Debatindlæg, Klima i Medier

U-videnskab

Så til hest! En artikel fra Videnskab.dk har fået titlen: ”Ny, farlig form for klimabenægtelse påstår, at vi har brug for flere fossile brændstoffer.” Det lyder ikke rart, selvom det er en påstand som mange klimarealister kan tilslutte sig uden tøven. Men er den ligefrem udtryk for ”farlig klimabenægtelse”?

Artiklen lægger hårdt ud:

Hvis truslen forbundet med klimaforandringerne ikke står klart for os efter denne sommer, vil den nok aldrig gøre det.
Sommeren 2023 har været et forvarsel kendetegnet ved en stribe bekymrende vejrhændelser som ekstrem varme, skovbrande og oversvømmelser.
Alligevel fornægter olie- og gasindustrien stort set alt.

Der er ellers behov for en kraftig reduktion i olie- og gasproduktionen, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om maks. 1,5 graders temperaturstigning. Men industrien vil slet ikke være med, får vi at vide, og OPEC’s generalsekretær forudser endda en stigning i olieforbruget på 10% frem mod 2045.

Solnedgangstide for oliebrancen?

Artiklen nævner herefter en rapport fra Energy Policy Research Foundation EPRF, hvor det meget fornuftigt fastslås, at vi er dybt afhængige af de fossile brændstoffer, og reelt er der ingen muligheder for at erstatte dem på kort sigt – som f.eks. det Internationale Energiagentur IEA, ellers hævder. IEA er også på nuværende kendt som stærkt grøn-omstilling-woke. EPRF gør opmærksom på, at medmindre vi vil acceptere en drastisk nedgang i bruttonationalprodukterne og levestandarden, er vi nødt til at opretholde produktionerne af olie og gas, og det kræver fortsat ny efterforskning, det er ikke nok at nøjes med lidt investeringer i de nuværende olie- og gasfelter. Det har IEA ellers hævdet, og det har givet problemer med finansiering i energibranchen, da banker og investeringsfonde hovedløst er løbet efter IEA.

Tilbage til Videnskab.dk. Her får vi at vide, at EPRF ”tager helt fejl.” Man introducerer nu begrebet social cost of carbon, SCC, som er samfundsomkostningen pr. ton CO2 udledt. Omkostningen kan gøres op på mange måder, og i det følgende ser vi, hvordan fantasien får frit spil.

Vi lægger ud i det små:

Helt konkret anslår ekspertvurderinger fra 2019 prisen til mellem 171 dollars og 310 dollars per ton.

Hvis vi tager for eksempel 240 dollars per ton, bliver de sociale omkostninger ved fortsat CO2-udledning næsten 8,5 billioner dollars hvert år.

De tal er givetvis vildt overdrevne. Hvis man kigger realistisk på (mer-)omkostningerne i forbindelse med klimahændelser, er de i virkeligheden ganske lave.

Men det bliver hurtigt værre:

Et nyligt studie har taget klimatiske feedback-loops med i deres udregninger. Studiet … resulterede i en SCC på mere end 5.000 dollars per ton.
Det indebærer omkostninger på nærmere 170 billioner dollars om året.

Det kan man så ifølge artiklen sammenligne med de forventede investeringer i grøn omstilling på ca. 4 billioner (1000 milliarder) dollars årligt.

Feedback-loops, som også er et udtryk for tipping points (væltepunkter), er når f.eks. optøende permafrost frigiver store mængder metan, der så giver yderligere opvarmning og endnu mere optøen. Meget teoretisk alt sammen, men computermodellerne kan jo bringes til at komme med hvilke som helst resultater. Tallene for de økonomiske tab her er jo dybt urealistiske, specielt taget i betragtning, at hele Verdens årlige bruttonationalprodukt ligger på et niveau lige under 100 billioner dollars. Vi vil således tabe flere penge, end vi har. Kan man det?

Nu bringer artiklen en ny vinkel på banen:

Også argumenterne om energisikkerhed fra EPRF og ligesindede er meningsløse. Olie- og gasindustriens historie er fuld af krige og geopolitiske spændinger.
Omstillingen til renere energityper kan kun øge vores energisikkerhed samt reducere behovet for at overvåge fjerntliggende autokratier.

Ulandenes ønsker om en stabil elforsyning verfes dernæst til side med henvisning til alle de ”tab og skader”, de kommer til at lide, hvis vi fortsætter med CO2-udledningerne. Der vil opstå epidemier, og op til 250.000 vil dø årligt som følge af malaria, diarré og varmestress. Ikke et ord om alle de mennesker der dør i dag, fordi f.eks. deres hospitaler ikke kan fungere uden en pålidelig strømforsyning. 

