Drivhusgasser, Klimarealisme i medierne

CO₂ – Livets gas

Vi har i dag to grønne omstillinger.
 1. Naturens bogstavelige (og gratis) grønne omstilling der vha. mere af livets gas (CO2) i atmosfæren, bogstavelig talt gør vores planet grønnere.
 2. Den politiske og særdeles kostbare omstilling politikere misvisende kalder for den ”grønne omstilling”, men hvor målet er at reducere mængden af livets gas i atmosfæren, og dermed bogstavelig talt gøre planeten mindre grøn.

Ligesom VE–industri i det grønne, bogstavelig talt også gør vores planet mindre grøn.

CO2 Coalition og Willian Happer (Amerikansk fysiker fra Princeton University), har med rapporten ”Carbon Dioxide Benefits the World: See for Yourself” skrevet nogle interessante ord om alle de fordele ved mere af livets gas i atmosfæren, vi så sjældent hører om i DR, der som public-service-medie, ellers (klima-) neutralt burde præsentere alle sider af en sag.

Så når DR ikke vil fortælle om alle de fordele, der også er ved mere af livets gas, og den ægte grønne omstilling vi længe har befundet os i, vil jeg så tage læserne med på en rejse gennem William Happers skrift her.

CO2 Coalition mener, at der samlet set vil være flere fordele end ulemper, ved de øgede mængder CO2, vi ser ind i nu, i hvilket tilfælde vi ikke befinder os i en klimakrise, men i en klimafest.

Videnskabelig sandhed er aldrig opnået ved konsensus.

Storbritanniens berømte Royal Society har mottoet: nullius in verba: “stol ikke på, hvad der siges”, eller mere simpelt: ”kig på det selv”.

Eller med andre ord, det er kun i politik at flertallet har ”ret”.

I videnskab har flertallet flere gange taget fejl, hvorfor ”konsensus” ikke er et ord der findes i videnskabens verden.

I fig. 1 herunder kan man se, hvordan bladdækket (plante-dække over bar jord), takket være livets gas, har udviklet sig i perioden 1982 – 2006, hvor det er tydeligt, at planeten er blevet meget grønnere, ikke mindst i de varme lande og randområder til ørkener.

Fig. 1: Udviklingen i bladdækket 1982-2006, i procent.

Planter elsker CO2, derfor ”livets gas”, der har to primære og generelle effekter på alt det grønne, som satellitbilleder så også bekræfter.

 1. De vokser mere
 2. De bliver mere modstandsdygtige overfor tørke

Effekt nr. 2 herover betyder at især planter i kanten af ørkenområder, klarer sig bedre.

Falder CO2-koncentrationen til under 150 PPM, begynder der at være kritisk lidt CO2 for flere plantearter, hvorfor man kan sige, at vi nu bevæger os væk fra farezonen, og ind i en mere sikker zone for alt det grønne.

CO2 er en kemisk neutral gas, gennemsigtig, farveløs, og har ingen lugt. Altså en gas der i sig selv er ganske ufarlig, men helt afgørende for livet på jorden.

I dag er atmosfærens CO2-koncentration ca. 420 PPM (milliontedele), svarende til at kun et ud af ca. 2400 luftmolekyler, er et CO2-molekyle.

I et rum med mange mennesker, f.eks. i et tog, kan koncentrationen dog godt stige til 2000 PPM, mens man i USA’s ubåde holder koncentrationen under 5000 PPM.

En stille varm sommerdag, hvor kornet rigtig gror, kan CO2 koncentrationen midt i marken godt dykke til 200 PPM, når CO2 helt bogstaveligt, som et af livets vidundere, af planter omsættes til mad.

At planeten er blevet grønnere, kan man ikke bare se fra en satellit, man kan også måle det på Hawaii i de årlige udsving over de sidste 50 år, hvor en grønnere planet har gjort sommerens minimum CO2-koncentration relativt lavere, grundet at mere grønt ”spiser” mere af livets gas om sommeren.

I fig. 2 kan man se at vi, historisk set, lige nu har en meget lav CO2-koncentration, hvor vi skal være glade for, at den ikke er dykket under de farlige 150 PPM.

Fig. 2: CO2-koncentrationen i atmosfæren i ppm over de sidste 600 mio. år (nutiden er til højre).

