Debatindlæg, Energipolitik

Hvor mange km kan din elbil køre på en havørn?

Den grønne kirke definerer koldt og kynisk, og med skyklapper på, snæversynet alene den ”grønne omstilling” ud fra en parameter om reduktion af CO2-udledninger. Og ikke ud fra hvordan omstillingen, med udgangspunkt i den danske ”foregangs”-model, helt håndgribeligt påvirker alt det grønne.

Spørgsmålet er her, om man kan kalde en omstilling, der ofrer det grønne, i et forgæves og måske misforstået forsøg på at redde en global atmosfære, for en grøn omstilling?

Om målet helliger midlet, hvilket lige nu er den røde tråd i den danske ”foregangs”-model, hvor man senest heller ikke viger tilbage fra at aktivere en EU-nødretsforordning, til sikring af en forceret omstilling efter dansk “foregangs”-model, hvor de bærende elementer er de utilregnelige energikilder, sol og vind, med regulerbar kraft som backup fra nordisk vandkraft og et ikke bæredygtigt overforbrug af primært importeret biomasse.

Lad os kigge lidt nærmere på, hvor grøn den danske ”foregangs”-model i grunden er.

Vores planlagte solcelleørkener vil lægge beslag på danske arealer, samtidig med at:

når det kommer til naturen, så ligger Danmark helt i bund i EU med den mindste andel af beskyttet natur og med en lige så nedslående fortælling om tilstanden af vores arter og naturtyper.

Er det grønt at bruge arealer på arealkrævende solcelleørkener fremfor uberørt naturskov, når Danmark ikke bare i EU, men også globalt, er et bundskraber-land?

Hvordan ser det så ud med de ”grønne” vindmøller.

Erfaringerne fra en norsk vindmøllepark, hvor det tilmed vel bedst kan beskrives som grønt blasfemi at opstille vindmøller i den smukke norske natur, er, at en ud af tre voksne havørne ender deres dage som vindmøllemad.

Jo, der findes statistikker der beskriver, at vindmøller ikke dræber nær så mange fugle som f.eks. katte. Dette er dog et alt for unuanceret syn på sagen, idet katte ikke jager havørne, og derfor har 0% af de dræbte havørne på samvittigheden.

Hvordan mon det så kommer til at gå i Danmark, når man i henhold til den danske ”foregangs”-model, planlægger at opstille 450 meter høje vindmøller præcis der, hvor der er den største koncentration af trækfugle (UNESCO park Vadehavet), herunder en lang række mere eller mindre truede arter må man formode?

Nogle af de hårdest ramte fugle er rovfugle, som ørne, høge og falke, da disse fugle ofte svæver over jorden, mens de spejder efter bytte, og ofte foretrækker frit udsyn til jorden – hvilket netop bringer dem ud på flade arealer, hvor vindmøller er installeret.

Så langt, så godt.

En af de helt store problemer ved sol og vind (udover alle de andre problemer), er at disse energikilder ikke kan levere den stabile EL-forsyning, et moderne samfund er helt afhængig af.

Backup-kraft går således altid hånd i hånd med sol og vind, hvor vand og biomasse er den primære backup i den danske ”grønne” foregangsmodel. Lad os kigge nærmere på den danske backupkraft.

Mht. afbrænding af ikke bæredygtig biomasse og sågar gavntræ, har DN en helt klar mening om denne backup.

Så hvad med vandkraften, er den god ved det grønne og vores vilde dyr? Eller tanker man udover døde havørne, også udryddelsestruede fiskearter i sit batteri, hver gang man er nede ved EL-tanken med sin ”grønne” bil, for en halv times tid senere, at kunne sætte sig bag rattet med en nypudset grøn glorie?

Døm selv.

Én ud af fem fisk dør når den passerer igennem vandkraft-turbiner.

De svenske floder:

I kølvandet på det tyvende århundredes udbygning af vandkraften i Nordsverige, blev den vilde laks udryddet i flod efter flod, sammen med det oldgamle laksefiskeri.

Her er en YouTube-film om emnet.

