Forfatter: Karl Iver Dahl-Madsen

CO2-udledninger og økonomisk frihed

Jo mere økonomisk frit et land er, jo tidligere i dets økonomiske udvikling begynder udledningen af drivhusgasser at falde, og jo hurtigere går det. Et marked uden politisk indblanding skaber mere innovation, og belønner virksomheder der hurtigt implementerer ressourcebesparende teknologi

En klimalov uden mål og med

Flere af partierne har ment, at målet ikke må koste noget. Den eneste måde, det kunne opnås på, var ved at forpligte sig til økonomiske reformer af betydeligt omfang, som modvirker de samfundsøkonomiske omkostninger ved klimapolitikken. Men det er ikke en del af aftalen

EU afstemning om klimaet

Kendsgerningen er, at i de seneste 30 år er den globale temperatur steget langt mindre end spået af FN’s klimapanel, IPCC og af de fleste klimamodeller. Og i samme periode er velstand & velfærd for verdens mennesker ca. fordoblet

Rekordernes tid

På trods af at jeg fik ros af en læge for mit blodtryk, da jeg fik det målt for et års tids siden efter at have påkørt et træ under et motorløb med så tilpas høj hastighed, at sikkerhedsselen brækkede mit kraveben, så er Politikens dækning af klimaet alligevel mere, end jeg tør tiltro mit helbred.