Klimapolitik, Ledere

COP28 – indtil nu

Det store årlige klimacirkus er nu i fuld gang. Denne gang er værterne olienationen De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og mødet foregår i den glitrende storby Dubai. Denne gang forventer man omkring 70.000 deltagere, hvilket er ny rekord. Sidste år i Egypten var de vist kun omkring 40.000. Så vi har at gøre med en massiv CO2-udledning fra alle privatflyene og de ekstra rutefly, der er indkaldt for at fragte alle deltagerne frem. Hertil kommer limousinerne, der skal køre pingerne til mødestedet.

Mødet blev indledt med besøg af nogle af Verdens ledere. Heriblandt dukkede Kong Charles af England op, han har efterhånden blameret sig grundigt på klima-scenen med sine opfordringer til, at vi alle skal til at leve meget mere nøjsomt og være fattige for at ”redde” klimaet, og selv lever han i uhørt luksus og har gjort det hele livet.

Vores egen Mette Frederiksen dukkede også op, hun vrøvlede om klimaforandringer, som hun ikke ved noget om, og lovede så 300 mio. kr. i ”klimabidrag” til de fattige lande – penge som dog bliver taget fra budgettet med ulandsbistand.

Nogle af de store ledere udeblev af forskellige årsager. Ruslands Putin kom ikke, selvom han ikke havde noget at frygte i forbindelse med sin efterlysning af Den Internationale Straffedomstol. UAE har ikke skrevet under på samarbejdet om domstolen. Sjovt nok har Putin alligevel lige været på et lynvisit til både UAE og Saudi Arabien, hvorfor vides ikke med sikkerhed. Men COP-mødet ville han ikke vise sig på.

Xi Jinping fra Kina kom heller ikke, givetvis fordi han ikke tager klimasagen alvorligt overhovedet. Og Joe Biden dukkede ikke op, måske fordi hans hjælpere var bange for, at han ville blamere sig som følge af sin fremadskridende senilitet. Han havde sendt sin vicepræsident Kamala Harris, der fra talerstolen lovede 3 mia. dollars til FN’s Klimafond. Det er den fond, der er oprettet for at styre ulandene i den ønskede retning energimæssigt. De skal have solceller og vindmøller og ikke nogen stabil elforsyning baseret på fossile brændstoffer. Pengene ender, efter alle erfaringer, i lommerne på de fattige landes ledere, der sagtens kan finde på noget sjovt at bruge dem til.

António Guterres, FN’s Generalsekretær fik sagt at:

Videnskaben er klar: 1,5 graders målet er kun muligt, hvis vi helt ophører med at bruge alle fossile brændstoffer. Ikke reducere, ikke opsamle CO2. Udfasning, med en klar tidsplan.

Stemningen på mødet er ifølge den officielle hjemmeside rigtigt god. Der er allerede truffet flere store beslutninger. I alt skulle der således være givet tilsagn om ikke mindre end 57 milliarder dollars til diverse formål. Heraf er dog de 30 mia. nogle løsere planer fra Emiraternes side om at rejse pengene hos investorer m.v. Sidste år fik man lige akkurat nævnt det nye begreb ”tab og skader” og allerede i år er der givet tilsagn om penge hertil, heriblandt Mette Frederiksens 300 mio. danske kroner. Men indtil videre er der selvfølgeligt ikke noget konkret om, hvordan pengene skal administreres, hvad de skal bruges til, og om hvorvidt der kommer flere bagefter. Der var ellers tale om, at der skulle 100 mia. dollars på bordet – årligt i al fremtid!

Men der er også givet tilsagn om penge til mange andre rare ting, naturbeskyttelse, vedvarende energi, metanreduktioner, omstilling af fødevareproduktion, osv.

Der er dukket en diskussion op om hvorvidt Kina og Indien, stor-udledere som de er (hhv. nr. 1 og 3 i Verden, med USA som nr. 2), er blandt de lande, der skal betale eller modtage penge for ”tab og skader”. Selv mener de absolut, at de skal tilhøre modtagerne, pga. de vestlige landes ”historiske” udledninger af drivhusgasser. Men derved bliver hele ordningen måske en smule meningsløs.

Fra mødet forlyder det, at en lang række lande har besluttet at tredoble deres kapacitet af vedvarende energi. Lige som med pengene er det helt uforpligtende, og hvis man ikke har nogen solceller eller vindmøller i forvejen, er tre gange nul jo ikke afskrækkende.

