Debatindlæg

Det varmeste år nogensinde?

Af Karl Iver Dahl-Madsen

Vi hører tit, at det og det år er det varmeste nogensinde.

Men er det nu rigtigt? Og hvad så?

Nogensinde er naturligvis noget vrøvl.

Jordens temperatur har i den tid, hvor der været et mylder af liv på jorden (Fanerozoisk tid, startede for 541 millioner år siden med den kambriske eksplosion) svinget mellem 11 grader (istid) til 28 grader (”Hothouse”) og er lige nu på ca. 14 grader. Dvs. at vi nu lever i en meget kold tid. Kun i nogle få procent af den tid, hvor jorden har været myldrende fyldt med liv, har det været koldere end nu.

Temperatur i Fanerozisk tid, graf: Scotese

Men hvad så med den nyere tid. Her kan vi tage perioden fra vi kom ind i den nuværende mellemistid for ca. 12.000 år siden, hvor jordens temperatur var ca. 11 grader. Den kaldes holocæn, og også i den periode har der været store temperatur variationer og jorden har været op til flere grader varmere af helt naturlige grunde.

Temperaturvariationer i Holocæn, kilde Wikipedia

Hvis vi ser på den periode, hvor der har været målt temperaturer med termometre, og det er ca. 150 år er det rigtigt nok, at de seneste 20 år er varmere end tidligere og at temperaturen er steget.

Men det er klimapropaganda at tale om det eller de varmeste år. Der er jo ikke mærkeligt, at når det er varmt, bliver der sat varmerekorder. Nøjagtigt som når et aktiemarked når toppen, bliver der også sat aktierekorder.

Selv om temperaturen ikke stiger (og den stiger faktisk langsommere i dette århundrede end den gjorde fra 1970 til 2000), så vil der stadig blive sat varmerekorder. Bare på grund af variationen fra år til år. Og bare man måler længe nok.

Det interessante og relevante tal er stigningen i temperaturen.

Og den er ikke særligt stor. Siden 1979 er temperaturen målt med UAH steget 0,13 grader C pr. dekade = 1,3 grader pr. århundrede. Ikke spor alarmerende og langt mindre en IPCC’s klimamodeller har forudsagt.

UAH satellit siden 1979, graf: UAH

Og hvad så? Det er er ikke nødvendigvis skidt for nogen, at vi går fra en iskold tilstand til en lidt mindre iskold tilstand.

Den eneste sikre nettonegative eksternalitet er vandstandstigningen, som målt med de mest pålidelige metoder lige nu er fra 15-30 cm pr. århundrede. Ikke noget som på nogen måde kan ryste en moderne rig og dygtig civilisation.

Del på de sociale medier

38 Comments

 1. Søren Holst Kjærsgård

  Forbruget af fossil energi i 2019 var 15,6 TW.
  Dette rækker til at opvarme jorden atmosfære 0,1 K, altså 1 K per tiår.
  Denne temperaturtigning har vi ikke set noget til, eller i hvert fald meget lidt. Når jorden altså kan skille sig af med denne varmemængde, hvorfor skulle den så ikke kunne skille sig af med den varmestigning som kunne forårsages af mere kuldioxid i atmosfæren?

 2. Flemming Rasmussen skrev:
  “Mener du (som Per A), at Nansen gennemsejlede Nordøstpassagen i 1930’erne uden isbryderhjælp (adskillige år efter sin død) ;o)”

  Jeg har på intet sted nævnt Nansen overhovedet, så den med at beskylde mig for at lyve viser blot ordsprogenes rigtighed – “tyv tror at alle mand stjæler”!
  Nansen sejlede mange år før den varme 1930-ere, som de ægte klimabenægtere ikke rigtig vil erkende. Enhver kan finde stof ved at “google”, men det giver jo et problem for de der har CO2 som det eneste evangelium.
  At der har været 4-5 varmeperioder siden sidste Istid er for svært stof for mange klimadebattører, for her kan man jo ikke true med at isbjørne og koralrev forsvinder. Tværtimod var det i disse varmeperioder, at kunst, kultur og viden blomstrede.

  Der var særdeles stor aktivitet i de nordlige farvande i 1930-erne og i krigens første tid, hvorefter der indtraf en kuldeperioden.
  CO2 s klimaeffekt er faldet ca. 50 gange siden de første 230 ppm, hvilket man har målt for mange år siden, det er lidt utroligt at man i vor mere oplyste tidsperiode stadig kan benægte fakta.
  Selv en fordobling af CO2-indholdet til ca. 800 ppm vil kun øge effekten med ca. 3-4 watt pr. kvm.

