hele arbejdet tilrettelægges derefter. Konklusionen er baseret på troen på de farlige klimaforandringer og i mindre grad på de fakta, der kommer til at ligge på bordet.

Klimavidenskaben har et voldsomt behov for at forsvare sig selv, og der gribes til censur, undertrykkelse og andre skridt mod meninger, der ikke stemmer overens med troen. Heller ikke det ser man i andre videnskaber.

”Troen på klimaet” lægger ud med en kort gennemgang af videnskaben bag klimasagen og visionerne om den grønne omstilling. Der bliver sat skarpt lys på alle svaghederne.

Herefter følger en gennemgang af klimasagens konsekvenser for samfundene i form af den valgte politik og dens følger for økonomien, befolkningen og friheden.

Bogens tredje del gennemgår i detaljer hele det vældige forsvarsværk, der er opstillet for at beskytte klimasagen og troen. Det er enhver stor religion værdigt, men yderst usædvanligt for et videnskabeligt område.

Endeligt kommer bogen ind på klimasagens rolle i medierne, blandt politikere og de fremspirende aktivistiske elementer.

Bogens forord er skrevet af Asger Aamund. Her et uddrag:

Klimaet har i milliarder af år ændret sig på grund af stærke kosmiske kræfter uden assistance fra CO2, som nu pludselig ifølge FN, Greta Thunberg og samtlige vestlige medier og politikere har overtaget styringen af klodens temperatur. Igennem de seneste tredive år er det blevet ikke sandheden, men den vedtagne sandhed, at vi ved at begrænse og helst standse den menneskeskabte udledning af CO2 kan tænde og slukke for den globale temperaturudvikling, som var det en lyskontakt.

Vi trænger til en sober klimadebat, der hviler på kendsgerninger og solide data og ikke på statistiske manipulationer og klimareligiøse åbenbaringer. Bogen her er en stærk begyndelse på en mere vedkommende og realistisk debat end den, som IPCC, medier og politikere leverer. ’Troen på klimaet’ burde være pensum på landets gymnasier og tjene som faglig håndbog på Christiansborg og på medieredaktionerne.

Her er et uddrag af bogens bagsidetekst:

Klimavidenskaben er afgjort, og der er konsensus om tingenes rette tilstand. Alligevel er der en nagende tvivl ved hele sagen. I modsætning til næsten alle andre forskningsområder har klimavidenskaben et voldsomt behov for at forsvare sig selv. Der gribes til censur, fortielse af ubekvemme fakta, undertrykkelse af ”afvigere”, accept af lavere videnskabelig standard og ensretning af budskaberne.

I bogen her redegøres der for alle disse fænomener, og forfatteren når frem til konklusionen, at klimaet ikke mere er en videnskab men derimod en tro. Set i det lys giver mange tildragelser meget mere mening, men omvendt må man spørge, om en tro kan være et grundlag for politiske beslutninger om indretningen af samfundet?

Bogen kan købes i internetboghandlerne f.eks. Saxo.com. Bogen findes som papirudgave til kr. 179,95.

Den kan også købes som PDF-fil for kr. 19,95, dvs. en flad tyver! Er der noget at betænke sig på?

Del på de sociale medier

11 Comments

 1. Ferenc Miskolczi: Selvregulering af klimaet
  https://klimarealista.hu/miskolczi-ferenc-az-eghajlat-onszabalyozasa-frissitve/
  Den vigtigste drivhusgas, vanddamp, som er til stede i luften i enorme mængder og har en meget lille indvirkning sammenlignet med alle de andre gasser, nævnes stort set ikke i den officielle teori.
  Men effekten af vanddamp er dobbelt: Den opvarmer ikke kun planeten, men afkøler den også ved at udfælde som vanddamp og danne skyer, der skygger for en stor del af planetens overflade fra Solens stråler.
  Den grundlæggende indsigt i Miskolczis teori er netop, at klimaets stabilitet, planetens energetiske balance, bestemmes af “hydrologiske cyklusser”, dvs. vandets cirkulation og ændringer i dets tilstand.

 2. Godt skrevet Søren, præcist og velformuleret. Jeg hæftede mig især ved kapitel 1.1 om CO2’s effekt på klimaet, jfr. figur 1.2. Når nu alle indenfor klimavidenskab – også de ”troende” – er enige om, at drivhuseffekten aftager med stigende indhold af CO2, hvorfor pokker skal vi så så grueligt meget igennem?
  I din samtale med Ager Aamund hæftede jeg mig ved 2 bemærkninger, som umiddelbart virker modstridende. I er enige om, at CO2 er fulgt efter temperaturen, men senere i samtalen erkender du, at CO2 har givet lidt ekstra temperatur de seneste 100 år.
  Din bog kan i øvrigt købes hos WilliamDam.dk for 149 kr.

 3. Hvor kan man købe “Troen på Klimaet” ??
  Jeg har forsøgt at købe bogen på http://www.saxo.com, men de skriver at de IKKE har den! (måske VIL de ikke forhandle den…?).
  Kan man købe bogen hos http://www.klimarealisme.dk eller hvad?
  Bogen skulle gerne kunne nå ud til interesserede. Hvornår udkom den?

