Anden Energiteknologi, Debatindlæg, Energipolitik

Kernekraft i Danmark

En række meningsmålinger i Danmark har alle vist, at der blandt det danske folk er en solid opbakning til at kigge nærmere på kernekraft i landet. Således viste seneste meningsmåling fra Epinion, at der er over dobbelt så mange danskere, der bakker op om kernekraft i Danmark, som der er danskere, der er imod.

En måling foretaget af Epinion fra september 2023 af 1.056 repræsentativt udvalgte danskere viser, at 55 pct. bakker op om at undersøge atomkraft i Danmark, mens 26 pct. siger nej og 19 pct. svarer ved ikke.

Den danske befolknings ønske om, hvordan den danske energisektor skal se ud, står således i skarp kontrast til, hvordan regeringen synes den skal se ud … en regering, der hidtil ikke engang har ønsket at undersøge sagen nærmere.

Ja ikke nok med at den danske regering hidtil blankt har afvist kernekraft i Danmark, så har den danske regering også aktivt kæmpet imod kernekraft i EU, med en befolkning, hvor man ellers tilsvarende finder øget interesse for kernekraft.

Man kan så spørge, hvorfor har vi dette skel mellem, hvad befolkningen ønsker og et folkestyre, der ved bedst, og derfor nægter at give befolkningen hvad de ønsker?

Et af regeringspartierne har indrømmet hvorfor. Den danske VE-industri, der kommer før den grønneste grundlast og befolkningens ønsker i DK og EU.

Mandatet blev dog vedtaget med Venstres støtte, efter partiet fik medtaget bemærkninger om, at formålet med Danmarks forhandlinger særligt var at støtte de danske styrkepositioner indenfor vind- og solenergi.

Man kan således kun konkludere, at det, der står øverst på dagsordenen i den danske regering, ikke er et grønt Danmark, og her tænkes både på, hvad der hurtigst kan gøre Danmark CO2-neutralt, samt hvad der er mest skånsomt for det grønne (kræver færrest arealer og er mindst invasivt ude i det grønne).

Nej, det, der står øverst, som Venstre har erkendt, er lidt skuffende blot danske særinteresser. Eller lidt mere præcist, den danske vind-industris særinteresser.

Denne sammenhæng forklarer så også, hvorfor regeringen ikke har de store bekymringer ved noget så bekymrende, som 450 meter høj vindmølle-industri midt i en UNESCO verdensarvs-nationalpark.

For regeringen er den danske vindmølleindustris særinteresser blot vigtigere end det grønne, i det regeringen kalder for en grøn omstilling.

Der er nu et dansk energiselskab, der i forbindelse med høringen i Folketinget om kernekraft i Danmark, 16 nov. 2023, meldte sig på banen med et ønske om at opføre kernekraft i Danmark.

Danmark er et interessant marked for Kärnfulls små atomkraftværker, hvis forbuddet mod atomkraft fjernes,« siger Theis Palm, direktør for Kärnfulls danske afdeling, i en skriftlig udtalelse.

Han vurderer, at vi om ganske få år kan se atomkraftværker i Danmark.

Hvis udviklingen følger tendenserne i vores nabolande, så vil forbuddet mod atomkraft i Danmark blive fjernet om senest 3-4 år. At bygge selve atomkraftværket tager kun 2-3 år, hvorfor det ikke er byggetiden, der er en stopklods, men i stedet den regulatoriske og politiske proces.

(Indlæggene fra høringen kan findes her.)

Energiselskabet har også udpeget 5 oplagte placeringer for moderne SMR-reaktorer, hvor infrastrukturen i forvejen er på plads. SMR-reaktorer der kunne være danske, men hvor dansk vind-industri af regeringen og vindmølle-industriens lobbyister, vurderes vigtigere end dansk kernekraft-industri, der ellers har et langt større potentiale end vindkraft.

Her ses Kärnfull muligheder for atomkraftværker i Danmark:

 • Fynsværket ved Odense
 • Studstrupværket ved Aarhus
 • Asnæsværket ved Kalundborg
 • Skærbækværket ved Fredericia
 • Aalborgværket ved Aalborg

Befolkningerne i DK og EU ønsker kernekraft, vi har et energiselskab, der ønsker at opføre kernekraft i Danmark, og vi har samtidig to danske kernekraftvirksomheder, der har forbud mod at sælge til hjemmemarkedet.

Men nej, regeringen ved bedst, regeringen går imod danskerne og EU, og regeringen har hidtil ikke alene forbudt kernekraft, men også forbudt, at kernekraft i Danmark er noget, der skal undersøges nærmere vha. en Niels Bohr kommission.

Det er på tide at danskerne vågner op og forstår, at beslutningerne på borgen ikke altid er styret af et rationale for, hvad der tjener danskerne og Danmark bedst, at staten ikke altid ved bedst.

Men som her, i stedet er styret af en gigantisk “grøn omstillings”-industri og tro, der så kommer før både rationelle tanker, danskerne, EU, vores nationalparker og en solid grøn energisektor i DK og EU.

Her er en lille video om ressourceforbruget i forbindelse med udbygningen med sol og vind.

Del på de sociale medier

25 Comments

 1. Dagens dugfriske surrealistiske indslag fra borgen, der udstiller hvor slemt det i grunden står til med basisviden og kommunikation, blandt (nogle) af de politikere der administrerer store mia. beløb, vi med flid og sved har slæbt hjem til statskassen.

  En på samme tid skræmmende og underholdende video.

  https://www.youtube.com/watch?v=_m1F-3wpx4Y

  Bemærk hvordan spin-ordet “haster” igen misbruges.

  Hvad er det der haster, er spørgsmålet den vågne læser skal stille sig selv?

  Når man har læst Karl Ivers gode indlæg om hvad der lige nu sker (eller skete) nede i Holland, som det sker i Danmark og mange andre lande.

  https://klimarealisme.dk/2023/11/27/klimarealistisk-parti-vinder-valget-i-holland/

  I svar på spørgsmål fra PVV indrømmede ministeren (for klima), at hans klimaprogram med 122 foranstaltninger kun ville føre til en reduktion af den globale opvarmning med 0,000036 grader. Den mængde CO2, som Holland undgår at udlede med disse foranstaltninger, kompenseres af den mængde, som Kina udleder på mindre end en dag. Og omkostningerne ved alt dette er 28 milliarder euro! Dette har intet med virkeligheden at gøre, det handler alt sammen om klimaideologi og storhedsvanvid.

