Forfatter: Frank Ewald Lansner

Direkte CO2 målinger

Mange har meninger om de direkte CO2 målinger opsamlet før 1959. Men ikke så mange kender ret meget til dem. Vi tager hul på emnet.

Jakobshavn Isbræ fra 1850 til idag

Man tager ture ud til den inderste del af Jakobshavn isbræ så folk selv kan se voldsomheden af den globale opvarmning – endskønt opbruddet her ikke har med den globale opvarmning at gøre. Iflg teamet på Nature

Fair vinkling på klimarealisme.dk videndatabasen?

Vi prøver at være objektive. Derfor retter vi ind i det tilfælde at nogen kan påpege fejl i det vi skriver. Men husk at vi er en naturlig modreaktion mod voldsom bias og selektiv information fra de store velfundede medier og organisationers side

Udviklingen for storme, globalt og regionalt

Når vi ser på de lokale forhold for nogle af de vigtigste storm centre i verden ( USA, Japan, Australien, Philipinerne og Bangladesh ) så er det ikke overvældende tydeligt at antal kraftige storme er i kraftig fremgang i de seneste år. Dette matcher udmærket den viste graf for globale forhold.