Klimavideoer

Video om klimaet med Asger Aamund

Så er det om at finde popcornene og de store papbægre med cola frem og sætte sig til rette foran skærmen. I anledning af den nye bog, ”Troen på klimaet”, har jeres redaktør haft en samtale med Asger Aamund, der jo også har skrevet forordet til bogen. Man kunne kalde det en kaminpassiar, men da undertegnede lagde hus til og ikke har nogen kamin, blev det i stedet i biblioteket.


I samtalens løb kom vi langt omkring. Hvorfor har så mange den opfattelse, at vi befinder os i en klimakrise? Kloden er blevet en smule varmere de seneste godt 100 år, men det har jo ikke haft nogen negative følger af betydning. Tværtimod har det øgede CO2-indhold i atmosfæren fremmet plantevæksten og forøget høstudbytterne dramatisk. Alle statistikker viser, at der ikke har været flere eller alvorligere tilfælde af ekstremvejr, storme, oversvømmelser, tørke osv. Måske er der slået en temperaturrekord hist og pist, men i mange tilfælde har man ikke ret mange år med pålidelige målinger til at sammenligne med.

Alligevel er medierne flydt over med skrækhistorier om de ekstreme vejrbegivenheder, og f.eks. turister i Athen har efter overskrifterne at dømme været i yderste livsfare pga. varmen her i sommers. Næsten alle løber med og ingen stopper op og spørger sig selv, om det nu også kan have sin rigtighed. Hvorfor mon?

Til ”løsning” af klimakrisen tales der så om grøn omstilling, hvor vi i fremtiden skal få al vores energi fra solceller og vindmøller. Brug af kul, olie og gas skal udfases inden for godt 20 år. Disse såkaldte fossile brændstoffer dækker ellers stadigvæk 80% af den globale energiforsyning, og trods utalte milliarder, der er spenderet på den grønne omstilling, har de fossile brændstoffers andel holdt sig stabilt omkring de 80% i de seneste 10-20 år. Det skyldes jo bl.a., at en stor del af Verdens lande slet ikke tror på, at der skulle være noget klimaproblem, men til gengæld er en pålidelig energiforsyning nøglen til deres fortsatte økonomiske udvikling, og den vil de ikke give køb på.

Det bliver også i stigende grad klart, at en stabil energiforsyning ikke kan baseres på stærkt upålidelige og variable kilder som sol og vind. Her ville det være meget mere nærliggende at se på kernekraften, hvor de moderne reaktortyper kan køres uden nævneværdig risiko, stabilt og pålidelige, hvad der akkurat er behov for.

Men igen er der her en uforklarlig modvilje mod kernekraften, ny eller gammel teknologi. Det er gådefuldt, at de personer, der er mest bekymrede over CO2-udledningerne fra fossile brændstoffer, meget ofte er de samme, som afviser kernekraft som en løsning, selvom den burde ligge lige for.

I videoen kommer Asger Aamund med mange skarpe iagttagelser om disse gådefulde fænomener i folkeopinionen og medierne. Hvordan er vi kommet så langt ud, at nogen i ramme alvor er klar til at ødelægge samfundet, som vi kender det, bare pga. nogle fiktive historier om en klimakrise?

Se med og bliv oplyst!

Videoen findes på Youtube på siden Klimarealisme.

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. https://klimarealisme.dk/om-klimarealisterne/udkast-til-vedtaegter/

  Stk.3.Foreningens formål er at arbejde for en åben faktabaseret debat om klimaforhold og om de socioøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske beslutninger.

  Stk.4. Foreningens idegrundlag er at udbrede viden om klima og klimapolitik med det udgangspunkt, at de klimaændringer, der sker, er såvel naturlige som menneskeskabte. Klimarealisme er partipolitisk uafhængig.

  ——————-

  – Søren står om nogen netop ikke for klimareligion, men som vi alle ved for det modsatte, saglighed og i den grad faglighed, hvor mange af os ikke når ham til sokkerne.

  – I vedtægterne står der jo direkte at forenings formål også er at snakke om de “socioøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske beslutninger”, herunder de socioøkonomiske konsekvenser af at vælge sol, vind, kernekraft, biomasse, energiø´er, tusindvis af km HVDC kabler, osv. osv.

  Derfor ville det ikke bare være et sidespor, men også en blindgyde, hvis det også her, som på borgen, var politisk ukorrekt at snakke godt om den energikilde der er mest potentiale i (udover fossile brændsler de næste 100 – 200 år), og målt på en lang række parametre.

