Klimavideoer

Klimakonferencen, Karl Iver Dahl-Madsen

Her er så indlægget fra Klimarealismes formand, det handler om, hvordan vi håndterer klimasagen på den mest pragmatiske måde. Lige nu kan man ikke konstatere nogen klimaskader og realistisk set er de forventelige fremtidige skader fra den globale opvarmning små og vil kun koste en brøkdel af, hvad udgifterne vil være ved at forsøge sig med en grøn omstilling.

Der er masser af fossile brændstoffer i jorden, dem skal vi udvinde og fortsætte vores økonomiske fremgang til glæde for alle. Den eneste negative følge af klimaforandringerne er formentligt havstigningerne, men hvis de kommer, kan vi for små penge sikre os med diger og andre tiltag.

Så Karl Iver slutter med at anbefale os at fortsætte det gode liv, med god mad, flyrejser og hvad der ellers gør tilværelsen fornøjelig.

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Tak for godt indlæg fra Karl Iver. Og hvor er der dejligt at lytte til en der tør gå mod strømmen.

  Mht. at (lavtemperatur letvands) kernekraft Gen. 1,2,3 kun kan levere EL, eller primært egner sig til at levere EL med henvisning til termodynamikkens love, har det hidtil været fuldstændig korrekt.

  Dette kommer dog til at ændre sig med Gen 4 kernekraft, hvor der lige nu bliver designet en bred vifte af høj temperatur reaktorer, der udover EL, også vil være egnede til at levere fjern og procesvarme til industrien.

  Den nære fremtids kernekraft vil således kunne anvendes langt bredere, og dermed også kunne overtage en større andel af den samlede energiforsyning.

  Selvfølgelig forudsat at det går som præsten prædiker mht. Gen 4. Hvilket masser af private investorer tror på det gør.

 2. Finn Skovgaard Jensen

  Per Mikkelsen
  Som jeg læser Karl Ivers indlæg, står der intet om at diktere nogen noget. Karl Iver anbefaler noget og lader det i øvrigt være op til folk selv at afgøre, hvad der er et godt liv for dem. Der er efter min mening ingen, som skal blande sig i hvad folk putter i munden, eller hvor ofte de har lyst til at tage på flyrejse. Så på dette sidste punkt er jeg enig med dig.
  Men i din sidste sætning virker det som om, at du ikke er enig med dig selv, idet du synes, at det er helt i orden at et flertal tryner et mindretal og kan bestemme, hvad de kan spise, og hvilke andre vanvittige ting dette flertal ellers kan finde på.
  Men det er ikke i orden, og da slet ikke eftersom det flertal kun er der på grund af, at den samme løgn, i mange variationer, er blevet gentaget i uendelighed af politikere og medier, så folk tror, at det er sandheden.

  Hvis du er uenig i min sidste påstand, så skulle du prøve at bede klimaordførerne fra de politiske partier, klimaministeriet og FNs Klimapanel om at sende dig – eller oplyse dig om, hvor det videnskabelige bevis for at det er menneskers udledning af CO2, der er den primære grund til den temperaturstigning, vi har haft siden 1850, findes.. Hvor i FNs ” klimabibel ” findes det? I hvilket videnskabeligt tidskrift er det bragt?
  Jeg går ud fra, at du ved hvad et sådant videnskabeligt bevis skal indeholde.
  Jeg har selv forhørt mig, men ingen har endnu kunnet komme med en henvisning.
  Derfor har jeg ingen respekt for den omstilling som er igang og de politikere, der foretager den.

 3. JENS JAKOB KJÆR

  Super foredrag.

 4. peter villadsen

  Hvor interessant er det, at Karl Iver-Dahl Madsen synes vi skal spise bøffer og tage flyrejser?
  Lyt til videnskaben og forstå hvorfor det er en god ide, at reducere forbruget af gas, olie og kul.

 5. Per Mikkelsen

  Det gode liv kan man ikke tage patent på. Der findes ikke en norm, der dikterer flyrejser og bøffer som målestok for godt liv. Vi lever i et frit og åbent samfund, hvor vi bør respektere hinandens målestok for godt liv. I den store sammenhæng med politiske beslutninger må der være respekt for omstilling mv., hvis flertallet vil den vej.

  [forkortet af red.]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*