  • Søren Hansen

   Det lyder meget mærkeligt. Bogen udkom for 14 dage siden. Jeg har lige været inde på Saxo.com’s hjemmeside og havde ingen problemer med at bestille bogen (papirudgaven) til og med “kassen”. Bogen er print-on-demand, så de fremstiller et eksemplar, hver gang nogen bestiller den. Det tager naturligvis lidt ekstra tid. Men prøv igen!
   Bogen kan ikke købes via Klimarealisme, det har vi ikke administrative kræfter til at håndtere, desværre!

 4. Fra 1 Januar 2024 kræves der login med bla. email adresse for at se (D)DR online, så de bla. nemmere kan følge med i om hver enkelt dansker nu også passer sin grønne kirke, lave statistik til (mis)brug af folkets data, osv.

  Ønsker man ikke at dele sin emailadresse med DR, bliver man straffet ved ikke at få fuld valuta for sine ufrivillige skatteindbetalinger til den grønne kirke.

  Tillid er godt, men kontrol er bedre.

 5. JENS JAKOB KJÆR

  Glimrende. Læs også Klimakætteren 2 på http://www.klimakætteren.com.

  • ;-), ja det ser ud til der står noget fornuftigt i den

  • Har lige læst klimakætteren 2, og nøj hvor er den godt skrevet,…den kan anbefales. Må også få læst Klimakætteren 1.

   Interessant at erfare andre har gjort sig næsten præcis de samme tanker som en selv, og helt uafhængigt af hinanden, idet jeg ikke tidligere har læst hverken klimakætteren 1 eller 2. Så der må være noget om snakken.

   Er det dig Jens Jakob der har skrevet bogen? eller frygter klimakætteren at blive brændt på nærmeste bål?

   Har forøvrigt erfaret at sådan nogle klimakættere som os også bliver kaldt skældsordet “klimabenægtere” over en kam, en betegnelse der er så officiel at den er med i den officielle danske ordbog.

   Og der skal såmænd ikke så meget til før man er stemplet som klimabenægter.

   “person der på trods af videnskabelige beviser nægter at acceptere at klimaet ændrer sig, eller at ændringerne er menneskeskabte”

   Det må så også betyde at man fra officiel side, eller idet mindste redaktøren ved den danske ordbog, mener at klimaændringerne over en kam er menneskeskabte, at det er videnskabeligt bevist (for det siger Brian fra AAU jo, og han er professor, så ham kan man stole på) og at man er en klimabenægter hvis man mener noget andet.

   Selv hvis man mener at det da godt kan være menneskets CO2 udledninger er helt eller bare delvist medvirkende til et evt. ændret klima, men at det ikke videnskabeligt er bevist at menneskehedens CO2 udledninger 100% er skyld i eventuelle klimaændringer, der jo iøvrigt er noget af det mest naturlige vi har her på vores planet, samt at det heller ikke er bevist at summen af gode og dårlige nyheder iforb. med et varmere klima, nødvendigvis er en dårlig nyhed, specielt ikke i forhold til hvis mennesket måske har forhindret en istid lige nu…..se det ved vi jo heller ikke.

   https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=klimaben%C3%A6gter

   For mig handler klimakætteri heller ikke kun om at benægte klimaændringer eller at mennesket helt eller delvist har noget med sagen at gøre, det kan da godt være klimaet ændrer sig, det kan også godt være at menneskelige CO2 udledninger er medvirkende, og hvad så? for hvor ville vi have været hvis vi ikke havde haft rigelige mængder energi de sidste par hundrede år?

   Det handler i høj grad netop også om at klimaet nu er blevet en religion, hvilket må være tydeligt for enhver der formår at se lidt objektivt på om alle de “grønne” tiltag der gennemføres lige nu, sker på baggrund at gode rationelle og gennemtænkte tanker.

   Alle der ikke kan se der er noget helt helt galt med de fleste af de grønne tiltag der lovgives om lige nu, har enten ikke sat sig ind i tingene, eller evner / magter blot ikke at forholde sig til alle de voldsomt kostbare, tåbelige og særdeles synlige forandringer der sker lige nu.

   Dem der råber højest om klima, er de samme der blokerer for den bedste medicin i så fald, den forbudte grønne grundlast der tilmed ikke koster penge, men som vi kan tjene penge på, samtidig med at den kan gøre os grønnere end den slangeolie der er alternativet.

   Den er helt helt helt gal inde på borgen, jeg har endnu ikke helt gennemskuet hvad der får højtuddannede mennesker til at agere så tåbeligt og uansvarligt som de gør det inde på borgen lige nu, eller nede i Tyskland for den sags skyld. For det er svært helt at tro på at alle disse PhD´ere, virkelig ikke er klogere…..så der er noget der ikke stemmer.

   De svageste er jo ofte dem der er stærkest i troen, så dem skal vi for alt i verden ikke have til at lovgive inde på borgen.