Koncentrationen de sidste 550 millioner år har været markant højere end i dag, helt oppe omkring 7500 PPM (en koncentration mennesker også kan leve i), hvor den kambriske eksplosion ca. samtidig med den højeste CO2-koncentration for godt 500 millioner år siden, er vidne om at livet ikke dør, men som her kan udvikle sig som aldrig før i jordens historie.

Den nuværende CO2-koncentration er ca. 420 PPM, en koncentration der på ingen måde er farlig for livet, men tværtom særdeles gavnlig for alle de grønne planter, dyr og veganere spiser. De sidste 550 millioner år har koncentrationen ofte været på et par tusinde PPM eller mere. Nu kan man så spørge sig selv, om AAU, DMI, DR samt Mette F og Co, har videnskabelig ”ret”, eller blot politisk ”ret” i, at den rette CO2-koncentration for planeten Jorden er 280 PPM.?

I fig. 3 herunder kan man se hvordan et appelsintræ gror, ved forskellige koncentrationer af livets gas (tør biomasse vægt over jorden).

Fig. 3: Vækst af appelsintræer som funktion af CO2-indholdet i luften i gram/træ for perioderne hhv. marts-maj, maj-oktober og oktober-marts.

I det tyvende århundrede er der kommet 30% mere af livets gas i atmosfæren, hvilket har betydet 15% større udbytter for landbruget, og større fødevaresikkerhed mange steder i verden.

Hvis den grønne kirkes påstand om, at de stigende koncentrationer af livet gas kan tilskrives den industrielle revolution og den industrielle verden, vi nu lever i, med alle de goder den også har bragt med sig, ja så må alle goderne der kommer med mere af livets gas i atmosfæren, også kunne tilskrives det moderne industrisamfund, med udledninger af livets gas som en sidegevinst.

Set i det lys, virker det ikke særlig gennemtænkt, når f.eks. Aalborg Portland bruger penge på at gøre planeten mindre grøn, eller når staten ønsker at bruge et stort tocifret mia. beløb på CO2-opsamling, der så heldigvis, kan man trøste sig med, ingen effekt får på den globale atmosfære.

Den grønne kirke siger vi skal være ”omstillingsparate”, men måske det er den grønne kirke, der skal være omstillingsparat, som livet altid har omstillet sig i et klima der konstant forandrer sig.

Hvor vi tilmed er så privilegerede, at vi lever i en tid, hvor vi ikke skal omstille os til en ny istid, eller til en tid med et faretruende lavt niveau af livets gas.

Nej, vi skal såmænd blot være parate til at omstille os til en grønnere planet, med større høstudbytter og planter der breder sig hvor der før var ørken … og selv det kan vi ikke finde ud af.

nullius in verba

Del på de sociale medier

28 Comments

 1. Jette Pagh Stenbjerre

  Mit store, store spørgsmål er, “hvorfor er klimaet så ensidigt fremstillet i pressen”. Herligt da Ole P. Kristensen for nogen tid siden vovede at anmelde Koonins “Unsettled” i Berlingske, hvor den totalt enøjede klimajournalist Lars Henrik Aagaard får lov at føre sig frem uimodsagt.
  Og når den for mig ligegyldige Greta Thunberg ytrer sig, er hun på forsiden, (bliver indstillet til Nobelpris!!!) mens videnskabsmænd, der har brugt et liv på klimaforskning ikke får et ben til jorden. Jeg ville ønske, at Ole P. Kristensen også vil omtale “Troen på klimaet”, for hvor er det sandt, at klima er blevet en religion.
  Altså, jeg savner at andre synspunkter end det gængse i det mindste bliver drøftet i medierne!

 2. Allan G Larsen

  Det undrer mig at man fælder så mange træer, når man tager i betragtning at det netop er træer og andre planter, som optager den CO2, som vi udstøder via prutter og bøvs.
  Jeg mener at det er vigtigt at bevare så meget skov som muligt, da vores planet ellers vil komme til at mangle ilt, som er meget vigtigt for at vi kan overleve.
  Jeg synes at det er helt hen i vejret at udlægge alle de hektarer jord til vindmølleparker til havs og til lands.
  Det samme gælder solcelleanlæg.
  Hvorfor ikke give tilskud til forskning i SMR reaktorer, som ikke producerer særlig meget affald, samt ikke kan bruges til våben.
  Jeg mener at Danmark skyder sig selv i foden ved, stædigt, at holde ved sol og vindenergi.
  Allan Gorm Larsen, Odense.