I stedet kaster artiklen sig over løsningerne, med denne indledning:

Benægterne foreslår ingen alternativer til en reduktion af CO2-udledningen og ignorerer ofte ganske enkelt klimaforandringerne.
Den seneste ERPF-rapport omtaler kun klimaforandringerne fire gange – man skulle næsten tro, at hedebølger, skovbrande, oversvømmelser, det stigende havniveau og ødelæggelsen af naturlige habitater forårsaget af klimapassivitet foregik på en anden planet.

Men vi skal gøre noget, og det er selvfølgeligt stop for investeringer i nye olie- og gasforekomster, stop for ”statstilskud” til fossile brændstoffer og indførelse af ensartede tårnhøje skatter på olie og gas. Derved vil de ”rene” energikilder blive fuldt konkurrencedygtige.

Hvis olie- og gasvirksomhederne vil fortsætte aktiviteterne, må de hellere se at få kastet sig over CO2-fangst og -deponi og lignende tiltag. Olie og gas skal fordyres – og derefter ud. Kun derved kan vi holde temperaturen under de 1,5 graders stigning og ”redde” planeten.

Det har sikkert været meget tilfredsstillende for forfatteren til artiklen at skrive denne omgang nonsens, der absolut ikke har nogen forbindelse til virkeligheden, men er et sammensurium af ønsketænkning og mere end tvivlsom klimaforskning. Det har sikkert også glædet Videnskab.dk at offentliggøre det, da det falder godt ind i mediets redaktionelle linje. Men til gengæld er det ikke til gavn for nogen eller noget som helst.

Del på de sociale medier

16 Comments

 1. Glemte i sidste link

  Der var jo også en tilståelse, at selvom nogen godt kunne se det fornuftige i kernekraft, er man alligevel villig til at modarbejde kernekraft, alene af hensyn til danske vind særinteresser. Mon ikke disse særinteresser også er en del af modstanden med kernekraft i Danmark? Jo selvfølgelig.

  Så hvad vil man egenligt, frelse planeten, frelse Vestas eller blot brænde en masse milliarder af på ingenting?

  Man får her et indblik i hvor stor en magt den danske vindmafia har, og hvor unasvarlig en regering vi har…kan danskerne virkelig ikke gennemskue hvad der foregår?

  “Mandatet blev dog vedtaget med Venstres støtte, efter partiet fik medtaget bemærkninger om, at formålet med Danmarks forhandlinger særligt var at støtte de danske styrkepositioner indenfor vind- og solenergi.

  Her skal de danske virksomheder have de bedst mulige vilkår, og det er derfor ikke i Danmarks egen interesse at fremme atomkraft i denne industripakke, lød ræsonnementet.”

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16454796.ece

 2. “Topchef advarer mod grønt tunnelsyn: “Det ærlige svar er, at ingen af os ved, hvad vi skal sejle på i fremtiden””

  “Der er for meget fokus på dyre skibe og nyt brændstof, når det kommer til den grønne omstilling, siger Nordens Jan Rindbo.”

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Cleantech/article16453469.ece

  Det ved vi andre så godt, kernekraft eller det sorte guld.

 3. “Derved vil de ”rene” energikilder blive fuldt konkurrencedygtige.”

  Problemet er blot at de “rene” energikilder jo ikke er rene. Faktisk slet ikke rene, hvilket jo netop er et af hovedproblemerne ved VE. De grønne forstår bare ikke at deres religion ikke er grøn, men i realiteten ødelægger hvad der er grønt.

  At VE skulle være grønt og rent er derfor en af de største grønne løgne, et stort flertal helt U-kritisk har købt, i et grønt galehus hvor det eneste der fokuseres på, er livets gas. Mens andre langt alvorlige trusler mod alt det grønne, trusler der kommer fra VE, ikke er noget man taler højt om.

  – Biomasse er så U-rent, at selv DN tordner imod biomasse, ligesom naturfolk i Lapland har det svært, når store skovområder grundet ikke bæredygtig skovhugst (hvor Danmark er biomasse storkriminel) bliver til gold ørken, hvor væksten er langsom, og hvor solen så får adgang til at tage livet af det mos og lav der i årtusinder har sørget for at rensdyrene kan overleve den lange barske vinter.

  https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/FIN/2/1/

  Når myndighederne kompenserer naboer til vind og sol-industri, har vi jo en tilståelsessag.
  Myndighederne erkender der er et forureningsproblem (bla. støj og visuel forurening), man er nødt til at kompensere for (bestikke lokalbefolkningen).

  Problemet med denne fremgangsmåde er blot at forureningsproblemet ikke bliver mindre med bestikkelse, det bliver større, når der således kommer flere og flere VE – industriområder midt i natur og landskab.