Og når den danske grønne ”foregangs”-model således også dagligt er med til at dræbe eller udrydde utallige fiskearter og ødelægge en milliard-fiske / -turist-industri, er man jo nødt til at finde på noget, der kan erstatte den naturlige og sunde mad, man har fjernet fra naturens spisekammer.

Efter turen hjem fra det lokale supermarked, i ens politisk helt korrekte batteribil, hvor EL-tanken tidligere på dagen blev fyldt med døde havørne og udryddelsestruede fiskearter, kan køleskabet (der kører på den samme VE) så fyldes med erstatningen for de vilde laks, man har på samvittigheden, hvor erstatningsvaren dog af de fleste nok vil opfattes som en knap så stor delikatesse.

Tja, døm selv.

Er vi midt i en ægte grøn omstilling? Eller burde din nye elbil og nye varmepumpe køre på noget andet, end hvad den danske ”foregangs”-model kan tilbyde?

Del på de sociale medier

14 Comments

 1. En grøn korsridder svinger sit sværd.

  https://www.instagram.com/reel/CtNKy9jMNtt/

  Lad os få noget mere af den “grønne” teknologi, så både kirken, de grønne købmænd og ulven bliver mæt…

  Skik følge og land fly…hvis man har sit fugleliv kært.

 2. Er det ikke bemærkelsesværdigt, at på et mindre areal end rotor arealet fra en enkelt vindmølle, kunne man istedet med Gen 4 kernekraft, lave EL til hvad der svarer til mere end 6 millioner husstande…og tilmed grøn grundlast der leverer varen 24/7/365.

  Og det uden at dræbe så meget som en eneste fugl, en eneste fisk eller skamfere en eneste UNESCO verdensarv´s nationalpark.

  Men nej, staten og stater ved bedst.

  https://ugeavisen.dk/kertemindeugeavis/saa-er-vestas-kaempen-fra-lindoe-verdens-stoerste-vindmoelle-i-sving

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782597.pdf

 3. Man må forstå, at den grønne kirkes spinkontor nu mener, at det er blevet et “følelsesladet” “synspunkt” og ikke blot tørre fakta, at:

  – Vindmøller dræber alt, hvad der kan flyve, som kommer for nær de dræbende dele af en vindmølle, hvis rotorareal for de seneste møller, allerede dækker et areal svarende til flere fodboldbaner.
  – At vandkraft dræber livet og udrydder unikt fiske-DNA for altid i floderne.
  – At beton, stål og epoxy ikke naturligt vokser i en skov. og derfor heller ikke kan kaldes for “grøn” teknologi.

  At den grønne kirkes disciple så mener, at en solnedgang i beton, stål og epoxy er romantisk, skyldes nok mere deres kærlighed til vindmølle-industri, end deres kærlighed til naturen.

  Det er måske svært at forstå, når ens kærlighed til beton, stål, epoxy og tungmetalplader er så stor, at andre kan føle noget for den grønne natur, som den grønne kirke ser som et industriområde, hvor man kan dyrke sin kærlighed til epoxy med tilhørende pengestrøm til vores VE-Mafia.

  Follow the money.

  Det må også være svært for de grønne disciple af acceptere, når deres religiøse synspunkt og dumstædige tyrkertro nu er, at vind, sol, vand og et overforbrug af biomasse er smukt og grønt.
  At andre med fakta, masser af saglighed og masser af dokumentation, sætter fokus på at deres synspunkt ikke har rod i realiteterne …. noget klimarealisterne er eksperter i at sætte fokus på.
  For som sagt så mange gange før, man kan ikke snakke fornuft med en, der er stærk i troen.

  Når vi f.eks. snakker turistindustri, er udkantsdanmark i høj grad afhængig af “følelser” … altså de gode af dem. Ellers rejser tyskerne, der om nogen må være ved at brække sig over vindmølle- og solcelle-industri, bare andre steder hen, til områder der er renset for VE-industri i naturen.

  Hvem gider, udover en VE-discipel, at stå på stranden og se en smuk solnedgang i roterende epoxy?

  Her er det rationelt at tænke i følelser, fordi gode oplevelser kan omsættes til DKK i udkantsdanmark.