 2. Blot endnu en grund, på en liste der dag for dag bare bliver længere og længere, til at vi ikke skal gøre os afhængige af sol og vind, der er afhængig af sårbare Storm P.-energiøer (der måske ikke helt er aflyste), såbar havmølleindustri og sårbare søkabler.

  Vi har krig i Europa, og vi har allerede glemt hvad der skete for Tyskland, da man gjorde EU´s lokomotiv afhængig af sårbare energiforbindelser til udlandet.

  At bygge et energisystem op, der ikke kan stå på egne ben, er helt på månen. Som onkel Dan ville have udtrykt det.

  Putin og Co, kunne jo ikke have ønsket sig en større gave (eller måske han kunne), end den gave han får med den grønne kirkes sårbare og utilregnelige teknologi i EU, der gør det nemt at vælge hvor man skal slå til først. Og hvor de penge, der misbruges på den grønne kirkes teknologi, ikke kan bruges på eget forsvar.

  Bemærk i den forbindelse at Ukraine også satser på mange SMR reaktorer, der sikrer lokal forsyningssikkerhed, og hvor en enkelt af flere SMR projekter, kan ses i linket herunder.

  https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/04/22/7398965/

  Et sårbart og fattigt EU er slet ikke så ringe endda. Hvor en grøn akilleshæl serveres, om ikke på et sølvfad, så på en blød havbund i internationalt farvand, med onkel Dan som “foregangsmand”.

  “Derfor kan sabotage på dansk energiø slukke lyset i Barcelona på sekunder

  En opsigtsvækkende aktindsigt til Berlingske viser, at det kan medføre strømafbrydelse i hele Europa, hvis en kommende energiø i Nordsøen bliver angrebet. Kodeordet er »kaskadeudkobling« – og den tager lang tid at komme tilbage fra.”

  https://www.berlingske.dk/politik/derfor-kan-sabotage-paa-dansk-energioe-slukke-lyset-i-barcelona-paa

  Beklager betalingsmuren.

 3. Om kernekraft er billigt, og snart med Gen 4 bliver endnu billigere, finder vi ikke ud af før den dag kernekraft får lov at konkurrere på lige markedsvilkår med VE. (selvom vi er nogle stykker der godt ved hvad der bliver billigst for Danmark og naturen).

  Der er masser af lande omkring os der vælger kernekraft….hvorfor gør de det?

  Her er det jo er lidt for nemt at påstå sol og vind er billigst, og at det alene af den grund ikke er relevant at ophæve et kernekraftforbud, når der samtidig så virksomheder på spring der for egen regning, er villige til at give Danmark kernekraft.

  Hvorfor al den snak om pris? hvorfor ikke bare give kernekraften fri i Danmark, når private virksomheder for egen risiko er klar til at give os kernekraft.

  Al snakken om pris falder til jorden lige der, så stop den prissnak Brian fra AAU gerne vil have, og ophæv istedet kernekraft forbuddet og VE støtten samtidig.

  Går det som præsten prædiker ved vore to danske kernekraftvirksomheder, hvor investorerne står i kø, går der ikke så lang tid før de tusindvis af milliarder der er kastet efter VE og særlig VE-infrastruktur ender som strandede aktiver…og lur mig om det ikke kommer til at gå som præsten her prædiker.

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782597.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782596.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=U434Sy9BGf8

  Det er useriøst at sammenligne pris 1:1 på så forskellige energikilder som sol og vind vs kernekraft.

  Det er også useriøst at have en præmis med at VE skal være rygraden hvorom alt andet drejer.

  Det er derimod seriøst at tænke i systemet…hvad koster et energisystem alt inkl. hvis det er bygget om VE som rygradden. Og hvad koster det hvis man bygger det op om kernekraft, hvor man skal huske at medregne alt, herunder at Gen 4 Kernekraft i modsætning til sol og vind, udover EL, også kan levere fjern og procesvarme.

  Prisen for det grønne taler den grønne kirke aldrig om, men prisen for det grønne er helt reel og håndgribelig.

  Prisen for at vælge sol og vind bliver langt højere end hvad der kan opgøres i ussel mammon, visuel og støj forurening af meget store arealer, med masser af natur og dyreliv på samvittigheden.

  Alene denne pris, er nok til at mange mener planeten helt skal renses for sol og vind i natur og landskab.

  Derfor er det rimeligt at man også snakker invasiv VE-industri i naturen, samt hvad de store arealer ellers kunne være brugt til, som en ekstra regning, der skal lægges oveni DKK regningen.

  https://klimarealisme.dk/2023/11/17/hvor-mange-km-kan-din-elbil-koere-paa-en-havoern/

  Endelig, et radioprogram ved (D)DDR, i den grønne kirkes højborg, tæller ikke så meget…lav istedet en grundig research på nettet, og få det store overblik fra andre kilder end blot den grønne kirkes public service kanaler.

 4. Søren Tafdrup

  Radioprogrammet Guld og Grønne Skove bragte 28. februar et interview med Desirée Comstedt, Vattenfalls forretningschef for udvikling af A-kraft, link til programmet: https://www.radio-danmark.dk/podcasts/guld-og-gronne-skove . Interviewet med Comstedt ligger fra 4. til 18. minut i udsendelsen. Comstedt siger i udsendelsen, at der er økonomi i driften af Vattenfalls eksisterende 5 reaktorer, fordi disse investeringer er betalt ud. Men når det gælder nye A-kraftværker, så afhænger det af, hvordan deres produktion ”værdsættes på elmarkedet”, dvs. om de bliver betalt for deres ”særlige ydelser” herunder forsyningssikkerhed. De vil ikke kunne konkurrere ”på den rene energipris”. Eller med andre ord, at Vattenfall kun vil investere i A-kraft, hvis den svenske stat vil betale dem for A-kraft som reservekraft. Det er mig bekendt svært at finde fag-kyndige, der vil hævde, at det kan betale sig at bygge A-kraft værker som reservekraft. Undervejs siger Comstedt, at det nuværende system i Sverige ikke betaler for reservekapacitet. Lige dette udsagn undrer mig, men der er måske en forskel her mellem Sverige og Danmark. Mig bekendt betaler det danske systemansvar (Energinet) for systemydelser og herunder for reservekapacitet.
  Der er vist stadig flere, der hæfter sig ved det besynderlige i, at en borgerligt-liberal regering som den svenske vil ha’, at staten selektivt skal bruge statsstøtte til at få mere af én teknologi (A-kraft), eftersom den ikke kan klare sig på markedsvilkår. Kan de svenske liberale bukser mon holde til det? De øvrige – kommercielle – aktører på det svenske elmarked er nu begyndt at protestere.
  Udsagnene om god økonomi i A-kraft har ikke større troværdighed iblandt investorerne. Det har de heller ikke hos IEA, hvis senarier lander på, at VE kommer til at dække mellem 71 % og 90 % af den globale elproduktion i 2050. A-kraft ligger på 8 % i alle scenarier. IEAs vurdering er således krystalklar: Det er VE-el – og i særdeleshed sol og vind – der kommer til at fortrænge den fossile energi, mens A-kraft forbliver på den aktuelle andel af forsyningen med lidt under 10 %.

