Debatindlæg

Det varmeste år nogensinde?

Af Karl Iver Dahl-Madsen

Vi hører tit, at det og det år er det varmeste nogensinde.

Men er det nu rigtigt? Og hvad så?

Nogensinde er naturligvis noget vrøvl.

Jordens temperatur har i den tid, hvor der været et mylder af liv på jorden (Fanerozoisk tid, startede for 541 millioner år siden med den kambriske eksplosion) svinget mellem 11 grader (istid) til 28 grader (”Hothouse”) og er lige nu på ca. 14 grader. Dvs. at vi nu lever i en meget kold tid. Kun i nogle få procent af den tid, hvor jorden har været myldrende fyldt med liv, har det været koldere end nu.

Temperatur i Fanerozisk tid, graf: Scotese

Men hvad så med den nyere tid. Her kan vi tage perioden fra vi kom ind i den nuværende mellemistid for ca. 12.000 år siden, hvor jordens temperatur var ca. 11 grader. Den kaldes holocæn, og også i den periode har der været store temperatur variationer og jorden har været op til flere grader varmere af helt naturlige grunde.

Temperaturvariationer i Holocæn, kilde Wikipedia

Hvis vi ser på den periode, hvor der har været målt temperaturer med termometre, og det er ca. 150 år er det rigtigt nok, at de seneste 20 år er varmere end tidligere og at temperaturen er steget.

Men det er klimapropaganda at tale om det eller de varmeste år. Der er jo ikke mærkeligt, at når det er varmt, bliver der sat varmerekorder. Nøjagtigt som når et aktiemarked når toppen, bliver der også sat aktierekorder.

Selv om temperaturen ikke stiger (og den stiger faktisk langsommere i dette århundrede end den gjorde fra 1970 til 2000), så vil der stadig blive sat varmerekorder. Bare på grund af variationen fra år til år. Og bare man måler længe nok.

Det interessante og relevante tal er stigningen i temperaturen.

Og den er ikke særligt stor. Siden 1979 er temperaturen målt med UAH steget 0,13 grader C pr. dekade = 1,3 grader pr. århundrede. Ikke spor alarmerende og langt mindre en IPCC’s klimamodeller har forudsagt.

UAH satellit siden 1979, graf: UAH

Og hvad så? Det er er ikke nødvendigvis skidt for nogen, at vi går fra en iskold tilstand til en lidt mindre iskold tilstand.

Den eneste sikre nettonegative eksternalitet er vandstandstigningen, som målt med de mest pålidelige metoder lige nu er fra 15-30 cm pr. århundrede. Ikke noget som på nogen måde kan ryste en moderne rig og dygtig civilisation.

Please follow and like us:
error

17 Comments

 1. Peter Villadsen

  Ubegribeligt at Karl Iver benytter UAH som sin eneste reference.
  UAH er sattelitmålinger i omkring 1100 meters højde.
  Hele menneskeheden lever som bekendt ved jordoverfladen. Der er adskillelige datasæt, der måler langt større stigning dernede, hvor vi er.
  2018 endte som det 4 varmeste nogensinde registreret. De 4 varmeste år nogensinde registreret er 2015 2016 2017 2018.
  For at indse det skal der ses på alle dataæt og ikke kun på et.

  • Satellit målinger er de mest repræsentative. Alle målinger giver iøvrigt det samme billede: at temperaturerne stiger langsommere nu.

   • Peter Villadsen

    Dokumentation for påstanden?

   • Peter Villadsen

    Karl Iver, når du siger de globale temperaturer stiger langsommere nu, så må det være begrundet i videnskabelige undersøgelser, du har fundet.
    Jeg har ikke set disse undersøgelser, så venligst oplys andre om, hvor din viden kommer fra?

  • Frank Ewald Lansner

   Hej Peter, du skriver:
   “Ubegribeligt at Karl Iver benytter UAH som sin eneste reference.”

   Skriver du også sådan til folk der kun bruger landbaserede data (GISS/NOAA) som reference?

   Du skriver:
   “UAH er sattelitmålinger i omkring 1100 meters højde.”

   (Så vidt jeg husker er det centret for TLT omkrin 1500 m, men lige meget, jeg kan tage fejl)
   Peter, det er helt normalt indenfor meteorologien at man ser på udviklingen i 850mb højde eller ca 1500m. Dette udvisker en masse støj fra signalet således at man bedre kan se hvad der faktisk foregår, lave prognoser etc. Den gang man søsatte denne slags satellitmålinger med langt langt flere datapunkter end de landbaserede (GISS/NOAA) der blev det anset for “the goldan standard”. For at sikre rigtigheden er gjort kalibreringer mod direkte målte temperaturer.

   *** en lille fodnote ***
   Noget andet er, at CO2 teorien jo foreskriver at der skal opstå varme lidt oppe i atmosfæren idet udgående stråling optages. (Så UAH burde jo netop være god til at detektere CO2-varme lidt oppe? Just speculating) Man har så forudsagt at CO2 varme ville kunne ses som “hotspot” lidt oppe i atmosfæren. Og så… skulle varmen difundere nedaf.
   Når du nu erkender at vi ikke rigtigt kan se varme komme oppefra, men snarere mest et fænomen nede ved overfladen, hvordan synes du så det går for CO2 teorien som den originalt blev formuleret? I praksis?
   Ser du en stor CO2-varme afsat oppe i atmosfæren der så smitter af nedefter? Eller det omvendte?

