Forfatter: Karl Iver Dahl-Madsen

Energipolitik Klimarealisme i medierne

Regeringen vil udskyde lukning af tre kraftværker

Kolde dage, hvor Putin har lukket for gassen, og hvor vinden ikke blæser, kan potentielt medføre mangel på strøm i Danmark de to kommende to vintre. For at sikre den danske forsyningssikkerhed vil regeringen derfor midlertidigt udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker. Regeringen har bred opbakning til beslutningen fra de inddragede partier.