  • Søren Hansen

   IEA har vi taget grundigt under behandling på siden her, og de er grebet af sol-og-vind-dillen i en grad, så de er dybt utroværdige. Dem kan du ikke bruge som sandhedsvidner.
   https://klimarealisme.dk/2023/10/11/ieas-nye-rapport/

   Det siger sig selv, at kernekraft ikke vil være konkurrencedygtig, hvis den kun skal levere en sjat strøm i ny og næ, når solen er gået ned og vinden stilner af. En sstsning på kernekraft vil nødvendigvis indebære, at man indsætter værkerne som grundlast, så de kommer op at køre stabilt i de 80-90% af tiden, de er bygget til. Sol og vind kan man lige så godt skrotte og så evt. bruge gasfyrede kraftværker til spidsbelastningen. Ved samme lejlighed skal hele prismodellen (NordPool) afskaffes, der bliver heller ikke brug for den på samme måde som i dag – den blev jo netop født fordi sol og vind giver så upålidelige forsyninger.

   Med kernekraften i hovedrollen får vi en stabil og pålidelig elforsyning til passende lave priser og uden de vanvittige fluktuationer, som vi ser i dag.

 5. Her direkte links til vore 2 danske Gen 4 kernekraftvirksomheder plus en video, der vel at mærke modsat VE, ikke belaster skatteyderne med masser af direkte og indirekte statstilskud, med tilhørende voldsomme ekstra regninger og natur ødelæggelse til VE-infrastruktur.

  Mht. SMR´s og især SMR´s Gen 4, vil alle der har fulgt bare en lille smule med herinde, vide at meget er forandret, hvor nedsmeltning er noget der hører fortidens reaktorer til, hvor brændslet er flydende (bliver hård som en sten hvis det slipper ud, og vil således være forseglet) og hvor kerneprocessen stopper, hvis brændslet slipper ud, eller hvis der kommer fejl på reaktoren, så kerneprocesserne ikke aktivt holdes igang.

  Byggetiden for selve reaktoren der bliver masseproduceret på samlebånd, bliver ikke årtier når produktionen er kommet op i gear, men timer, som f.eks. i bilindustrien.

  Hver af Copenhagen Atomics reaktorer (der bygges i en 40 fods container), vil få en effekt på 100 MW(th) eller 40MW(e), hvor Copenhagen Atomics driver reaktorerne, og hvor det er op til kunden hvad effekten skal bruges til.

  Med 25 stk. 40 fods containere får man således en effekt på 2,5 GW (th) eller 1 GW (e). Hvor containerne bliver installeret i en stor hal, og fjenstyret.

  Ingen menneskelig indblanding er nødvendig hvis der skulle opstå fejl = ingen menneskelige fejl, idet reaktorerne er designet til at fortidens nedsmeltninger er en umulighed, gennem design og teknologi.

  Ja, tro det eller ej, det er ikke kun biler, mikrobølgeovne og vindmøller der udvikles …. kernekraften udvikles også til det bedre, hvor Gen. 4. betegnes som revolutionerende, fordi der er så store landvindinger på så mange områder.

  Går det som præsten prædiker ovre i vore to danske kernekraftvirksomheder, vil samtlige danske VE-investeringer i løbet af kort tid ende som strandede aktiver …. og så bliver der jo færre penge at fylde piben for.

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782597.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782596.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=U434Sy9BGf8

 6. JENS JAKOB KJÆR

  Når vi går over til atomkraft, og det gør vi, hvem vil så fortælle eftertiden om den 50-årige nyttesløse ørkenvandring vi har været ude på?

 7. Når AAU og den grønne kirke (også herinde), igen og igen og igen kommer med påstande grebet ud af den blå luft, vidner det om, at man er ligeglad med at kende sandheden, men blot ønsker at sprede røg og spin.

  Som helt sort at lave en overbudskonkurrence, hvor vind og sol (hvad med resten af systemet som, ødelagt natur, backup og infrastruktur osv.?) påstås at være 2-3 gange så billigt som det grønne alternativ, ja senest 5 gange så billigt … en udokumenteret påstand, der blev skudt afsted fra hoften.

  Ja så vidner det om at man enten har en skjult dagsorden, alternativt ikke gider eller ikke evner at sætte sig bare ind i det grundlæggende stof. End ikke gider læse de indlæg, man kommenterer på.

  Hele præmissen om at en professor fra den grønne kirke skal udregne hvad der er billigst, i et samfunde der ellers normalt (har været) styret af markedskræfterne, er jo en falsk præmis og spin.

  Der er en grund til at man ikke vil lade VE-systemet kæmpe på markedsvilkår med det langt mere simple kernekraftsystem. Og der er en grund til, at man ikke ønsker at ophæve det danske kernekraft forbud.

  Således forlyder det nu, at VE-infrastrukturen i EU, skal forstærkes med VE-infrastuktur for 4300 mia. DKK.

  For “Det giver ingen mening for grønne virksomheder at kaste millioner og milliarder efter nye vind- og solcelleparker, hvis ingen kan tage imod den strøm, der produceres.”

  4300 mia. DKK i specifik infrastruktur, hvor det kun er VE, der er helt afhængig af international samhandel med EL, med tilhørende grådige energihandlere og voldsom dyr VE-infrastruktur.

