Anmeldelse, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Anmeldelse: Nyt håb for klimaet?

Clement Kjersgaard har atter helliget et af sine debatprogrammer, ”Debatten” i DR til klimaet. Det plejer ikke at resultere i megen saglig information eller debat, da deltagerne er udvalgt relativt omhyggeligt, så klimarealismen får trange kår. Den nuværende udsendelse var da ingen undtagelse, men alligevel var der lyspunkter.

Det var en blandet flok, der deltog. På alarmistisk side så man:

 • Martin Lidegaard fra De Radikale
 • Theresa Scavenius, der bl.a. har slået sine folder i Alternativet
 • Jens Hesselbjerg Christensen, meteorolog og klimaprofet
 • En Magnus Haslebo, totalt uvidende aktivist

Politikere fra mere realistisk baggrund:

 • Lars Aagaard, Klimaminister
 • Lea Wermelin, Socialdemokrat
 • Majbritt Birkholm, DF

Diverse:

 • Martin Ågerup, tidl. CEPOS
 • Johan Moesgaard Andersen, Dansk Metal
 • Johann Svane, iværksætter

Udsendelsen var opdelt i tre dele, der havde skiftende udvalg af deltagerne på podiet. Første del handlede om Danmarks opfyldelse af klimamålene, der jo takket være nye tal for lavbundsjordene og skovene pludseligt og mirakuløst ser ud til at kunne blive opfyldt, både for 2025 og 2030.

Hertil bemærkede Martin Lidegaard, at når han kiggede ud af vinduet, kunne han se et ”klima der brænder og have, der dør”. Han medbragte et glas vand fra Vejlefjorden, som han havde været med til at ”begrave” ved en ceremoni. Han plæderede for hurtig grøn omstilling, så vi kunne frigøre os fra den russiske gas.

Minister Aagaard forsvarede de nye klimaregnskabsmetoder efter bedste evne. Han påpegede, at Danmark slet ikke bruger noget russisk gas, vi har nok i Nordsøen, og i øvrigt vil hele forsyningen om få år være overtaget af biogas.

Aktivist Haslebo tordnede mod klimamålenes opfyldelse og nævnte, at vi mangler håndfaste mål for f.eks. international transport, biomasseforbruget og vores alt for store vareforbrug. Klimaet kan ikke se, at vi har ændret beregningsmetoder for lavbundsjorde – så regeringen optræder med luftkasteller i sagen her.

Aagaard nævnte, at man stadigvæk har kig på landbruget, og Lea Wermelin fulgte regeringens balancegang, hvor landbruget på den ene side skal rammes, men vælgerne på den anden side ikke skal blive for sure.

Anden del af udsendelsen handlede så om vores vilje til at ændre adfærd for at redde klimaet. Her lagde udsendelsen ud med klip fra de varme lande, hvor der blev talt om rekordtemperaturer, der gjorde folk syge, så de skulle have forskellig hjælp. Året er det varmeste nogensinde, og klimakatastrofen er over os. Ingen af debattørerne gjorde indsigelser efterfølgende.

Theresa Scavenius mente, at folk gerne vil bringe de nødvendige ofre, og at det var afgørende, at vi når målet med maks. 1,5 graders opvarmning. Så vi har meget travlt!

Majbritt Birkholm prøvede tappert at mane lidt til besindelse. Hun rejste tvivl om berettigelsen af klimamålene og mente ikke, at landbruget skulle pålægges nye skatter. I øvrigt fandt hun, at vi burde kigge seriøst på kernekraft.

Så kom Hesselbjerg på banen og nævnte, at vi styrer mod 3 graders opvarmning inden år 2100, hvilket er den højeste temperatur på Jorden i en million år. Stigningen har også været hurtigere end set nogen sinde før. Han snakkede videre om havtemperaturer og fik rodet sig lidt ud i selvmodsigelser, fordi han på den ene side talte om temperaturen i havoverfladen, der jo ikke repræsenterer ret meget, og så temperaturerne længere nede. Men slemt lød det alt sammen, og man må spørge sig selv, om en professor på Københavns Universitet virkeligt selv tror på alt det her, specielt den med ”varmeste temperatur” i en million år? Men ingen modsagde ham.

Udsendelsens højdepunkt stod aktivisten Haslebo for: Han fik sagt, at CO2 er en “giftig, kvælende og dødbringende gas”. Den globale opvarmning dræber milliarder af mennesker, og vi skal handle nu. Ingen modsagde ham.

Clement Kjersgaard spurgte, om vi overhovedet kan tillade os at fortsætte vores nuværende forbrug?

