Debatindlæg, PM

Åbent brev til Videnskabernes Selskab

Videnskabsetisk spørgsmål til Videnskabernes Selskab

Tvivl, dissidens og spørgsmål ligger vel i enhver videnskabsmands DNA? Er det ikke fundamentet for udvikling af videnskaben? Det har jeg hidtil ment og troet, men er i stigende grad kommet i tvivl.

Vedrørende videnskaben omkring klimaet så siges det, at ”science is settled”, og politikere og beslutningstagere på ethvert niveau siger jo, at ”vi følger videnskaben og den siger…..” Yderligere siges det, at ”97% af den internationale videnskabelige klimavidenskab er enig i dette.”

Den tidligere præsident for The Royal Society for Improvement of Natural Knowledge, sir Paul Nurse har udtalt: ”at videnskaben er sikker, at der ikke er mere at diskutere vedrørende de grene af videnskaben, der beskæftiger sig med klimaet: Forøgelsen af atmosfærens indhold af CO2, skabt af menneskets aktiviteter igennem de seneste 200 år, vil føre til global opvarmning med katastrofale følger for jorden, naturen og menneskeheden.”

I videnskabens historie er der talrige eksempler på at den etablerede ”sandhed” viste sig at være forkert. Paul Nurses forgænger, lord Kelvin, der var matematiker og fysiker, fastslog i 1895, at flyvemaskiner var en umulighed.

For nylig udtalte professor ved SDU Sebastian Mernild: ”Det glæder mig, at vi nu ikke længere skal diskutere årsagerne til klimaforandringerne, men derimod hvad skal der til og hvor hurtigt skal vi løse dem…”. ”Vi står overfor den største omstilling af samfundet”, indleder Sebastian Mernild den nye introduktionsvideo til SDU Climate Cluster. ”En grøn omstilling, der i høj grad har brug for, at videnskaben bidrager med de gode løsninger, der kan ruste samfundet mod klimaforandringer, drivhusgasreduktioner, omstilling af samfundet og bane vejen for klimaneutralitet i 2050.”

”Årsagerne til klimaforandringer” skal vi (videnskaben) ikke længere diskutere. Det siges af en professor og prorektor ved et dansk universitet. Jeg erindrer, hvad professor i videnskabsteori ved Aarhus Universitet, Helge Kragh har udtalt: ”Den absolutte og evige sandhed med stort og flammende S, tror jeg lige så lidt på, som flertallet af naturforskere gør.” (Tænkepause nr. 19, 2014: ”Sandheder”, Aarhus Universitet.)

Jeg er ikke videnskabsmand, men journalist/forfatter og altså lægmand vedrørende ovenstående. Men jeg spørger Dem/Videnskabernes Selskab vedrørende klimavidenskabens udsagn: ”Science is settled, man kender sandheden” om årsagerne.

Uanset dets troværdighed, er det et udsagn som Selskabet er enig i?

Med venlig hilsen
Jens Robdrup

Dette brev blev sendt til Selskabet 17. juli 2022 (red.).

Selskabet svarede nogle uger senere, svaret kan ses her (red.).

Del på de sociale medier

12 Comments

 1. Svend Stouge

  Man kunne jo i virkeligheden også sende samme forespørgsel – lidt omformuleret – til ministeren, der har forskning som ansvarsområde. Det samme gælder de forskellige chefredaktører ved alle medierne i landet (aviser og TV) – om ikke andet for at se, om der er en reaktion. F.eks. kunne man jo bl.a. passende spørge ministeren om, hvordan det føles at være minister for en stor gruppe forskere, der ‘officielt’ betragtes eller er klassificeret som ‘pseudo-videnskabsfolk’, fordi de er skeptiske overfor computermodellerne. Den skeptiske gruppe er i virkeligheden stor og omfatter størsteparten af forskere indenfor naturvidenskaben (dvs. matematik, fysik (især de som har ekspertise indenfor termodynamik eller varmelære), botanik, geologi, kemi samt dele af biologien). Hertil kommer oceanografer, nogle klimaforskere, ingenører, historikere og arkæologer m.fl., som også har en ‘afvigende’ mening om årsager og udviklingen af vejr og vind gennem tiden. Jeg forventer ingen svar men det kunne være en interessant ‘øvelse’.

