Klima i Medier, Klimarealisme i medierne

Høje bænke

De opmærksomme læsere af siden her har helt sikkert stiftet bekendtskab med TV2’s unaturligt høje bænke med 80 cm lange ben. De skulle vise, hvor meget havet omkring Danmark vil stige i de kommende år, underforstået, at hvis man stadigvæk ønsker at sidde med enden tør, skal man have den slags bænke. Meget morsomt, men er det en skatteyderfinansieret tv-stations opgave at agitere for klimaalarmismen på den måde?

Det mente vores utrættelige Jens Robdrup ikke, og han forfattede så følgende brev til ledelsen af TV2:

Til bestyrelsesformand i TV2 Jimmy Maymann./Seernes redaktør

I anledning af opsættelsen af ”høje bænke” rundt om i landet bedes oplyst om dette ”stunt” har været drøftet og godkendt af bestyrelsen og i særdeleshed om de tre journalistiske medarbejderrepræsentanter har været inddraget. Såfremt dette ikke er tilfældet, bedes oplyst om sagen har været behandlet i direktionen.

Anledningen til min forespørgsel er denne udtalelse: Lotte Lindegaard, der er indholdsdirektør på TV 2. siger ifølge Ekstra Bladet:

– ”Klimaforandringerne kan føles ubegribelige for mange og derfor svære at tage rigtigt ind. Som public service-medie er det vores ansvar at formidle vigtig viden på en måde, som alle forstår,” fortæller hun og fortsætter:

– ”Med de forhøjede bænke vil vi give danskerne et konkret billede af, hvordan fremtiden bliver, hvis vi ikke ændrer noget nu – alle sammen. Det er vores jord og dermed vores ansvar at handle på det.”

Hvis det er TV2’s opgave at opfordre til ”handling” til fremme af den grønne omvæltning af vores samfund, bedes man oplyse mig om, hvorledes det vil afspejle sig i den journalistiske dækning af emnet.

Således hedder det i TV2’s etiske regler bl.a.:

Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. TV2 undersøger altid en sag så grundigt som muligt. TV2 baserer sig som hovedregel ikke på en enkelt kilde.

Ifølge ’De vejledende regler for god presseskik’ bør der udvises kritik over for nyhedskilderne”

Er ensidig dækning (opfordring til handling) i overensstemmelse med jeres regler?

Hvis dette er tilfældet, forsages enhver journalistisk etik. Så bliver journalister aktører for ikke at sige, propagandister, der arbejder for en grøn omvæltning af vores samfund. Så ophører man at være ”fjerde statsmagt”.

Jeg imødeser et svar.

Med venlig hilsen
Jens Robdrup
Journalist/forfatter, medlem af Klimarealisme.dk

Et eksemplar af TV2’s høje bænk (i baggrunden), her på Folkemødet på Bornholm. I forgrunden til højre Klimarealismes meget lave bænk.

Der gik et stykke tid, før Jens fik svar, men det blev i form af et dobbeltindlæg, dels fra den ansvarlige ”Indholdsdirektør” (sådan én må vi også have her på hjemmesiden…), dels Seernes Redaktør (sådan én behøver vi ikke…):

Fra: Lotte Køhler Lindegaard
Sendt: 6. maj 2022 12:47
Emne: Vedr. henvendelse til TV 2

Kære Jens Robdrup,

Tak for din mail adresseret til TV 2s seernes redaktør og bestyrelsesformand, som jeg efter aftale med dem besvarer.

Klimaforandringer har stor samfundsmæssig bevågenhed og interesserer TV 2s seere og brugere, og det er naturligt for TV 2 at beskæftige sig med emnet både som virksomhed og redaktionelt.

Vi har i marts måned udgivet en ny bestyrelsesgodkendt ansvarlighedsrapport, som blandt andet beskriver TV 2s bidrag til som virksomhed at beskytte miljøet og mindske den negative påvirkning af klimaet.

I de senere år har TV 2 desuden styrket den redaktionelle dækningen af bæredygtig udvikling, klima, miljø og biodiversitet. Denne dækning sker i henhold til TV 2s programetik, som du også henviser til i din mail, og skal således være troværdig, fair og redelig. Som det også er beskrevet i de etiske retningslinjer, arbejder TV 2 altid på seernes og brugernes vegne. I den redaktionelle dækning af klimaområdet er TV 2 således ikke part, men dækker emnet for at sikre vores seere og brugere adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.

Den aktuelle marketingkampagne med de høje bænke, som er opstillet i Aarhus, Odense og København skal skabe opmærksomhed om TV 2s programmer om klimaforandringer. Det er intentionen, at bænkenes forøgede sædehøjde både virker som blikfang på forbipasserende og samtidig på en konkret og let afkodelig måde anskueliggør de klimarelaterede udfordringer i form af forventede vandstandsstigninger i verdenshavene, vi ifølge blandt andet FN’s klimapanel står over for som samfund, hvis den globale opvarmning fortsætter.

Der er ikke fuld videnskabelig konsensus om årsager og omfang af klimaforandringer, ligesom behovet for og prioriteringen af mitigerende tiltag naturligvis er genstand for debat. I marketingkampagnen er den forøgede bænkhøjde fastsat ud fra, hvad FN’s klimapanel (IPCC) i sin seneste klimarapport fra august 2021 beskriver som en realistisk vandstandsstigning i år 2100, hvis man ikke foretager sig noget. Det er således tilstræbt, at marketingkampagnen tager udgangspunkt i samme bredt anerkendte bud på de forventede vandstandsstigninger, som meget af samfundsdebatten om emnet tager udgangspunkt i.