Martin Lidegaard forlangte straks afgifter på kød, flyrejser osv. En heftig flyskat kunne så f.eks. finansiere fremstilling af ”grønt” flybrændstof.

Aagaard påpegede, at man stadigvæk bør tage hensyn til de fattige, så deres liv ikke bliver forringet af de nye afgifter.

Sidste afsnit af udsendelsen handlede om den teknologiske udvikling inden for grøn omstilling, hvor både USA og Kina har kastet enorme beløb i statsstøtte ind i foretagendet. EU tøver, er det den rette vej?

Martin Ågerup er imod statsstøtte og kunne ikke umiddelbart se noget galt i, at vi importerer solceller og vindmøller. Han slog fast, at der ikke kommer noget godt ud af, at politikerne forsøger at vælge fremtidens teknologier.

Martin Lidegaard kunne ikke få statsstøtte nok også pga. den nationale sikkerhed, hvor det er farligt f.eks. at være afhængig af Kina.

Iværksætteren Birkholm var til gengæld imod statsstøtte og mente, at det var sundere, hvis vi af egen drift udvikler ny teknologi.

Ågerup nævnte, at vindmøller ikke er hverken et sikkerhedsproblem eller løsningen på samme.

Lea Wermelin pegede på, at havvind er fremtiden, parret med den påtænkte brint-infrastruktur.

Så vidt udsendelsen, der selvfølgeligt ikke havde nogen klar konklusion. Det interessante ved den, set fra et klimarealistisk synspunkt, var, at de to elefanter i rummet slet ikke blev taget op og diskuteret.

 1. Er der overhovedet en klimakrise, og har vi brug for klimamål? Kun DF’s Majbritt Birkholm kom ind på det, men hun blev ignoreret. Samtidigt fik alarmisterne med Hesselbjerg i spidsen lov til uimodsagt at fremføre de mest horrible påstande.
 2. Et meget værre problem, der heller ikke blev belyst, er umuligheden af den grønne omstilling og en hurtig nedskæring i forbruget af fossile brændstoffer. Lea Wermelins udtalelse til sidst er meget karakteristisk for den massive uvidenhed, der hersker blandt politikere mht. vind og sol som energikilder. Clement Kjersgaards små indledninger viste også, at han intet kendskab har til de problemer, der er forbundet med sådanne løsninger.

I Debatten går man bare stiltiende ud fra, at der er en klimakrise, og at den kan løses med grøn omstilling. Så kan man bagefter debattere meget mere utvungent.

Det skal nævnes, at Lars Aagaard – minister og fhv. vindlobbyist – gjorde et meget afdæmpet og redeligt indtryk, han forsvarede regeringens beslutninger og ministeriets beregninger og førte på ingen måde nogen privat kampagne for flere vindmøller.

Men tænk hvis Clement Kjersgaard kunne overtales til at stå for en udgave af Debatten, hvor de to elefanter i rummet for alvor kom til diskussion? Hvis han mangler pladser ved podierne kan han altid skille sig af med et par af aktivisterne, der i deres grænseløse uvidenhed alligevel ikke har noget brugbart at bidrage med.

Del på de sociale medier

17 Comments

 1. Karin Egede

  Alt tager sin tid, specielt når folk i så lang tid har troet, at klimaforandringer er menneskeskabte.
  Kan vel sammenlignes lidt med troen på Jomfru Maria…. og efterfølgende lægevidenskabelig forskning!?
  Nu ved vi, at af H20 & CO2 er vi kommet og til CO2 & H2O skal vi blive og måske genopstå fra havets bund!?
  Alt er forbundet, og jeg har for længst sendt mail til Clement……vi får se, om han lader høre fra sig.
  Det hele er jo en eventyrlig klimarealistisk evolution, som selv Odsinge i Odsherred har fået fat i, (hvem ved, måske med lidt inspiration fra mit GeoSciArt Klimasolur på Tølløse Fælled) i form af Teaterforestillingen “Dæmningen – det tabte land”, som jeg var så heldig at se i onsdags:
  https://www.sn.dk/odsherred-kommune/billetter-revet-vaek-ekstraforestilling-paa-mudder-teater/
  https://www.sn.dk/odsherred-kommune/ung-studerende-er-en-kaempe-noegleperson-i-mudret-teater-stykke/

 2. Hugh Sharman

  Why can’t one of these notable participants get “real” enough to accept that the largest metal and mineral mining boom in history, by far, and desired so very earnestly by dear Greta Thunberg, cannot, even remotely be realised, let alone by 2050 or ESG compliantly. This important article was published 20th March.
  https://www.information.dk/moti/2024/03/groenne-omstilling-lykkes-laere-elske-minerne-igen?lst_ltst
  Has Klimarealisme.dk reviewed it yet?

