Debatindlæg, Klimarealisme i medierne

Jorden koger ikke

FN’s generalsekretær António Guterres siger, at Jorden koger, og at det er menneskets skyld. António Guterres er ikke klimaekspert, men han er ekspert i overdrivelser. Temperaturen har i de første fire måneder i år kun ligget en lille smule over temperaturen i 2016, hvor vi også havde en El Niño-situation i Stillehavet.

Globale temperatur, januar-april fra 1850 til 2024

Komisk er det, at et nyt klimastudie viser, at det er FN, som er årsag til de senere års opvarmning. IMO, som er FN’s maritime organisation har stået i spidsen for en international aftale om at reducere indholdet af svovl i skibenes brændstof. Fra 1. januar 2020 er indholdet af svovl reduceret fra 3,5% til 0,50%. Det gør man, fordi svovl, der brænder, danner svovldioxid, SO2, som er sundhedsskadeligt og fremkalder en lang række alvorlige og dødelige sygdomme som blandt andet lungekræft og hjertetilfælde.

I et nyt klimastudie, som er offentliggjort for kort tid siden, konkluderer forskerne, at skibsfartens reduktionerne af SO2 kan være ansvarlig for op imod 80% af den globale opvarmning siden 2020.

Studiet bygger på modelberegninger, hvorfor man bruger udtrykket ”kan være”. Jeg tror, at studiet overvurderer skibsfartens betydning for den globale temperatur. Jeg tror, at skibene kun opvarmer, hvor skibene sejler, og derfor kun er ansvarlig for stigende havtemperaturer.

I Arktis har man ikke mærket, at havene er blevet varmere. Havisarealet har været stabilt i 20 år også i de seneste år. Skibstrafikken i det arktiske område er minimal. Derfor har skibenes reducerede udledning af SO2 ikke ført til en opvarmning i Arktis.

Arktisk havis’ udbredelse i slutningen af maj, 2003-2024

SO2 danner aerosoler i atmosfæren. Aerosoler er små luftbårne partikler eller dråber. Sådanne aerosoler kan have en betydelig indflydelse på solindstrålingen til jordoverfladen. Aerosolerne påvirker solindstrålingen både direkte og indirekte. Den direkte påvirkning består i, at aerosolerne spreder, tilbagekaster eller absorberer solens stråler og den infrarøde stråling fra jordoverfladen. Den indirekte påvirkning består i, at aerosolerne kan påvirke skydannelsen ved at fungere som fortætningskerner for vanddampen i atmosfæren, således at der lettere dannes vanddråber og dermed også skyer.

Også på land har SO2 stor indflydelse på klimaet. Det ser man ikke mindst i Danmark. I Danmark starter udledningerne af SO2 allerede i 1940 og kulminerer i 1970. I den periode har SO2 virket dæmpende på opvarmningen. I 1970 går man i gang med at reducere udledningerne af SO2, som går i nul allerede i 2000. I den periode har SO2 stimuleret opvarmningen i Danmark. Siden 2000 har SO2 ikke længere påvirket klimaet i Danmark, når vi ser bort fra skibstrafikken i danske farvande.

Siden 2014 har den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark ikke udvist en stigende trend, og jeg ser en sammenhæng i mellem nul SO2-udledninger og temperaturens stilstand i Danmark:

De fleste lande er langtfra nået lige så langt som Danmark med at bekæmpe luftforureningen med SO2. Derfor vil vi fortsat globalt se stigende temperatur.

De globale udledninger af svovldioxid, 1750-2023, opdelt i regioner. I mio. tons/år.

Kina har gjort sig store anstrengelser for at reducere luftforureningen, og det har ført til en kraftig opvarmning. Et klimastudie med både kinesiske og amerikanske klimaforskere konkluderer, at Kina ved at reducere luftforureningen fra 2006-2017 har forøget temperaturen på den nordlige halvkugle med 0,1 grad.

I Danmark, som ikke længere er påvirket af SO2-udledninger, vil CO2 stadig føre til en moderat opvarmning, som vi kendte den før 1940.