 3. Rasmus Jensen

  Når “klimaeksperterne” argumenterer, lyder de som præster for en intolerant religion og er nødt til at nedgøre og mistænkeliggøre kritikere.
  Når en mand som prof. Krüger fremfører sine letforståelige, logiske kommentarer og synspunkter, kommer der typisk en syndflod af bandbuller fra kleresiet, der bekvemt ikke kan modbevise hans forklaringer.
  Summa summarum må vi konstatere, at klimaindustrien lever af at skræmme de uvidende masser, for ellers udtørrer deres finansielle støtte. Jo mere hysteri, jo større bevillinger, så simpelt er det i virkeligheden og vore politikere er såmænd med på vognen, så de kan blive genvalgt og beholde deres lukrative stillinger.
  Bliver sjovt at se deres reaktioner, når gennemsnitstemperaturerne virkelig begynder at falde (selv i “urban islands-) om nogle år p.g.a. den faldende solaktivitet………-

 4. Brian Christiansen

  Interessante diskussioner, men lidt ærgerligt
  At blokere, vi der er kritiske ved jo selv hvordan der er når man ikke har mulighed for at komme til orde.

 5. Knud Ramian

  Spændende for amatører at læse, men hvorfor kan I ikke lade alle skældsordene blive hjemme. De forstyrrer virkelig læsningen for os andre.

 6. Flemming,
  ikke et eneste sted henviser du til videnskabelige rapporter, i stedet pløjer du rundt i teoretiske overvejelser vedrørende beregningerne af CO2s drivhuseffekt.
  Åbenbart kender du ikke til, at man kan beregnes effekten ud fra Lambert-Beers lov, der kan beregne klimaeffekten over et hvilket som helst interval. f.eks. hvor stor er effekten af en fordobling af det nuværende indhold på ca. 400 ppm til 800 ppm. Den er såre beskeden, hvilket lettes kan ses på den grafiske kurve, som bl.a. R. Lindzen har fremstillet, og mange andre med ham:

  https://www.dropbox.com/s/trozxn2s3o1vsns/47698377_10217943268593754_4513842248198127616_n.jpg?dl=0
  Benægtelse af om der aldrig har eksisteret et tidspunkt, hvor der var 230 ppm CO2 i atmosfæren er komplet ligegyldigt, man kan beregnet den når man kender formlen, og har et minimum af matematisk kendskab.
  En fordobling af CO2-indholdet kan beregnes til en klimaeffekt på ca. 3-4 watt/kvm, hvilket skal fordeles op i de tusindvis af kubikmenter atmosfære, alle erkender at der er en effekt, kun nogle enkelte hårdnakkede benægtere af realiteterne fastholder deres barnetro på, at CO2 er den eneste rigtige klimafaktor på kloden.
  At klodens temperaturer gennem de seneste 17-20 år ikke har ændret sig måleligt er en kendsgerning, som du benægter, IPCC kalder perioden for “Hiatus”, det betyder “Pause”.
  https://www.dropbox.com/s/kvm1sqt2whu901h/hiatusNASA-GISS.JPG?dl=0

  Kom på banen med andet en bare skældsord og floskler, jeg har endnu ikke set et eneste dokumentation af, at de nævnte forskere tager fejl på et eneste punkt.
  At det var varmere i 1930-erne med større issmeltning i Arktis er en fastslået videnskabelig kendsgerning, som man ikke kan afvise, spørgsmålet er så, hvad årsagen var?
  I hvert fald var der ingen der var kede af det, heller ikke i Vikingetiden, hvor de. brave vikinger mæskede sig med bla. jordbær, før de rodede over og opdagede Amerika. dengang endda med et lavt CO2-indhold.
  At menneskeheden skal efterlade noget fossil energi til vore efterkommere er en presserende opgave, som mange tager sig af. Herunder en af Greenpeaces stiftere, Partrick Moore, der arbejder som lobbyist for atomenergien, hvorfor ikke støtte den udvikling?
  Kom snart ind i virkelighedens verden, Flemming.

 7. Oluf Johnsson

  Tak Krüger for altid velargumenteret og veldokumenteret formidling, så selv jeg kan forstå det! 🙂 . Nu har vi fravalgt TV2 (selvom vi er tvungne bidragsydere :-(. Må jeg i den forbindelse minde om kronikken i Berlingske Opinion 190330: Når nyheder kører I grøften-kronik
  Når nyheder kører i grøften – og du er med på turen
  af Steffen Andersen professor i økonomi og Hans Jørgen Nielsen, cand. scient. pol.
  Begge er forfattere til bogen »FARLIGT – hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det«.
  Om vinkling af et stof, de journalistisk altid sker efter yderpunkterne i Gauss-normalfordelingskurve, hvorved læserne let forføres til at tro, at de skildrede (reelle ekstremer) beskriver virkelighedens mainstream, de 95%.
  Et problem, vi ofte ser i opslag fra nye medlemmer på Klimarealismes chat.

 8. Johannes Krüger

  For at gøre en lang historie kort vil jeg tillade mig at henvise til net-siden climate4you med grafer for de enkelte data-serier, og hvis ikke det er tilfredsstillende, så link til de originale data-serier. Desuden er der meget at hente i klimarealisternes Klimanytt i Norge.
  Men jeg kan dog ikke undlade at pege på endnu et eksempel på manipulation i forlængelse af de eksempler, jeg har givet i ”statsministerbrevet”. Den 2. april 2019 præsenterede TV2 vejret et søjlediagram som viste årsmiddeltemperaturen 1874-2018. På figuren var indtegnet en sort kurve, som skulle vise 30-års glidende gennemsnit. MEN hvis det var tilfældet, skulle kurven standse ikke i 2018, som vist på figuren, men i 2003. Da vi i april nærmede os et folketingsvalg, var det åbenbart magtpåliggende for TV2 at vise en accelererende temperaturstigning i Danmark ved at forlænge kurven i opadgående retning frem til 2018 – en helt-hen-i-vejret metode – til gavn for hvem? Hvis man derimod havde vist en kurve for 12-måneders glidende gennemsnit på månedsbasis, ville det tydeligt fremgå, at der ikke har været nogen temperaturstigning i Danmark i indeværende århundrede – men så var luften jo også gået ud af ballonen.