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article16435312.ece

  Når man så samtidig i disse tider, laver et kæmpe medieshow ud af at Maersk nu forværrer, ikke bare deres egen og Danmarks bundlinie, men også biomasse overforbruget med deres nye biomasse baserede Metanol fabrikker, har det grønne hykleri nået nye lyseblå højder.

  Og så har vi slet ikke talt om alt det grønne vi kunne have købt for de penge der er smidt efter den grønne kirke.

 4. Nu vi snakker olie og konkurrencedygtighed, og om at være kommet ud af kurs, og snart ned i kurs.

  “Mærsk i historisk skridt for at sikre grønt brændstof”

  Så sandt som sagt, det er historisk at Mærsk i en sådan grad nu går foran med at udvise manglene rettidig omhu.

  At forringe sin egen konkurrencedygtighed ved at satse på ineffektive stempelmotorer der kører på kostbart og voldsomt energi ineffektivt grønt brændstof, er ikke alene at spilde en masse energi på konvertering til tåbelig P2X. Energi vi mangler og burde anvende langt klogere.

  Hvad mon bliver energikilden til al denne P2X?

  Denne “grønne” blindgyde, der energispildet taget i betragtning næppe kan kaldes grøn, bliver måske begyndelsen til enden, når konkurrenterne klogt springer over P2X, og installerer energikilden direkte i skibet vha. de skibs SMR´s der lige nu udvikles.

  Men jo, hvis Mærsk med dette gigant fejltrin skulle blive reduceret kraftigt, vil de jo rigtig nok også opnå en tilhørende kraftig reduktion af deres CO2 udledninger, på samme vis som statskassen også vil opnå en kraftig reduktion af indflydende lyseblå kroner. Og så er alle de grønne inde på borgen vel glade.

  https://www.euroinvestor.dk/nyheder/maersk-i-historisk-skridt-for-at-sikre-groent-braendstof

  Mon ikke der er et par gamle kloge herrer, der lige nu ruller et par omgange i deres grav?

  Og hvem skal holde Danmark oven vande, hvis det ene store selskab efter det andet begår grønt harakiri?

  • Søren Hansen

   Interessant nok nævnes der ikke noget om hvorfra kulstoffet til metanolen skal komme. CO2 fra en skorsten – eller fra luften? Det bliver under alle omstændigheder dyr metanol!

   • Der står lidt mere her, hvor der snakkes om biomasse og affald som kulstofkilde, utilregnelige solceller m.m som energikilde hvor de første to fabrikker opføres ved Gibraltar (Spanien) og i Egypten….lyder allerede som tågesnak og en voldsom dårlig ide.

    Læste dog også andetsteds, at der kun er bestilt 25 metanol-skibe ud af en flåde på 700 skibe, samt at man nok ikke vil bestille flere, men snart skifte til ammoniak, der ikke kræver andet end adgang til atmosfæren og kernekraft.

    Så det lader til, at man i Mærsk godt ved, at den er helt gal mht. metanol, og måske nærmere blot har fået vredet armen rundt af den grønne kirke, og så har lavet et stunt med 25 metanol-skibe.

    Alligevel, præcis til containertrafik, hvor skibene konstant er på farten, er selv ammoniak dødfødt.

    Hvorfor prioritere at spilde energi på PtX med en voldsom dårlig virkningsgrad, når vi kan anvende den samme energi direkte til så mange andre ting der er langt vigtigere.

    Langt klogere at bruge den sorte solenergi til transport, bruge den eksisterende skibsmotor-teknologi, der allerede er forfinet gennem de sidste 100 år, og så springe direkte på kernekraft til containerskibe, når denne teknologi er klar.

    https://shippingwatch.dk/Rederier/article16432939.ece

 5. Ha. Det var også min første tanke: Sikken noget forbandet sludder og vrøvl.
  Videnskab.dk ville være sjove, var det ikke fordi så mange hopper på deres nonsens.
  Deres største problem er, som en nævnte ovenfor, at de ikke tryktester de tilsendte indlæg. 2 minutters søgen, mere skal der oftest ikke til, før det er tydeligt, hvad de ligger inde med. Hvilket alt for ofte er total uvederhæftigt.

 6. Nu lukker alle brintstationer i Danmark.

  “Vi kan ikke retfærdiggøre at kaste flere penge efter at subsidiere brinten alene,” konstaterer Everfuels direktør”

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article16427393.ece

  Det er jo sådan vi de sidste mange årtier har sagt det ville ende, men i Danmark elsker man at subsidiere, så vi kan opretholde vores status som foregangsland mht. at smide vores penge i havet.

  Mon ikke vore biler kommer til at køre på det sorte guld en stund endnu…nok evner man helt uansvarligt at smide vores penge i havet, men de kloge hoveder inde på borgen formår trods alt stadig ikke at omgå naturlovene.

