Ledere

Generalforsamling, 11/3-24, referat

Der blev d. 11/3 2024 afholdt generalforsamling i foreningen Klimarealisme. Mødet fandt sted på Gentofte Bibliotek, Ahlmanns Alle 6. Dagsordenen fra vedtægterne blev fulgt. 35 medlemmer deltog.

Ad. 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Søren Holst Kjærsgård, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et varsel i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning

Beretningen blev forelagt af Karl Iver Dahl-Madsen, formand for foreningen.

Vores fora

Klimarealisme har i skrivende stund 279 medlemmer.

Vores vigtigste forum er hjemmesiden: Klimarealisme.dk. Her sørger vores flittige redaktør, Søren Hansen for, at der er et opslag på dagligt. De bliver flittigt læst og kommenteret, og delt på Facebook, hvor mange kommenterer. Og på LinkedIn og X (Twitter), hvor der godt kunne være lidt flere aktive. Vi vil gerne stadig opfordre folk til at sende noget ind, hvis I har noget på hjerte. Google Analytics har omlagt sine systemer, så vi ikke tæller besøg på hjemmesiden for tiden, men det skal vi nok få op at stå.

Vi udsender knap 900 (ca. samme som sidste år) nyhedsbreve en gang om ugen. Endvidere udsender vi jævnligt pressemeddelelser dog stadig uden held.

Vores Facebook-forum klarer sig fortsat OK og vi er nu oppe på cirka 10.400 medlemmer (op fra 8.900 sidste år).

På LinkedIn, har vi 105 følgere. På X (Twitter) har vi 282 følgere. (Følg og inviter gerne jeres kontakter).

Moderation af vores fora

Vi har strammet lidt op på det seneste, bl.a. på initiativ af Ulrike Pielmeier, da der har været lidt for mange tynde opslag. Alle opslag på Facebook og på hjemmesiden skal godkendes af en administrator.

Der er er stadig lidt for mange, der ikke har læst klimarealismes idegrundlag, hvori det hedder i det første punkt:

Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte

– og derfor alligevel vil diskutere om nutidens klimaændringer overhovedet er menneskeskabte.

Det vil vi ikke bruge tid på i foreningen, og derfor bliver indlæg af den type afvist. Ligesom vi også afviser de alarmistiske indlæg om at ”jorden går under på fredag på grund af klimaændringer”

Øvrige aktiviteter

Vi sender stadig læserbreve ind uden meget held.

Vi har registreret 15 begivenheder/foredrag i vores kalender i året der gik.

Den suverænt vigtigste var Konferencen om den aflyste klimakrise i Folketinget den 15/9 med forkonference på DTU den 14/9. Konferencen havde 100 deltagere. Blev indledt med en meget klimarealistisk velkomst af Pernille Vermund. Forhåbentlig tager hun sin klimarealisme med over i LA.

Lars Hoffmann, psykolog, holdt den 6/6 en workshop om, hvordan man debatterer klima på en måde som virker.

Flere af vores følgere deltog i Folkemødet i Middelfart.

Søren Hansen har skrevet endnu en fortrinlig bog: Troen på klimaet, som I forhåbentlig alle har købt/læst.

VI har haft to møder med Folketingsmedlemmer på Christiansborg. Med Steffen Frølund, klimaordfører for LA, og Lise Bech, fra DD. Begge to møder var gode og de var lydhøre for vores synspunkter. Og vi fremhævede med inspiration fra, hvad der sker i Europa lige nu, at der må være mange stemmer i en klimarealistisk tilgang.

Jeg opfordrer de af jer, der er politisk aktive, til at påvirke jeres kolleger i det politiske system.

Vi har skrevet til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg og bedt om foretræde.

Vi har et samarbejde med Digital Media (DM) om at udbrede kendskabet til Klimarealisme:

Vi har desværre haft en del behjertede forsøg på hackning. Men med god hjælp fra DM og senere en af vores gode følgere: Thomas Finn har vi indtil videre fået bugt med problemerne.

Vi har sendt en ansøgning til EU-nævnet om at producere og sende fire programmer om EU og klimarealismen.

Kommende aktiviteter
 • Vi (Jakob Kjær er tovholder) vil lave en happening om ”Troen på klimaet” med en procession af grønne munke. Meld jer, hvis I gerne vil deltage. Der er en munkekutte til de første 10, der melder sig
 • Vores hollandske kolleger i Clintel, har medvirket til at lave en film: Climate: The Movie (The Cold Truth). Vi overvejer at vise den i Danmark også. Hvem vil være tovholder?
 • Der planlægges stadigt et rødt/blåt seminar med deltagelse af en række kendisser, både fra det etableredes segment og fra Klimarealisme. Det kunne i praksis blive de:
 • 4 programmer med DK4, hvis vi får pengene fra EU nævnet
 • Foretræde for Folketingets klimaudvalg og nyhedsbreve til relevante Folketingsmedlemmer.
 • Vi vil gerne deltage på folkemøderne på Bornholm og i Middelfart, men det kræver at nogen melder sig som tovholdere. I Middelfart har Dines Petersen skaffet en bod, og nu er der brug for hjælp til at bemande den.
 • Nogle af vores ivrige følgere vil gerne skrive en børnebog om klimaet, men har brug for hjælp
Den vigtigste udfordring

Jeg kan kun gentage fra sidste år. Vi mangler at komme ud over rampen. Gode ideer og konkret hjælp i den sammenhæng er meget velkomne.

