Anmeldelse, Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Vi får brug for Atomkraft

Anmeldelse af bogen:

Alt det ingen har fortalt os om atomkraft.

Bogens forfatter er Hans Jørgen Nielsen, og bogen er udgivet på forlaget PressTO. Vejledende pris: kr. 299.

Det ser heldigvis ud til, at den irrationelle modstand mod atomkraft er på retur i Danmark.

Det har i lang tid været forunderligt, at folk, der (fejlagtigt) betragter klimaændringer som et ”katastrofe”- problem for menneskene, alligevel er imod atomkraft. De burde da foretrække det mindre onde for det større? Men måske handler det slet ikke om at løse et problem?

Alle de nytilkomne tilhængere af atomkraft kan glæde sig til at læse Hans Jørgen Nielsens bog, som er velskrevet, pædagogisk og underholdende og tager godt fat i alle de forkerte forestillinger om atomkraft, ved gode konkrete analogier og sammenligninger med bl.a. andet radioaktiviteten i bananer og løn til barnepiger.

Det, ingen har fortalt os

Her er et uddrag af bogens betragtninger om atomkraftens fortræffeligheder.

Atomkraft er den sikreste energikilde

Observationer fra virkeligheden viser, at atomkraft er mere sikker end andre energikilder, på linie med vind og sol og meget mere sikker end kul mm., når man ser på dødsfald pr. produceret energienhed.

Og nej, dødeligheden ved Tjernobyl har været meget lille, og der ikke nogensinde konstateret arvelige misdannelser som følge af atomkraftuheld.

Og når der døde mange mennesker ved Fukushima, var det ikke på grund af ulykken, men på grund af panik skabt af unødig evakuering

Atomkraft efterlader meget lidt affald

Alt det atomaffald, der er produceret i verden, fylder et areal som en fodboldbane med et volumen gange 10 meters højde.

Det opbevares sikkert på de eksisterende værker, og finnerne mm. har også etableret slutdeponier, til den lille mængde restaffald.

Og så må jeg lige indskyde en personlig bemærkning:

Det har altid undret mig overordentligt, at nogle mennesker bekymrer sig for hvad der muligvis ville kunne ske af ulykker med noget atomaffald om 100.000 år. Med en sådan tidshorisont er vi enten, med lille sandsynlighed uddøde, eller med stor sandsynlighed indehavere af så avancerede teknologier, at vi har svært ved at fatte datidens bekymringer om kejserens skæg.

Atomkraft er billig

Atomkraft er næst efter kul, olie og gas den suverænt billigste energikilde. Langt billigere end sol og vind.

Det er overraskende for nogen, som tror på vind/sol propagandaen, der altid bekvemt ”glemmer” at nævne, at vind og sol ikke er ”vedvarende” men ”intermitterende” og derfor har meget store omkostninger til backup/lagring. Som aldrig regnes med i skønmaleriet.

Atomkraft går stærkt

De fleste af de ca. 150 atomkraftværker, der er bygget i nyere tid. er bygget på 5, Fem! År. Når det tager længere tid i Europa, er det fordi, vi har glemt, hvordan man gør.

I Sverige og Frankrig kunne man på ganske få år opbygge en stor kapacitet på området. Det kan vi også gøre i dag, hvis vi vil.

Atomkraft er fremtiden

I meget lang tid endnu (100-1000 år) vil den lagrede solenergi i form af kul, olie og gas udgøre den vigtigste kilde til vores energiforsyning. Men vi ved, at i det mindste de billige og lettilgængelige forekomster løber ud på et tidspunkt. Og derfor er det godt, at vi allerede nu har en fuldgyldig erstatning i form af atomkraft med kendt og velafprøvet teknologi, og med uranressourcer til i praksis uendeligt langt ude i fremtiden.

Underholdende kommunikationsgreb

Lad mig præsentere et par af de gode greb som bogen bruger

Radioaktive bananer

Vidste du at en banan, som det meste andet, er radioaktiv? Da den indeholder kalium-40.

Men ikke ret meget. Den er så lidt radioaktiv, at man skal spise hundrede millioner bananer for at opnå en dødelig dosis. Værsgo’ at gå i gang.

Hvad skal din barnepige have i løn

Bogen sammenligner de ikke-vedvarende energiformer som vind og sol med de stabile energikilder på følgende måde.

Hvis du har mulighed for at ansætte en af to barnepiger, en som kommer, når du har brug for det, og en som kun kan komme, når hun selv synes. Hvem vil du så foretrække, og hvad vil du betale?

Vi vil naturligvis alle foretrække den energi, der er til rådighed, når vi har brug for den, og betale meget mere for den, da den er mange gange mere værd for os.