Danmarks regering og folketing tror fejlagtigt, at kun CO2 er ansvarlig for opvarmningen. Det har ført til fejlinvesteringer i mange, mange milliard-klassen og vil i fremtiden føre til endnu større fejlinvesteringer i vindmøller, solceller, fangst og deponering af CO2 samt fremstilling af såkaldt grøn brint.

DMI er rådgiver for regeringen. Professorerne Rene Forsberg og Sebastian Mernild har rådet mig til at skrive til DMI om SO2. Rene Forsberg har været så venlig at forsyne mig med mailadressen på den rette person hos DMI. Vi må se, hvad der kommer ud af det. Forhåbentlig får vi standset de store fejlinvesteringer.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. NIELS FREDERIK SCHRØDER

  om SO2
  En forurening som vi nu har ”glemt”. Se

  https://klimarealisme.dk/wp-content/uploads/2024/06/SO2fraNS.png

  Til illustration af historien se ovenstående link som viser af luftforureningsanalyser fra Anholt , København og Tange.
  Diagrammet viser ændringerne i SO2-indholdet i luften i Danmark. Der er en tydelig sammenhæng mellem faldet i SO2 i luften og de foranstaltninger, EU og Danmark gjorde mellem 1980 og 2000 for at rense røgen fra kraftværkerne.
  Udledningerne af svovl fra skibstrafik spiller også en rolle for luftforureningen, og denne rolle er blevet relativt mere betydende. Dette betyder, at medens Anholts luftmålestation i 1900-tallet var den med det laveste SO2-indhold i Danmark, betyder nærheden til skibsruterne, at stationen i dette århundrede ikke har kunnet holde denne placering.
  Den Internationale Maritime Organisation har dog vedtaget reguleringer af udledningerne af svovl fra skibstrafik med en reduktion af svovl i brændstof fra omkring 2,7 % før 2007 gældende for de danske farvande, til 0,1% fra 2015. Så formentlig vil Anholt igen kunne indtage førstepladsen

 2. allan astrup jensen

  Figuren om havisens udbredelse i slutningen af maj måned er falsk. En enkelt dato eller kort periode sidst i maj måned vil ikke være repræsentativ for året, da størrelsen af isdækket varierer med hvilken dag(e), der er valgt. Måske kunne man bruge gennemsnittet for maj måned til en trendanalyse, men det bedste er at bruge månedsgennemsnittet for september måned, hvor isdækket er mindst. Hvis man gør det, så er perioden uden signifikant ændring ikke 20-21 år, men 16-17 år. Vi må være tålmodige og vente til udgangen af september på de nye data for at se, om havisens minimumsomfang i 2024 øges eller mindskes i forhold til 2023 – og hvor meget.

 3. Karin Egede

  Hvad ved DMI egentlig, specielt i anno 2023- 2024, om Menneskeskabte eller naturlige Klimaforandringer, jordskælv, vulkanudbrud, skovbrande, El Nino, stormflod, Solens 11 årige cyklus med Nordlys over H. C. Andersens Eventyrland, krige med krudt & kugler både i Ukraine og Gaza!?
  TV2 beretter ret tankevækkende: Så meget har krigen kostet klimaet:
  Ruslands invasion af Ukraine har forårsaget udledninger af 175 millioner tons CO2 ud i atmosfæren.

  Det fremgår af en rapport udarbejdet af Ukraines miljøministerie og flere klima-NGO’er, skriver Reuters.

  Rapporten beskriver nogle af de helt store klimasyndere fra krigen.

  – Milliarder af liter brændstof brugt af militærkøretøjer, næsten en million hektar marker og skove sat i brand, hundredvis af olie- og gasstrukturer sprængt i luften og enorme mængder stål og cement brugt til at befæste hundredvis af miles af frontlinjer, lyder det i rapporten.

  175 millioner tons CO2 svarer ifølge rapporten til den årlige udledning fra hele Holland eller fra 90 millioner biler.!?

 4. Bastardo

  “ Forhåbentlig får vi standset de store fejlinvesteringer.”
  Håbet er lysegrønt. Men der er bundet alt for mange karrierer op på
  “Den grønne omstilling”. Desværre skal der nok gå en halv generation, før fornuften fra den yngre generation slår igennem i uddannelses- og forskningsverdenen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*