  Man bliver jo ikke klog på og fagligt klædt på til kernekraft, hvis man som i Danmark gør det til et tabu man ikke må snakke om. Så forbliver man jo netop uvidende, hvor tro så får lov til at erstatte viden. Og hvor foreningen i henhold til vedtægterne stk. 3, netop ønsker en ” åben faktabaseret debat “, så vi kan få udskiftet tro med viden, og hvor Søren om nogen, også har leveret den saglige og faglige vare i hans seneste video.

  Så nej, at snakke klimapolitik uden at måtte snakke klimapolitik, giver jo ingen mening, et umuligt paradoks.

  Og mht. partipolitik, bør især moderne kernekraft ikke være partipolitik. Moderne Kernekraft er netop den energikilde hvor man kan sætte kryds ved flest tværpolitiske ønsker, og dermed den energikilde der om noget bør kunne samle folket.

  Kernekraft bør være en partipolitisk neutral energikilde, hvor det i den grad er skadeligt at man i Danmark har valgt at gøre den partipolitisk.

  I Finland har de rød/grønne fundet ud af det for længst, og i Danmark har de rød/grønne fra “atomkraft-ja- tak” også for længst forstået dette. Så man behøver hverken at være rød, lilla eller blå, for at kunne forstå alle fordelene ved kernekraft.

  Så mangler vi bare at resten af Danskerne + borgen, også vha. saglighed og faglighed, bliver klædt på til også at kunne se det, så vi netop kan opnå mange af de ting klimarealisme arbejder for, som at komme tåbelige og voldsomt kostbare vind og sol projekter til livs.

  Så nej, Søren er ikke en kernekraft præst, han argumenterer blot sagligt og fagligt for de løsninger der giver mening, herunder kernekraft, men også at det ikke haster med at få udfaset det sorte guld.

  Og gider man sætte sig ind i de astronomiske tal mht. fremtidens energibehov, vil man hurtigt erfare at der ikke findes nogen realistiske alternativer til kernekraft, hvilket gør at kernekraft ikke så meget er et spørgsmål om partipolitik, men mere et spørgsmål om overlevelse for den vestlige verden. Og da især hvis vi heller ikke må bruge fossile brændsler. Så nej, kernekraft er ikke et sidespor, men et hovedspor.

  Herfra igen en stor tak til Søren og resten af foreningen, din og foreningens frihedskamp for hele Danmark er i den grad værdsat herfra.

  Keep up the good work 🙂

 2. Blev nysgerrig efter at finde ud af hvad der får folk til at lime sig selv fast til en farlig vej, hvad blomsten af Tysk ungdom tænker, hvor man øjensynlig er bange for stabil og sikker grøn, grøn, grøn kernekraft, mens man ikke er bange for en 40 ton lastbil, om store mængder superglue er sundt at få på huden, eller for at nogen skal dø som en konsekvens af at man også har blokeret for ambulancer og brandbiler.

  Ekstremisterne er medlemmer af gruppen “Last generation”, hvor der hvis man besøger deres hjemmeside er et ur der tæller ned til dommedag, eller rettere ” risk that tipping points in the earth’s climate system will be exceeded”.

  Hvor uret under overskriften “Time left to act” nu har talt ned til at vi kun har 6 år og 117 dage tilbage, hvor jeg så ikke har kunnet få bekræftet hvor mange danske meteorologer eller videnskabsfolk fra AAU, der er at tælle blandt medlemmerne. Men hvor den danske regering jo øjensynlig er enig et godt stykke hen af vejen, med vores eget vanvittige 2030 mål.

  https://www.last-generation.org/

  Ja, der kan man bare se, så må vi jo hellere nyde den sidste tid vi har tilbage.

  I henhold til Wiki har de grønne ekstremister også krav de kræver opfyldt.

  “In Germany the group has three central demands: a speed limit of 100 km/h on Autobahnen, a cheap universal ticket for nationwide public transport and a “social council” with 160 drawn members, which will make a plan to end the use of fossil fuels in Germany by 2030.”

  Mon VW, Mercedes og BMW til den tid så sender folk hjem fra fabrikkerne når der ikke er sol og vind?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Generation_(climate_movement)

  Kunne vi ikke skillinge sammen, og så sende en gratis kopi af Søren´s grønne bog til Tyskland. Det er vist tiltrænkt…eller nej. Ved nærmere eftertanke er det nok bedre at spare porto´en, for disse mennesker er vist udenfor pædagogisk rækkevidde.

