Other News

Klimatro og realiteter

Om nogle tekniske forhold vedrørende mulighederne for reduktion af såkaldte drivhusgasser, og overvejelser om hvorfor nogen tror, at det er muligt og om hvorfor hæderlige videnskabsfolk tror på det.

Klima & Økonomisk Vækst

Hvis et miljøproblem kan beskrives med en Kuznetskurve, er den mest effektive måde at løse miljøproblemerne på, uden at skade menneskelig velfærd, således at bringe landet over Kuznetspunktet og over i det ’stadie’ af den økonomiske udvikling, hvor øget velstand indebærer færre miljøproblemer