 3. Allan G Larsen

  Jeg savnede faktisk Henrik Svensmark i programmet. Han kunne nok levere nogle oplysninger om årsagerne til klimaændringerne.

  • Karin Egede

   Ja, lad Henrik Svensmark komme til orde, og endnu mere interessant nu, hvor vi oplever de volsomme geomagnetisk solstorm, med det flotte nordlys!?

 4. Klimaændringerne kan ikke bremses uden at anvende atomkraft!

  • Søren Hansen

   Nu er der ikke noget akut behov for at bremse klimaændringerne, de er ikke større, end at de kan tackles, hvis vi opretholder vores velstand ved fortsat brug af de fossile brændstoffer.

   • Karin Egede

    Søren Hansen, nu er jeg måske lidt drilsk, men mener du virkelig det, du her skriver: “Nu er der ikke noget akut behov for at bremse klimaændringerne, de er ikke større, end at de kan tackles, hvis vi opretholder vores velstand ved fortsat brug af de fossile brændstoffer.”??? Hvordan vil du eksempelvis takle El Nino, La Nina, Vulkanudbrud og Stormflod og Tornadoer, som det opleves i 2024? OK, vi kan måske få stoppet den yderst luftforurenende krig i Ukraine og Gaza, som måske også pt har indflydelse på klimaændringerne?- men sandstormen fra Sahara kan man vel heller ikke stoppe? – og jeg vil gerne glædes over, at vi har fået nogle dejlig lune dage med vinden fra ækvator!

    • Søren Hansen

     Hej Karin,
     Pointen er jo, at de ting, du nævner: El Niño, La Niña, Vulkanudbrud og Stormflod og Tornadoer, som det opleves i 2024, jo netop ikke på nogen måde har været usædvanlige. Der er hverken flere eller færre, end man har haft de seneste mange hundrede år (vulkaner har så ikke noget med klimaet at gøre, i øvrigt). Men på grund af vores stærkt øgede velstand, som vi kan takke de fossile brændstoffer for, kan vi meget bedre afbøde virkningen af ekstremvejret og redde menneskeliv og ejendom. Derfor er antallet af vejr-relaterede dødsfald på nuværende tidspunkt kun en procent af, hvad det var i 1920-erne.
     Krigene i Gaza og Ukraine er dybt ulykkelige, men der er ikke udledninger involveret, der får den mindste indflydelse på klimaet.
     Og nej, sandstormene fra Sahara kan vi heller ikke stoppe. Det er vejret, der styrer det.

     • Søren, har du tal på hvor mange vulkanudbrud, der har været i 2023-2024, i forhold til andre år? Og om ikke den glohede lava, som mange steder er løbet ud i havet, også har påvirket temperaturen i havvandet? Og om hvor meget Solens 11 års cyklus har at gøre med El Nino og vulkanudbrud? Det er vel det der påvirker og former klimaet? Ganske som at brande, krudt og kugler som i Ukraine og Gaza er menneskeskabt destruktion, luft og miljøforurening. Alt er forbundet….

 5. Morten Riber

  Jeg sad også med den tanke ala Mikael Thau, at argumentet om Danmark som foregangsland bør angribes. Samtidig med, at vi kan konstatere, at Danmarks bidrag på 0,02% er totalt ligegyldigt i det samlede billede, bør vi protesterer imod argumentet om, at Danmark spiller en rolle som foregangsland. For hvem? Russerne? Eller måske muslimerne? Kineserne jo, men det er jo kun for at de kan stjæle vores teknologi, sætte sig på produktionen for senere hen at bestemme over os. Så tilbage til virkeligheden og drop den grønne omstilling og brug i stedet for kræfterne på Europas mangelfulde militære forsvar.

 6. Per Mikkelsen

  Søren Hansen skulle have været med i Debattens panel som en kompetent omstillingsskeptiker. Ikke mange i Danmark kan problematisere omstillingen med en større tyngde, end Søren Hansen. Han ville i Debatten have kunnet skyde letkøbte antagelser og visioner ned.
  Og hvorfor udpeges han så ikke som naturligt medlem af panelet?
  Det tror jeg foreningen Klimarealisme spærrer for. Trods navnet mangler der i mine øjne en mere afvejet mediestrategi og et mere fremadskuende syn på omstillingen i EU og globalt. Og ikke mindst skal der åbenhed og rummelighed til. Man skal have mod til at moderere egne medlemmers upassende kommentarer mv.
  En sådan “omstilling” og frigørelse fra den internationale klimarealismeboble vil gavne.
  At Søren Hansen i offentlige debatindlæg kan sætte fingeren på de ømme punkter, ser man i denne uges indlæg i Fiskerforum.dk
  (https://fiskerforum.dk/ustabilitet-i-sol-og-vind-truer-den-groenne-omstilling/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
  At kommentarsporet på Facebook desværre løber helt amok med konspiration og chikane viser samtidig klimarealismens svage sider (tjek selv hvem der folder sig ud uden hæmninger).