 9. Frank Ewald Lansner

  Flemming Sørensen

  1) Du skriver “Jeg skrev sanktioneret – ikke sanktioner.”
  Flemming… Uanset om jeg skulle være “Sanktioneret”af DTU eller om der er “Sanktioner” fra DTU så er det fri fantasi, har intet med virkeligheden at gøre.

  Og jeg håber også at du forstod at Svensmark er med i Advisory board her på site, se menu
  https://klimarealisme.dk/advisory-board-for-klimarealisme/
  Min bagdel havde været ikke-eksisterende hvis jeg havde misrepræsenteret hans gode arbejde nævneværdigt.

  2) Flemming, du skriver så: “at jeg ikke på nogen måde ved, om du har fiflet med data”

  Nå, det ved du ikke, Flemming?

  Du ved godt at “fifle med data” ligger i tråd med “svindle med data” , “fusk” ikke?
  Det er det ordvalg du aktivt vælger. Og du har som den første nogen sinde sikret dig det røde kort her på site.

  Hvis jeg har repræsenteret data “forkert” – efter din mening – så er det ikke nødvendigvis fusk eller fifleri, det forstår du godt ikke?

  3) Grafen med temperaturer og Solaktivitet er indsat i indledende afsnit

  “PROLOG”

  Der står i teksten: “Graf er taget fra fra Climate4you hjemmesiden”

  Det betyder så at den ikke er taget fra Svensmarks rapport, men fra Climate4you, Ole Humlum.
  Den ikke er “fiflet” med.

  Lidt længere nede kommer så afsnittet :

  “Henrik Svensmarks nye rapport”

  Dine indlæg vil blive stoppet.

 10. Frank Ewald Lansner

  Flemming Rasmussen,
  Svensmark er med i vores advisory board. Nej der er ikke luftet nogen utilfredshed med min udlægning af hans arbejde. Og “sanktioner fra DTU…” hvad snakker du om??? Det er fri fantasi.

  –> Hvis du mener at jeg har misrepræsenteret Svensmarks arbejde, vil du venligst præcisere hvad dette konkret skulle handle om?

  • Flemming Rasmussen

   Frank:
   Jeg skrev sanktioneret – ikke sanktioner. Grunden til at jeg spurgte, er fordi, jer er oprigtigt interesseret i, hvorvidt du repræsenterer dig selv eller DTU med dine udtalelser. Jeg husker en (måske) lignende forhistorie med Kåre Press Kristensen, som på det tidspunkt var på det daværende institut for miljø på DTU (IMT) samtidigt med at han flittigt udtalte sig til pressen – i en grad hvor instituttet til sidst var nødt til at give ham mundkurv på, fordi de ikke på nogen måde ville slås i hartkorn med ham.

   Grunden til at jeg mener, dette er interessant er, at du i din artikelserie i Børsen var angivet som Frank Lansner fra DTU, og det kunne meget let føre til, at folk tror, der er tale om en holdning fra et akkrediteret universitet, og ikke fra en enkeltperson.

   Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke på nogen måde ved, om du har fiflet med data. Det eneste jeg har bidt mærke i, var en figur hvor data fra global temperatur var præsenteret sammen med solpletaktivitet, med y-akser fittet for optimal sammenfald. Disse har jeg ikke kunnet finde hos Svensmark. Men jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor det er nødvendigt, at du er nødt til at skrive en artikel om artiklen?

   Yderligere er omtalte kurve jo et selvmål, da den viser, at da solpetaktiviteten omkring 1990 daler voldsomt, stiger temperaturen voldsomt. Jeg har ikke kunnet finde ud af at embedde billeder her, men du ved nok, hvilken figur, jeg mener: Den øverste her: https://klimarealisme.dk/2019/03/13/punkter-fra-svensmark-force-majeure-rapport/

 11. Flemming Rasmussen

  Hej Karl Iver

  Debatsoftwaren kan åbenbart ikke håndtere dybere “reply”, så jeg skriver et nyt indlæg.

