Other News

Hvordan forhindrer vi verdens undergang?

En meget vigtig pointe er, at i en situation med mange trusler, giver det ikke mening kun at bruge ressourcer på at sikre sig mod den ene, f.eks. global opvarmning. Det svarer til at bruge alle sundhedssektorens ressourcer på at bekæmpe én sygdom

Helligånden eller tidsånden?

På et nyligt bispetræf besluttede bisperne at melde folkekirken ind i klimakampen og annoncerede, at folkekirken ville reducere sin egen CO2-udledning med 70% inden 2030. Siden trak biskop Peter Fischer-Møller dog lidt i land og reducerede ambitionen til en mere generel tilslutning til regeringens CO2-målsætning.

CO2 er en drivhusgas og påvirker klimaet

Af Karl Iver Dahl-Madsen, på vegne af foreningen Klimarealisme Der er med rette en voldsom irritation i den danske befolkning over den konstante alarmistiske klimapropaganda i medierne. Som på tværs af, hvad al seriøs klimavidenskab – inklusive IPCC – viser, bliver ved med at påstå, at klimaændringer er katastrofal trussel […]

5 grunde til at klimaloven er problematisk

Et stort flertal i Folketinget har stemt for klimaloven. Den indebærer et ekstremt ambitiøst mål om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. fra 1990 til 2030. Ikke kun målet men også tilblivelseshistorien er uden sidestykke.