 2. Det er korrekt, at landbaserede målinger foretages der hvor mennesker bor.

  Mennesker bidrager ved deres tilstedeværelse til lokal opvarmning (Urban Heating).

  Derfor siger landbaserede målinger – foretaget der hvor mennesker bor – intet om klodens klima. Men udelukkende om det lokale klima der hvor mennesker bor.

  Derfor skal landbaserede målinger korrigeres, og så bliver de utroværdige.

  • Peter Villadsen

   Helt forkert, læs lidt om hvor målingerne foretages og hvordan og hvorfor der justeres.
   Satellit målinger er også justerede. Det får jo ikke alle til at sige, at sattelitmålingerne er forkerte.

 3. Frank Ewald Lansner

  Peter Villadsen:

  du skriver:

  “Der er adskillelige datasæt, der måler langt større stigning dernede, hvor vi er.”

  Så må jeg spørge dig: Bor du under havoverfladen?

  70% af de dataset du henviser til er tal for havtemperaturer 2 m under overfladen der på den korte bane er i kontakt med vand ned til 50-100 m, og indenfor nogle år har en vis kontakt ned til 1000 m.

  Så hvorfor er det så vigtigt for dig at temperaturer er taget der hvor du bor? Under havets overflade ? 🙂

 4. Oluf Johnsson

  Det er det, jeg skrev om sidst udtrykket, der ikke er basis for: “nogensinde”. Den korte tid, vi har udviklet og anvendt diverse målemetoder (er måske også præget af foropfattelsen af virkeligheden, og der for er det så denne ‘virkelighed’ man måler og argumenterer på / udfra? Frem for “nogensinde”, så plæderer jeg for, at debattanterne fortæller om længde i tid med deres ‘favoritmålinger’. Mig bekendt er der intet absolut at udsige om klimaets /vejrets udvikling med den faktuelle viden over tid, vi råder over. Så: ud fra validiteten af metoder og tidsintervaller, tak:-)

 5. Peter,
  du skriver
  “2018 endte som det 4 varmeste nogensinde registreret. De 4 varmeste år nogensinde registreret er 2015 2016 2017 2018.”.
  Det er ikke rigtigt. Sommeren 1947 var lige så varm og tør som 2018. Alting visnede, der var ingen foder til kreaturerne etc.
  Hvad med 1930-erne, hvor der afsmeltede mere is i Arktis, end vi ser i dag?
  Dengang kunne man sejle nord om Rusland uden isbryder, det vil du vel ikke postulere, var en koldere tid end nu?
  I Vikingetiden var det varmere end nu, det behøver vi ikke termometre til at fastslå, man kan bare måle hvor høj vandstanden var, man søsatte dengang vikingeskibe fra Jelling.
  I skolen lærte vi, at der engang vad sumpskildpadder i Danmark, og planter der i dag gror i subtroperne.
  Så dit postulat om at vi har de varmeste periode i Jordens historie må være en gang useriøs klimapropaganda.
  Mange er hjernevasket med CO2 som største klimafaktor, sangheden er, at CO2 nu er en meget svag klimagas pga. fysiske kendsgerninger. De første 20 ppm havde en effekt på c. 16 WATT/kvm.
  20 ppm fra 400 – 420 ppm har kun en effekt på ca. o.27 watt/kvm.
  Alligevel mener nogle at man kan regulere klodens klima ved at skære lidt af de øverste ppm!
  Det er en ren illusion.
  En varmere jord er ingen katastrofe. Det kan man se på de 4-5 tidligere varmeperioder siden istiden. Det var under disse forhold at kunst, viden og kultur blomstrede.
  Problemet er det stigende folketal, der har den effekt, at der skal bruges mere og mere af de fossile energikilder.
  Klimadebatten indtager en stor rolle i den politiske valgkamp, desværre ved politikerne intet om emnet. De hører blot efter en stor gruppe, de rheller ikke ved ret meget om sagen.

 6. Peter Villadsen

  Per, jeg skrev: 2018 var det 4. varmeste år registret.
  Her menes selvfølgeligt i den tid vi har nogenlunde pålidelige temperaturmålinger.
  Det er jo ikke propaganda, som du tror.
  Det er iøvrigt forkert at vi i 30’erne havde samme eller højere globale temperaturer, som du skriver.
  Se blot de forskellige datasæt.
  Hvad var iøvrigt den globale max temperatur i vikingetiden, nu du også nævner den periode?