  Så med i den VE-EL, der nu i henhold til den grønne kirke er hele 5 gange billigere end den kernekraft, mange af vores nabolande mener er billigst og bedst, er også en EU-regning på 4300 mia. DKK (udover alle de mia. der allerede er kastet efter VE-infrastruktur), der hvis det går som det plejer at gå med offentlige projekter, og hvis kobberprisen fortsat stiger, ligeså godt kan ende på 10.000 mia DKK alene til VE-infrastruktur … ingen ved det med sikkerhed.

  Der kommer konstant nye VE-infrastuktur-pakker, der skal betales, hvor man skal huske at lægge alle tidligere og alle fremtidige VE-infrastruktur-pakkepriser sammen, før man har prisen blot for dette ene delelement i VE-respiratoren.

  Hvis denne EU VE-infrastruktur så ikke kommer, hvad Danmark ikke har nogen indflydelse på, ender den forcerede danske VE-omstilling som ministeren ganske rigtigt siger med at:

  “Det giver ingen mening for grønne virksomheder at kaste millioner og milliarder efter nye vind- og solcelleparker, hvis ingen kan tage imod den strøm, der produceres.”

  Alligevel vil man i Danmark endnu en gang spille hasard med danskernes surt tjente penge, ved at udbygge Danmarks del af den krævede EU VE-infrastruktur. VE-frastruktur der formodentlig og forhåbentlig blot ender som endnu nogle kostbare strandede VE-aktiver, i den hovedløse forcerede udrulning af naturødelæggende VE-industri …. sol og vind der ikke kan stå alene, fordi det er utilregnelige energikilder.

  https://www.berlingske.dk/virksomheder/minister-vil-laegge-den-danske-brik-i-et-4300-milliarder-dyrt

  Prisen for VE-infrastruktur, man kunne have sparet væk med lokal SMR kernekraft eller fossile kraftværker, skal naturligvis tillægges møllehatprisen, ligesom VE-backup også skal tillægges møllehatprisen, ligesom prisen naturen betaler skal tillægges møllehatprisen osv.

  Der er således kun en enkelt ædruelig måde at anskue kernekraft vs VE, og det er ved at snakke i systemer … hvad systemprisen, inkl. prisen det grønne betaler (noget den grønne kirke ofte slet ikke nævner), bliver for at vælge det komplette VE-system mod det komplette og langt mere simple kernekraftsystem, hvor lokale SMR reaktorer leverer EL, fjern- og procesvarme, primært til lokale forbrugere.

 8. Hvis den grønne kirke ikke gider at følge med i hvad der sker i samfundet, ikke gider at følge med herinde og ikke engang gider at læse de indlæg der kommenteres på, har den grønne kirke selvfølgelig heller ikke mulighed for at bidrage med andet end tågesnak og støj på linjen.

  Så hvad laver den grønne kirke herinde, udover at lave støj?

  Vi har haft 40-50 år til at bygge kernekraft, så det er ikke byggetiden der er problemet.

  Derudover, er byggetid ikke en forhindring for en solid og stabil energikilde der kan holde 60 år, og med levetidsforlængelse 80 til 100 år, hvor sol og vind jo ikke er et alternativ …. at udskyde kernekraften, er blot et spørgsmål om hvor mange ekstra lærepenge vi ønsker at betale.

  Desuden, hvis den grønne kirke ikke havde sovet i timen, blot havde gidet at åbne bogen eller blot havde læst det indlæg man så enfoldigt kommenterer på, ville den grønne kirke have vidst, at der findes andre typer kernekraft end store “first of a kind” Gen 3 kernekraftværker.

  Der findes også Gen 3+ SMR reaktorer vore nabolande får online inden 2030, og så findes der snart samlebånds produceret Gen 4 kernekraft, ligeledes forventet inden 2030 …. her snakker man ikke om byggetid, men om hvor lang tid det tager for en lastbil at transportere en 40 fods container.

  Mht. pris, kan man jo bare ophæve kernekraft forbuddet i Danmark, og lade kernekraften konkurrere på markedsvilkår, så er vi fri for at høre på Brian Vad Mathiesen, og resten af den grønne kirkes løgnehistorier, mht. pris på energikilder man iøvrigt slet ikke kan sammenligne.

  Hvor den ene energikilde er grøn regulerbar grundlast der kan stå alene, ikke ødelægger naturen og ikke dræber fugle og fisk. Mens den anden ødelægger natur og landskab samt dræber fugle, insekter og fisk, og er afhængig af en VE-respirator der ikke er grøn …. senest har selveste Dan Jørgensen endda sagt at det er rettidig omhu at have kulkraft som backup til sol og vind …. og kulkraft er jo ikke lige så grønt som kernekraft.

  Ja forskellen er så stor, at det nok er for meget at forlange, at enfoldige grøn-kirke-disciple, evner at forstå de større sammenhænge her. Da især når vi ved den grønne kirke ikke vil forstå.

  Kernekraftaffald har aldrig dræbt et eneste menneske, og thorium er ikke noget man behøver at starte minedrift for at få, det er et affaldsprodukt fra farlig minedrift til bla. solceller, hvor wasteburner-affald, når den er klar, kan opbevares over jorden i kun 300 år, med mikroskopiske mængder affald, der ikke fylder en brøkdel af hvad VE og VE affald fylder.

  Man kan ikke bruge historien fra gamle typer kernekraft, til sammenligning med nye generationer 3+ og 4 SMR reaktorer med indbygget passiv sikkerhed, hvor en nedsmeltning gennem selve designet er en umulighed. Det er jo useriøst, usagligt og blot fordummende.

  At den grønne kirke påstår kernekraft “Gennemsnitligt en faktor 5 dyrere”, hvor man sammenligner energikilder der ikke kan sammenlignes, vidner om så lidt indsigt i det man snakker om, at jeg vil anbefale man ikke snakker, så man dels undgår at gøre sig selv til grin, og så den grønne kirke ikke spreder fake news her på disse sider … hvor det sidste måske er selve missionen ved at være herinde?

  Havde den grønne kirke læst det indlæg den grønne kirke her kommenterer, ville den vide, at der allerede står mindst en virksomhed klar til for private midler og på markedsvilkår at bygge kernekraft i Danmark og andre lande.

  Private kernekraftvirksomheder, ville ikke kunne rejse kapital, hvis deres produkt var 5 gange så dyrt, som et sammenligneligt produkt der allerede er på markedet.