  Der er der en række spørgsmål, eg gerne vil have dit svar på:

  1) Mener du, ikke, der findes AGW?
  2) Mener du, Svensmarks solplet teori kan forklare de voldsomme stigninger i global temperatur, vi har set efter 70’erne? (Se evt Lansners fortilkning af Svensmark, hvor man jo tydeligt ser temperaturkurven “stille fuldstaændugt af” i forhold til solpletterne efter ca 1970.
  3) Hvordan forholder Svensmark sig til Lansners “behandling” af hans forskning?
  4) Mener du (som Per A), at den globale temperatur var højere i 30’erne end i dag?
  5) Mener du, der er troværdigt, at have en faktaboks på sin hjemmeside, der siger “Klimarealistiske bøger”, når den kun indeholder bøger skrevet af forfattere der står uden for, hvad 95% af alle forskere på området har påvist?
  6) Kan du give mig et link til en peer reviewed artikel OM KLIMA skrevet af Johannes Krüger?

  mvh Flemming

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Tak for spørgsmålene, nogen af dem kunne du have fået svaret på ved at læse vores manifest:
   Men her er mine personlige svar:
   1. Jo, det er jeg 100 % sikker på, at der gør
   2. Nej, (jeg bryder mig ikke om udtrykket “voldsomme”, da den moderne temp. stigning ikke er spor anderledes en mange tidl.) Svensmark og hans samarbejdspartnere, Shaviv. mm. mener 50/50 med det løse og det er også min position.
   3. Lansner gengiver Svensmarks forskning retvisende.
   4. Nej, den var næppe højere, men tæt på, med den store usikkerhed, der på at opgøre temperaturen med stationer, der kun dækker en brøkdel af jordens areal.
   5. Ja. Det er nu ikke en faktaboks. Men jo. Og stop så det der vrøvl med de 95 %- det burde du vide er noget nonsens
   6. Læs selv hans publikationsliste: https://ign.ku.dk/ansatte/geografi/?pure=da%2Fpersons%2Fjohannes-kruger(5a8b94c0-ec97-4ded-a596-32092787b82b)%2Fpublications.html&page=1
   Der er taltige relevante artikler. Det tilkommer ikke dig at afgøre hvornår en artikel er om “Klima”, hvad alt eller intet kan være

   • Flemming Rasmussen

    2) Det vil jeg særdeles gerne have dokumenteret (altså at der har været lignende temperaturgradienter før). Jeg har ikke været i stand til at se en temperaturstigning blot i nærheden af den , vi oplever nu i nogle data, jeg har kunnet grave op.
    3) Det var ikke det, jeg spurgte om – og det er DIN vurdering, at det er retvisende. Hvis der ikke var behov for en mindre retvisende gengivelse, hvorfor så ikke blot linke til Svensmark selv?- og PS: Udtaler Lansner sig som privatperson her på sitet eller som DTU ansat? Og var hans artikelserie i Børsen sanktioneret af DTU?
    4) Dokumentation? I følge alle de kilder, jeg normalt anvender (f.eks. Berkeley), ligger den globale temperatur i dag ca. 0.9 grader over 30’erne.
    5) Hvis du mener, det er nonsens, må du dokumentere. Jeg kan sagtens finde (masser af) kilder, der angiver de 95% (og højere)
    6) Jo, det tilkommer i den grad mig at afgøre, hvilke artikler jeg finder relevante. Du kryber udenom spørgsmålet ved at spamme en liste med alle hans publikationer. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, at Johannes Krüger har bedrevet god forskning i sin tid som geologiprofessor, men jeg stiller spørgsmålstegn ved hans relevans som reference i klimadebatten. Det ville klæde sitet at finde nogle referencer, der var en anelse mindre marginale.

 12. Finn Elholm

  Som nyindmeldt i foreningen og som lægmand (men skeptisk over for de stedse mere skingre dommedagsprofetier, som jeg har hørt på siden 70´erne ) er det skønt at læse jer vidende personers argumenter for og imod hvorvidt den globale opvarmning er menneskeskabt eller ej. Jeg betaler gerne kontingent, når det bliver indført. Her føler jeg, jeg bliver klogere. Det gør man ikke ved at følge main stream medierne.

 13. Flemming, som sædvanlig en masse ord uden substans.
  Alle seriøse forskere erkender, at der var en varmeperiode i 1930-erne, hvor man ikke bare i 1930, men i adskillige år kunne sejle ad sydvest-passagen, kun klimabenægtere ignorerer dette faktum, der er beskrevet i datidens aviser.
  1947 var lige så varm som 2018, alligevel ignorerer en række klimabenægtere dette og bruger 2018 som et ultimativt bevis for klimaforandringerne!
  De første 20 ppm kan Flemming ikke beregne, men det kan man ved at anvendes den generelle formel for CO2s drivhuseffekt, som er logaritmisk faldende, se i øvrigt Krügers brev, der ses det endog meget tydeligt, at CO2s rolle som drivhusgas ikke er stigende som Flemming mener, men derimod stærk faldende.
  Hvorfor man skal ignorere de første ppm CO2 og begynde ved 280 ppm står hen i det uvisse, det ændrer intet ved det forhold, at CO2s drivhuseffekt falder logaritmisk uanset hvor meget Flemming spræller med argumenterne uden bid.
  Det fremgår lysende klar af Krüger grafik, som ingen har sat spørgsmålstegn ved.
  Flemming prøver at nedgøre min person og mine argumenter, men ender alligevel med at give mig ret, CO2s drivhuseffekt er faldende, men hvorfor så larme så meget om med nedgørelse af min person?
  En fordobling at CO2-indholdet til 800 ppm medfører en mindre drivhuseffekt en de første 20 ppm, som Flemming så heftigt forsøger at benægte nogensinde er forekommet.
  De første 20 ppm havde en effekt på ca. 16 watt/kvm
  400 ppm har en effekt på 32 watt/kvm
  800 ppm – – – – 35.76 – –
  Så yderligere 400 ppm har kun en klimaeffekt på 3.7 watt/kvm.
  Det er langt mindre end de første 20 ppm.
  Prøv nu at forstå de fysiske sammenhænge, Flemming, det nytter intet at benægte fakta og vride rundt med data for at få pænere resultater.
  Klimamodellerne viser stadig forkert, de er ikke rettet. De overdriver klimaeffekten ganske meget.
  Det er et punkt som jeg tidligere var meget overrasket over, men Flemmings indlæg har jeg fået en anelse om, hvorfor dette kan ske.