Jeg synes dog, at der er morgenluft, når vi ser på den stadig stigende modstand mod den grønne omstilling Europa over.
– – – – – –

Her sluttede formandens beretning. Der var ikke nogen kommentarer, og beretningen blev vedtaget.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

Foreningens kasserer, Frank Lansner, gennemgik regnskaberne for tiden siden sidste generalforsamling.

Frank kommenterede, at konferencen havde endt med at give et pænt overskud på godt 30.000 kr. Ellers var den største udgift til Digital Media, hvor vi, som nævnt i bestyrelsens beretning, forsøger at gøre foreningen mere synlig. Resten af udgifterne er til banken og drift af hjemmesiden.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Revisoren udtalte, at han havde godkendt det, og derefter blev det også enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4: Eventuelle indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 5: Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at kontingenterne fortsætter uændret, således at et ordinært medlemsskab fortsat koster 300 kr, pr. år.

Ad. 6: Valg af bestyrelse

Følgende personer i bestyrelsen var på valg i år, og villige til genvalg:

 • Frank Lansner
 • Søren Grauslund
 • Søren Hansen

Alle tre blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmet Villum Christensen var også på valg, men ønskede fremover at være suppleant. Steen Rasmussen var foreslået som nyt medlem af bestyrelsen, og han blev valgt.

Ad 7: Valg af revisor

Thomas Gudmand-Høyer blev genvalgt.

Ad. 8: Eventuelt

Der var ingen, der ønskede ordet her.
– – – –

Dirigenten takkede for god ro or orden og hævede generalforsamlingen.

Derefter holdt Johannes Krüger et yderst interessant foredrag om Klimasagen. Der er ikke nogen klimakrise. 

Johannes Krüger holder foredrag
Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Vedr. besøgsstatistik på jeres hjemmeside, kan I evt. kigge på dette meget simple, privatlivsorienterede plugin til WordPress:

  https://wordpress.org/plugins/koko-analytics/

 2. Svend Stouge

  Blot denne kommentar og til de, der ønsker eller overvejer at skrive en bog om klima til børn og unge (og måske også til os andre?)
  Ian Plimer er en geolog fra Australien. Han har studeret palæoklima gennem jorden historie i hele sit liv og er blevet temmelig træt af at høre på alle med de ‘rigtige’ meninger om klima. Han er heller ikke bange for at stille op til debat imod dem. Han har skrevet en serie af let læselige bøger om klima til flere alderstrin med stigende sværhedsgrader.
  Serien hedder ‘The little Green book’ og kan findes på Amazon eller sikkert også lånes i (nogle) biblioteker.
  Der er tre versioner som er skrevet til forskellig alderstrin:
  1) – The Little Green Book for Twenties and Wrinkles
  2) – The Little Green Book for Teens og
  3) – The little Green Book – For Angle Biters

  Måske en eller to af disse kan bruges som inspiration til at skrive en dansk udgave
  mvh
  Svend Stouge

 3. Per Mikkelsen

  Interessant beretning hvor man især hæfter sig ved rådvildheden og bekymringen vedr. mediedækning og gennemslagskraft i offentligheden og hos politikere. Jeg tror det drejer sig om to ting. For det første skal man forstå grupperinger i befolkningen vedr. syn på klimas og omstilling. Det har Videnskab.dk undersøgt og sammenlignet med amerikanske forhold: https://videnskab.dk/naturvidenskab/er-danskerne-alarmerede-eller-ligeglade-nyt-studie-afsloerer-vores-holdninger-til-klimaet/
  I en amerikansk kontekst med større polaritet og deciderede mediebobler ville den danske klimarealisme kunne begå sig. Den amerikanske klimarealisme har jo også historisk og kildemæssigt et stort aftryk for de danske klimarealister.
  For det andet kan man kun brænde bedre igennem i Danmark ved at respektere den danske offentlighed, som er mere pluralistisk og oplyst end den amerikanske.
  De uafhængige danske medier og public service tjenester henvender sig til de seks grupper, som Videnskab.dk refererer til. Det er deres læsere, lyttere og seere. Disse medier køber (med rette) ikke påstande om, at de er manipulerede af beslutningstagere i klimasagen. Hovedparten af læserne accepterer heller ikke den slags og føler sig talt ned til med klimarealisternes typiske retorik (kirke, tro, aflad og den slags). Det fungerer simpelthen ikke i den brede danske offentlighed.
  Vil klimarealisterne være en stemme, der lyttes til, kræver det mere ydmyghed og respekt for den danske offentlighed. Det nytter ikke at lægge ud med, at vi alle er forført af en manipulerende omstillingsmafia eller junta, som jeg senest har læst. Det nytter ikke at anklage aviserne (Nordjyske f.eks.) for at skræmme læserne. Stil nogle velformulerede spørgsmål i stedet for at banke løs med chikanerende påstande om købte eksperter og politikere. Den slags rammer grænserne for presseetik og debat i Danmark.
  Det er bare nogle velmente råd, som bestyrelsen kan drøfte … eller, håber jeg, lade medlemmerne og læserne af hjemmesiden her tage med i tankerne.

 4. Ib Ulstrup

  Tak for referatet. Efter fotoet at dømme, har vi ikke stor appel til ungdommen, altså dem under 50 år 😬.
  Af regnskabet fremgår, at kontingentindtægterne i 2023 var kr. 48.914 svarende til 163,05 betalende medlemmer, der hver har betalt kr. 300. Af bestyrelsens beretning fremgår, at foreningen “i skrivende stund” har 279 medlemmer. Er der sket en stigning af medlemstilgangen på disse ca. 70% fra 2023 til nu? Eller er der registreret medlemmer, der ikke betaler kontingent? Eller hvor ligger forklaringen?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*