Ledere

Generalforsamling i Klimarealisme

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Klimarealisme. Berettiget til at deltage er alle medlemmer af foreningen med betalt kontingent. Her er den officielle indkaldelse, sendt pr. email til alle nuværende medlemmer:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

mandag d. 11. marts kl. 20.00
i
Øregårdssalen 
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup (kort)

Dagsorden
1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning – herunder debat om fremtidige tiltag.
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.    Eventuelle indkomne forslag.
5.    Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår at det forbliver uændret.
6.    Valg til bestyrelse:
       På valg er Søren Hansen, Frank Lansner og Søren Grauslund, der alle gerne modtager genvalg.
Villum Christensen er også på valg, men ønsker at overgå til at væres suppleant. I stedet foreslås
at Steen Rasmussen vælges til bestyrelsen.
7.    Valg af revisor
8.    Eventuelt

Vedrørende punkt 4 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 4. marts.

Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag af Johannes Krüger om klimamyterne.

Vel mødt.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Finn Cros Thomsen

  Jeg har været inde på hjemmesiden for Skovgaard Energy, hvor der i de sædvanlige overordnede vendinger beskrives det nævnte storskalaprojekt. Men der er ingen konkrete budgetter eller forudsætninger lagt frem. Søren Hansen er en ørn til at fremstille og forklare indviklede tekniske forhold og drage grundlæggende snusfornuftige økonomiske konklusioner. I mangel på information hos Skovgaard Energy trak jeg et par af deres regnskaber hos Erhvervsstyrelsen. Her var der heller ingen information, ud over at koncernen er involveret i et betydeligt antal projekter, som er i form af interessentskaber eller kommanditselskaber (som begge ikke har pligt til at offentliggøre deres regnskaber) og nogle få almindelige kapitalselskaber (A/S eller ApS). Det er totalt uigennemskueligt, hvorfra indtjeningen kommer. Jeg er uddannet cand.merc.aud. og har arbejdet i revisionsbranchen i snart 40 år. Den regnskabsmæssige lovgivning er naturligvis overholdt.

 2. Niels Nørskov Stidsen

  Søren Hansen er citeret af Frede Vestergaard i Weekendavisen 260124 om nødvendighed af ptx kan udligne udsving i energitilførsel fra sol og vind. BEMÆRK http://WWW.SKOVGAARDENERGY.DK hvor der redegøres for storskalaprojekt med netop det og det er tæt på produktionsstart få km. Vest for Lemvig.
  Med venlig hilsen
  Niels Nørskov Stidsen
  Freelance journalist
  Lemvig. T. 30538381

  • Søren Hansen

   Der forlyder ikke i den tilgængelige information noget om, hvorvidt Skovgaard Energy har løst problemet med brint- og i deres tilfælde også ammoniak-produktion på variabel strøm fra solceller eller vindmøller. Specielt ammoniaksyntesen bliver nok svær med en elforsyning, der varierer fra time til time. Vi imødeser med spænding resultaterne af Skovgaards anstrengelser – og håber naturligvis at de ikke griber til den “nemme” løsning og bliver koblet op på Energinets forsyning. Det vil ikke bidrage til løsningen på udfordringen med sol og vind.

 3. Lars Lundsdal

  Husk at have forskeligt merchandise med t-shirts caps bøger og hvad vi ellers har.
  Vi ses.

  Lars

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*