  • Flemming Rasmussen

   Igen fremturer Per A Hansen med sine “første 20 ppm CO2”, som jo er en skrubforkert regneteknikalitet:

   Den tager udgangspunkt i en ekstremt hypotetisk tænkt situation: Nemlig den HELT UDEN CO2 i atmosfæren. Dette har som bekendt ikke eksisteret i den tid, der har boet mennesker på planeten og SLET IKKE i den tid, der er relevant for en debat omkring AGW.

   Her er udgangspunktet de ca 280 ppm CO2, som der var før den industrielle revolution startede.

   Så hvor Per A med sin manipulation (som han har hentet fra den pensionerede professor, der ikke kan få sine “artikler” publiceret på videnskabelige tidsskrifter og derfor er nødt til at nøjes med ikke-videnskabelige sites som dette) påstår, at en ændring på 20 ppm i CO2 er en faktor 80 mindre end “den første” er VIRKELIGHEDEN, at den er ca 30% mindre end for de første (andropogene) 20 ppm.

   At Per A (dum)stædigt holder fast i Krügers manipulerende påstand, vidner om enten manglende indsigt i tingenes tilstand, eller om et bevidst forsøg på at manipulere folk, der ikke kan forstå matematikken og fysikken bag CO2’s effekt som klimagas.

   At et uvidenskabeligt site som dette kan trives på internettet, er selvfølgelig ingen overraskelse: Flat Earth Society har jo også en følgerskare, ligesom kreationisme er endda meget udbredt. Fælles for alle tre er, at de ikke læner sig op ad sund videnskab.

   Men hvis I er i tvivl om, hvad er der op og ned i AGW spørgsmålet, vil jeg henvise til videnskaben. Hvis man har en videnskabelig pointe, skriver man en artikel om det, og indleverer til et (eller flere) videnskabelige magasin(er). De foretager så en proces, der kaldes peer review, og godkender denne artiklens videnskabelige integritet, bliver den publiceret. Dette system er (selv om der dog selvfølgelig også blandt peer reviewere er “rådne æbler”) vores garanti for, at vi ikke længere på det område befinder os i middelalderen, men at vi, når vi læser en peer reviewed artikel, har en vis garanti for, at det holder vand.

   Hvis I (som Per A) ikke er i tvivl, men VED, at AGW er en skrøne, de grønne har trukket ned om ørerne på os, så bliv endelig ved med kun at læse på de ikke videnskabelige sider, for ikke at få jeres “viden” udfordret ;o)

   mvh Flemming Rasmussen

   • Karl Iver Dahl-Madsen

    Nu må du rigtig gerne begynde at opføre dig ordentligt. Du glimrer med meget lidt substans og masser af ad Hominem. Grundlæggende er det jo tydeligt, at du tror du ved noget emnet, men det gør du ikke, men er blot en halvstuderet røver.
    At tillade sig at beklikke en Prof. Emeritus som Johannes Kruger som har lavet masser af publikationer er bare ubehøvlet og dumt.
    Hvis du engang til debatterer på den måde, må du finde et andet sted til at sprede dit gylle.

    • Flemming Rasmussen

     Hej Karl Iver

     Du mener, jeg ikke ved noget? – Er det ikke ad hominem?

     Men: Lad os prøve at tage fat i det faktuelle i mit indlæg ovenfor, nemlig klimaeffekten af en ændring i CO2.

     Mener du, at regnestykket med udgangspunkt 0 ppm CO2 giver mening som andet end et manipulerende forsøg på at nedtone CO2’s rolle som klimastyrende?

     Igen: Per A forsøger at give indtryk af, at effekten af CO2 stigninger i dag er 80 gange mindre, end den har været, mens det reelle tal er ca 30% mindre (0.7 gange)

     Man kunne lige så godt (ja faktisk bedre) sige, at effekten af CO2 stigninger i dag er 16 gange større, end den var i Cambrium.

     Hvis du ikke er bekendt med beregningen af CO2’s klimaeffekt og CO2 indholdet i Cambrium, må du lige sige til, så skal jeg nok levere de formler, der ligger bag – eller du kan finde dem hos Krüger.