  På samme måde har Island forstået, at beskytter man deres floder, ja så kommer der store turistindtægter retur fra lystfiskere.

 4. Peter Villadsen

  Det er et meget følelsesbetones oplæg, af hensyn til sagligheden efterlyses dokumentation til alle kilder, der underbygger de meget følelsesladede synspunkter.

  Hvis vi skal diskutere sagligt, så skal der dokumentation med.

 5. Man hører ofte den grønne kirke påstå, at Danmark ligger i smørhullet, med utilregnelig vind fra vest og pålidelig backup fra nord.

  Et “samarbejde” hvor Norge ikke er afhængig af at danske vindmøller tørlægger deres floder og dræber livet i disse, hver gang vi har overskudsproduktion, men hvor Danmark er temmelig afhængig af, at Norges pålidelige og regulerbare vandkraft kan træde til som den barnepige, man kan regne med, hver gang den danske utilregnelige VE svigter.

  Der er således mere tale om et afhængighedsforhold, hvor Danmark er afhængig af norsk vandkraft som backup til en leddeløs VE-rygrad, mens Norge på ingen måde er afhængig af utilregnelig dansk VE.

  Det er ofte blevet pointeret, at det er dumt at gøre sig afhængig af udenlandske energiforsyninger, som vores nabo mod syd er så godt et skræmmeeksempel på.

  Hvis en fjendtlig stat da ikke kommer først, er der noget der kunne tyde på at Norge selv klipper dansk VE´s livline mod nord, og stopper leverancerne fra det blodige vandbatteri …. og hvad vil den grønne kirke i Danmark så gøre, når det er mørkt, koldt og vindstille? Fyre endnu mere op under biomassekedlerne måske?

  “Tiden for nye store udenlandskabler er forbi”

  “I 2026 når de to ældste strømkabler fra Norge til Danmark slutningen af deres tekniske levetid. Og hvis det står til Norges finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, bliver kablerne ikke fornyet efter deres udløbsdato.

  Eleksporten har været et af de mest betændte politiske emner i Norge, efter at elpriserne steg kraftigt forrige efterår. I en tidligere undersøgelse foretaget af VG mente 70 procent af nordmændene, at det var de udenlandske kabler, der var skyld i de høje elpriser i vinter.

  Partilederen mener, at erfaringerne med de eksisterende udenlandskabler har vist, at de, der fra begyndelsen sagde, at der ikke ville blive en stor prissmitte til Norge, tog fejl.

  Derfor vil det at lave et kabel kun forstærke problemerne yderligere«, siger han.”

  https://finans.dk/erhverv/ECE16614163/norsk-minister-vil-ikke-forny-stroemkabler-til-danmark/

  Den grønne kirke ville ikke lytte, så nu kommer alle danskerne måske til at føle om et par år … og heldigvis for det.

  Hvis Norge på denne måde skåner livet i deres egne floder, og samtidig skåner Danmark for den sorte omstilling, den farveblinde grønne (sorte) kirke, kalder grøn, har Norge slået flere fluer med et smæk.

  Så mangler vi blot, at Norge helt går over til moderne grøn kernekraft, og fjerne alle blokaderne i deres vandveje, så naturen og dyrelivet kan genoprettes.

  Måske det er tid til at Danmark tager ansvar for vores egen energiforsyning, en stabil elforsyning man kan regne med 24/7, og hvor EL-forbruget planlægges at blive mangedoblet de kommende år.

  En elforsyning der ikke tager udgangspunkt i, at grøn natur og dyreliv ingen værdi har, i det, man med smart marketings-spin, kalder for en grøn omstilling, men som faktuelt er det modsatte for natur og dyreliv.