  • Søren Hansen

   CO2 kommer primært fra vores og alle de andre dyrs udåndingsluft. Træer har kun en meget begrænset indflydelse på atmosfærens iltindhold, der er et kolossalt overskud af ilt i atmosfæren sammenlignet med CO2. Men uden CO2 er der ingen planter, der kan gro, og dermed ikke nogen mad til dyr og mennesker.

 3. peter villadsen

  For dem, der er interesseret i klimaændringer gøres der klogt i at se på både positive og negative sider, samt gøre en reel indsats for at vurdere risici for en plante med ufatteligt mange mennesker.
  Muligt, at greening giver nogle benefits, for os i nord er varmeregningen også reduceret over årene, men det eneste billede, der tæller, er den samlede oversigt.

  [Forkortet af red.]

 4. Greta Jo Larsen

  FREMRAGENDE Paul

 5. Per Mikkelsen

  Det der undrer mig er, at Paul mf. ikke samler op mht. de nuancerende forklaringer, videnskaben har publiceret allerede i 2019. Hvorfor nævnes “browning” ikke i sammenhæng med “greening”? Hvorfor nævnes det ikke at greening-effekten skal ses i sammenhæng med mere landbrug i Kina og Indien? Hvorfor nævnes det ikke, at greening er stærkt bundet til bestemte bælter med primært industrialiserede lande? Hvorfor nævnes det ikke at det industrielle landbrug ikke samlet set reelt optager CO2?
  Den slags objektiv analyse af fænomenet savner jeg. Måske Paul eller Søren vil forklare hvorfor helhedsvurderingen mangler i opslaget?

  [Forkortet af red.]

  • Søren Hansen

   Hvis du kigger på det viste kort over udviklingen i grønt (fig. 1), så vil du se, at der er mange områder, hvor det ikke er menneskers indflydelse, der gør sig gældende. F.eks. Canada, Sibirien og ikke mindst området i den sydlige ende af Sahara. Så det er jo ikke “primært industrialiserede lande”.
   Hvorfor skulle artiklen beskæftige sig med industrialiseret landbrug? Det er jo ikke emnet. Og vi ved alle, at f.eks. en kornmark i Danmark netto ikke optager noget CO₂ eller bidrager til at gøre Verden grønnere. Det, du kalder en “helhedsvurdering”, er vel snarere, at du savner noget alarmisme i indlægget. Det finder du ikke her på siden.

   • Per Mikkelsen

    Hvis industrielt landbrug og skovdrift tæller med (og udgør mindst 1/3 af effekten), har det da stor betydning for helhedsvurderingen. Her er lidt mere konkret viden fra 2019 med brug af de samme NASA-illustrationer som Paul mf. bruger: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-02-12-kloden-bliver-groennere-men-ikke-af-den-grund-forskerne-troede.
    Jeg kunne godt ønske en argumentation fra Søren og Paul, der forholder sig til flg. (fra TV2’s omtale):
    “- Fordi jorden ser grønnere ud fra luften, betyder det ikke, at alt er i den skønneste orden. Hvis Kina og Indien bruger den nye biomasse som brænde, så er vi lige vidt. Det er positivt med mere skov, men det er ikke ligegyldigt, hvilken slags skov det er. Plantager er ikke så gode CO2-lagre som oprindelige skove. De oprindelige skove har meget dødt træ liggende i skovbunden og er blandt andet derfor mere CO2-holdige, siger Gry Bossen, der er politisk koordinator i organisationen Verdens Skove.
    Afgrøder frigiver CO2 hurtigt
    Ifølge Rasmus Fensholt fra Københavns Universitet er det især et problem, at det er øgede landbrugsområder, der er grunden til, at kloden bliver grønnere.
    – I landbrugsområder kommer det CO2, der bliver bundet, meget hurtigt tilbage, fordi det bliver hurtigt høstet og frigivet igen. Vi havde forventet, at en større del var naturlig vegetation og skov, og dermed at CO2 var bundet i mange flere år, siger han.”

    • Søren Hansen

     Du kunne vel i hvert fald gøre dig den ulejlighed at læse, hvad jeg skrev. Ja, der er områder, hvor tilvæksten i grønt skyldes skovrejsning og måske i mindre grad landbrug. Men hvis man inddrager natur til landbrug, vil det jo ikke i sig selv give mere grønt. At f.eks. Amazonas ikke bliver grønnere på kortet her, betyder jo bare at urskovene er i ligevægt og ikke kan udvikle sig yderligere.
     Det er til gengæld tilfældet i både Sibirien og Canada, samt Sahara-ørkenens sydlige zone. Her er der ikke mennesker, der begynder at dyrke noget.
     Hvorfor skal alting ved CO₂ altid være negativt?