     Per A begår også en stråmand imod mig ved at skrive ” der ses det endog meget tydeligt, at CO2s rolle som drivhusgas ikke er stigende som Flemming mener, men derimod stærk faldende.” Det er direkte løgn. Jeg skriver netop, at den er faldet med ca 30% i forhold til begyndelsen. Om man så vil kalde det stærkt eller ej?

     Og: Man skal huske at CO2 indholdet i atmosfæren er accelerende stigende – det æder (kraftigt) ind i de 30%

     Mener du (som Per A), at den globale temperatur i 30’erne var højere, end den er nu? (Det var et lokalt VEJRfænomen i Arktis, der gav de høje temperaturer – IKKE KLIMA)

     Mener du (som Per A), at Nansen gennemsejlede Nordøstpassagen i 1930’erne uden isbryderhjælp (adskillige år efter sin død) ;o)

     Kan du give mig en liste over professor emeritus Krügers publikationer i relation til klima i anerkendte videnskabelige tidskrifter

     Så Karl Iver, lad os diskutere data og regnemetoder. Vil du spille bold, eller er din opgave herinde kun at være efter dem, der “begår blasfemi”? ;o)

     mvh Flemming

     • Karl Iver Dahl-Madsen

      Hej Flemming

      Godt så, lad os fortsætte diskussionen på et sagligt grundlag.

      Du har ret i, at “CO2 effekten” ikke er aftagende. Den er logaritmisk, således at en fordobling giver et givet (usikker og omdiskuteret) tal for temp. stigningen. IPCC siger fra 1,5-4,5 grader.

      Vi laver et opslag om det ved lejlighed.

 14. Peter,
  nu ikke paranoid, varmeperioden i 1930-erne er fuldt dokumenteret, alene den kendsgerning at man kunne seljle ad Nordøstpassagen uden isbryder burde være nok. Du nævnte kun nogle få år.
  Det meget bombastiske – det varmeste år, der nogensinde er målt – der er mange, der kan huske 1947 som et ekstrem varm sommer på linie med 2018. hvorfor skal den ikke med? Måske fordi DMU så graver tal frem der viser nogle få timer flere solskinstimer i 2018?
  Jeg kan hilse og sige, at de sultne kreaturer på markerne var aldeles ligeglad med om september, da de ikke havde græs at hente på markerne i juni-juli måned.
  Nej, der er ikke sumpskildpadder på vej til Danmark.
  Nej, CO2 har ikke den store betydning længere, dens effekt er stærkt aftagende, prøv at se på de mange grafikker, der findes over dette fænomen. Faktisk er de første 20 ppm mere effektive end de efterfølgende 400 ppm!
  Du mangler svar på, hvorfor vikingetiden var varmere end nu! Man dyrkede da korn, jordbær mv. i Grønland, vandstanden i Vejle fjord var over 1 m højere end i dag, ellers kunne man jo ikke søsætte de store skibe fra værftet i Jelling!
  Klimasagen er ikke videnskabeligt baseret, IPCC må kun beskæftige sig med de menneskelige faktorer, hvilket giver en skævvridning af debatterne.
  Jeg har nævnt nogle kendsgerninger, hverken du eller andre har prøvet at forklare det med videnskabelige facts. I stedet hører jeg ofte at metan er en højpotent klimagas, selv om enhver kan se på dens absorbtionsspektrum, at den kun dækker et par meget små områder. En del af området er for resten fælles med både CO2 og H2O. Det kaldes for overlapning, et udtryk som klimamodellører ikke kender.

  Hvad gør man så? Jo IPCC beregner den GWP-værdi over 100 år og ser helt væk fra, at levetiden er omkring 12 år. Det højpotente ligger altså i, at den fortsætter sin drivhuseffekt ca. 88 år efter den er død!
  Hvem sagde videnskablighed om klimastof?
  har du i øvrigt ser Christy´s undersøgelser af samtlige klimamodeller?
  Alle viser det samme, desværre er det den samme fejl, alt for høje forventede temperaturer.

  • Flemming Rasmussen

   Som på mange andre steder på nettet brillerer Per A. Hansen ved sin manglende kendskab til forskellen på lokalt vejr og klima. At et enkelt skib besejlede Nordøstpassagen uden isbryderhjælp i 1930’erne betyder IKKE, at den globale temperatur var højere dengang – det var den ikke.

   At nogen kan huske en varm sommer I DANMARK i 1947 er fuldstændigt lige irellevant. Måske er tiden inde til at lade folk, der IKKE er så gamle, de kan huske 1947 tage over – med VIDENSKABLIGT funderede argumenter – i stedet for anekdoter?

   At Per A Hansen fremturer med sit “de første 20 ppm CO2” vidner om en total mangel på forståelse for data (eller bevidst forsøg på manipulation). De første 20 ppm CO2, når vi taler om dennes effekt som klimagas, er selvfølgelig med udgangspunkt i de 280 ppm, som var gældende før den industrielle revolution startede. Og ja: De første 20 ppm øgning (280 – 300 ppm) havde en større effekt end de seneste 20 ppm fra 400 – 420, ca 30% for at kvantificere det. Men samtidig er stigningen i CO2 accelererende – såehhhh ikke megen trøst der.