Jeg håber, at du vil se med på programmerne, som både formidler viden om klimaudfordringerne og stiller skarpt på nogle af danske opfindelser på klimaområdet, der kan bidrage til at gøre en positiv forskel. Vi håber, at de kan stimulere debatten på klimaområdet med viden og perspektiver om udfordringernes omfang og hvordan vi bedst håndterer dem.

Med venlig hilsen

Lars Bennike <labe@tv2.dk>
Sendt: 6. maj 2022 15:44
Emne: VS: Vedr. henvendelse til TV 2

Kære Jens Robdrup –

Tak for din mail, som jeg har læst med interesse, og som indholdsdirektør Lotte Lindegaard har besvaret på vegne af TV 2. Jeg skal i øvrigt beklage den lidt lange sagsbehandling.

TV 2s kampagne ’Vores jord, vores ansvar’ er endnu ikke afsluttet, og min kommentar er af den grund kun af principiel karakter, da jeg som seernes redaktør ikke er involveret i programproduktion og derfor ikke har overblik over den samlede dækning.

Efter min opfattelse er det vigtigt at holde sig for øje, at vi i Danmark har fri debat, og det gælder også i forhold til mulige fremtidsscenarier for udviklingen i det globale klima.

TV 2s opgave som offentligt ejet medieselskab er i henhold til TV 2s public service-tilladelse blandt andet at ”sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat”.

Tilsvarende fremgår det af Pressenævnets ’Vejledning om god presseskik’ at ”sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med mediernes frie adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt”.

Det tilføjes, at ”den frie kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse”. Det skal desuden stå “klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer”.

Det er i den forbindelse vigtigt, at debatten foregår på et sagligt og oplyst grundlag, og at man i informationsformidlingen også giver plads til divergerende synspunkter, herunder måske ikke mindst fra fagfolk med særlig indsigt i de valgte problematikker.

Med det som udgangspunkt kan jeg som seernes redaktør tilslutte mig indholdsdirektør Lotte Lindegaards svar på din henvendelse, da det efter min vurdering ligger inden for TV 2s retningslinjer at være med til at skabe debat om emner af samfundsmæssig interesse – herunder også den aktuelle klimadebat.

Selv om det kan opfattes som polemisk, ser jeg derfor ikke noget forkert i en kampagne med høje bænke som blikfang for en sideløbende journalistisk dækning.

Det afgørende er efter min vurdering, at TV 2 tager de nødvendige forbehold i spørgsmål, som ikke er endeligt afklarede, samt at der er tilstrækkelig bredde i den samlede dækning, så man som seer får mulighed for at bedre tage stilling på et oplyst grundlag.

Med venlig hilsen

Det er jo mange ord for at forklare, at klimapropaganda er helt OK, og man behøver ikke at spørge nogen, der er uenige i troen. Der tales om ”ytringsfrihed”, men den dækker i realiteten kun friheden til at udbrede epistlet. Som Indholdsdirektøren formulerer det:

”Vi har i marts måned udgivet en ny bestyrelsesgodkendt ansvarlighedsrapport, som blandt andet beskriver TV 2s bidrag til som virksomhed at beskytte miljøet og mindske den negative påvirkning af klimaet.”

Her er det skåret ud i pap, at der er en klimakrise, og TV2 skal medvirke til at bibringe befolkningen den rette tro og agitere for den grønne omstillings velsignelser. Det kommer endda helt oppe fra bestyrelsen.

Er det her ikke, hvad man på regulært dansk kalder medløberi af værste skuffe? Det er i hvert fald ikke en ren oplysende, journalistisk virksomhed, som Jens Robdrup også anfører.

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Carsten Jensen

  Hans Henrik, de fleste diktatorer i Afrika er enspændere… Samme kan vel siges om Putin også.

 2. Claus Olsen

  “Videnskabelig konsensus”? Historien gentager ikke sig selv, men den rimer.

 3. Lars Oudrup

  Det er jo rigtigt at havene stiger i forhold til jordens centrum, ca 1,3 mm pr år. MEN, Danmark stiger mere efter sidste istid, Nordjylland hele 2,8 mm pr år. Så relativt – i forhold til land, så er vandstanden faldende i det meste af Danmark og de høje bænke helt misvisende. Staten har fornylig været ude og matrikulere noget af det extra land der er dukke op omkring Læsø.

 4. Jan Ziegler

  Helt enig. Virkelig godt at du henvendte dig direkte til kilden og fik respons. Det er vejen frem. Der skal mere af den slags, og så skal narrativer udfordres igen og igen, indtil øjnene åbnes. De skal vide, at IPCC ikke repræsentere videnskaben, men en politisk retning og det skal slås fast hver eneste gang, at der ikke er nogen klimakrise i den virkelige verden, og reducering af antropogen CO2 ikke har nogen reel effekt på klimaet i den virkelige verden, hvilket den ufiltrerede del af videnskaben slår fast.
  Godt initiativ.

 5. Aage Christensen

  Jeg gætter på, at det hun henviser til som kommende fra IPCC er ‘business as usual’-scenariet. Det er en meget dyr og ulykkelig misforståelse, at det er hvad der sker hvis vi ikke gør noget, det er så vidt jeg ved det herostratisk berømte RCP8.5, som ingen ved deres fulde fem tror på.

 6. Hans Henrik Hansen

  Jeg faldt forleden over følgende “bevingede ord”:

  ‘The classic “Madness of Crowds” book, recounts the tulip mania, the witch burning, and so-on, and finishes with “men go mad in groups, but recover their sanity one by one”’

  https://wattsupwiththat.com/2022/06/26/british-empire-expanding-its-influence-in-africa-spreading-climate-evangelism/#comment-3542713

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*