     • Tak for svar. Min pointe var, at der manglede nuancering i Pauls indlæg. Det har vi nu fået.

    • Jeg føler næsten det er lidt synd for dig Per, at du har mistet barnets åbne sind.

     Du lever dig jo så stærkt ind i den grønne religion, at du ikke er i stand til at læse artiklen herover med friske øjne, der ikke kun ser CO₂ som et problem (som du, TV2 og DR 24/7 fortæller os det er), men prøver at anskue livets gas fra den vinkel, det i Danmark er næsten tabu at nævne.

     Artiklen her snakker ikke om global opvarmning, nu snakker vi om de grønne mirakler lidt mere af livets gas kan skabe. Mirakler der virker som modvægt til den tvivlsomme skurkerolle vi dagligt bliver hjernevasket med.

     Man kan finde masser af artikler fra den grønne kirke, der maler fanden på væggen, hvor vi alle jo ved hvor TV2 står.

     Derfor når man læser en artikel, er det en god ide først at checke op på hvem, der har skrevet den, hvor det viser sig Keld Vrå Andersen er grøn dicipel, også i en af hans andre artikler…selvfølgelig, ellers fik han ikke lov at arbejde for TV2.

     https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-11-04-co2-udslippet-er-tilbage-med-fuld-styrke-efter-coronapause

     Leder man lidt kan man nemt finde en lidt ældre artikel som denne.

     “Trods FN’s nødråb: Verdens ørkener bliver grønnere år for år”

     “Paradoksalt nok, har menneskets CO₂-udledning også fået vegetationen til at brede sig.

     »Mere CO₂ får jo ikke kun den globale temperatur til at stige. Det er også til gavn for fotosyntesen, så planterne vokser hurtigere,« siger Rasmus Fensholt.”

     Sjovt nok den samme Rasmus der optræder i TV2 artiklen.

     https://ing.dk/artikel/trods-fns-noedraab-verdens-oerkener-bliver-groennere-aar-aar

     At 1/3 er landbrugsareal betyder jo også at 2/3 ikke er landbrug, og et eller andet sted skal vi jo få vores mad fra … eller er mad noget man henter nede i køledisken?

     Og om CO₂ bundet i afgrøder selvfølgelig kommer tilbage i kredsløbet, er artiklen fuldkommen uvedkommende … ja selvfølgelig gør den det og heldigvis, for det er jo netop pointen.

     Det er da netop super godt at livets gas kommer tilbage, så livets gas kan gøre gavn en gang mere ved næste års høst, med større høstudbytte som resultat.

     Du har fuldstændig misset pointen med de mirakler lidt mere af livets gas kan udrette.

     Forstår du ikke, at hvis udbyttet fra landbruget er f.eks. 15% større, så kunne vi vælge at dyrke det samme på et mindre areal, der så kan frigives til skov f.eks.?

     Dit link benægter jo ikke de positive effekter af af livets gas, som er nævnt i artiklen … tværtom

     De skriver jo.

     “Jordens grønne areal voksede med 5,5 millioner kvadratkilometer mellem 2000 og 2017. Det svarer til en forøgelse på fem procent eller et areal på størrelse med Amazon-regnskoven i Sydamerika.”

     Hvoraf 2/3 ikke er landbrug ……. fantastisk … hurraaa, jorden er på kun 17 år blevet grønnere med et areal svarende til hele Amazon-regnskoven, hvor vi er så heldige at 1/3 er landbrugsareal, der takket være livets gas, har fået et markant større høstudbytte.

     Fantastisk, intet mindre.

     Jordens befolkning har lige rundet 8 milliarder mennesker, så livets gas er en kærkommen hjælpende hånd, til at mætte flere munde fra de samme arealer.

     Herunder igen nogle af de positive effekter af livets gas, hvis man skulle have glemt dem i farten.

     – Markant kraftigere vækst
     – Bedre tørkeresistens
     – Bedre fødevarekvalitet
     – Tidligere høst
     – Bedre sygdoms resistens

     Per, et velment råd til dig herunder.

     nullius in verba

     • Jamen lige over, Paul: nullius in verba.
      At jeg (og sikkert andre) ikke tog dine ord for givet, har vist gjort os alle lidt klogere på nuancerne vedr. greening mv. To eller flere halve sandheder gør ingen hel sandhed. Men lidt tættere på er vi måske kommet.

