Forfatter: Karl Iver Dahl-Madsen

Klimarealisme i medierne

70% – Veje og vildveje

Men så kunne man vel bygge nogle gigantiske batterier til formålet? Måske nok, men beregninger viser, at investeringen vil koste 1800 milliarder kroner svarende til 75 procent af landets bruttonationalprodukt, og selv med en sådan gigantisk investering vil Danmark blot have batterikapacitet til tre dages forbrug ved vindstille vejr, hvorefter samfundet går i stå

Klimaadfærd Klimarealisme i medierne

Kun klimasvin holder kæledyr

Det er en kendsgerning, at kæledyr udøver et overordentlig stort tryk på omgivelserne på grund af de store mængder mad, de spiser og ved, at de afleverer deres urin og afføring urenset, hvor de går og står.

Breakthrough Institute, som er fortalere for Økomodernisme = at man løser klima- og miljøudfordringer med teknologi og ikke med forsagelse, har nogen glimrende nyhedsbreve. Som jeg kan anbefale, at I skriver jer på.