 6. Svend Stouge

  Hertil skal tilføjes at vindmøller også dræber et stort antal flagermus (og et utal af insekter). Flagermus lever længe men har lav reproduktionshastighed. Populationerne er afhængige af en høj voksen overlevelse. Dette betyder at deres populationer regenerer langsomt efter store tab.
  Med hensyn til at katte der dræber fugle drejer dette sig om mindre til små fugle. Det vil være en særdeles dumdristig kat som giver sig i lag med at angribe en kongeørn.
  Det siger sig selv at med et stigende antal af vindmøller vil antallet af fugle, der dør, også stige og dermed give større tab af mangfoldighed.
  Hvis en almindelig jæger skød en af disse fugle ville han få en stor bøde eller det er værre, så hvad er det som giver vindmølle producenter immunitet?
  Det er trist at se, at mange mennesker er villige til at acceptere ørnes død som er et resultat på vejen til den ‘grønne omstilling’

  • Helt enig Svend.

   “Hertil skal tilføjes at vindmøller også dræber et stort antal flagermus (og et utal af insekter)” + alt andet der kan flyve og kommer for nær en vindmølle, kunne man yderligere tilføje.

   Rotoren på de nye “kødhakkere” har et voldsomt areal, hvorfra de kan støvsuge luften for liv…og så siger Brian Vad Mathiesen fra AAU med hans grøn-kirke spin, en mand hvis uddannelse skattyderne har betalt, at en vindmølle ikke fylder mere end hvad fundamentet fylder?.

   Resten af kødhakkeren der befinder sig over fundamentet, må man således forstå, i henhold til Brian, befinder sig i den grønne kirkes parallelunivers, hvorfor os mennesker og det dyreliv der befinder sig i vores verden, hverken kan se, høre eller mærke selve vindmøllen.

   Det seneste skud på stammen fra Vestas har et rotorareal svarende til godt seks fodboldbaner. Seks fodboldbaner!!!

   Hver af disse vindmøller kan således støvsuge et areal svarende til godt seks fodboldbaner for liv, omend nogle af dyrene der rammer nærmest rotoren, hvor rotorhastigheden er lavere, måske overlever.

   Dette er dog blot en “lille” mølle på 280 meter, sammenlignet med de 450 m høje vindmøller man ønsker at opstille præcis der hvor koncentrationen af trækfugle er størst…midt i vores UNESCO verdensarvs nationalpark.

   Hvor stort bliver disse møllers rotorareal mon…15 – 20 fodboldbaner hver?, hvor der sålænge der er vind, hakkes kød 24/7.

   “V236-15 MW har et vingefang på 236 meter, der høster vind fra et areal på 43.000 kvadratmeter – svarende til godt seks fodboldbaner.”

   https://ugeavisen.dk/kertemindeugeavis/saa-er-vestas-kaempen-fra-lindoe-verdens-stoerste-vindmoelle-i-sving

   Den grønne kirke´s spindoktorer har fostret den brilliante ide, at definere deres korstog mod alt det grønne, som “den grønne omstilling”.

   Den grønne kirke der selv bor i et skrøbeligt glashus, og som kaster sten mod “grønt kul” og “Naturgas”, hvor de så samtidig selv, kalder en industrialisering af naturen, for “grøn VE”.

   Skulle fuglene og fiskene vælge, er jeg helt sikker på at de ville vælge kul, gas og kernekraft fremfor 450m høje kødhakkere, vandkraft med kødkværne og skovhugst af deres levesteder.

   Og skal mennesker der oprigtigt værdsætte det grønne vælge, ville de vælge det samme som fuglene, fiskene og hvad resten af naturen ville vælge.

   Vi burde derfor stoppe med at synge med på den grønne kirkes spin, og kalde omstillingen hvad den er…”den sorte omstilling”…for aldrig har det set så sort ud for naturen, som det gør nu.

 7. https://www.openrivers.eu/ er sat i verden for at genoprette de skader VE-backup forårsager på floders biodiversitet, naturen i den forbindelse helt generelt, og naturoplevelser for os mennesker.

  Endnu et paradoks i den “grønne” omstilling er, at man betaler CO2-afgifter for at udlede livets gas, noget der kun anses for ikke at være grøn adfærd, fordi man politisk / religiøst, har defineret at det ikke er grønt.

  Samtidig har vind, sol, vand og biomasse ikke alene frikort til at ødelægge det, der indiskutabelt er grønt, nej man giver tilskud til, at de ødelægger det grønne, hvor man selvfølgelig burde lægge en stor afgift på energiteknologi, der ødelægger det grønne.