  • “Hvorfor nævnes “browning” ikke i sammenhæng med “greening””

   Svaret på dette spørgsmål finder man, hvis man ikke læser indlægget som Fanden læser bibelen, og hvor man bør bemærke ordet “også”.

   ” når DR ikke vil fortælle om alle de fordele, der også er ved mere af livets gas, og den ægte grønne omstilling vi længe har befundet os i”

   Jeg bidrager netop til en nuanceret debat, ved at formidle det, den grønne kirke ikke formidler.

   Forskellen er blot, at jeg ikke har et skatteyderfinansieret medie til at sprede de gode nyheder, hvorfor det kun er læserne herinde, der beriges med et mere nuanceret billede af tingenes tilstand.

   Alarmismen får vi jo brølet ind i øret 24/7 gennem de skatteyderfinansierede medier. Så den behøver ikke også lægge ører til her.

 6. Frederik Jørgensen

  Der er sådan set ikke så meget forkert i det du skriver Paul.

  Der er bare den lille bitte ulempe ved at fortsætte med at udlede CO2 i så exorbitante mængder, at det få den den globale temperatur til at stige til ca. 3C over pre-industrielt niveau i 2100 – i følge IPCC.

  Den temperatur har der også været mange gange før i jordens historie, så hvad er problemet?

  Problemet er, at det er kun i de seneste 1000 år, der har boet mennesker på jorden, der ikke – ret simpelt – kunne relokere for at tilpasse sig ændrede forhold – og dermed bliver alle referencer til forhold i pre-historiske perioder egentlig ret irrelevante i en nutidig optik.

  I Eem, hvor vi senest havde temperaturer, som den der forudsiges i 2100, var den globale vandstand ca. 8 meter højere end i dag. Hvis det sker igen, slutter civilisationen, som vi kender den i dag.

  Og det er måske godt for så planterne få så meget mere plads at muntre sig på med al deres CO2 😉

  Og så er der jo lige det aspekt, at vi frigiver CO2 i et tempo, der er mange 100.000 gange oplagringstiden. Det ville svare til, at du fyrede hele din pensionsopsparing af på få sekunder.

  • Søren Hansen

   Bare i Den Romerske Varmeperiode og senere under Middelaldervarmen var temperaturen tæt på, hvad man (nogen) frygter for 2100. Det gav en meget lille forhøjelse af havniveauet. Tidligere havde vi det Holocæne Maksimum, her var temperaturen endnu højere, og det havde heller ikke nogen større indflydelse på havniveauet. Dit indlæg er udtryk for alarmisme og helt ubegrundet frygt. CO₂ har slet ikke den effekt, man så gerne tilskriver den.

   • Frederik Jørgensen

    Øh nej Søren, det var den – på ingen måde.

    Både Holocænt maksimum og Middelaldervarmen lå mindst 1,5 grader lavere end forudsigelsen f0r 2100. Allerede inden de 1,6 graders stigning, der venter os inden 2100, er vi på det højeste siden Eem.

    Og jo: CO2 har en temperatur-forcing på 3,7 W/m2 / fordobling – og som jeg tidligere hatr forklaret dig, er det eksponentielt stigende niveau af CO2 meget kraftigere en den logaritmisk aftagende effekt af det enkelte CO2 molekyle -CO2’s årlige indflydelse på vores temperatur er fordoblet siden 1960.

    Så jo: CO2 har netop den effekt, alle førende klimaforskere i alle udgivne videnskabelig artikler tilskriver den. Nok også derfor klimamodellerne rammer så spot on, som de gør.

    • Søren Hansen

     Alle dine argumenter er baseret på helt klassisk alarmistisk klimaforskning, som bl.a. IPCC i hvert fald i et vist omfang støtter. Hvis du ikke mener, at fortidens temperaturer var højere end nutidens, er det fordi du tror på alle hockeystav-rekonstruktionerne, som også for længst er tilbagevist som uredelig videnskab.
     CO₂ på egen hånd giver ca. en grads opvarmning ved en fordobling og kan i sig selv aldrig være nogen katastrofe. For at få kul på sagen har klimavidenskaben så fundet på den forstærkende effekt fra vanddamp, men den strider mod flere naturlove, og der er ingen dokumentation for, at der overhovedet er sådan en forstærkning. Klimamodellerne kan ikke håndtere vanddamp og skydannelse og de rammer “spot-forkert”, som det mange gange er blevet dokumenteret, bl.a. af Dr. Roy Spencer. Alene det faktum, at klimamodellerne giver os “frit valg på alle hylder” mht. temperaturstigningen ved en fordobling af CO₂, fra 1,8 til 5,6 grader celsius, siger vist alt om deres sølle tilstand.
     Når du færdes her på siden, håber jeg, at du på et tidspunkt begynder at erkende, at klimasagen nok er mere kompleks end du måske troede.

