Debatindlæg, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Fordomme fører til fejlslutninger

Sidste år i juni havde vi tørke. Alle medier skrev om tørken og om klimaforandringer. Også TV2 Vejret skrev: Tørken er blevet værre i Danmark – men det kan blive endnu værre. Tørkesituationen i år er et eksempel på, hvad der venter i fremtiden. Med et varmere klima er der nemlig udsigt til mindre vand om sommeren.

Endvidere skriver TV2, at tørketrykket er steget. I Danmark har man beregnet tørkeindeks siden 2005. Selvom det er en relativ kort periode, så er der alligevel tegn på, at tørken er blevet værre over de seneste år: Tørkeindekset viser en klar opadgående trend – helt som man vil forvente, når temperaturen stiger, og Solen skinner mere, forklarer Andreas Nyholm, meteorolog ved TV 2 Vejret.

Over de sidste 12 år er der i foråret kommet 25 procent mere solskin i Danmark. Sammen med de generelt stigende temperaturer er det med til at øge fordampningen.

Til ovennævnte vil jeg gerne tilføje, at havtemperaturen i oceanerne er steget og dermed fordampningen. Derfor regner det mere, også i Danmark. Det modvirker tørke. Hertil kommer, at stigende indhold af CO2 i atmosfæren gør planter mere modstandsdygtige overfor tørke.

Siden 2007 har gennemsnitstemperaturen i foråret i Danmark ikke udvist en stigende trend.

Når TV2 Vejret skriver, at øget temperatur i foråret i de sidste 12 år har øget fordampningen, så bygger det på en fordom. En fordom om at øget CO2 i atmosfæren skulle føre til stigende temperatur i Danmark, men det er ikke tilfældet.

At tørkeindekset også skulle stige på grund af stigende temperatur, er ligeledes en fordom hos TV2 Vejret. Temperaturen var ikke højere i perioden med forhøjet tørkeindeks end i perioden inden. Mon ikke stigningen i tørkeindekset er tilfældig? Som alle ved, er vejret omskifteligt.

Siden 2014 har den gennemsnitlige årlige temperatur i Danmark ikke udvist en stigende trend. Udover globalt CO2-niveau har også de danske udledninger af SO2 stor indflydelse på det danske klima. Det er også de danske reducerede udledninger af SO2, som har givet Danmark mere solskin. Det er lang tid siden, at de danske udledninger af SO2 gik i nul. Det kan være en af årsagerne til, at temperaturen siden 2014 ikke har udvist en stigende trend.

Som et af de få danske medier har TV2 fortalt om SO2’s indvirkning på klimaet. TV2 skriver under overskriften: “Mindre luftforurening har gjort kloden varmere.” Der er mindre luftforurening, blandt andet som følge af udfasning af svovl i skibsbrændstof. Den mindre luftforurening betyder, at der er færre aerosoler i luften, som kan optage solvarmen. Dermed kan solens stråler bedre opvarme luften lige over vores hoveder.

Sidstnævnte er enormt vigtigt. Danmarks udledninger af SO2 har indvirkning på Danmarks klima, hvorimod Danmarks udledninger af CO2 har indvirkning på det globale klima. Da de danske udledninger af CO2 er ubetydelige i global sammenhæng, har Danmarks udledninger ingen som helst indflydelse på hverken det globale klima eller det danske klima.

Det skal også nævnes, at aerosolerne tilbagekaster Solens stråler og medvirker til skydannelsen, hvilket giver et køligere klima, så længe man udleder mere SO2. Når man udleder mindre SO2, sker en opvarmning. Det er det, som vi globalt ser i øjeblikket. SO2 er en forurening, som er sundhedsskadelig. SO2 kan føre til alvorlig sygdom og død. Derfor har TV2 helt ret, når de skriver, at mindre luftforurening har gjort kloden varmere. I Danmark er denne effekt ophørt, fordi de danske udledninger af SO2 for længst er gået i nul. Erfaringerne fra Danmark er enormt positive. Reduceret SO2 har kun en kortvarig opvarmende effekt. Når udledningerne af SO2 går i nul, vil opvarmningen som følge af fortsat øgede udledninger af CO2 være moderat. De store fremtidige temperaturstigninger, som alarmisterne udmaler, er uden hold i virkeligheden. Det viser erfaringerne fra Danmark.

Internationalt er forskerne blevet opmærksomme på, at SO2 påvirker klimaet.

Paulo Artaxo er hovedforfatter til kapitlet om luftforurening i de seneste rapporter fra IPCC. Han siger, at aerosoler er ansvarlig for 1/3 af planetens opvarmning.  Denne udtalelse har via Reuters spredt sig til medier i hele verden.

Et klimastudie, som netop er offentliggjort i Nature, konkluderer, at reduceret udledninger af SO2 i skibsfarten er ansvarlig for 80% af den globale opvarmning som er foregået siden år 2020.

Lige så overbevisende er et studie, hvor både kinesiske og amerikanske forskere deltager. Her når man frem til, at Kinas reduktioner af luftforureningen imellem 2006 og 2017 havde ført til en mindre opvarmning på den nordlige halvkugle på 0,1 grad.

Forskerne når frem til forskellige resultater, men det er der ikke noget mærkeligt ved. Det hele bygger på modelberegninger. Sådan er det også tilfældet med CO2’s indflydelse på global temperatur, som også bygger på modelberegninger med forskelligt resultat.

Regeringen og støttepartiers investeringer i vind- og solcelleparker, indfangning og deponering af CO2 samt fremstilling af såkaldt grøn brint bygger på fordomme.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Per Bjerring-Jensen

  Kære Bastardo,
  Det er usandsynligt svært at negligere korrupte og dilettantiske politikere; men det kender vi jo alt til i Danmark.
  Vi kender også til en organisation under FN, som hedder IMO, som skulle arbejde for bedre levevilkår for de søfarende, et mindre restriktivt samhandel og transport til søs. Jørgen Keinicke har fuldstændig ret i sin påstand: “Et klimastudie, som netop er offentliggjort i Nature, konkluderer, at reduceret udledninger af SO2 i skibsfarten er ansvarlig for 80% af den globale opvarmning som er foregået siden år 2020.” Hvilket er hvad man besluttede, da man indførte VLSFO (very low sulphure fuel oil) fra 1. januar 2020. Resultatet kender vi jo, skibene, som før sejlede på IFO380 til en fornuftig pris, måtte lige pludselig investere i scrubbere eller fylde tankene med VLSFO, til den dobbelte pris per ton. Hvem kom monstro til at betale for dette? Forbrugerne! – men det er jo heller ikke nogen nyhed.
  Jørgen Keinicke skriver til sidst: “Regeringen og støttepartiers investeringer i vind- og solcelleparker, indfangning og deponering af CO2 samt fremstilling af såkaldt grøn brint bygger på fordomme.” og har ikke nogen videnskabelig værdi overhovedet.
  Det har således ikke været muligt heller at få oplysning om hvilke modeller DMI bruger til deres vejrudsigter; jeg er ikke klar over om de stadigvæk bruger den gamle HIRLAM model, som kunne modellere vejret en uge frem – dem de bruger nu, kan jo ikke engang forudsige vejret de næste 24 timer ……

 2. Niels Christian Ebbesen

  Problemet et, at de danske politikere er sandhedsresistente

 3. Bastardo

  Jow-men: Politikere lever jo af påståede katastrofescenarier, som de så indbilder vælgerne, at deres lovgivning frelser folk fra.
  SÅDAN ER DET JO! LEV MED DET!

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*