ABC-rammen for teknologier

 • A-teknologi er noget, der virker: Atomkraft, kulkraft, vindmøller
 • B-teknologi er noget, der i princippet virker, men alligevel ikke gør det helt endnu derude i virkeligheden: Formeringsreaktorer
 • C-teknologi er noget, som nogen arbejder på, og håber på at få til at virke: PTX, billig lagring af energi, thorium- og smeltet salt-reaktorer, fusion, dyb geotermi, solsatellitter
 • D-teknologi, min tilføjelse, er teknologier som, selv om de kommer til at virke, aldrig får praktisk betydning, da potentialet er meget lille og skadevirkningerne meget store: Bølgeenergi

Bogens få minusser

Desværre er der nogle enkelte minusser i bogen, idet forfatteren ikke bruger de samme skarpe greb til at afsløre klima-alarmismen, som han bruger til at afvise de falske forestillinger om atomkraft.

James Hansen

Han interviewer alle klima-alarmisters fader: James Hansen, som rigtigt siger, at atomkraft er den eneste på sigt gode erstatning for kul mm., men som har vist sig som komplet utroværdig, hvad angår klimaændringernes størrelse og især deres konsekvenser.

Her kunne forfatteren godt have nævnt den klimaøkonomiske forskning, som klart beskriver, at en forceret ”grøn omstilling” med forkerte virkemidler som sol og vind er langt mere skadelig for menneskenes velstand og velfærd end klimaændringerne.

Og det derfor er meget bedre – især for klodens fattigste – at tilpasse sig klimaændringer end at forebygge dem.

Energi fra flere kilder

Forfatteren mener på linje med James Hansen, at vi skal have energi fra flere kilder inklusive sol og vind, selvom han rigtigt påviser, at sol/vind kræver hundedyr backup/lagring, og at man derfor lige så godt kunne nøjes med backup’en.

Køb og læs bogen

Alt i alt er det en glimrende bog, med godt layout og fyldt med gode grafer, som jeg varmt kan anbefale en klimarealist at købe og læse.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. V Nørgaard

  Bygges nogle flydende ATOMARE enheder, måske i størrelser på 100 MW, der leverer højtryksdamp til landbaserede anlægs dampturbiner, samt evt. fjernvarme (via varmevekslere), kan atomenhederne hurtigt udskiftes.
  For at få driftstryk på en sådan turbine enhed kræves driftsætning af STORE elmotordrevne FØÆDEVANDSPUMPER, samt STORE elmotordrevne KØLEVANDSPUMPER. Disse pumper skal køre rundt for at kunne tryksætte dampsystemet.
  Der skal derfor findes store diesel/brint drevne nødgeneratoranlæg, som kan forsyne pumperne med energi.
  Svigter dette backupsystem (nettilkobling afbrudt), kan ‘bundproppen’ udtages, som sidste udvej , så kernenedsmeltning undgås, da enheden sænkes under havets overflade til naturlig nødkøling. Der er jo vand i rigelige mængder.
  “SKIBET” bugseres derefter til reparation og erstattes af en ny enhed.

  Der vil IKKE være radioaktivitet i landanlæggets enheder.

  Sådanne katastrofale hændelser vil næppe kunne finde sted med den TEKNIK, der anvender i dag.

  Jeg skal her lige bemærke at TEKNOLOGI handler om kendskab til konsekvenserne ved at anvende TEKNIK.
  Det er der desværre ikke altid totalt styr på. SLET IKKE når der tales om MODERNE TEKNOLOGI.
  Et lige så tåbeligt ord er BÆREDYGTIGHED. Jeg ser en bager, der fremstiller BÆREDYGTIGE FLØDESKUMSKAGER. Umuligt at tygge på. Næh der skal udøves en BALANCERET MILJØBELASTNING, så MILJØET tilgodeses i maksimalt omfang ved brug af ressourcerne.

 2. Hans Henrik Hansen

  “Det ser heldigvis ud til, at den irrationelle modstand mod atomkraft er på retur i Danmark”

  – dog gør Weekendavisen (sædvanen tro(?)) sit til at holde modstanden i live med en noget forbeholden anmeldelse, hvori bla. kan læses:

  “Bag den irrationelle frygt for atomaffald og tvehovedede babyer gemmer sig altså en frygt for noget meget værre: dommedag. Det ultimative evolutionskollaps. Atomkraft og atomvåben er siamesiske tvillinger. Ikke oppe i vores hoveder, ikke skabt af medierne, men i virkeligheden. Har man et atomkraftværk, er det forholdsvis let at berige uran til bomber…”

 3. Erling Petersen

  Befriende med lidt objektivt om atomkraft. (Jeg behøver nu ikke købe bogen. Jeg ved godt, vi skal have atomkraft).

  Du skriver at …… der ikke nogensinde er konstateret arvelige misdannelser som følge af atomkraftuheld. Det er der heller ikke efter bomberne i Hiroshima og Nagasaki!
  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE7916077/virkningerne-af-atombomberne-i-19451/

  Alle historierne om de fler-hovede børn efter atomkraft er også myter – som at skabt af vindmølle-folket.

  Men det bedste argument for atomkraft er nok fremtidig mangel på kul og olie!
  https://www.berlingske.dk/videnskab/her-er-arets-bedste-nyhed-klimadommedag-er-aflyst

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*