 7. Peter,
  man skal naturligvis også medregne de år, hvor der ikke er udført målinger, men hvor man kan konstatere det på anden måde. F.eks. i Holocæn, hvor vi i Danmark havde Sumpskildpadder og en række planter, der vokser i subtroperne.
  I Vikingetiden målte man ikke temperaturer, men man kan da alligevel konstatere, at vi havde en meget højere vandstand end i dag, det var forudsætningen for, at vikingeskibene kunne søsættes fra Jelling.
  At Grønland havde et varmt klima ved vi fra Erik den Rødes tid her, man dyrkede korn, jordbær mv.
  Hvorfor benægter du regentlig, at vi har haft varmere perioder siden Istiden, rent faktisk 4-5 stk.?
  Er det den meget omtale CO2, som parnasset regner som den eneste og mest kraftige klimafaktor?
  CO2 er for resten ved at være en svag klimagas, dens effekt er faldet ca. 50 gange siden starten, så al snakken om man kan normalisere klimaet ved at bekende sig til den “grønne” politik, gå i optog o. lign., er de udmærket, men det hjælper kun på samvittigheden. Effekten af de politiske tiltag eller forslag svarer til at bekæmpe en storbrand med vandpistoler.
  Problemet er nemlig at befolkningstallet øges med ca. 50.000.000 årligt! Disse mennesker bruger også løs af den fossile energi til boliger, transport, veje etc. etc.
  Men forklar gerne hvorfor der smelte mere is i Grønland i 1930-erne, end tilfældet er i dag!
  For så er du en bedre klimaekspert end de fleste, der stiller op til valg i denne tid.

 8. Peter Villadsen

  Per, hvorfor taler du hele tiden negativt og prøver at skyde mig i skoene, at jeg benægter et eller andet? Eller at jeg laver propaganda?
  Prøv at diskutere med åbent sind, så kommer vi længere…
  Der er ingen der benægter, at klimaet tidligere har været ligeså varmt eller varmere.
  Spørgsmålet er så, om de globale temperaturer var højere eller om. Det er regionale variationer, der gør sig gældende.
  Det er jo langt mere kompliceret end bare, detharsiddetiiår varmere engang, så det er helt normalt?
  Levede der måske 10 milliarder mennesker, der skulle ernæres, da det var varmere? Hvordan var de regionale udsving i temperaturer? …? …?
  Det er ifølge al seriøs forskning jeg kan finde frem, drivhusgasser, der står for hovedparten af de temperaturstigninger, vi har set igennem de sidste omkring 100 år.
  I vikingetiden var der en anden årsag, i holocæn en tredje forklaring.
  Holocæn var iøvrigt kun et par grader varmere end idag, hvilket fik sumpskildpadder til Danmark.
  For de fleste vil det give stof til eftertanke, når vi nu er på vej mod 3 grader alene i dette århundrede.

 9. Lars Henrik Fabrin

  Peter Villadsen, betragter du ikke Nir Shavivs forskning som seriøs?
  Kan du fortælle mig, hvor han tager fejl?

 10. Peter,
  nu ikke paranoid, varmeperioden i 1930-erne er fuldt dokumenteret, alene den kendsgerning at man kunne seljle ad Nordøstpassagen uden isbryder burde være nok. Du nævnte kun nogle få år.
  Det meget bombastiske – det varmeste år, der nogensinde er målt – der er mange, der kan huske 1947 som et ekstrem varm sommer på linie med 2018. hvorfor skal den ikke med? Måske fordi DMU så graver tal frem der viser nogle få timer flere solskinstimer i 2018?
  Jeg kan hilse og sige, at de sultne kreaturer på markerne var aldeles ligeglad med om september, da de ikke havde græs at hente på markerne i juni-juli måned.
  Nej, der er ikke sumpskildpadder på vej til Danmark.
  Nej, CO2 har ikke den store betydning længere, dens effekt er stærkt aftagende, prøv at se på de mange grafikker, der findes over dette fænomen. Faktisk er de første 20 ppm mere effektive end de efterfølgende 400 ppm!
  Du mangler svar på, hvorfor vikingetiden var varmere end nu! Man dyrkede da korn, jordbær mv. i Grønland, vandstanden i Vejle fjord var over 1 m højere end i dag, ellers kunne man jo ikke søsætte de store skibe fra værftet i Jelling!
  Klimasagen er ikke videnskabeligt baseret, IPCC må kun beskæftige sig med de menneskelige faktorer, hvilket giver en skævvridning af debatterne.
  Jeg har nævnt nogle kendsgerninger, hverken du eller andre har prøvet at forklare det med videnskabelige facts. I stedet hører jeg ofte at metan er en højpotent klimagas, selv om enhver kan se på dens absorbtionsspektrum, at den kun dækker et par meget små områder. En del af området er for resten fælles med både CO2 og H2O. Det kaldes for overlapning, et udtryk som klimamodellører ikke kender.

  Hvad gør man så? Jo IPCC beregner den GWP-værdi over 100 år og ser helt væk fra, at levetiden er omkring 12 år. Det højpotente ligger altså i, at den fortsætter sin drivhuseffekt ca. 88 år efter den er død!
  Hvem sagde videnskablighed om klimastof?
  har du i øvrigt ser Christy´s undersøgelser af samtlige klimamodeller?
  Alle viser det samme, desværre er det den samme fejl, alt for høje forventede temperaturer.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*