 6. Hørte på P1 at de radikale har et at de sædvanlige selvpiner forslag, til yderligere forringelse af vores livskvalitet, om at kød, tøj, diesel, flyrejser, kørsel vha. roadpricing m.m.m. skal beskattes yderlige for klimaets skyld, hvortil de radikale blev spurgt om deres forslag blot var lidt brainstorming med nye tiltag (med det formål at gøre livet lidt mere surt for danskerne), eller om der ligger konkrete beregninger bag der viser hvilken effekt deres selvpiner forslag ville have på planetens klima, hvortil der blev svaret udenom, selvfølgelig.

  Alle oplyste danskere kender godt svaret, at de radikales selvpineri selvfølgelig ingen effekt har på et globalt klima, men tilgengæld stor negativ effekt på alle de danskere der ikke ønsker at konvertere til veganer og den grønne kirke.

  Vore “tjenere” på borgen er ansat til at varetage danskernes interesser, og man kan undres over hvorfor vi har indrettet os således, at højt betalte universitetsuddannede tjenere, får lov til at rende rundt i deres egen virkelighedsfjerne drømmeverden inde på borgen.

  Her kommer de så med det ene pinlige forslag efter det andet, der blot viser hvor afsporet nogen partier er, at borgen langt hen af vejen blot er en børnehave fuld af virkelighedsfjerne teoretikere, der ikke har den mindste indsigt i hvad der foregår uden for de lukkede kredse i den grønne kirke.

  Trist at viden i moderne tid igen er blevet fortrængt af tro….det går den forkerte vej, og fortæller jo bare lidt om at menneskeheden jo i bund og grund slet ikke er så avanceret som vi går og tror…men reelt lidt primitiv på mange områder, når vi tillader at tro går før viden.

  Hykleriet bliver så totalt når man holder et sådant forslag op imod vores kostbare biomasse cirkus, hvor man i den grad kommer til at betvivle om de kognitive funktioner er helt ok ved vores tjenere.

 7. Greta Gallandy-Jakobsen

  “Er der noget med at man også snart kan blive konfirmeret ved den grønne kirke, hvor man så forinden en vinter skal modtage undervisning fra DR´s religiøse undervisningsmateriale til skolebørn og aftenshowets studie præster?” Tragisk nok har Humanistisk Samfund leveret en konfirmation med et politisk korrekt budskab midt i coronaens tid. Hovedforedragets/prædikenens indhold: De unge skulle se på Greta Thunbergs gode eksempel og gøre som hende, thi også helt unge mennesker kan udrette noget for at kæmpe for klimaet og dermed redde hele kloden. Konsekvensen af samfundets grønne sindsforvirring: Jeg (og mange andre) kan ikke direkte forære børnebørnene forbudte bøger om klimaet, for ikke at blive stemplet som fanatiker og kværulant i mit egen familie. MEN jeg kan have materialet liggende frit fremme, når de unge mennesker er på besøg. Kan jeg gøre for det, når de tilfældigvis opdager en forbudt bog på mit skrivebord? Nej, vel?

 8. Tillykke med den nye bog, den falder på et ”tørt” sted.

  Er der noget med at man også snart kan blive konfirmeret ved den grønne kirke, hvor man så forinden en vinter skal modtage undervisning fra DR´s religiøse undervisningsmateriale til skolebørn og aftenshowets studie præster? 😉

  ”Medierne, politikere og meningsdannere har gejlet sig selv og hinanden op til en helt uset grad af hysteri. Enhver sommerdag i Sydeuropa bliver udråbt til ”livstruende hedebølge”. Isen ved polerne ”smelter med rekord-hastighed” og skovbrandene hærger i et helt uset omfang. Vi hjemsøges af orkaner og oversvømmelser og ”usædvanligt vejr” næsten dagligt.”

  Kom ved en fejl til at se de første 10 sekunder af aftenshowet (klima alarmisternes talerør) i går, (hvor den samme grønne studie præst der tidligere, og uden dokumentation, påstod at 4000 børn i et unavngivet naboland til Ukraine, hvert år blev syge grundet strontium 90 i mælk, strontium 90 der angiveligt skulle stamme fra Tjernobyl), inden jeg nåede at få slukket, nåede at sige at det i den grad var tiltrængt at vi nu snakkede om klima, grundet de seneste kæmpe hagl, oversvømmelser, hedebølger, tør…..sluk.

  Nu tror jeg så aldrig, vi af gode grunde, får navnet på det hemmelige land der skulle være plaget af strontium i mælken, ligesom vi nok heller aldrig får at vide hvorfra vores aftenshow klima alarmister har deres “viden” fra, eller hvordan de er blevet tildelt en skattyderbetalt TV-kanal til deres prædikener.

  Hvilken global effekt studiepræsten så havde forestillet sig hans prædikener skulle kaste af sig, udover at han kan beholde sit job i kirken, må stå hen i det uvisse.

  Jeg formoder dog han ikke er klar over, at hvis Danmark i morgen blev CO2 neutral, (til en pris af tusindvis af mia. DKK vi så ikke kan bruge på nyttige ting), ville det betyde præcis ingenting vi kan måle, i forhold til de støt stigende globale udledninger, der snart passerer 40 mia. tons CO2 årligt.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*