  “Last generation” illustrerer nok desværre meget godt hvad vi er oppe imod, også blandt den bredere befolkning og folketingsmedlemmer, når tro kan få folk til at risikere deres eget og andres liv på en af de mest trafikerede vejstrækninger omkring Berlin.

  Hvilket igen udstiller en af menneskehedens svagheder, at for mange har behov for at tro på et eller andet, uagtet at det er til skade for en selv og ens medmennesker.

 3. allan astrup jensen

  Interviewet er meget godt i starten, men bl.a. diskussionen om kernekraft er et sidespor. Klimarealisme er ikke også en religion og advokat for kernekraft, men bør vel være et upolitisk forsøg på at imødegå mediers og klimapræsternes løgne og overdrivelser ved at præsentere fakta og påvise og tilbagevise usandheder.
  Dvs. saglighed/faglighed fremfor politik! Årsmødets program er desværre også for politisk, derfor deltager jeg ikke, men kun i det faglige formøde!

 4. Karin Egede

  Mafiametoder….. inde under gulvtæppet? Tænk blot på salget af DONG, diverse store bygningsværker som pludselig bliver flere milliarder mere bekostelige, så som DR-bygningen, Universiteter, Sygehuse, Tog og sidst men ikke mindst Forsvarets køb af nyt materiel. – Jeg bliver harm over, der ikke er nok penge til livsnødvendige sygeplejersker og deslige for os danskere, medens man rask væk kan give milliarder til alt tænkelig Ulandsbistand og krigsmateriel i udlandet….intet nævnt – intet glemt.
  DK planter træer i Afrika og Sydamerika, gør sig klog på, hvad andre lande skal gøre i forhold til havet og klimaet…. i stedet for eksempelvis for alvor at beplante og kystsikre alle vore egne havnebyer!?
  Men det er jo nok for dyrt?

 5. Die Grünen i Tyskland fører en ekstrem politik, der iøvrigt langt fra er grøn (grøn kernekraft lukkes ned mens brunkul omfavnes), men nok mest bare dum, ekstrem og særdeles selvdestruktiv.

  Men selv Die Grünen i Tyskland er åbenbart ude af trit med de grønne aktivister i Tyskland, der ikke mener, at den selvdestruktive politik i Tyskland er selvdestruktiv nok.

  Derfor er det eneste fornuftige, man kan gøre, selvfølgelig at lime sig selv fast til vejbanen og så bare håbe på, at den næste lastbil får øje på en i tide.

  Something is rotten in the state of Germany…and Denmark

  https://www.youtube.com/watch?v=RA–VhmEn0E

  Talte med en Tysker i går fra Berlin der havde fået nok af lige præcis Die Grünen, hvor dråben var en kWh-pris på 80 eurocent, hvor deres årlige forbrug var ca. 10.000 KWh.

  Han og konen havde solgt alt, hvad de ejede i Tyskland, og kører nu rundt i et mobilhome, frie som fuglen, og langt væk fra Die Grünen og deres galskab.

  De mente, at ud af 80 millioner Tyskere, var de 60 millioner dumme, og frygtede for fremtiden.

  Lad os håbe at Tyskland kommer til fornuft før historien gentager sig, hvor det altid er farligt for alle, at have en ekstrem regering.

 6. Ja rigtig fin samtale og fint samtale format, der belyser tingenes tilstand på en ny måde. Det format ser vi gerne mere til.

  Mange tak for info omkring bogen Claus, den vidste jeg ikke fandtes, så googlede den.

  Tillader mig at bringe et klip af den fulde beskrivelse herunder for hvem den måtte have interesse, hvor man bla. kan læse om endnu et grønt mantra “vindmøller støjer ikke”. På samme vis har vores ven fra AAU, Brian, et andet mantra med at “vindmøller fylder ikke mere end hvad fundamentet fylder”, hvilket jo så må betyder at de fleste rundkørsler i København fint kan have en vindmølle stående i midten.

  Mht. lavfrekvent vindmøllestøj, er der jo faldet dom i Frankrig, og tildelt erstatning på ca. 1 million DKK i en sag. I Danmark er det kun lokalbefolkningen der falder.

  https://lntk.dk/2021/11/12/retfaerdighed-til-vindmoellenaboer-kan-maaske-paavirke-danske-politikere/

  Og her kan man læse lidt mere om hvordan AAU fyrede en professor der målte vindmøllestøj, og hvordan hans måleudstyr blev skaffet af vejen.

  https://lntk.dk/2014/10/28/aaus-fyring-af-prof-henrik-moeller/

  https://www.saxo.com/dk/en-skjult-magt_peter-skeel-hjorth_haeftet_9788771188257

  “Beskrivelse

  Vindmøller støjer ikke! Det er næsten blevet det officielle mantra blandt miljøpolitikere og vindmølleindustrien. Men hvorfor er der så stadig folk, der lider under støjen? Og hvorfor blev en professor ved Aalborg Universitet fyret, og hans apparat til at måle vindmøllestøj låst inde?