  • Greta Jo Larsen

   JA.
   Søren Hansen bør klart komme med i disse programmer for at de bliver seriøse. Tak for den FREMRAGENDE anmeldelse. Jeg blev nød til at slukke, da jeg fik kvalme over vinklen.

   Hvilken Facebookgruppe opfører sig pænt? Sådan er relativt mange af de danskere, der gider skrive på Facebook – men sådan er vi også, når vi er fysisk nærværende (så bliver dem, der ikke er der, bagtalt, udskammet et cetera – selv af pæne højtuddannede danskere med ansvarsfuldt stillinger).

   • Mikael Thau

    Jeg ser meget ofte debatten og kan modsat mange godt lide Kjersgaard.

    Jeg er ikke sikker på at seriøsitet kommer til sin ret i det der foregår. Kjersgaard er normalt fair overfor uerfarne eller yngre deltagere. Jeg tror ikke Søren Hansen falder i den kategori og man må forvente at Hansen vil blive cuttet af før han for mulighed for at gøre rede for klimarealistiske synspunkter.

    Debatten er et sted hvor medievante og veltalende mennesker kan boltre sig. Dårlig opførsel og mangel på respekt for andre ses ofte selvom Kjersgaard forsøger at holde orden.

    Når jeg ser debatten tænker jeg ofte på ordsproget: “Tomme tønder buldrer mest”

 7. Michael Johansen

  Debatten havde aktivisten med i et opslag på X, og jeg måtte simpelthen lige finde ud af hvor han havde det med giftig og kvælende CO2 fra. Det kom der dette ud af:
  https://twitter.com/MagnusHHaslebo/status/1787006512809775443

  Igen han havde vist ikke lige tænkt og regnet det igennem.

 8. Mikael Thau

  Der er en elefant mere. Nemlig om den danske klimastrategi har effekt som foregangsland og om strategien overhovedet virker ved dens udbredelse til verdens lande.

  Jeg så også udsendelsen, hvor klimafolkets repræsentanter stadigt argumenterer for, at den danske klimastrategi er utilstrækkelig og går for langsomt. Det giver efterhånden ingen mening at høre på dette, fordi Danmark med de nuværende principper for CO2-afregning nok skal klare målene. Vi ligger geografisk godt til VE og qua landets størrelse kan vi nok også regne med at kunne få den nødvendige el-import når det kniber med vinden.

  Det CO2-aftryk vores import af varer repræsenterer afregnes i andre lande, og ligeledes medfører vores afbrænding af andre landes skove jo heller ikke at der kommer CO2 ud af kraftværkernes skorstene. Danmark har været rigtig god til at få flyttet CO2-aben ud over grænserne til andre lande. Alligevel kobles Danmarks vilje til at sætte tempoet yderligere op sammen med prognoser for temperaturudviklingen i verden, som jo trods alt må afhænge af, hvad der sker i den del af verden, som ligger udenfor Danmark. Det giver altså ingen mening.

  Det var faktisk kun Magnus Haslebo som kom ind på dette forhold, men som ingen af de andre havde lyst til at gå ind i – ej heller rigtig Scavenius, som ærlig talt så lidt modløs ud.

  Når Lidegaard laver stunt med vand fra Vejle Fjord, som jo er en helt anden problemstilling, viser det efter min mening at klimaargumenterne er ved at løbe tør og har brug for at blive koblet sammen med biodiversitet og vandforurening for fortsat at kunne lægge politisk pres på beslutningstagerne.

 9. Michael Rasmussen

  Det beviser i alt sin enkelthed bare igen og igen at det hele kun handler om en ting, som det altid gør.
  Nemlig at få befolkningen til at underkaste sig, og ofre sig for “sagen” så alle er villige til at blive frarøvet flere og flere penge til den evigt sultne statskasse.
  Så kan man diskutere herfra og til juleaften.
  I sidste ende er det altid kun med det formål, der bliver opfundet kriser og problemer.
  Flere penge til overformynderiet.

  • Bastardo

   Så sandt! Overformynder Mette lever af at optænke katastrofeteorier, og derefter optænke scenarier, der angiveligt afhjælper katastroferne. For milliarder!
   Alt med det formål at holde befolkningen tilbage i angst og afladsbetaling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*