 2. Jens Elkjær

  For nogle måneder siden havde Martin Ågerup (MÅ) fra CEPOS netop Sebastian Mernild (SM) i studiet til en hyggelig, men samtidigt udfordrende snak. Modsat journalisterne fra DR og TV2 stillede MÅ netop nogle udfordrende spørgsmål, som SM besvarede med en ikke ubetydelig klump uld i munden.

  Jeg er næsten helt sikker på, at MÅ fik SM til at anerkende, at situationen netop IKKE er så alarmistisk, som SM eller har givet udtryk for i andre sammenhænge.
  Hvis jeg husker rigtigt (altså at der er en væsentlige afvigelse på det, SM har sagt i forskellige sammenhænge), er det jo ikke helt uinteressant….

 3. Keld Hansen

  Naturligvis tager videnskaben af og til fejl, men vi må desværre erkende, at vi mennesker er i gang med at ødelægge livsgrundlaget for os selv.
  Der er alt for meget der peger i den retning. Der er alt for mange af verdens bedste hjerner, der advarer os.
  Der er alt for mange facts.
  Det er helt urimeligt hvis man satser på at videnskaben denne gang tager fejl, og bare lader stå til.

  • Søren Hansen

   Der er snarere alt for meget tro på nogle tanker, der i virkelighedens Verden ikke holder. Det dokumenterer vi grundigt her på siden hver dag. Jorden styrer ikke mod nogen form for katastrofe, og livsgrundlaget er ikke i fare. Klimavidenskaben har i høj grad bragt sig selv i en situation hvor “facts” er erstattet af tro.

 4. paul sehstedt

  Udmærket henvendelse, Jens!
  Det er en falliterklæring, hvis SM udtaler, at årsagerne ikke længere skal undersøges. Det er noget vrøvl, da den fulde sandhed aldrig kendes og der foreligger så mange faktorer, der i samspil kan forårsage reaktioner, at det endegyldige svar ikke findes. Og kendes alle mulige årsager ikke, kan løsningsmodeller ikke udarbejdes. Det kaldes i transportbranchen for fejlfinding, hvor alle tænkelige og kendte muligheder kommer i spil for at løse fejlen. Svensmark udtalt for nogle år siden, at den høje CO2-andel på 400 ppm kan have den positive virkning, at en global afkøling pga. ændret solaktivitet er blevet forhalet/forhindret. Dansgaard citeres i 1974 for, at vi vil opleve en temperaturstigning fra 1980-85 og fra 2020-25 et fald. Om Svensmark har haft det i tankerne, ved jeg ikke, men for nylig læste jeg, at UK Met meddelte, at der var ikke registreret en stigning i perioden fra 2015-21. Skulle temperaturen vitterligt falde tilbage i et mønster som i perioden fra 1940-80 og uden et fald i CO2-andel, hvilket svar kan vi da forvente fra SM og ligesindede? Verdenshistorien har lært os mange gange, hvad fanatisme kan føre til.

 5. Eyvind DK

  Godt brølt, Løve !!!

 6. Torsten Koster

  Rigtig godt Jens. Jeg er spændt på om du får et svar.

 7. Erling Petersen

  Til Svend Erik Holm:
  Vi har jo Nye Borgerlige!

  • Svend Erik Holm

   NB er absolut min stemmefavorit. Et af de få partier der ikke kollektivt er gået fra snøvsen derinde på tinge.

 8. Svend Erik Holm

  råd = rådt …

 9. Svend Erik Holm

  Fantastisk!
  TAK fordi der er nogen der ikke gider konsensusbaseret videnskab. 👍
  Vi trænger til et politisk parti, der ikke æder IPCC’s udslip og mediernes bias råd. Men det er der nok lange udsigter til.😯

 10. Erling Petersen

  Tak for et glimrende indlæg. Nej, ”science er aldrig settled”. For 150 år siden ”vidste” alle, at Newton havde ret, men så kom Einstein og lærte os noget andet.

  Jeg kendte en gang en historiker, som indledte alle sine svar med følgende: I dag tror de fleste …Det er der mange såkaldte klimaforskere der kunne lære af.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*