Debatindlæg, Havstigninger

Nutidens Noahs Ark

Hvis vi vil undgå en ny Syndflod, så skal vi reducere udslippet af CO2. Det fortæller FN og klimaforskerne. Men er det rigtigt? Her er en beretning i Videnskab om nutidens Syndflod.

Danske forskere: Havet vil stige mere end FN’s klimapanel regner med. Forskerne er professor Jens Hesselbjerg Christensen og lektor Aslak Grindsted, som begge kommer fra Nils Bohr Instituttet.

Forskerne har udarbejdet en model, som skal vise havvandsstigningerne tilbage til 1850. Forskerne tror fejlagtigt, at man kan konstruere en model på basis af temperatur og CO2-indholdet i atmosfæren. Det kan man ikke.

Kystdirektoratet har målt vandstanden i Danmark til at stige årligt med 2 mm og uden acceleration. Målingerne går helt tilbage til år 1900. Global temperatur har i perioden bølget, men det har ikke haft indflydelse. I samme periode er atmosfærens indhold af CO2 accelereret, men det har heller ingen indflydelse haft.

Forskerne viser en grafik, hvor de bruger den globale temperaturstigning som retningslinje for den forventede havstigning. Fig. 1 viser de forventede temperaturstigninger i følge 4 scenarier, med det grimme RCP8.5 som det værste. Vi skal så tro at havstigningerne vil følge de samme tendenser.

Fig. 1: Stigningen i den globale temperatur 1900-2020 og modellernes fremskrivninger efter fire forskellige scenarier. Bjælkerne til højre angiver usikkerheden på den gættede temperatur for år 2100.

Global opvarmning har været i gang længe og alligevel vokser vandstanden i Danmark uanfægtet med 2 mm om året. Derfor er det sandsynligt, at vandstanden i Danmark også i fremtiden fortsat vil stige med 2 mm om året.

Langt de fleste steder vil man i Danmark opleve en vandstandsstigning på mindre end 2 mm årligt. Det er fordi landet stadig hæver sig efter den sidste istid.

NASA har siden 1993 med satellit målt vandstanden i havene til at stige med 3,4 mm om året uden acceleration (fig. 2). Det er en noget højere vandstandsstigning end målt af Kystdirektoratet. Umiddelbart synes der ikke at være en forklaring på forskellen i årlig vandstandsstigning.

Fig. 2: NASA’s kurve over havstigningerne siden 1993, baseret på satellitmålinger

Bemærk, at stigningstakten efter 2016 igen er svagt faldende. Indlandsisens accelererende afsmeltning er stoppet efter 2016. Det kan være årsagen.

Følgende 3 eksempler viser, hvordan andre medlemmer af det klima-industrielle kompleks prøver at skabe klimahysteri.

DMI:

 31. august 2020 udsender DMI information med overskriften: Ny forskning- Verdenshavene stiger med rekordfart. Det er vildledende, da hverken Kystdirektoratet eller NASA har registeret, at Verdenshavene stiger med rekordfart. Tværtimod registrerer NASA en svagt faldende stigningstakt efter 2016.

En af forskerne bag klimastudiet er Ruth Mottram, som er forsker hos DMI. Den stærkt vildledende information blev sendt som pressemeddelelse gennem Ritzau og blev omtalt i mange medier, både trykte og elektroniske.

PolarPortal:

18. marts i år udsender PolarPortal et tweet, som fortæller, at Indlandsisen har mistet 4700 Gt masse fra april 2002 til august 2020. Det var nok til at dække hele USA med 48 cm vand. Sidstnævnte er en total irrelevant oplysning, eftersom smeltevandet løber ud i havet. Kystdirektoratet har målt havet til at stige med 2 mm årligt og NASA har målt havet til at stige med 3,4 mm årligt. PolarPortal kunne også have fortalt, at indlandsisens accelererende afsmeltning var ophørt efter 2012. Sådan noget gør PolarPortal ikke, for det ville afblæse syndfloden.

TV2:

TV2 har fornyelig opsat bænke, som er ubrugelige på grund af for høje ben. Formålet er af sætte fokus på klimaforandringer. Med en vandstigning på 2 mm årligt vil det vare 400 år før bænkene er aktuelle. Formålet er ikke at sætte fokus på klimaforandringer. Formålet er at skabe klimahysteri. Klimahysteriet rammer først og fremmest børn og unge samt Regeringen og det meste af Folketinget.

TV2’s høje bænk. Foto: Per Arnesen/TV2


Del på de sociale medier

En kommentar

 1. Knud Larsen

  Det har regnet, men regnen gav grøde, det har stormet, men stormen gjorde stærk.
  Som de troede, at skoven alt var øde, så de vårkraftens spirende værk.
  For de gamle, som faldt, er der ny overalt,
  de vil møde, hver gang, der bliver kaldt.

  Ja, det haver så nyeligen regnet, og de træer, de dryppe endnu;
  mangen eg er for uvejret segnet, men endda er vi frejdige i hu;
  viger ej ud af spor, for vi kender det ord:
  Det har slet ingen hast for dem, som tror.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*