Forfatter: Karl Iver Dahl-Madsen

Jordens kulstofkredsløb

Der er ikke tvivl om, at stigningen af atmosfærens CO2 indhold skyldes menneskets aktiviteter, bl.a. fordi isotopsammensætningen af kulstoffet afslører, at en stigende del af kulstoffet i atmosfæren kommer fra fossile brændstoffer.

Lyt til klimavidenskaben

Den mest robuste strategi er, at alle mennesker på jorden bliver rige og dygtige så hurtigt som muligt, og derved bedre kan sikre sig mod alle fremtidens så vel kendte som ukendte trusler.

Ældresagen deltager i jammeren

På denne baggrund at lade sig gribe af klimapanik – à là Thunberg og Hildebrandt – og rask væk plædere for ’nulvækst’ er iøvrigt ensbetydende med at fjerne ethvert grundlag for at realisere blot en beskeden del af selvsamme ‘FN verdensmål’, som Hildebrandt ellers taler så varmt for!

Hvordan forhindrer vi verdens undergang?

En meget vigtig pointe er, at i en situation med mange trusler, giver det ikke mening kun at bruge ressourcer på at sikre sig mod den ene, f.eks. global opvarmning. Det svarer til at bruge alle sundhedssektorens ressourcer på at bekæmpe én sygdom

CO2 er en drivhusgas og påvirker klimaet

Af Karl Iver Dahl-Madsen, på vegne af foreningen Klimarealisme Der er med rette en voldsom irritation i den danske befolkning over den konstante alarmistiske klimapropaganda i medierne. Som på tværs af, hvad al seriøs klimavidenskab – inklusive IPCC – viser, bliver ved med at påstå, at klimaændringer er katastrofal trussel […]