     • Frederik Jørgensen

      Hej Søren

      Ja, mine argumenter er baseret på forskning – forstået på den måde, at de læner sig op ad peer reviewed papers.

      Mht modellerne og deres nøjagtighed: https://climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-getting-future-warming-projections-right/

      Så jo, de har faktisk haft rigtigt fint styr på, hvor meget “feedback” i form af vanddamp CO2 medfører. Og ikke mindst bliver modellerne jo løbende bedre og bedre i og med man fodrer dem med faktiske værdier. Så en rigtig god kombination af teoretisk og empirisk videnskab.

      Kan du ikke linke til et peer reviewed paper, hvor Roy Spencer (eller andre) dokumenterer, at modellerne ikke virker? Spændet fra de 1,8 til 5,6 grad / fordobling er jo absolut ydercases. Ellers ville man jo ikke kunne være så klare i spyttet, at man forudsiger en +2.9C stigning i 2100.

      Mener du, at 2,9C over 1850-1900 baseline er uproblematisk?

      Ja, klimaet er ekstremt komplekst. Men man skal passe på med ikke at lede efter så mange og så små detaljer, at man glemmer de helt store faktorer.

     • Du refererer her indirekte til Zeke Hausfathers artikel fra 2020, hvor han udvalgte et mindre antal af klimamodellerne, hvor det passede bedst. Senere har han dog også givet udtryk for sin bekymring over, at klimamodellerne, især de nye CMIP6, viser en urealistisk stor opvarmning. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01192-2

      Her er et par fagfællebedømte artikler, du kan muntre dig med, og hvor konklusionen er, at modellerne rammer ved siden af.

      https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab9af7
      https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020EA001281

      Så nej, modellerne bliver ikke “løbende bedre og bedre”, tværtimod, de bliver værre og værre, og årsagen er den enkle, at modelsnedkerne ønsker, at CO₂ skal stå for 100% af opvarmningen. Det passer bare ikke med naturen.

      Spændet fra 1,8 og 5,6 er de yderste i en meget lang og ganske jævnt stigende flok værdier. Der er virkeligt frit valg på alle hylder.
      https://www.mdpi.com/2225-1154/9/11/161

      Selv IPCC, der tidligere bare tog gennemsnittet har i deres seneste rapport AR6 valgt en værdi selv, bestemt ud fra andre kriterier.

      Ja, jeg mener at selv 2,9 grader over udgangen på Den Lille Istid vil give flere fordele end ulemper for Verden. Men jeg tvivler også meget stærkt på, at vi når den temperatur.

      Og her til sidst. Nu er diskussionen med dig igen drevet over i, at hele klimadebatten skal tages forfra. Vi har bevæget os fra CO₂’s positive effekter til klimamodellernes tilstand. Det er for meget, og derfor slutter diskussionen her i tråden.

   • Peter Villadsen

    Den Middelalderlige Varmeperiode var en periode med et mere ustabilt klima og kan derfor ikke anvendes til at fortælle noget som helst om fremtidig vandstandsstigninger i en globalt opvarmet verden. Det samme skrives om den Romerske Varmeperiode.

    Det er let at google sig frem til.

    • Søren Hansen

     Ja, det er en af klimaforskningens redningsplanker, fordi en varm romertid og middelalder vil undergrave hockeystaven. Men reelt er vores proxyer slet ikke gode nok til at give temperaturdata, der er lige så detaljerede som dem, vi nu måler med tusindvis af termometre. Men fra hele Jorden er der masser af historiske optegnelser, der dokumenterer varmen i romertiden og middelalderen samt kulden i den efterfølgende Lille Istid.

  • “Der er sådan set ikke så meget forkert i det du skriver Paul.”

   Tak, og det er jo så også (eller burde være det), almen viden at CO2 er livets gas.