  Selv så simple sammenhænge kan den grønne kirke ikke gennemskue.

  Hvor længe skal vi høre på dette hippievrøvl, hvor det mest lyder som om der er blevet suget lidt for hårdt på piben.

 9. peter villadsen

  Nogle af ulemperne ved atomkraft, som helt er glemt i dette forum, er blandt andet:

  Beregnet byggetid er typisk 5-7 år, men den gennemsnitlige byggetid er 14.5 år, nogle værker har taget endnu længere, hvilket har påvirket prisen på el betragtligt i værkets levetid. Derved kommer brugerne til at betale dyrt for el de næste måske 50 år til værket rives ned.
  Prisen for opbevaring af radioaktivt affald strækker sig årtusinder ud i fremtiden – er det ansvarlig at efterlade denne byrde til mennesker, der end ikke er født?
  Mere radioaktivt affald, der skal bevogtes i årtusinder, giver øget risiko i årtusinder for at affaldet falder i forkerte hænder og kan derved foranstalte betragtelig skade.
  Atomkraft fremstillet el koster mere end el produceret af vind- og sol. Gennemsnitligt en faktor 5 dyrere.
  Der er overdødelighed af blandt andet lungekræft, for dem, der arbejder i uran miner.
  Historien har vist, at går det først galt, så er det en særdeles bekostelig affære at rydde op efterfølgende.

  • Søren Hansen

   Her føler man jo sig hensat til de glade 1970-ere hvor atomkraftmodstanderne udsang deres budskaber til de hippietyper, der gad at lytte til dem. Det er alle de gamle heste, der endnu engang bliver trukket ud af stalden.
   Affaldet: Ja både Sverige og Finland har færdige løsninger nu, hvor affaldet kan opbevares i tusinder af år på helt betryggende vis. Og der er jo det særlige ved atomaffald, at det gradvist bliver mindre og mindre farligt i takt med, at radioaktiviteten klinger af. Det i modsætning til f.eks. skrottede solcellepaneler, hvis’ indhold af giftige tungmetaller forbliver lige giftigt til evig tid.
   De seneste 3 kernekraftprojekter i Europa havde lange byggetider og høje omkostninger. Det skyldes primært, at det skulle være nye eksperimentelle designs og myndighederne, formentligt godt repræsenteret af ovennævnte hippietyper, var ved at falde over hinanden for at finde på nye krav til designændringer, sikkerhedsdokumentation osv. Hvis vi næste gang vælger et af EU allerede godkendt typedesign, f.eks. fra Kina, så kan værket bygges på 3 år og den samlede projekttid afhænger alene af myndighedernes sendrægtighed.
   Prisen på kernekraft bliver helt sikkert i fremtiden lavere end – især – havvind, hvor man nu taler om helt eksorbitante priser på en krone eller mere pr. kWh. Aalborg-professorens prissammenligninger holder ikke længere – selv ikke hvis man tager den rå pris fra havmøllerne uden udgifter til backup. Kernekraften bliver den store vinder her.
   Mht. uranmine-arbejdernes helbredsproblemer er det jo alene et spørgsmål om sikkerhedsstandarden og arbejdsmiljøet i minerne. Der er p.t. lige så store problemer i minedriften i forbindelse med udvinding af materialer til “vedvarende energi”, men også det kunne selvfølgeligt løses.
   Din sidste sætning, handler den om ulykker på kernekraftværker? Der har været tre, de har kostet ganske få menneskeliv og alle tre kunne med lethed have været undgået og er ikke en risiko ved moderne anlæg.
   Så skal vi ikke prøve at komme videre fra 1975?

   • Peter Villadsen

    Ja, argumentationen for atomkraft er som i 1970’erne.
    Ingen problemer overhovedet, det er hippiernes skyld, at der er sikkerhedskrav til byggeriet.

    I 1970’erne udtalte atomkraftens Messias, en DTU professor, så skråsikkert, at risikoen for større nedbrud var 1:1.000.000 og derfor kunne et sådant uheld jo forståeligt nok ikke ske igen.
    Så kom Tremile øen, så kom Tjernobyl, professoren blev meget stille. Så kom også Fukushima. Faktisk gjorde han ingeniørstanden skade, fordi han troede, det der kunne udregnes med en lommeregner afspejlede virkelighedens verden.

    Nok om 1970erne.
    Hvilke offentlige giga projekter som superhospitaler etc er blevet færdigt til aftalt tid, aftalt budget? Sparet er ingen, men de seneste år viser, at 14.5 år er en meget god pegepind. Også kineserne har haft problemer med deres værker, helt uden hippie-hjælp.

    • Søren Hansen

     Ja, der er blevet sagt meget sludder gennem tiderne, nu har vi en Aalborg-professor, der skråsikkert påstår, at vi kan basere hele vores energiforsyning på vindmøller og solceller. Den holder heller ikke.

     To af de tre store ulykker med kernekraften skyldtes menneskelige fejl, som nutidens designs effektivt vil forhindre. Det 3. uheld, Three-Mile Island medførte ingen skader uden for værket og her har man også lært lektien. Så risikoen for større uheld er ikke noget validt argument mod kernekraften.

     Jeg ved ikke, hvad du laver i dit professionelle liv, men undertegnede har i mange år været involveret i bygning af industrielle anlæg, der er lige så store og komplicerede som kernekraftværker, og vi havde typisk en byggetid på 3 år og overholdt budgetterne. Det skyldes, at designet var standardiseret og gennemprøvet, og der var ingen, der forfaldt til “bessermachen” i bygningsfasen.

     Statens rolle ved et dansk kernekraftværk er at udstede de nødvendige tilladelser og derefter sikre, at værkets fremtidige ejere får frie hænder til selve byggeriet – der naturligvis skal være baseret på en typegodkendt reaktor. Hippierne i ministerierne skal blive roligt siddende på kontorerne med deres piber.

     Husk, at Øresundsbroen faktisk blev bygget til tiden og til budget – det skyldes, at Vejdirektoratet havde lært lektion fra Storebælt og gennemførte projektet uden ændringer. Det kan vi gøre igen.

