Klima, Klimapolitik

Svar fra Videnskabernes Selskab

Fornyligt bragte vi det brev, som Jens Robdrup havde skrevet til Videnskabernes Selskab. Jens spurgte om Selskabet gik ind for tanken om, at videnskab kan være “afgjort”, sådan som man gerne vil have os til at tro, når det drejer sig om klimaet. Selskabet har nu svaret, og her er svaret i sin helhed:

Kære Jens Robdrup

Præsident for Videnskabernes Selskab, professor Marie Loise Nosch har modtaget nedenstående mail fra dig. Tak for mailen til selskabet, og tak for din interesse i Selskabets holdning til og arbejde med videnskaben.

Først og fremmest må det understreges, at Videnskabernes Selskab har medlemmer på tværs af mange forskellige videnskabelige discipliner, og at Selskabet af samme grund ikke udtaler sig samlet, på vegne af alle medlemmer, om faglige spørgsmål, som du her bringer.

På et overordnet plan deler Selskabet opfattelsen af, at etableret viden på et senere tidspunkt vil kunne blive udfordret, hvis tilstrækkelig megen ny forskning peger i en anden retning. Noget viden er i dag meget fast forankret (som fx at Jorden er kugleformet), mens anden viden langsomt opbygges med højere og højere grad af evidens. Det er grundlaget for al videnskabelige praksis, og det er en tilgang, som Selskabet også ser udfoldet overalt på de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner.

Jo højere grad af opbygget evidens gennem forskningsresultater fra forskere i hele verden, i desto højere grad kan man også bygge politiske beslutninger på denne viden og igangsætte ny forskning, som vi kan drøfte problemløsninger med udgangspunkt i.

Selvom det rent principielt ikke er muligt at sige noget med 100 % sikkerhed, bygger samfundet og alle vores daglige handlinger på antagelser om verden, som vi i praksis er nødt til at betragte som sande. Når det kommer til opfattelsen af videnskabelige belæg for klimaændringer, eksisterer der en meget markant sammenfaldende opfattelse af, at det er menneskeskabt.

Med venlig hilsen

Karin Kjær Madsen

Sekretariatschef

THE ROYAL DANISH ACADEMY OF SCIENCES AND LETTERS

H.C. ANDERSENS BOULEVARD 35 | 1553 KØBENHAVN V

www.royalacademy.dk

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Svend Stouge

  Svaret var som forventet – men ikke fordi selskabet ikke kan stilling til forskellige spørgsmål – men fordi Videnskabernes Selskab ikke er en politisk forsamling eller forening. Som ordet siger er det en videnskabelig forsamling af forskere med doktorgrader og professorater med indsigt, erfaring og kompetance indenfor (den rigtige) videnskabelige forskning og dens metoder.
  Hvis man ønsker at aktivere Videnskabernes Selskab så skal man derimod fremkomme med et dokumenteret eksempel, hvor der er sket videnskabelig fejltagelse pga. snyd eller svindel etc., hvorpå selskabet vil tage sig af dette.
  Jeg prøvede tidligere, at foreslå på denne side, at spørgsmålet i stedet for, med lidt omformulering, blev sendt til en eller flere politikere – inklusiv ministeren for forskning – fordi spørgsmålet, som det var skrevet, er jo politisk.
  (Jeg regner dog med, at de fleste ikke svarer – og hvis de svarer, så stoler de på IPPC’s resultater – dvs den klassiske formulering)
  Under alle omstændigheder skal grovfilen aktiveres – især nu da vi læner os op mod et valg
  Så på med vanten!

  mvh
  Svend Stouge

 2. Erling Petersen

  Det er da glædeligt, at Videnskabernes Selskab vil ulejlige sig med at svare. Svaret i de første afsnit er da heldigvis også ganske fornuftigt. Det er kun i det sidste afsnit, at det går galt. Det viser desværre tydeligt, at også Videnskabernes Selskab kun læser, hvad pressen skriver om klimaet – og ikke hvad videnskaben skriver.

 3. Hans Henrik Hansen

  “Når det kommer til opfattelsen af videnskabelige belæg for klimaændringer, eksisterer der en meget markant sammenfaldende opfattelse af, at det er menneskeskabt”
  – et noget vattet svar (= henvisning til “97% konsensus”(?)) fra en funktionær i Selskabet…men det er vel nogenlunde, hvad man kunne forvente?

 4. Svend Erik Holm

  Var det svaret?!?!
  Så af de helt store udsving i klimaets udvikling gennem de seneste 1000 år – der er det NETOP dem vi ser siden 1970, som er menneskeskabte? 😂😂😂😂
  Jammen dog. Tænk sig hvad man dog kan måle forskel på nu til dags. (Og der lyder jeg nok lidt gammel..)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*