Golden Oldies

CO2, Temperatures and Ice Ages

Antarktiske istidsdata er fundamentale for argumentet om en dominerende effekt fra CO2 på Jordens temperaturer. Men hvad viser data rent faktisk? Vi ser også “skudvekslingen” mellem Jens Morten Hansen og Jyllandsposten herom sommer 2019.

Smelter Antarktis indefra??

En kollega kommer buldrende: “Frank, har du hørt at isen på Antarktis nu smelter indefra?”. Han havde læst atter en klimanyhed fra DR [1].

Men hvordan kan det indre Antarktiskontinent smelte med dybfrysertemperaturer om sommeren [2] på typisk mellem 15 og 35 frostgrader?

Samtlige profetier om isfrit Arktis i dag er slået fejl.

Bragt i Børsen af Frank Lansner 4. apr. 2018 . [Is grafiker dog opdateret til 26 feb 2019] Jeg tror det må være fair at sige at konsens-fløjens havisforskere har fået en blodtud de sent vil glemme. Lad os først se lidt på profetierne i årenes løb vedrørende isfrit Arktis […]

Klimafrygtens historie

Det er svært at forestille sig Connie Hedegaards og Martin Lidegaards politiske karrierer uden klimafrygten. Så der venter en lang og sej dødskamp, før klimafrygten kan bliver officielt aflivet

Brug for åbenhed i klimaforskningen

Klimaforskningen lider generelt under manglende åbenhed, hvor forskerne ikke vil fremlægge detaljerne i deres modeller, beregninger eller offentliggøre deres datasæt, muligvis fordi de frygter, at de derved risikerer at blive udsat for kritik.