Klimarealisme i medierne

Hvedeudbyttet i Danmark

Klimaet i Danmark er godt til at dyrke hvede og vi er dygtige til det. Fra FAOSTAT og OWiD har jeg fundet disse tal:

Hvedeudbytte i Danmark

På 200 år er det lykkedes for de danske landmænd at ottedoble udbyttet af hvede. I Danmark er vi i top 10 med hvedeavl | LandbrugsAvisen  og vi har nogle danske landmænd, der prøver at sætte verdensrekord i hvededyrkning: Dansk rekordforsøg i hvede: Jeg tror på, vi slår verdensrekorden på 16,8 ton | LandbrugsAvisen

Og hvad kan man så lære af det?

Lad os lige se på hvordan udviklingen har været EU området og i verden som helhed:

I Danmark kan man dyrke hvede

Figuren illustrerer flere pointer:

1. Variationen af udbyttet i et lille geografisk område som Danmark er meget større end i et større område som EU, som så igen er større end Verden som helhed. Det viser, hvor vigtigt det er, at vi har en globaliseret forsyning med mad. Det enkelte land kan til enhver tid blive udsat for, at udbyttet falder (som DK i 2018 med tørke), men så er der andre lande, hvor udbyttet er over forventning, og hvis man tager hele Verden med, er der altid masser af mad. Derfor skal man holde sig langt væk fra “lokal” madproduktion og selvforsyning, som man kan læse om i bogen: The Locavore’s Dilemma: In Praise of the 10,000-mile Diet, skrevet af P. Desrochers & H. Shimizu. Her er en illustration af, hvordan variationen i udbyttet aftager med størrelsen af området:

For statistiknørder: Den normaliserede standardafvigelse af residualerne er en effektiv måde at måle og sammenligne variabiliteten af hvedeudbytter på tværs af forskellige regioner, samtidig med at den overordnede trend tages i betragtning

2. Det globale udbytte af hvede er kun det halve af det danske. Hvis alle blev lige så gode som os, ville vi kunne halvere det globale hvedeareal og skaffe masser af plads til naturen.

3. Vi skal producere mere mad i DK, ikke mindre. Det er skadeligt for miljø, klima, natur og samfundsøkonomi, at pålægge dansk landbrug ensidige nationale byrder. Danmark er et de bedste steder i verden til at producere. Det skal fremmes, ikke mobbes ud.

Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Knud Larsen

  Tak til Karl Iver Dahl-Madsen for at påpege disse fakta. Men jeg bliver nødt til at tilføje lidt mere om forholdene i Danmark:

  ”Alternativet”s Franciska Rosenkilde drager land og rige rundt med sin evindelige, kontrafaktiske påstand: ”Konventionelt landbrug udpiner jorden”. Jeg har adskillige gange søgt at mane dette i jorden, uden held:
  Fakta er jo, at udbytterne i ”konventionelt” landbrug stiger, mens de falder i ”økologisk” landbrug, som hun (og hele den ”grønne” bølge) kræver mere af. Alternativet kræver 100 % ”økologi”, samtidig med, at husdyrproduktionen skal reduceres med vistnok 80 %.

  ”Økologisk” landbrug må kun bruge husdyrgødning (gylle, møg), ikke ”kunst”gødning (skønt den fremstilles ud fra atmosfærens naturlige indhold af N). Derfor falder deres udbytter år for år. Intet kommer af intet: Hvis jorden fraføres mere, end der tilføres, falder udbyttet selvfølgelig – jorden udpines.

  Præcis som i oldtidens landbrug, der via svedjebrug endte med at udrydde al skov i Danmark og skabe de kæmpestore, golde heder i Vestjylland.

  Baseret på tal fra Danmarks Statistik har jeg omregnet udbyttet af dansk hvede til løbende 5-års gennemsnit, og sammenlignet ”økologisk” med ”konventionel” hvede. Jeg kan ikke vise graferne her, men nøgletallene er:
  I 2008-2012 gav ”konventionel” hvede 73,8 hkg./ha., stigende til 76,5 i 2014-2018. Samtidig faldt ”økologisk” hvede fra 42,8 hkg,/ha. til 35,6. Altså fra 58,0 % til 46,5 % af ”konventionel” hvede. Hvem er det så, der udpiner jorden?

  Siden da har ”økologerne” hævet udbyttet til 54,1 % i 2018-2022 – stadig ikke noget at råbe hurra for. – Det står enhver frit at tjekke tallene hos Danmarks Statistik.

  Til overflod blev Franciska Rosenkildes falske teorem gentaget 1/6 i Jyllands-Posten af Christian Schmidt Jacobsen (M.Sc.), MEP-kandidat for Enhedslisten. Og idag 6/6 i Radio4’s ”Mandat” af en anden MEP-kandidat for Enhedslisten, Frederikke Hellemann (cand. scient. pol). – Men en løgn bliver ikke til sandhed, uanset hvor mange gange, den gentages. Heller ikke af akademikere.

  PS: Jeg har mere end svært ved at skimte figurerne bag maleriet i fig. 3.

 2. Bastardo

  Statistik er et fremmedord for politikere og andre mediefolk.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*