   Som jeg indledningsvis skrev, var hensigten med denne artikel (primært) at henlede opmærksomheden på “alle de fordele ved mere af livets gas i atmosfæren, vi så sjældent hører om i DR, der som public-service-medie, ellers (klima-) neutralt burde præsentere alle sider af en sag.”

   Det store politiske konsensus har jo været hurtige på aftrækkeren, måske lidt for hurtige, og dømt livets gas til at være den store skurk …. men er det nu også helt retfærdigt?

   På dette bagtæppe har DR, AAU, DMI og ikke mindst Ørsted og VESTAS, så ikke fundet det relevant at snakke så meget om de globale, ret synlige og voldsomt positive sider, mere af livets gas i atmosfæren leverer …. men det hører jo med til billedet, hvis man søger sandheden.

   Det er ret voldsomt, så meget grønnere planeten er blevet bare i det tyvende århundrede, ligesom høstudbytterne, uden brug af NPK gødning, er steget 15% alene takket være livets gas … hører denne historie ikke med til et nuanceret billede af situationen?

   DR er et skatteyderbetalt public service-medie, hvis pligt det er at give et balanceret billede af tingenes tilstand.

   Har DR en skatteyderbetalt eksistensberettigelse, hvis DR er utro overfor deres fornemste formålsparagraf?

   Udvider vi snakken, så vi ikke kun taler om planter, men også om temperatur, skyld, årsag og løsninger, er der meget at snakke om.

   Godt at du skriver “i følge IPCC”, så læseren selv kan tage sine forbehold for denne spådom … var det ikke FN / IPCC der påstod, at “Menneskeheden har “åbnet porten til helvede”” … måske der skulle have været en moderator inde over der.

   https://www.berlingske.dk/internationalt/fn-chef-om-klimakrise-vi-har-aabnet-porten-til-helvede

   – Hockeystavens konklusioner omkring temperatur/CO₂-sammenhæng, er der delte meninger om.
   Ja, kunne en ishockeyspiller overhovedet bruge hockeystaven, hvis det ikke var fordi den først havde været forbi IPCC´s snedkeri?

   – Bruger vi den grønne kirkes teknologi, hvor vi herhjemme, samtidig med at vi bekæmper dansk økonomi, også bekæmper løsningen i ind og udland (kernekraft), kan det da godt være man får våde fødder i kystnære områder.

   Og så bliver man jo tvunget til at omstille sig alligevel, nu bare uden hjælp fra de penge man har brændt af på CCS og andre tåbeligheder.

   Hvad nu hvis det viser sig, at temperaturstigningen, også denne gang, primært var en naturlig temperaturstigning … skal vi så fortsat iværksætte den grønne kirkes plan? eller skal den kun iværksættes, hvis menneskeheden er de skyldige?

   I sidste fald, hvordan skal vi så reagere, når der kommer naturlige temperaturstigninger om 500 år, når den fossile tidsalder er forbi? Så har vi jo ikke de fossile energikilder at skyde skylden på, eller regulere med?

   Hvordan skal vi reagere, når der kommer en langt farligere ny istid? skal vi så igen begynder at brænde fossilt brændsel af … hvis der er mere tilbage til den tid?

   Jeg fisker blot efter logikken bag, som du måske kan forstå.

   ” slutter civilisationen, som vi kender den i dag.”

   Vrøvl….selvfølgelig fortsætter civilisationen da, og den fortsætter også med at udvikle sig.
   Jo, hvis havet af den ene eller anden grund stiger 8 meter, kommer det da til at få konsekvenser, men det har det så sandelig også, hvis vi brænder milliarder af på virkningsløst CCS, eller hvis vi skamferer vort land med VE-industri … der skal også være lidt mening med galskaben.

   Lige nu har vi kurs mod at forarme EU, uden at det nok gør mange millimeters forskel i vandstanden …. er det klogt?

   “I svar på spørgsmål fra PVV indrømmede ministeren (for klima), at hans klimaprogram med 122 foranstaltninger kun ville føre til en reduktion af den globale opvarmning med 0,000036 grader. Den mængde CO2, som Holland undgår at udlede med disse foranstaltninger, kompenseres af den mængde, som Kina udleder på mindre end en dag. Og omkostningerne ved alt dette er 28 milliarder euro!”

   https://klimarealisme.dk/2023/11/27/klimarealistisk-parti-vinder-valget-i-holland/

   Nå, men det handlede også om alle fordelene ved mere af livets gas, vi så sjældent hører om. Så hvis der er nogen, der ved mere i den henseende, kunne det også være interessant at få frem i dagens lys.