 7. Det ser ud til at De Radikale har meldt sig ind i kampen for at få vesten ruineret, startende med Danmark, og med en ny hjemmeside.
  Under alle omstændigheder er deres forkvinde, Kathrine Olldag, fra de Radikale.

  https://ve.dk/vi-arbejder-for/groen-og-baeredygtig-omstilling/nej-tak-til-atomkraft/

  De siger Kernekraft er farligt, samt at de arbejder for at verden skal køre 100% på VE. Det til trods for at statistikkerne tydeligt siger kernekraft er blandt de sikreste energiformer vi har, samt at vi nok er tilbage i stenalderen før 100% af verden kører på VE.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/mange-tror-det-ikke-men-atomkraft-er-verdens-sikreste-energikilde/

  Held og lykke til de Radikale med deres ambitioner om at få overbevist 8 mia. mennesker om at de skal køre 100% på VE.

  “Atomkraft er en farlig og meget dyr løsning, der er forbundet med store risici for mennesker og miljø. I VedvarendeEnergi arbejder vi for en omstilling baseret på 100 procent vedvarende energikilder i hele verdenen, og på den måde bidrage til den grønne omstilling.”

  Det skal blive interessant at følge med i hvad der sker med EL-nettet og EL-priserne efterhånden som flere og flere skifter til varmepumpe og elbil, kombineret med at vi (måske) får mere og mere utilregnelig energi

  VE / Kernekraft borgerkrigen er igen i fuld gang, hvor det sidste gang var religionen der vandt.

 8. Ja, vi har overskredet det punkt, hvor sol og vind ikke laver mere ravage i EL-nettet, end at man vha. lange kostbare HVDC-forbindelser, samhandel og et marginalprissystem der er skræddersyet til sol og vind, stadig til dels har kunnet tale sig ud af alle skadevirkningerne ved VE.

  Udbygger vi mere, kommer vi ind i, at sol og vind konkurrerer for meget med sig selv, når der er sol og vind, med faldende rentabilitet som følge af hver ny vindmølle der opstilles. Ligesom et EL-net bygget op omkring for store mængder utilregnelige energi, selvfølgelig ikke vil fungere i praksis.

  Realiteterne har indhentet drømmerne, som vi har fortalt dem at det ville ske de sidste mange årtier. Hvor vi i går skulle betale 7 DKK pr. kWh for at få kogt kartoflerne, medmindre vi udskød aftensmaden til klokken 23:00.

  Og fortsætter vi med mere utilregnelig energi, og får vi ikke koblet os af NORDPOOL, går der sikkert ikke mange år før loftet med kWh-priser på 40 DKK + nettariffer, skatter, moms og afgifter, ikke bliver en u-almindelighed.

  Kartoflerne kostede 10 DKK, men det kostede 80 DKK at få dem kogt.

  Så kan de lære det.

 9. Jan Williams

  Jeg har uden større held søgt om hvorvidt skribenten Adi Imsirovic af artiklen, som det uvidenskabelig magasin “Videnskab.dk” blot har videreformidlet, egentlig er ansat ved University of Surrey eller ej.

  Til gengæld nåede jeg frem til, at han vist er direktør for firmaet “Surrey Clean Energy Ltd.” og at han i øvrigt betegner sig som at være filosofiprofessor. Men søger man lidt flere oplysninger om firmaet, så optræder firmaets direktør også med fornavnet Adnan, men dog med samme efternavn, altså Imsirovic.

  I det hele taget virker det mystisk, at det uvidenskabelige magasin ikke selv opdager, at det de videreformidler jo blot er et partsindlæg for “Surrey Clean Energy Ltd.”, og som næppe har megen med videnskab at gøre.

 10. Hans Henrik Hansen

  DRs ugentlige program, “Guld og grønne skove” bragte d.d. et indslag om nedturen for ‘grønne energiaktier’, og mon ikke artiklen i (u)Videnskab.dk blot reflekterer en gryende desperation/’panik før lukketid’?
  Jeg kommer i tanke om anekdoten vedr. foredragsmanuskriptet, hvor tale(skrive)ren i marginen – med rødt – havde noteret: “Her hæver du stemmen, thi argumentationen er svag!”.

 11. Den vestlige verdens akilleshæl er jo at det er U-videnskabelige medier der er meningsdannere for en U-kritisk befolkning, der så også bliver U-videnskabelige, og stemmer på U-duelige tjenere der følgende vil være U – egnede til at tjene vort land.

  Vi er nødt til at lave en U-vending i den måde vi driver vores land, således at dem der ved hvordan man driver f.eks. en energisektor til folkets bedste, får noget mere taletid.

  Desværre elsker politikere, udover deres ministerpension og ministerbil, også at have magt. Og det gør ondt hvis man skal afgive denne magt til folk der er klogere end en selv.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*