Other News

Klimarealisme i medierne

Men udviklingen er da opmuntrende. og vi vil følge nøje med i dette. Til det formål har vi oprettet en ny indlægskategori: Klimarealisme i medierne, hvor vi fremover vil bringe korte resumeer med links til denne type debatindlæg i medierne

I mudrede vande

I Danmark har vi videnstørke på klimaområdet. Tilsyneladende er der, som også påpeget af Jens Morten Hansen, ingen videnskabsjournalister, der interesserer sig for den voldsomme debat, der hersker uden for landets grænser, og i den videnskabelige litteratur om årsagerne til de klimaændringer, vi observerer

Atmosfærens iltomsætning

Skovafbrænding er en dårlig ide, da den fjerner plads til naturen og presser biodiversiteten. Så den må vi gerne begrænse, men ikke for iltforsyningens skyld.

Om at brænde skov for at producere energi

Brug af biomasse er kontraintuitiv, eftersom overgang fra kul til træ i el-produktionen fører til større CO2-udledning – udover det ekstra energiforbrug ifm. fældning, forarbejdning, tørring og transport af træpillerne, som er den foretrukne form for biobrændsel

Roy Spencer

Roy Warren Spencer (born December 20, 1955) is a meteorologist,[2] a principal research scientist at the University of Alabama in Huntsville, and the U.S. Science Team leader for the Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E) on NASA’s Aqua satellite.[3][4] He has served as senior scientist for climate studies at NASA’s Marshall Space Flight Center.