   Kan da tilføje at Danske landmænd som en konsekvens af mere varme og CO₂, nu lystigt dyrker nye blomstrende proteinafgrøder (også til gavn for insekter og biodiversitet), så vi kan skære ned på soyabønneimporten … selvfølgelig forudsat at vi ikke planter al for meget af den danske muld til med VE-industri.

   Vi kan nu også dyrke majs mange steder.

 7. Erling Petersen

  Tak for indlægget Paul.
  Jeg holder meget af William Happer. Han har blandt andet fortalt os, at kvantefysikken viser, at selv om vi brænder alt det kul, olie og naturgas, vi kan finde på kloden, så kan drivhusgasserne ikke medføre en temperaturstigning på mere end ca. 2 grader. Og det vil vel ikke være så galt.

  • Frederik Jørgensen

   Nej – ikke hvis man bor over kote 8 meter, som var niveauet senest, vi havde det så varmt.

   For øvrigt står Happer ret alene med sit estimat på, hvor meget CO2 kan få temperaturen til at stige. Her er en gut, Marlowe Hood, der mener 9,5C – og husk, at Happers (eller Hoods) beregning ikke er peer reviewed videnskab.

   • Mekanismerne er så komplekse, at det med garanti er forkert kun at se på den direkte drivhuseffekt af CO₂.

    Livets gas påvirker også alt det grønne, og hvordan påvirker det grønne omgivelserne? osv.

    En model er kun en model, og ikke bedre end dem, der har lavet den, og den mad man efterfølgende fodrer den med.

    Hele emnet er voldsomt betændt, så hvem kan man stole på efterhånden?

    Vi ved derimod med sikkerhed, at de penge der er smidt efter den grønne kirkes ineffektive teknologi, ikke efterfølgende kan bruges på kystsikring.

    Derudover, hvis man er bange for havstigninger, tror på at CO₂ er synderen, og samtidig bekæmper kernekraft i ind- og udland, er der noget man ikke har forstået.

    En ting er dog sikkert …. livets gas er under alle omstændigheder ikke kun dårligt nyt … den positive side af historien er gigantisk, men fortrænges systematisk.

    Et af mange eksempler er de proteinafgrøder vi nu kan dyrke i Danmark, hvor en sideeffekt er at transport af soyabønner fra Sydamerika kan spares væk …. hvilket også indirekte sparer CO₂.

    Mere CO₂ hjælper i dette tilfælde os med at udlede mindre CO₂.

    Og sådan kan vi blive ved …. sammenhængene er alt for mange til, at der er plads til dem alle i Brian Vad Mathiesens regneark.

  • Greta Jo Larsen

   Ejjjjj….
   Min søn på 27 har i 6 år næsten kun snakket om kvantemekanik. Tak – nu kan jeg få ham til at forklare det du fortæller.
   I de seneste 1,5 år snakker han om matematik: I går da jeg besøgte ham i sit kollegieværelse skulle han tisse. Han stak mig en åben bog og sagde:

   – Så kan du li’ lære noget teori om correlation, men jeg er væk

   Thats my boy ❤️🥰

 8. Ifølge AGA, kan vi føje et par punkter til listen over positive effekter af mere af livets gas i atmosfæren, for alt det grønne, såfremt de positive effekter fra drivhuset kan overføres til det meste af det grønne udenfor.

  – Kraftigere vækst
  – Tidligere høst
  – Bedre tørkeresistens
  – Bedre fødevare kvalitet
  – Bedre modstandsdygtighed overfor visse sygdomme

  https://www.youtube.com/watch?v=Lqfmm7DZpyg

  Egentlig er det vel ikke så overraskende, det samme gælder jo til dels også for os mennesker.

  Et velnæret menneske vokser mere, kan bedre klare sig igennem perioder med mangel på føde og væske, bliver et menneske af bedre (kød) kvalitet, og har mere at stå imod med, skulle man blive ramt af sygdom.

  Så måske der i virkeligheden er langt flere positive effekter…måske mindre behov for at sprøjte, større og flere blomster, måske med mere nektar til insekterne, der igen fører til mere biodiversitet osv.

  Ved det ikke, men det er der måske nogen der gør, i disse tider hvor man skal gå varsomt med sådanne nyheder. Da især hvis man er på finansloven.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*