Der bliver talt åbent om udfasning/nedfasning af kul, olie og gas, og ordene betyder meget for deltagerne. Udfasning fortolkes som en total afskaffelse af disse brændstoffer til en fast dato, hvorimod nedfasning jo kunne være en mindre reduktion ad åre…

COP-møderne kan som bekendt ikke beslutte noget, der juridisk forpligter nogen, og under alle omstændigheder skal der være total enighed blandt alle landene om slutdokumentet, der som regel ender som en tynd kop te.

I år har der været megen snak om Emiraternes formandskab til mødet, hvor de har udpeget Dr. Al Jaber, der er direktøren for det nationale olieselskab, til at lede mødet. Der blev lidt ballade, da det kom frem, at han ville bruge mødet til at diskutere langtidskontrakter om leverancer af olie med en stribe potentielle købere. Der trådte han alligevel lidt for hårdt på nogle sarte klimafølelser.

Præsidenten for COP28, Dr. Sultan Al Jaber

Men det var meget værre med et interview, han gav før mødet gik i gang. Intervieweren understregede betydningen af udfasning af fossile brændstoffer. Hertil sagde Al Jaber:

Jeg accepterede at komme til mødet her for at få en sober og moden samtale. Jeg er ikke interesseret i nogen alarmistisk diskussion. Der er ikke nogen videnskab derude, eller noget scenarie derude, der siger, at en udfasning af fossile brændstoffer vil bringe os frem til 1,5-graders målet.

Prøv at hjælpe mig, fortæl mig hvordan man kan gennemføre en udfasning af fossile brændstoffer som samtidigt vil muliggøre en fortsat økonomisk og social udvikling, med mindre I ønsker at bringe Verden tilbage til jordhulerne.

De udtalelser fik en lang række klimaforskere og kendisser til at tale om ”klimabenægteri” af værste skuffe. Men faktisk har Al Jaber jo ret, lige nu står vi i valget mellem fortsat brug af fossile brændstoffer eller et liv tilbage i jordhulerne.

Nu spiller Al Jaber rollen som COP-formand, og da han gjorde status efter 4 dage var det mere spiseligt for klima-parnasset. Han roste alle tilsagnene om penge og fik sagt følgende om klimamålene:

43% af de globale udledninger skal reduceres i 2030. Det er 22 gigatons i 2030 og vi skal have det til at ske for at holde målet om 1,5 grader inden for rækkevidde. Og jeg har været krystalklar på det faktum, at det er en kritisk succesfaktor hvis vi vil bevare de 1,5 grader. Lad mig sige, at alt …. hvad vi arbejder på er fokuseret på videnskaben.

Al Jaber tager det roligt, med Kina, Indien og Rusland med til mødet bliver der aldrig vedtaget noget som helst, der vil bringe os nærmere 1,5 graders målet og bringe hans egen olievirksomheds fremtid i fare.

I et interview onsdag udtrykker vores egen Dan Jørgensen også sin bekymring for resultatet. Der kan tilsyneladende ikke opnås enighed hverken om det ene eller det andet:

– Jeg er et sted, hvor jeg er mega bekymret, og hvor jeg ser en realistisk mulighed for, at det her kan blive en stor maveplasker, hvor vi ikke får noget ud af dette klimatopmøde på bundlinjen….
Der er stadig stor modstand mod at udfase fossile brændstoffer. Og mange lande har endnu ikke villet støtte op om målene for at tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektivitet.

Tænk dog. Vi afventer sluterklæringen med interesse.

Del på de sociale medier

9 Comments

 1. Jan Williams

  Afbrænding af biomasse i vores kraft/varmeværker er jo ifølge EU CO2-neutral. Og det kan man have mange meninger om, og min er at der er tale om en forførelse af den sunde fornuft.

  Og her blot et enkelt eksempel, for har men har man en smule interesse i transport, herunder skibsfart, vil man i øjeblikket kunne se den knapt 200 meter lange bulkcarrier “Desert Victory” ligge til kaj ved Amagerværket. Skibet ankom til København den 4. december efter 19 dages sejlads over Atlanten med den brasilianske udskibningshavn Santana som udgangspunkt. Og hvad så?

