Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Klimaskader

Det er et stykke tid siden, at vi har bragt en oversættelse af én af Willis Eschenbachs artikler, men nu vil vi ikke holde læserne hen mere. Her følger et indlæg vedrørende den globale opvarmnings økonomiske følger og begrebet social cost of carbon – ”samfundsmæssige omkostninger ved kulstof” (SOK):

Jeg læste i dag, at EU bruger et anslået beløb på 68 US$ pr. ton CO2-udledninger som påstået omkostning ved skaderne forårsaget af CO2. Det er det man med Nysprog kalder ”Samfundsmæssige Omkostninger ved Kulstof”.

Det fik mig til at spekulere på følgende: Hvis man nu tager dette tal, hvad ville så de totale skader forårsaget af menneskenes CO2-udledninger løbe op i?

Svaret er 97.000 milliarder dollars siden 1950.

UPS! Det er ca. fem gange USA’s bruttonationalprodukt i 2020 (værdien af alt, hvad der er produceret i USA i det år).

Så jeg besluttede at kigge på nogle af de største vejr-forårsagede katastrofer. Jeg fik data for store katastrofer fra Wikipedia her og sorterede dem efter type. Alle værdier er i 2020 dollars, dvs. de er blevet justeret for inflation. Her er resultatet:

Nu følger detaljerede tabeller over hver type katastrofe, dér må vi henvise læseren til den originale artikel. I stedet bringer vi en tabel med de sammenlagte tal for hver type:

Hmm, uanset hvordan man skærer den, så er det under 2000 milliarder dollars.

OK, for at være på den sikre side må der være en masse mindre hændelser, der ikke kom med på listen. Så lad os være konservative og sige, at den totale omkostning er det firedobbelte, dvs. 8000 milliarder dollars.

For at se nærmere på tallet kiggede jeg på EMDAT Disaster Database [en international database over katastrofer, hjemmehørende i Belgien – red.]. Den indeholder detaljerede oplysninger om ikke færre end 11.654 oversvømmelser, naturbrande, tørke, storme og ekstreme temperatur-katastrofer siden 1950. Den mindste af disse katastrofer medførte omkostninger på 4,6 millioner dollars (0,0046 milliarder). Så den har selv meget små katastrofer med.

I 2020-dollars siger EMDAT databasen, at de samlede omkostninger ved disse katastrofer har været ca. 10.000 milliarder dollars.

Lad os så gøre den åbenlyst forkerte og helt uholdbare antagelse, at 100 % af disse katastrofe-omkostninger kan tilskrives den onde indflydelse af CO2. Det er jo åbenlyst ikke rigtigt, selv hvis man ændrer størrelsesordenen med en faktor 10 eller mere, men lad os antage, at alle og enhver katastrofer er 100 % forårsaget af CO2 bare for diskussionens skyld.

Og selv med denne ukorrekte og vildt overdrevne antagelse er det åbenbare spørgsmål …. hvor er de andre 87.000 milliarder dollars i påståede CO2-skader fra vejrrelaterede katastrofer siden 1950?

Og det bliver meget værre, hvis vi ikke antager at CO2 har 100 % af ansvaret. Lad os f.eks. sige, at 10 % (stadigvæk en overdrivelse) af ansvaret tilhører CO2. Det ville betyde, at vi mangler, ikke bare 87.000, men 96.000 milliarder i ulykker.

(Lad mig nævne, at den slags fejl, bestående i bare at vælge et tilfældigt mål som ”Nul udledninger i 2050” eller bare at udregne et tal for ”Samfundsmæssige Omkostninger ved Kulstof” og ikke at teste rimeligheden op imod tal fra den virkelige verden, er alt for almindelig i klima-”videnskaben”s verden. Jeg har omtalt problemet ved ”Nul i 2050” i artiklen ”Grønne umuligheder”.

Og for at gentage … hvor er de manglende 87.000 milliarder dollars, som man hævder, er forårsaget af såkaldte ”klimakatastrofer”?

De bedste hilsener, W.

Det er jo interessant, at vi også her i Danmark prøver at sætte en pris på udledningen af CO2, i form af en afgift pr. udledt ton. Det er jo tydeligt fra ovenstående, at de tal, der er på bordet – op til 1500 kr./ton – ikke på nogen måde afspejler faktiske klimaomkostninger. De er baseret på modelberegninger over fremtidige kalamiteter, som måske – men formentligt aldrig – vil indtræffe. Men inden vi er blevet så kloge, vil hele ”den grønne omstilling” have gjort umådelig skade.

https://wattsupwiththat.com/2021/10/14/where-has-the-damage-gone/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*