Faktaark

Vandstande i Danmark

 • Af Karl Iver Dahl-Madsen

Her er vandstandstallene fra nogle af de de vigtigste danske vandstandsstationer. Vi lægger dem alle ud hen ad vejen. Fra PSMSL databasen.

Danske vandstandsstationer

København

København: Stigning, 0,58 mm/år

Fredericia

Fredericia: Stigning, 1,1 mm/år

Hornbæk

Hornbæk. Stigning, 0,42 mm/år

Slipshavn

Slipshavn: Stigning, 1,1 mm/år

Korsør

Korsør: Stigning, 0,84 mm/år

Esbjerg

Esbjerg: Stigning, 1,24 mm/år

Bemærk at det meste af Danmark hæver sig. Hævningstakten skal lægges til for at finde den absolutte vandstandsstigning. Kort over landhævningen kan ses her.

Her er NASA præsentation af de samme tal

Del på de sociale medier

13 Comments

 1. Klaus Flemløse

  Prøv at læse om afstemning mellem tidevandsmålinger og satellitmålinger:

  https://www.klimadebat.dk/forum/afstemning-mellem-tidvandsmaalinger-og-satellitmaalinger-d12-e3756.php#post_75355

 2. Klaus Flemløse

  Prøv at læse følgende link

  https://www.klimadebat.dk/forum/udviklingen-i-vandstanden-i-oestersoeen-tidevands-og-satellite-maalinger-d13-e3672.php#post_74513

  Jeg har ikke selv adgang til satellit-data i passende kvadrater således, at jeg
  selv kan regne efter og forsøge at forklare forskellene i dansk farvand.

  Frem for alt: lad være med bruge Ole Humlumn – en bedrager vedr vandstanden i verdenshavene.

  Jeg underkender på ingen måde manuelle målinger.

  Jeg bruger psmsl i vid udstrækning og har en stor base tidevandsanlyser.
  De kan ikke stå alene.

  Jeg kommer tilbage med mere.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Du bliver nu blokeret fra at kommentere fra vores side med din bemærkning: “Frem for alt: lad være med bruge Ole Humlumn – en bedrager vedr vandstanden i verdenshavene.”

   Hvis der er nogen her, der “bedrager” her så er det dig, som uhæmmet kører løs med din klimapropaganda lige meget hvor mange gange vi viser dig hvad observationerne fra virkelighedens verden siger.

 3. Dines Jessen Petersen

  Klaus Flemløse, når du mener at satellitmålinger er mere retvisende end manuelle målinger, der viser endog meget store forskelle i forhold til de manuelle målinger, så kan manuelle målinger før 1993, hvor satellit-målinger tilsyneladende blev indført, jo ikke bruges til noget som helst. Ved at underkende værdien af manuelle målinger efter 1993, underkender du alle ældre målinger.
  Du underkender alle historiske målinger, så ifølge dig har vi ingen historisk viden.
  Lidt interessant!

 4. Karin Egede

  Det er problematisk, hvis de forskellige Videnskaber ikke forstår at lytte og tale sammen, til gensidig gavn.
  CO2 var iflg. Videnskaben til for milliarder af år, før det destruktive menneske blev udviklet og lærte sig at tænke, skrive, regne og manipulere med hele Universet……uden at kende konsekvensen af egne handlinger, fordi det hele er een sammenhængende evolution……

 5. Erling Petersen

  Klaus Femløse: Jo, men du kan jo ikke bruge satellitmålingerne til at vise,at satellitmålingerne er rigtige. Problemet er, at satellitmålingerne viser accelererende vandstand, men det gør målinger på traditionel facon ikke!

  • Bjarne Bisballe

   Problemet med at måle vandstandsændringer langt ude i oceanerne, hvor der ikke er land at måle i forhold til er, at der skal være et nulpunt at referere til – et geodætisk nulpunkt – man skal kende den nøjagtige afstand fra havoverfladen til det punkt i tiendedele millimeter, målt fra en afstand på flere hundrede kikometer ude i rummet. Det geodætiske nulpunkt har af mange forskellige grunde en meget varierende beliggenhed, så i praksis eksistere det slet ikke.

 6. Klaus Flemløse

  Hvis man vil, er det umiddelbart at finde kort udviklingen i vandstanden i havet omkring Danmark.

  Her er et link:
  Fig. 2: Trend in absolute sea level across Europe based on satellite measurements, 1993-2019
  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-6/assessment

  • Et udmærket link. Deres projektioner baseres også her på “emission scenarios”, som man i de fleste projektioner tager for givet, dvs sammenhæng mellem CO2 niveau og fremtidig temperatur. Her hopper kæden af, da dette jo er det fundamentale punkt i hele klimadebatten. Historien er fuld af eksempler på, hvordan videnskaben har skudt forkert, vi skal ikke længere tilbage end til November 1981 hvor New York Times citerede klimavidenskabsfolk for frygten for en ny istid. Disse forudsigelser var der mange af i slutningen af 70’ernes kolde periode. At kloden, ved en forøgning af CO2 niveuet fra ca 300 til 410 ppm skulle gå fra en truende istid til en faretruende opvarming, er derfor et godt eksempel på hysteriet. Den stigende globale temperatur siden målingerne i slutningen af 1800 talet og frem til nu, vil i sig selv forøge vandstanden qua vandets udvidelseskoefficient. En ting er at temperaturer og vandstand stiger. Men at binde årsagen til stigningen så hårdt til koncentrationen af CO2 er ikke seriøst.

  • Eyvind DeKaa

   Kurven blander 2 forskellige dataserier sammen!
   Dur ikke! Om igen 😉

 7. Klaus Flemløse

  Vedlagte link viser en tidevandsanalyse for København:

  https://www.dropbox.com/sh/ij7p6s4uepadd15/AAApHb58dsO0O_Yq1qe85ORra?dl=0

  fig 7-1, 7-2 og 7-3 viser at vandstanden e accelerende.

  Det er på den ene side korrekt, at vandstanden omkring Danmark kun er svagt voksende og accelerende og på den anden side , at vandstanden er voksende nogle steder og i andre steder faldende. Samlet se vokser vandstanden med ca, 3.4 mm pr år.

  Det er groft manipulerende, ikke at vide de fulde billede.,

  • Eyvind DeKaa

   Vil du godt forholde dig til artiklens brug af PSMSL databasen?
   Har du indvendinger overfor den?
   Er der en eneste af de dataserier de har for HELE verden, hvor du kan konstatere acceleration?

 8. Erling Petersen

  Mange tak!
  Det bekræfter jo hypotesen om, at den accelererende vandstandsstigning, vi har hørt så meget om, ikke er real, men skyldes usikkerhed ved satellitmålingerne ,som vi gik over til i 1993

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*