Debatindlæg, Klimapolitik

Et offer for klimapropagandaen

Et medlem af Klimarealisme, Jens Robdrup har skrevet til Videnskabernes Selskab for at høre til deres holdning til klimaforskning. Årsagen er den ofte fremførte påstand om, at global opvarmning udelukkende er forårsaget af menneskelig udledning af CO2. Det er en kendsgerning, som der ikke kan rokkes ved heller ikke gennem ny forskning. Forskningen har afgjort dette spørgsmål engang for alle.

Det klima-industrielle kompleks har en stor interesse i at opretholde dette dogme. Politikerne ønsker genvalg, forskerne ønsker flere forskningsmidler, og industrien ønsker at sælge sine produkter og tjenester.

Videnskabernes Selskab svarer, at påstanden om, at klimaændringer er menneskabt, er en sandhed, fordi der er en udbredt videnskabelig evidens om dette. I realiteten går Videnskabernes Selskab ind for, at videnskaben kan afgøres ved håndsoprækning.

Forskere, som har en divergerende opfattelse af klimaændringer, må føle sig ilde berørt over svaret fra Videnskabernes Selskab, for deres forskning må åbenbart bygge på en løgn.

Den danske forsker Henrik Svensmark mener, at solen har en betydelig indflydelse på jordens klima ved at regulere den kosmiske stråling, som rammer jorden. I laboratorieforsøg har Henrik Svensmark dokumenteret, at kosmisk stråling skaber skyer. Henrik Svensmark har ligeledes dokumenteret at kraftige soludbrud påvirker jordens energibalance.

Den amerikanske forsker Judith Curry mener, at naturlige klimaændringer tegner sig for 50% indflydelse og menneskelig udledning af CO2 tegner sig for 50%. Naturlige klimaændringer har fundet sted til alle tider.

Konsensusforskning bringer sjældent ny viden. Fra arktisk forskning ved jeg, at forskerne når til det samme alarmerende resultat gennem manipulationer og et utilstrækkeligt datagrundlag.

Forskere, som går en ny vej, bringer os derimod ny erkendelse, som er vitalt for samfundets udvikling.

En sådan forsker er professor Riikka Rinnan fra København Universitet. Professor Rinnan udgiver i 2016 sammen med andre forskere et studie, som viser at stigende temperatur i Grønland får planterne til at frigive store mængder BVOC-gasser (organiske gasser af biologisk oprindelse) til atmosfæren, som medvirker til at danne skyer, som køler klimaet.

Riikka Rinnan blev i 2020 udnævnt til elite-forker. Ved den lejlighed optog Videnskabernes Selskab en video, hvor Riikka Rinnan fortalte om BVOC gasserne og deres virkning. Kan hentes på YouTube.

Som bekendt er arktiske planter ikke menneskeskabt og påvirker alligevel klimaet. Riikka Rinnan ved ikke, hvor meget planterne køler klimaet men fortæller, at det langtfra kompenserer for opvarmning som følge af udledning af CO2.

Mange flere studier fra andre forskere er fulgt efter Riikka Rinnans pionerstudie i Nordøstgrønland. Samstemmende tegner sig et billede, som viser, at skove, træer og anden grøn beplantning udleder BVOC gasser og markant reducerer global opvarmning. Videnskabernes Selskab fortæller, at menneskeskabt global opvarmning er en sandhed, men forskningen viser, at det er en sandhed med modifikationer.

Skove, træer og anden beplantnings kølende egenskaber skal modregnes i klimaregnskabet. Det synspunkt fremføres af en finsk forsker. Det er velkendt, at FN’s klimamodeller overvurderer global opvarmning. Her er måske årsagen.

Solen influerer sandsynligvis også på klimaet og medvirker til det som Judith Curry kalder naturlige klimaændringer. Det er i flere forskningsartikler dokumenteret, at solaktiviteten fremkalder det vejrfænomen i Stillehavet, som heder La Niña. La Niña køler klimaet over hele jorden. Vi er netop nu i en usædvanlig lang La Niña periode, som falder sammen med, at vi siden 2008 er gået ind i en periode med lav solaktivitet. Global temperatur er faldet efter 2016.

The Guardian omtaler et studie, som fortæller, at skove reducerer den globale temperatur med 1/2 grad og beskytter os mod effekterne af en klimakrise. Dette klimastudie har World Economic Forum markedsført i et informationsmateriale som netop nu er offentliggjort.

Det er for mig at se en torpedo imod FN’s ”CO2-alene” teori, imod Videnskabernes Selskabs sandhed og imod dansk klima og energipolitik.

Siden 1978 er den globale temperatur steget. Da de menneskelige udledninger af CO2 i samme periode er steget, ses det af FN som dokumentation for at CO2 er årsagen til stigningen.

I samme periode er nedhugningen af verdens skove fortsat. Det tror jeg er en lige så stor årsag til temperaturstigningen.

Reduktionen i Verdens skovareal fra for 10.000 år siden til nu. Landbrug har lagt beslag på en væsentlig del af arealet.

Truslen mod verdens klima kommer ikke kun fra afbrænding af fossile brændsler. Truslen kommer også fra nedhugning af verdens skove. Dan Jørgensen og stort set hele det politiske etablissement fyrer med skov for at producere el og varme med den begrundelse, at det er grønt. Det er kulsort og skader klimaet. I steder burde vi anlægge meget mere ny skov, plante mange nye træer og anden grøn beplantning. I stedet for skove burde vi fyre med naturgas fra Nordsøen. Det er langt mindre klimaskadeligt end at fyre med skove.

Men det må konkluderes, at Videnskabernes Selskab ligger under for CO2-propagandaen, desværre.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. allan astrup jensen

  Diagrammet illustrerer det faktum, at det overvældende problem, som politikerne ignorer, er befolkningseksplosionen, der har nødvendiggjort en tilsvarende udvidelse af landbrugsarealer til at brødføde de mange mennesker samt udvidelse af byerne for at skaffe husly til de mange mennesker og industrier. Behovet for transport og distribution, energi og andre ressourcer er samtidigt vokset og har som konsekvens haft, at affaldsmængden og forureningen samtidigt er øget! Den menneskeskabte befolkningseksplosion giver særlige udfordringer, når vejret og klimaet ændrer sig i uheldig retning lokalt eller globalt. Intet er gratis!

 2. Peter Krogsten

  Det kan også påvises med sikkerhed, at antallet af badeulykker nøje følger salget af is. Som med CO2 og temperatur, behøver der ikke at være sammenhæng.

  • Ian Ditlevsen

   God pointe Peter og den logik man fornemmer fra etablisementet. Vi ved jo, at amerikanere er nemme at dupere, så måske det er der, problemet er opstået?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*