  Det er jo ikke sagligt…vel.

  Men nej, i den grønne kirkes paralleluniveres, er man farveblind. Sort er grønt, og grønt er sort.

 8. At vind og vandkraft dræber dyr, samt at man kan udregne hvor mange dyr, der har måttet lade livet pr. GWh, er blot trivielle fakta.

  Det er en politisk grøn kirke-definition, en definition store dele af befolkningen er uenig i, at VE alene grundet ringe CO2 udledninger (hvor man behændigt ikke medregner udledninger fra VE-backup), kan betegnes som værende grønt.

  Det er derimod indiskutabelt, at beton, stål, epoxy, smøreolie, kobber og alverdens sjældne metaller, ikke naturligt vokser i naturen, hvorfor VE industri placeret i naturen ikke kan betegnes som en del af den grønne natur, man planter VE-industri i.

  Ligeledes er det blot fakta, at vind og vandkraft både dræber og udrydder store mængder dyr.

  Skal man være saglig, skal man have det fulde billede med, også bagsiden af VE-medaljen. Hvor man f.eks. ikke behøver invasiv industri i det grønne, hvis man istedet valgte grøn kernekraft.

  Selvfølgelig finder den grønne kirke det usagligt, at vi her stiller skarpt på bagsiden af medaljen ved VE og VE backup, samt det faktum, at man godt kan regne ud, hvor mange dyr og dyrearter pr. produceret GWh, der har måttet lade livet. Herefter er det simpel hovedregning at regne ud, hvor langt en given elbil kan køre på en dræbt havørn.

  Jo, En elbil tanket med EL produceret af en vindmølle eller nordisk vandkraft, har masser af blod på samvittigheden … dette er blot de kedelige realiteter, der gør VE knap så grøn.

 9. Fremragende!!
  Send den til Politiken.

  • Søren Hansen

   Og hvad vil du så med det her? Halvdelen af dine referencer er gamle og specielt den fra Videnskab.dk det rene vrøvl, da den hævder at kernekraft skulle slå mange flere fugle ihjel end vindmøllerne. Hvordan skulle det dog kunne ske? To af dine referencer viser også, at man er oprigtigt bekymret for fugle, så der er jo nok noget om snakken.
   Pauls indlæg er netop ikke “synsninger”, men derimod underbygget med links til referencer. Specielt nævner han rovfuglene – havørne – som særligt sårbare, og det er der en god forklaring på. Rovfugle har ingen naturlige fjender i luften og derfor intet instinkt for at flygte eller foretage undvigemanøvrer. Og massakren på havørne i Norge har været ekstrem. De møller skulle aldrig have været bygget.
   Din “fagkundskab” er primært drevet af din kærlighed til sol og vind – men det er ikke nok til en seriøs diskussion. Beklager!

   • Per Mikkelsen

    Vurderingen af fugledød ved Østerild testcenter er nok fra 2017 (efter 5 års drift), men undersøgelser og indsamlinger fortsætter, og de første fem år må være yderst relevante, da de giver et sammenligningsgrundlag. Der går simpelthen folk rundt og samler de døde fugle op. Der er tale om valid og fordomsfri analyse via empiri.
    Ja, der er noget om snakken. Det er jeg selvfølgelig enig i, men jeg er interesseret i en helhedsvurdering og at alle bekymringer vurderes med konkret empiri via undersøgelser, indsamlinger og analyse, hvor forskellige parter deltager i arbejdet. Det drejer sig om alle interesser fra lokale borgere, naturfredningsforeninger (DN gør en stor indsats og har sagligt kritiseret forskellige projekter), naturstyrelser, universiteter mv.
    Det er netop disse empiriske analyser, der betyder, at en del vindprojekter afvises rundt omkring i Danmark. Husk også at de nyligt udpegede områder til vindmølleparker er vurderet, ikke blot mht. effektivitet, men også vedr. forventelige miljøskader mv.
    Saglighed frem for alt!

    [Forkortet af red.]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*