Arktis, Debatindlæg

Ny alarmistisk “forskning”

DR: Gletsjere i Nordgrønland skrumper hastigt ind: ”Vi har aldrig før set isen smelte med en sådan fart”. Det lyder voldsomt, men imidlertid bygger konklusionen på et utilstrækkeligt datagrundlag for at have klimamæssig relevans. Hertil kommer, at konklusionen er vildledende.

Studiet er udført af professor Abbas Kahn, DTU Space. Når Abbas Kahn udtaler, at han aldrig har set isen smelte med en sådan fart, så bygger det på dataindsamling fra 2003 til 2021. Det er 18 år, men for at have relevans i klima-videnskaben, så skal man bygge sine konklusioner på indsamlede data over mindst 30 år. I Grønland bølger klimaet med en cyklus på 60-70 år. Det viser temperaturmålinger fra DMI. Derfor er man her nødt til at indsamle data over 80 år for at få et retvisende billede.

DMI viser indlandsisens afsmeltning fra 1987 til 2021. Indlandsisens accelererende afsmeltning stopper op efter 2012. Det er fordi, det igen er blevet koldere i Grønland efter 2010.

Massebalancen for Grønlands is. Blå kurve: indlandsisen; grøn kurve: Tab fra gletsjere; gul kurve: Afsmeltning fra overfladen; rød kurve: Totale massebalance. I gigatons/år

Ovennævnte bygger på indsamling af data fra satellit og modelberegninger. Perioden er som nævnt for kort til at give et retvisende billede af udviklingen i Grønland, men det viser, at Abbas Kahn’s påstand ikke holder vand.

Abbas Kahn fortæller også, at temperaturen i Nordgrønland på grund af klimaforandringer stiger hurtigere end resten af kloden. Det er ikke rigtigt. Global opvarmning har ingen indflydelse haft på klimaet i Grønland.

Klimaet i Grønland bølger med en bølgetop i 1930 og igen i 2010. Siden 2010 er det igen blevet koldere i Grønland. Det viser DMI’s beregninger af gennemsnitstemperaturen i Grønland siden 1870. I dag er temperaturen lavere i Grønland end i 1930.

Selv Sebastian Mernild ved det. Han skriver: ”I de sidste 10 år har været det varmeste årti på Grønland siden varmeperioden 1930-1940’erne med temperatur på omtrent samme niveau som dengang”. Men han tilføjer: ”Situationen i dag er anderledes end i 1930-1940erne, og meget tyder på, at opvarmningen denne gang – vil blive ved med at stige på grund af det stigende CO2-udslip”.

Temperaturen i Arktis de sidste 100 år. Bemærk toppen i 1930’erne.

Abbas Kahn er på linje med Sebastian Mernild, men jeg tror ikke på forskernes forudsigelser. I de sidste 11 år er temperaturen i Grønland igen begyndt at falde. Hertil kommer, at 90 års klimahistorie viser, at global opvarmning ikke har haft den ringeste indflydelse på klimaet i Grønland.

Abbas Kahn har udført sit studie i Nordgrønland. I 2012 blev et andet studie offentliggjort fra Nordøstgrønland. Et af forfatterne til studiet i 2012 er Abbas Kahn. Han fortæller dengang: ”Vi har brugt en kombination af satellitdata af nyere dato og gamle flyfotos fra 80’erne. Vi er de første, som kan vise, at den grønlandske indlandsis også var på voldsom slankekur i slutningen af 80’erne ligesom den er det i dag. Vores resultater viser på den positive side, at der var en stor udtynding af randområderne fra 1985-1992, hvorefter udtyndingen blev mindre og døde ud. Hvorfor har Abbas Kahn ikke brugt denne viden i sit nye studie fra Nordgrønland?

Studiet fra 2012 konkluderer, at indlandsisen opfører sig dynamisk. Derfor kan man ikke regne med, at indlandsisens afsmeltning fortsat vil accelerere. Det bekræfter DMI, hvor den accelererende afsmeltning er ophørt efter 2012. Derfor er det også i følge studiet svært at forudsige fremtidig afsmeltning og vandstandsstigninger.

PolarPortal fortæller, at smeltesæsonen i år er startet meget sent i Grønland. Det er så sent, at året er nr. 39 ud af de seneste 42 års satellitmålinger af afsmeltningen.

Det er ikke kun i Grønland men i hele Arktis, at vi ser den samme udvikling i klima. I Arktis var det i 1930 lige så varmt som i nutiden. I dag er temperaturen i Arktis lavere end i 1930. Global opvarmning har ligesom i Grønland ikke haft den mindste indflydelse på temperaturudviklingen i Arktis.


Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*