Other News

Tak for kaffe

Kaffeproduktionen og udbyttet stiger globalt set helt uanfægtet af, at jordens temperatur er steget en grad. Og arealet har været stort set uændret i 60 år.

Vi er meget langt fra et 97,1 % konsensus. Det viser Cook et al., 2013

Igen og igen søger visse debattører væk fra de naturvidenskabelige argumenter og over i f.eks Cook´s 97,1% konsensus undersøgelse [1] som argument. Cooks resultater. Cooks team udvalgte ca 12000 artiklers abstrakter som de klassificerede i grupperne herover. Cooks team samlede disse grupper til 4 overordnede grupper: Cook tolkede således, citat […]

Som vinden blæser…

Backup, transmissionsnet, varmepumper og vind-til-gas; der er tilsyneladende ikke grænser for, hvilke investeringer, der er på sin plads for at undgå den ’dyre’ atomkraft.