  Tja, vi jo er dels (med rette) imod afskovning af den Sydamerikanske Regnskov, men åbenbart har vi ingen betænkeligheder ved at aftage biomasse fra de kanter, og dels er brændværdien af biomasse jo kun cirka en tredjedel af hvad kul er, så når det er lastet med biomasse skal der sejle tre skibe i stedet for et, der er lastet med kul for at få den samme brændværdi udnyttelse.

  Og nej, dette her ikke noteret for at vi skal brænde kul af, slet ikke, men er blot noteret for at anskueliggøre hvor hult det klinger, når man fra politisk hold betegner biomasse som CO2-neutralt.

 2. Claus Beyer

  Ja, Al Jaber har fuldstændig ret, når han udtaler: “Prøv at hjælpe mig, fortæl mig hvordan man kan gennemføre en udfasning af fossile brændstoffer som samtidigt vil muliggøre en fortsat økonomisk og social udvikling, med mindre I ønsker at bringe Verden tilbage til jordhulerne.”.
  Han kunne have tilføjet “Man kan i øvrigt slet ikke bygge vindmøller, hvis man udfasede de fossile brændstof”.
  Det er den helt bizarre situation, at vindmølleindustrien og de fanatiske, uvidende politikere i realiteten propaganderer for en selvmordsaktion. Enten fordi de ikke kan se det, eller også fordi de ikke VIL se det. Møllevinger, mekanik, transport og opsætning kræver olieprodukter og masser af fossil brændstof. Festivalen i Dubai er et komisk cirkus. Ligesom Dan Jørgensen og hans utallige meningsfællers øvrige aktiviteter og udtalelser. Men det er også tragisk, fordi det koster kassen, i værste fald livet for almindelige borgere i de berørte lande.

  • Per Mikkelsen

   Det er jo nogle helt ekstremt generaliserende og verdensfjerne vendinger, (klimarealisten?) Al Jaber udtaler sig med. Det er alarmisme ud over alle grænser. Ingen politikere, forsyningsselskaber, planlæggere osv. vil da vælge den vej, du kalder “selvmordsaktion”. At “komiske Al” udstiller sig selv på den måde vil ikke få betydning for den planlægning af omstillingen, verdenssamfundet skridt for skridt tager via COP-møderne og andre aftale-fora. Udfasning af fossil energi og nedskalering af udvinding af ikke-energieffektive og miljøskadende kilder går ikke hurtigere nogen steder, end energiforsyning og samfundsøkonomi kan følge med. COP-møderne smider det hele op i luften hvert år, og som regel ender man med ret konservative resultater hvor den fossile energi kun må tilpasse sig markedsøkonomien uden forbud eller afgifter. Men selv ad den (moderate) vej til omstilling ændrer vores energiforsyning sig, fordi afhængigheden af fossil energi aftager.

 3. Jakob Ulrik Munck

  Forfatteren til denne artikel er åbenbart ikke klar over, at Kina er 4 gange så stor som USA og når landet har cirka den samme CO2-udledning, så skal denne naturligvis udregnes pr. capita (i forhold til befolkningsantallet). Og udregnet på denne måde er Kina blandt de mindste CO2 udledere i verden og langt under USA og Danmark.

  • CO2 produktion af mennesker er ligegyldig. Derfor er det ligegyldigt. Vi skal forklare mennesker, at CO2 er godt og sørge for, at beskytte alle mod vejr og vind fremfor at spilde ressourcer.

  • Claus Beyer

   Hvorfor skal den regnes ud pr. capita? I de fleste lande er det bare en lille, ofte korrupt, gruppe (elite) som udleder det hele, eller i hvert fald det meste.

  • Ian Ditlevsen

   Så man kan formere sig til et lavere CO2-aftryk, du kan godt selv se det ikke, den klassiske tæller og nævner problemstilling, som statistik altid slås med for at blive taget alvorligt?

   Det afgørende må være, om Kina som land udleder så og så meget, hvis man ellers går op i CO2-aftryk overhovedet. Læsere af siderne her er jo klar over, at klimakampen ironisk nok er en kamp mod vindmøller, altså Don Quixote-slagsen. Måske vi skulle kalde ham Dan Quixote fremover?

  • Hugh Sharman

   Jakob,
   FYI, China’s per capita CO2 emissions in 2022 were 8,85 tons. Denmark’s were 4,99 tons!
   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*