  Professor og ekspert i lyd Henrik Møller har opfundet et apparat, der kan måle lavfrekvent støj fra vindmøller inde i huse på en enkel måde. Men han blev fyret fra sin stilling på Aalborg Universitet, og hans apparat bliver slet ikke brugt. Det til trods for, at apparatet er handy og nemt kan lånes ud til de mennesker, der ønsker at dokumentere støj fra vindmøller i deres nærområde.

  Bogen dokumenterer vindmølleindustriens magtmisbrug og afslører den sande historie om en professor, der kom på kollisionskurs med en magtfuld storindustri. Den viser, hvordan universiteterne har brug for penge til nye forskningsprojekter, og derfor kan do­nor­erne stille krav om, hvad der kan forskes i – og hvad der ikke må for­skes i. Po­li­tikerne ønsker grøn energi, arbejdspladser i Danmark og nye eksport­muligheder; alt det kan vindmøllebranchen levere. Så må ministre, borg­mestre og toppolitikere bøje nakken og lade erhvervslivet bestemme. For ellers flytter de produktionen udenlands.

  Det er fortællingen om, hvordan lan­dets universiteter, myndigheder og politikere lader sig kue af vindmøllebranchen. Bogen viser også, hvordan især kommunerne ofte bliver udsat for et voldsomt – og retsstridigt – pres fra vindmøllebranchen. Den dokumenterer gennem rapporter, be­kendt­gørelser samt ikke mindst aktindsigt i mailkorrespondancer, møde­referater, notater og telefonsamtaler m.m., hvordan den magtfulde vindmøllebranche sætter den politiske og forskningsmæssige dagsorden, så ingen modsiger dem.

  Peter Skeel Hjorth er uddannet journalist og forhenværende chefredaktør for tids­skriftet Sygeplejersken. I årene med Peter i chefstolen modtog tidsskriftet flere gange fagpressens hæderspris Anders Bording-prisen for undersøgende journalistik.”

 7. Claus Beyer

  Det var et udmærket interview. Det meste var velkendt. Jeg synes, at der kunne være lagt mere vægt på den økonomiske baggrund for svindelnumrene. For mig er det klart, at stærke pengekræfter i vindkraftindustrien, solcelleindustrien, PTX, CCS m.m. arbejder særdeles dygtigt på at forhindre enhver udvikling, der kan true deres pengemaskine. Modstanden mod kernekraft er orkestreret af folk med forbindelse til denne mafiaagtige industri, for eksempel Ålborg Universitet, som får millioner af kroner fra Vestas hvert år. Så for mig at se, er svaret på mange af spørgsmålene: Penge. Og hvis man erkender det, kan det være, at det kolossale spild af ressourcer kan stoppes. For folk bryder sig i hvert fald ikke om at blive snydt økonomisk. Derfor kan vejen frem være, at økonomien i disse projekter kommer helt frem i lyset. Vi har set lidt af det i form af avisen Finans’ afsløring af kæmpebonusser i energiselskaberne og deres enorme fortjenester på befolkningens bekostning. Desuden bør man få afdækket korruptionen, som der vist slet ikke blev talt om i interviewet. Faktum er, at universiteterne, forskerne, politikerne m.fl. lige så stille er blevet korrumperet mere og mere, hvilket alt for sjældent afsløres. Et godt eksempel er Peter S. Hjorts bog “Den skjulte magt”, om vindmølleindustriens beskidte metoder. Så jeg ser stadig denne klimareligion som værende udsprunget af et korrupt og uhæderligt erhvervs foretagende, der med mafiametoder tager den jævne befolknings hårdt tjente penge. Hvis dette erkendes, ligger løsningen også her. Så skal det nemlig håndteres, som al anden korruption håndteres, med fuld gennemsigtighed i alle dispositioner og politisk handling i form af en ikke-naiv og ikke-religiøs nøgtern slåen ned på og straffen af uærlighed og svindel. Men det bliver svært, for mafian er stærk og nådesløs (jvf. ovennævnte bog).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*