Faktaark

Jordens kulstofkredsløb

Der er ikke tvivl om, at stigningen af atmosfærens CO2 indhold skyldes menneskets aktiviteter, bl.a. fordi isotopsammensætningen af kulstoffet afslører, at en stigende del af kulstoffet i atmosfæren kommer fra fossile brændstoffer.