     Men til gengæld har du helt ret i din pessimisme, hvis det drejer sig f.eks. om at bygge en Energiø i Nordsøen. Der kan vi godt blive enige om, at den vil ende med massive forsinkelser og budgetoverskridelser. Men heldigvis skal den jo så heller ikke bygges…

 10. “der mangler fuldstændigt en demokratisk og velafbalanceret diskussion af alle fordele og ulemper”

  Helt korrekt, pressen, (D)DR, (D)DMI, diverse regeringer og andre institutioner på finansloven, har de sidste 40-50 år sikret denne mangel.

  Demokratiet er ikke bare sandet til men har også forandret sig til en knap så demokratisk version af et demokrati. Så at vente yderligere 40-50 år på snik-snak og mere spin, fører ikke til så meget.

  Det, vi trænger til, er vist i første omgang et demokratisk demokrati, og så stabile energikilder, hvor selv vores “Energiminister frygter manglende strøm i stikkontakterne” grundet for meget VE.

  Og hvad er energiministerens løsning … jo selvfølgelig bare noget mere af det samme, det, der i første omgang fik “Energiminister frygter manglende strøm i stikkontakterne”

  https://www.berlingske.dk/business/business-overblik-energiminister-frygter-manglende-stroem-i

  Og når vi snakker specifik VE-infrastruktur, vil denne ikke blot om få år ende som flere grundstødte aktiver, når Gen 4 kernekraft så billig, at selv Fjernøsten vil omfavne det, kommer til at oversvømme os alle.

  Nej denne specifikke og kostbare VE-infrastruktur vil også blive bogført på en anden konto, så VE-liget ved AAU og Brian, kan sminkes til at være op til 3 gange så billig, som den kernekraft andre finder billigst.

 11. Med vildt varierende forsyninger fra sol og vind, følger også en vildt varierende spænding i nettet. En utilregnelig spænding bl.a. industrien finder lidt for spændende.

  Hvem skal betale følgeskaderne den grønne kirkes teknologi forvolder?, og har Brian Vad Mathiesen fra AAU husket at indregne følgeskaderne, sol og vind forårsager, ikke bare i naturen men også i industrien og resten af samfundet, i hans kreative regneark?

  https://ing.dk/artikel/groen-omstilling-koster-hyppigere-spaendingsdyk-oedelaegger-udstyr-hos-danske-virksomheder

  Et stort problem i energidebatten, udover selvfølgelig at en god energikilde på forhånd er dømt ude, er, at VE har et frikort til at forvolde skader på natur og samfund, ligesom VE-infrastruktur, som f.eks. et mange milliarder DKK dyrt kabel fra Bornholm osv, osv, osv, ikke tæller med i den rigtige pris for at vælge VE.

  Debatten bliver derfor usaglig, når den bygger på et forkert og skjult grundlag, hvor der er lagt røgslør ud overalt.

  Ja, hvorfor overhovedet snakke om pris? hvorfor ikke bare ophæve kernekraft forbuddet, og lade kernekraft konkurrere på markedsvilkår? Så vil markedet afsløre, hvem der kan levere varen til den bedste pris.

  Er identitet vigtigere end den bedste pris for samfund og natur?

  Hvis Brian Vad Mathiesen havde ret i at et kernekraft EL-system er 2-3 gange så dyrt som at vælge et VE-system (hvilket selvfølgelig bare er endnu en tyk grøn-kirke løgn), har den grønne kirke jo absolut intet at frygte ved at fjerne det absurde kernekraft-forbud, Danmark ikke er foregangsland med.

  Så hvorfor er man bange for at fjerne det danske kernekraft-forbud?

  Hvorfor vil kernekraft-industrien tilbyde Danmark kernekraft på markedsvilkår, hvis det var så dårlig en forretning, som Brian Vad Mathiesen påstår?

  Hvorfor vil privat kapital risikere at gå konkurs, hvis kernekraft var så dårlig en forretning?

  Brian Vad Mathiesen har jo udover et frikort til at hærge natur og samfund med dårlig VE-rådgivning, i modsætning til private investorer, også et frikort til at fortælle ammestuehistorier og tage så grueligt fejl, helt uden de mindste økonomiske konsekvenser for ham selv.

  Det er altid en god regel, at lytte mest til dem, der tør at lade en personlig risiko gå hånd i hånd med deres ord og handlinger …. alt for nemt for en offentlig ansat helt risikofrit, blot at sprede løgn og propaganda, der ofte ingen konsekvenser har, når man laver mia. DKK fejltagelser for borgernes penge, og samtidig hærger den grønne natur og lokalsamfund.

 12. Peter Villadsen

  Der er lavet en undersøgelse med 1.200 deltagere, der viser, at unge og rige typisk er for atomkraft og så er det da dybt underligt at regeringen ikke straks har skiftet energipolitikken ud og er gået igang med byggeriet.

  Stop lige lidt, der mangler fuldstændigt en demokratisk og velafbalanceret diskussion af alle fordele og ulemper, beslutningsprocessen vil tage år og ingen siger, at atomkraft nogensinde bliver en del af dansk energiforsyning.

 13. Her er et af utallige eksempler på, hvordan energikøbmænd får deres del af kagen.

  I det energimarked, kun VE er afhængig af, sidder der masser af mellemhandlere, der i mange tilfælde er mere eller mindre rene spekulanter.

  Normalt bryder venstrefløjen, der er stærkt repræsenteret i den grønne kirke, sig ikke om spekulanter. Men når der spekuleres i vindmølle-EL, så er det helt ok, at der sidder en flok snyltere og suger løs af danskernes blod.

  https://www.energy-supply.dk/article/view/1066435/energikobmaends_maskine_har_tjent_350_millioner_kroner_pa_tre_ar

  Hvis vi var selvforsynende med stabil kernekraft, ville vi have et valg, valget til at skrotte Nordpool, hvis vi med fordel kunne gøre det en skønne dag.

  Der var en tid før Nordpool, og der kan blive en tid efter Nordpool.

  • Hans Henrik Hansen

   “Normalt bryder venstrefløjen, der er stærkt repræsenteret i den grønne kirke, sig ikke om spekulanter”

   – en (stor) håndfuld af de værste(/dygtigste) blev (for en tid?) ‘buret inde’:

   https://stiften.dk/alarm112/topledelse-i-energihandelsselskab-anholdt-af-politiet-mistanke-om-ulovlig-profit-ved-markedsmanipulation-for-et-trecifret-millionbeloeb

   , men jeg ved faktisk ikke, hvad der siden er sket i denne sag??