 15. Lars Henrik Fabrin

  Peter Villadsen, betragter du ikke Nir Shavivs forskning som seriøs?
  Kan du fortælle mig, hvor han tager fejl?

 16. Peter Villadsen

  Per, hvorfor taler du hele tiden negativt og prøver at skyde mig i skoene, at jeg benægter et eller andet? Eller at jeg laver propaganda?
  Prøv at diskutere med åbent sind, så kommer vi længere…
  Der er ingen der benægter, at klimaet tidligere har været ligeså varmt eller varmere.
  Spørgsmålet er så, om de globale temperaturer var højere eller om. Det er regionale variationer, der gør sig gældende.
  Det er jo langt mere kompliceret end bare, detharsiddetiiår varmere engang, så det er helt normalt?
  Levede der måske 10 milliarder mennesker, der skulle ernæres, da det var varmere? Hvordan var de regionale udsving i temperaturer? …? …?
  Det er ifølge al seriøs forskning jeg kan finde frem, drivhusgasser, der står for hovedparten af de temperaturstigninger, vi har set igennem de sidste omkring 100 år.
  I vikingetiden var der en anden årsag, i holocæn en tredje forklaring.
  Holocæn var iøvrigt kun et par grader varmere end idag, hvilket fik sumpskildpadder til Danmark.
  For de fleste vil det give stof til eftertanke, når vi nu er på vej mod 3 grader alene i dette århundrede.

 17. Peter,
  man skal naturligvis også medregne de år, hvor der ikke er udført målinger, men hvor man kan konstatere det på anden måde. F.eks. i Holocæn, hvor vi i Danmark havde Sumpskildpadder og en række planter, der vokser i subtroperne.
  I Vikingetiden målte man ikke temperaturer, men man kan da alligevel konstatere, at vi havde en meget højere vandstand end i dag, det var forudsætningen for, at vikingeskibene kunne søsættes fra Jelling.
  At Grønland havde et varmt klima ved vi fra Erik den Rødes tid her, man dyrkede korn, jordbær mv.
  Hvorfor benægter du regentlig, at vi har haft varmere perioder siden Istiden, rent faktisk 4-5 stk.?
  Er det den meget omtale CO2, som parnasset regner som den eneste og mest kraftige klimafaktor?
  CO2 er for resten ved at være en svag klimagas, dens effekt er faldet ca. 50 gange siden starten, så al snakken om man kan normalisere klimaet ved at bekende sig til den “grønne” politik, gå i optog o. lign., er de udmærket, men det hjælper kun på samvittigheden. Effekten af de politiske tiltag eller forslag svarer til at bekæmpe en storbrand med vandpistoler.
  Problemet er nemlig at befolkningstallet øges med ca. 50.000.000 årligt! Disse mennesker bruger også løs af den fossile energi til boliger, transport, veje etc. etc.
  Men forklar gerne hvorfor der smelte mere is i Grønland i 1930-erne, end tilfældet er i dag!
  For så er du en bedre klimaekspert end de fleste, der stiller op til valg i denne tid.

 18. Peter Villadsen

  Per, jeg skrev: 2018 var det 4. varmeste år registret.
  Her menes selvfølgeligt i den tid vi har nogenlunde pålidelige temperaturmålinger.
  Det er jo ikke propaganda, som du tror.
  Det er iøvrigt forkert at vi i 30’erne havde samme eller højere globale temperaturer, som du skriver.
  Se blot de forskellige datasæt.
  Hvad var iøvrigt den globale max temperatur i vikingetiden, nu du også nævner den periode?

 19. Peter,
  du skriver
  “2018 endte som det 4 varmeste nogensinde registreret. De 4 varmeste år nogensinde registreret er 2015 2016 2017 2018.”.
  Det er ikke rigtigt. Sommeren 1947 var lige så varm og tør som 2018. Alting visnede, der var ingen foder til kreaturerne etc.
  Hvad med 1930-erne, hvor der afsmeltede mere is i Arktis, end vi ser i dag?
  Dengang kunne man sejle nord om Rusland uden isbryder, det vil du vel ikke postulere, var en koldere tid end nu?
  I Vikingetiden var det varmere end nu, det behøver vi ikke termometre til at fastslå, man kan bare måle hvor høj vandstanden var, man søsatte dengang vikingeskibe fra Jelling.
  I skolen lærte vi, at der engang vad sumpskildpadder i Danmark, og planter der i dag gror i subtroperne.
  Så dit postulat om at vi har de varmeste periode i Jordens historie må være en gang useriøs klimapropaganda.
  Mange er hjernevasket med CO2 som største klimafaktor, sangheden er, at CO2 nu er en meget svag klimagas pga. fysiske kendsgerninger. De første 20 ppm havde en effekt på c. 16 WATT/kvm.
  20 ppm fra 400 – 420 ppm har kun en effekt på ca. o.27 watt/kvm.
  Alligevel mener nogle at man kan regulere klodens klima ved at skære lidt af de øverste ppm!
  Det er en ren illusion.
  En varmere jord er ingen katastrofe. Det kan man se på de 4-5 tidligere varmeperioder siden istiden. Det var under disse forhold at kunst, viden og kultur blomstrede.
  Problemet er det stigende folketal, der har den effekt, at der skal bruges mere og mere af de fossile energikilder.
  Klimadebatten indtager en stor rolle i den politiske valgkamp, desværre ved politikerne intet om emnet. De hører blot efter en stor gruppe, de rheller ikke ved ret meget om sagen.