   • De har nok, mod et mindre honorar, fået lov til at skrifte ved den grønne kirke, og fået syndsforladelse.

    Her lidt flere eksempler på hvordan danskerne på mange forskellige konti, helt uden at hr. og fru. danmark er klar over det, lige nu er udsat for historiens største borger røveri, der bare fortsætter og fortsætter for fuld grøn skrue, sålænge den grønne kirke er ved magten.

    Samhandel med udlandet, med tilhørende energihandlere og marginalprissystem, er noget kun sol og vind er afhængig af, og dermed endnu en udgift man kan spare væk hvis man var selvforsynende fra pålidelige energikilder, og glemte alt om at ødelægge den danske natur med sol og vind-industri.

    “Energihandel har været en guldrandet forretning i 2023″


    Jeppe Bülow Højgaard

    Det er ikke nogen hemmelighed, at danske energihandlere har tjent stort under energikrisen. Blandt dem, der har scoret kassen på at handle med energi, er Jeppe Bülow Højgaard, Jesper Severin Johanson og Christian Bach. De tre milliardærer står bag selskabet Incomas og har alle en fortid hos Henrik Linds Danske Commodities som tradere. Det er fem år siden, at energimilliardærerne startede deres egen virksomhed.

    Det har nu gjort dem til nogle af Danmarks allerrigeste. Hver er deres formue opgjort til 2,5 mia. kr. ”


    Jesper Severin Johanson

    Incomas er holding selskab for bl.a. InCommodities. Selskabet var i 2022 et af landets mest profitable energiselskaber. Det landede et overskud på over 10 mia. kr., men stifterne bag har i forbindelse med regnskabet fortalt til Finans, at selskabet kunne have tjent mange flere penge.”


    Christian Bach

    Den danske milliardær har sammen med makkerne Jesper Severin Johanson og Jeppe Bülow Højgaard tjent store summer på at handle med energi. Det har gjort ham til en af Danmarks allerrigeste.”

    https://finans.dk/erhverv/ECE16626841/her-er-de-nye-navne-paa-listen-over-danmarks-rigeste/

    Den enes død, den andens brød. Hvor den grønne kirke tjente mest, da danskerne blødte mest.

    Som dansker er det dyrt….meget dyrt at sove i timen, hvor den grønne kirke i lang tid har raget til sig med arme og ben, helt uden at hr. og fru. danmark har opdaget at noget er helt galt.

    Danskerne taber lige nu, og hvert eneste sekund, store summer på mange grønne konti, og er fløjtende ligeglade….for penge går jo til et godt grønt formål….tror man.

 14. Når man snakker forsyningssikkerhed, skal man netop glemme forsyningssamarbejdet og se på, om man kan klare sig, når udlandsforbindelserne er klippet, eller udlandet, som Norge har varslet, selv lukker ned.

  I Norge er forbrugerne med god grund trætte af de høje priser forsyningssamarbejdet har medført, hvor kernekraft kan gøre Danmark uafhængig af Nordpools grådige mellemhandlere, og marginalprissystemet, der sætter barren ved højeste pris, og som alene er noget, VE er afhængig af.

  Det er ikke kernekraft der opføres på et økonomisk tvivlsomt grundlag (så ville vore nabolande jo heller ikke satse stort på kernekraft), det er VE + VE-respiratoren, der er fuld af fugle på taget, og et særdeles risikabelt, og iøvrigt for det grønne, særdeles destruktivt projekt … Se blot hvor hurtigt det skiftede for Ørsted … så kan Brian Vad Mathiesen fra AAU, selvfølgelig slet ikke spå om, hvad der sker med VE priserne om 3, 10 eller 30 år.

  Kernekraft er langt mere prisstabilt, med udsigt til markante prisfald i kølvandet på Gen 4.

  Ja Brian Vad Mathiesen snakker kun om store Gen 3 kernekraft mht., ham skal man imidlertid ikke lytte for meget til, for der findes også Gen 3+ SMR reaktorer, vi kan få meget hurtigere.

  https://www.energy-supply.dk/article/view/1065096/se_listen_her_vil_karnfull_bygge_atomkraftvaerker_i_danmark

  Samarbejdet og marginalprissystemet fungerer forfærdeligt, men så længe vi har VE, er vi afhængige af grådige mellemhandlere, samt at VE af ringeste værdi, sælges til gasturbinepriser, hvor det ikke er forbrugerne, men den grønne kirke, der forgyldes.

  Endelig må man ikke glemme, at flere gange har vi været meget tæt på brown/blackouts grundet for meget VE og for lidt backup … ja, vores forsyningssamarbejde kunne kun med nød og næppe redde os … hvordan går det så ikke, hvis vi får 4 gange så meget VE, med en fremtidig backup, der fortsat er fugle på taget, og et norsk vandbatteri der måske forsvinder helt eller delvist.

  Vi er nødt til at tage ansvar for vores egen energiforsyning, hvor vi ikke bare kan blive ved med at udbygge med utilregnelige energikilder.

  Og så er DKK ikke alt, alene den visuelle VE forurening er for mange nok til, at vi mener der ikke skal plantes en eneste vindmølle i den danske muld. En visuel forurening der også kan koste turistindtægter.

 15. Per Mikkelsen

  Hvorfor nævnes det ikke, at atomkraft indgår i vores energimix? Dansk elforsyning og behovet for atomkraft kan ikke forstås uden at nævne det forsyningssamarbejde, vi er en del af; både mht. elnet og markedsaftaler. Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Danmark har en fælles forsyning, hvor landene bidrager med forskellige kilder (vind, sol, vand, kul, gas, bio/affald og atomkraft). I den sammenhæng vurderes det, at en forlængelse af levetiden for eksisterende atomkraftværker giver mest mening økonomisk. Hvis Danmark opfører atomkraftværker på et økonomisk tvivlsomt grundlag, vil det jo ikke bidrage til lavere elpriser eller mere sikkerhed.
  Generation 3 atomværker har en forventet projekttid på mindst 10 år. Generation 4 værker, som optimistisk vurderes til en projekttid på 3-4 år, er jo ikke til salg endnu. Som vind- og solkraft må atomkraften finde privat finansiering via fonde, pensionskasser og andre investorer, der tror på projekterne.
  Jeg er ikke modstander af atomkraft, men jeg interesserer mig for økonomien og det internationale samarbejde vedr. energikilder og elforsyning. Jeg ser på kort sigt ingen idé i at Danmark isolerer sig mht. elforsyning. Det nuværende mix fungerer jo ganske fortræffeligt … også mht. forsyningssikkerhed.