 20. Oluf Johnsson

  Det er det, jeg skrev om sidst udtrykket, der ikke er basis for: “nogensinde”. Den korte tid, vi har udviklet og anvendt diverse målemetoder (er måske også præget af foropfattelsen af virkeligheden, og der for er det så denne ‘virkelighed’ man måler og argumenterer på / udfra? Frem for “nogensinde”, så plæderer jeg for, at debattanterne fortæller om længde i tid med deres ‘favoritmålinger’. Mig bekendt er der intet absolut at udsige om klimaets /vejrets udvikling med den faktuelle viden over tid, vi råder over. Så: ud fra validiteten af metoder og tidsintervaller, tak:-)

 21. Frank Ewald Lansner

  Peter Villadsen:

  du skriver:

  “Der er adskillelige datasæt, der måler langt større stigning dernede, hvor vi er.”

  Så må jeg spørge dig: Bor du under havoverfladen?

  70% af de dataset du henviser til er tal for havtemperaturer 2 m under overfladen der på den korte bane er i kontakt med vand ned til 50-100 m, og indenfor nogle år har en vis kontakt ned til 1000 m.

  Så hvorfor er det så vigtigt for dig at temperaturer er taget der hvor du bor? Under havets overflade ? 🙂

 22. Det er korrekt, at landbaserede målinger foretages der hvor mennesker bor.

  Mennesker bidrager ved deres tilstedeværelse til lokal opvarmning (Urban Heating).

  Derfor siger landbaserede målinger – foretaget der hvor mennesker bor – intet om klodens klima. Men udelukkende om det lokale klima der hvor mennesker bor.

  Derfor skal landbaserede målinger korrigeres, og så bliver de utroværdige.

  • Peter Villadsen

   Helt forkert, læs lidt om hvor målingerne foretages og hvordan og hvorfor der justeres.
   Satellit målinger er også justerede. Det får jo ikke alle til at sige, at sattelitmålingerne er forkerte.

 23. Peter Villadsen

  Ubegribeligt at Karl Iver benytter UAH som sin eneste reference.
  UAH er sattelitmålinger i omkring 1100 meters højde.
  Hele menneskeheden lever som bekendt ved jordoverfladen. Der er adskillelige datasæt, der måler langt større stigning dernede, hvor vi er.
  2018 endte som det 4 varmeste nogensinde registreret. De 4 varmeste år nogensinde registreret er 2015 2016 2017 2018.
  For at indse det skal der ses på alle dataæt og ikke kun på et.

  • Satellit målinger er de mest repræsentative. Alle målinger giver iøvrigt det samme billede: at temperaturerne stiger langsommere nu.

   • Peter Villadsen

    Dokumentation for påstanden?

   • Peter Villadsen

    Karl Iver, når du siger de globale temperaturer stiger langsommere nu, så må det være begrundet i videnskabelige undersøgelser, du har fundet.
    Jeg har ikke set disse undersøgelser, så venligst oplys andre om, hvor din viden kommer fra?

  • Frank Ewald Lansner

   Hej Peter, du skriver:
   “Ubegribeligt at Karl Iver benytter UAH som sin eneste reference.”

   Skriver du også sådan til folk der kun bruger landbaserede data (GISS/NOAA) som reference?

   Du skriver:
   “UAH er sattelitmålinger i omkring 1100 meters højde.”

   (Så vidt jeg husker er det centret for TLT omkrin 1500 m, men lige meget, jeg kan tage fejl)
   Peter, det er helt normalt indenfor meteorologien at man ser på udviklingen i 850mb højde eller ca 1500m. Dette udvisker en masse støj fra signalet således at man bedre kan se hvad der faktisk foregår, lave prognoser etc. Den gang man søsatte denne slags satellitmålinger med langt langt flere datapunkter end de landbaserede (GISS/NOAA) der blev det anset for “the goldan standard”. For at sikre rigtigheden er gjort kalibreringer mod direkte målte temperaturer.

   *** en lille fodnote ***
   Noget andet er, at CO2 teorien jo foreskriver at der skal opstå varme lidt oppe i atmosfæren idet udgående stråling optages. (Så UAH burde jo netop være god til at detektere CO2-varme lidt oppe? Just speculating) Man har så forudsagt at CO2 varme ville kunne ses som “hotspot” lidt oppe i atmosfæren. Og så… skulle varmen difundere nedaf.
   Når du nu erkender at vi ikke rigtigt kan se varme komme oppefra, men snarere mest et fænomen nede ved overfladen, hvordan synes du så det går for CO2 teorien som den originalt blev formuleret? I praksis?
   Ser du en stor CO2-varme afsat oppe i atmosfæren der så smitter af nedefter? Eller det omvendte?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*