 16. Mens Danmark, pinligt nok, fortsat er Rasmus modsat mht. fremtidens energikilde nede i EU, er det store flertal lidt klogere.

  Danmark er på vej ud af et sidespor, hvor vi bliver eksperter i at hakke kød og fælde skov…lidt som vi gjorde det for 1000 år siden.

  “MEPs fully include nuclear in Net-Zero Industry Act

  The European Parliament has adopted its position on the proposed Net-Zero Industry Act (NZIA), which is intended to bolster Europe’s manufacturing output in technologies needed for decarbonisation. MEPs included nuclear fission and fusion among a list of 17 technologies covered by the legislation.”

  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MEPs-fully-include-nuclear-in-Net-Zero-Industry-Ac

 17. Dines Jessen Petersen

  Illustrationen med køletårne er næppe realistisk i Danmark, vi har kølevand de fleste steder. Køletårnene har intet at gøre med atomkraft, kølingen er en følge af dampproduceret motorisk energi (Elektricitet), og det er ligegyldigt om energiproduktionen komme fra gas, kul, olie, kerne, træ eller andet.
  Transmisionsafgifter er omkostninger der er en følge af af den stærkt decentrale produktion fra vind og sol, ligesom omkostninger til back up kun er nødvendige ved vind og sol. Er der for nuværende etableret nogen form for fremtidig back up?.
  Der var engang da vi betalte en fast afgift der dækkede net-omkostninger, samt prisen på forbrug der indbefattede tabet i nettet.
  Jeg synes at f.eks. Viking Link skal føre et selvstændigt offentligt regnskab, så vi kan forholde os kritisk til energiomkostninger. Både offentlige og private investeringer er jo nationaløkonomi.
  Alt og alle der har modtaget tilskud burde pålægges at oplyse derom på deres hjemmeside.
  Hvis det er muligt at udregne alle direkte og indirekte tilskud (sikker markeds-adgang, back up, kabeltrækning o.s.v.) til vind, sol og biogas, tror jeg, at vi for de midler kunne have fået vores energibehov dobbeltdækket ved atomkraft, og samtidig have energi til PTX-produktion.

  • Søren Hansen

   Dine betragtninger om køletårne er naturligvis korrekte, men billedet forestiller faktisk et kernekraftværk, og viser bare, hvor lidt resten fylder.

  • Helt enig Dines, og godt du tager emnet om køletårne op, hvor disse vel nærmest er blevet et vartegn for anti-kernekraft bevægelsen.

   Det på trods af, som du nævner, at de intet har med kernekraft at gøre, men istedet har noget med EL-produktion at gøre, hvor man i henhold til termodynamikkens love, bla. ønsker et stort temperaturfald henover turbinen, for største EL-virkningsgrad. Også selvom et Gen 2-3 kraftværk ligger langt fra havet, og måske kun har begrænsede mængder kølevand til rådighed fra en flod.

   Når man ser disse dampende køletårne i Tyskland, ved man tværtom med sikkerhed at de ikke køler et kernekraftværk, idet al kernekraft som bekendt er lukket og slukket i Tyskland.

   Man kan også få køletårne i lavprofil, så man blot ser en lav ring med aktiv udsugning, som i et af de sidste tyske kernekraftværker der blev lukket, og endelig med de nye SMR og Gen 4 værker, kommer der ikke et køletårn.

   Hvor SMR reaktorer og Gen 4 med vores to danske kernekraft virksomheder, ville være et oplagt valg for lille Danmark, som i links herunder.

   https://www.gevernova.com/nuclear/carbon-free-power/bwrx-300-small-modular-reactor

   https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782597.pdf

   Ja sol og vind går modsat kernekraft, altid hånd i hånd med backup. Hvor backup til fire gange så meget sol og vind, mest er fugle på taget, eller kul i kælderen, som Dan Jørgensen advokerer for er rettidig omhu.

   https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article14455366.ece

   Igen enig. Regeringens metoder til at lægge røgslør over hvor stor VE regningen igrunden er inkl. backup og transmission, hvor regningen splittes op på en masse mindre regninger, man så kan gemme under gulvtæppet, i en grøn fond, nettariffer, infrastruktur på finansloven osv, osv, tjener jo kun et formål. At skjule sandheden for danskerne.

   Alene det at man forsøger at skjule de reelle omkostninger ved VE + backup + transmission, er jo et bevis for at regningen ikke tåler dagens lys…og det endda før vi taler om regningen alt det grønne betaler.

   Man skjuler derefter igen regningen, ved at få AAU til at lave store tunge afhandlinger, fuld af kreativ bogføring, hr. og fru. Danmark ikke har en chance for at gennemskue.

   Så når Brian Vad Mathiesen, der tog sig ekstra taletid ved sidste åbne høring om kernekraft, siger at kernekraft er 2-3 gange så dyrt som sol og vind, bør der være en stor alarmklokke der ringer…kan det nu også passe, når Ørsted samtidig er i knæ grundet dyr vind, og når mange af vores nabolande ikke vælger sol og vind, men kernekraft.

   Hvor man til sol og vind, udover omkostningerne til backup og transmission, også skal sætte en pris på at den grønne natur sol og vind ødelægger + mistede turistindtægter.

   Ja, sol og vind er så forskellige energikilder, at man på ingen måde kan sammenligne dem 1:1 på pris…der er så mange fordele ved kernekraft, der har værdi, man også skal have med i sit regneark.

   https://www.atomkraft-jatak.dk/wp-content/uploads/2023/06/Billigst-og-hurtigst-i-maal.pdf

   Ikke mindst forsyningssikkerhed, hvor man i Hans Otto Uldall Fynbo´s indlæg (Århus universitet), kan se at 1 GW kernekraft kun kræver 1-2 m3 brændsel årligt, mens 1 GW termisk biomasse kraftværk kræver 100 – 200 tons (200 – 350 m3) skovhugst i timen…..i timen

   https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782595.pdf

   I en fremtidig energikrise, vil forsyningssikkerheden ved kernekraft, og især ved gen 4, være særdeles god, ligesom prisstabiliteten vil være høj, hvor stabilitet er noget ikke mindst erhvervslivet har brug for.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*