Debatindlæg, Klimapolitik

Vestens kollektive selvmord

Vesten er i krig med Rusland. Formelt er det kun Ukraine, som er det, men i realiteten er det en stedfortræderkrig, hvor det er den ukrainske befolkning, som betaler prisen. Det er Putins og den russiske magtelites højeste mål, at genskabe Sovjetunionen og det gamle Zarrige. De startede med Tjetjenien i 1994, Georgien i 2008, og Ukraine i 2014. Og Vesten lod dem gøre det. I 2022 forsøgte de så at tage hele Ukraine. Endelig sagde vi stop. Derfor har vi nu stedfortræderkrigen i Ukraine.

Magteliten i Rusland vil aldrig opgive drømmen om et nyt Zarrige. Derfor må Vesten forberede sig på årtiers kold eller varm krig. Eneste mulighed for at undgå en ny varm krig efter Ukraine, er at sikre, at Vesten altid vil være så meget stærkere end Rusland, at Rusland ikke tør indlede et nyt militært eventyr. Det kræver en forsvarsvilje og et forsvarsbudget, der ligger langt ud over, hvad vi har set i de seneste 30 år. NATO er formelt blevet enige om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret, men mange lande har meget svært ved at finde pengene. Blandt andet Danmark. Samtidigt bruger Vesten i tusindvis af milliarder på ”den nødvendige grønne omstilling”.

Det var i 1992 man opfandt klimakatastrofen.  På klimakonferencen i Rio vedtog 158 lande enstemmigt, at verden stod meget tæt på en klimakatastrofe. Eneste mulighed for at redde kloden var, at Vesten øjeblikkeligt reducerede sit forbrug af fossile brændsler meget kraftigt, og inden for få år helt stoppede.

Rio-konferencen

Man blev også enige om, at for at komme op på en levestandard som i Vesten, måtte ”de fattige udviklingslande” bruge alt det kul og olie, som de ønskede. (Dermed indrømmede man, at det blandt andet var det store forbrug af fossile brændsler, som havde skabt Vestens velstand). Derfor er vi godt i gang med af flytte alt den tunge industriproduktion ud til udviklingslandene, primært til Sydøstasien. Det er produktion af stål, kunstgødning, cement, bilbatterier, solceller m.m. Nu har man så fundet ud af, at landbrugsproduktion også er skidt for klimaet, så nu skal den også flyttes til de fattige lande.

Klimalobbyen fortæller os med begejstring, at hvis hele verdens skibstransport skifter til grønt brændsel, så kan det kompensere for 120 kulfyrede kraftværker. Samtidig har alene Sydøstasien konkrete planer om at bygge 600 nye kulfyrede kraftværker inden 2030. Siden 1990 er Vestens udledning af CO2 reduceret med 17 procent, medens hele verdens udledning er steget med 52 procent.  Allerede nu står ”ulandene” for 55 procent af verdens CO2, og det stiger meget kraftigt. Alene i Sydøstasiens er den steget med 240 procent siden 1990. Selv om man tror på klimamyten, må det være klart for enhver, der tænker sig om, at Vestens selvpineri kun kan få meget lille indflydelse på fremtidens klima. Den grønne omstilling koster Vesten en kolossal stor del af bruttonationalproduktet. Penge som vi ikke kan bruge på forsvaret.

Samtidigt har klimamyten og de mange miljøkatastrofer, som man påstår, truer os, været et godt argument for en meget stærk central styring af næsten al aktivitet i de Vestlige samfund. Det er alt fra brug af energi, kunstgødning, braklægning af marker til sortering af husholdningsaffald og forbrug af bæreposer. Vi er godt på vej til at afvikler det kapitalistiske – liberale system, som har skabt en velstand uden lige i verdenshistorien. Vi nærmes os hastigt det samme topstyrede planøkonomiske system, som skabte apati og kvalte Sovjetunionen.

Ved klimakonferencen i 1992 fik ulandene tildelt alt det kul og olie, som de ønskede og dermed store konkurrencefordele. Vesten magthavere fik argument for en stærk centralstyret planøkonomi.

Er Vesten ved at begå kollektivt selvmord?

Del på de sociale medier

17 Comments

 1. Erling Petersen

  Ebbe Ankeraa
  Hårdt presset må jeg indrømme, at jeg kan følge dig et stykke ad vejen. Men jeg mener stadigt, at Rusland vil gøre hvad som helst for at genskabe zarens storrige. Se på Tjetjenien, Georgien, Krim og Østukraine i 2014. Når det så er sagt, så tror jeg gerne, at hvis man har fantasi til at forestille sig, at der blev afholdt helt frie valg, så ville Krim og sikkert også en del af Østukraine vælge Rusland. Men kan vi acceptere, at Rusland med magt ”stjæler” noget af et andet land? Hvis vi gør, hvilke land er så det næste? Det er det, som er dilemmaet.

 2. Danmark er ikke et et godt eksempel for resten af verden, og ikke et grønt foregangsland. Den titel har andre lande for længst taget, lande der var så fornuftige at satse på kernekraft. Danmark er derimod, sammen med Tyskland, gode eksempler på hvordan man ikke skal gøre.

  Tænk hvor vi ville have været idag, hvis den udvikling kernekraft er inde i lige nu var startet for 50 år siden.?

  https://www.atomkraft-jatak.dk/danmark-tabte-europamesterskabet-i-klimavenlig-stroem-igen/

  VE, i industriel skala, giver heller ikke mening i et land som Danmark, blæsten til trods. (Kernekraft brændsel er jo ligesom vind og sol også en uudtømmelig, og til stor forskel, også stabil energikilde)
  – Både sol og vind er voldsomt arealkrævende, råstofkrævende og voldsomt visuelt forurenende energikilder, arealer og råstoffer der kunne være brugt langt bedre. Og så er de utilregnelige energikilder, hvor hverken folket eller politikerne som flest har forstået hvor voldsomme konsekvenser det har at satse på utilregnelige energikilder som rygraden i et lands energiforsyning.

  Utilregnelige energikilder i store mængder har man ikke meget at bruge til i et moderne samfund, idet der så kræves to energisystemer (eller sårbare HVDC kabler til nabolande man gør sig afhængige af). Et til når der er sol og vind, og et ekstra til når der ikke er sol og vind….det bliver altid et dumt, dårligt og dyrt system, især når kernekraften for længst er opfundet og på en og samme tid kan levere stabil EL, fjernvarme og procesvarme med de nye reaktorer der snart forventes på markedet.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/danmarks-reelle-co2-udledning-er-steget-med-3-siden-1990/
  https://www.atomkraft-jatak.dk/100-vindenergi-kraever-hele-jyllands-areal-vindmoeller-industrialiserer-naturen-atomkraft-giver-den-plads/
  https://www.atomkraft-jatak.dk/vores-hang-til-naturlige-loesninger-er-til-skade-for-naturen-og-mennesker/
  https://klimarealisme.dk/2023/06/11/visuel-vindmoelleforurening/
  https://klimarealisme.dk/2023/06/02/14-milliarder-watt/

  Og mht. Biomasse der udgør 2/3 af vores VE, Biomasse der slet ikke er VE som Danmark misbruger det, et Biomasseforbrug der illustrerer hvor afhængige vi er af kontrollerbar last, er Danmark et særdeles godt eksempel til resten af verden på hvordan man ikke skal gøre.

  https://klimarealisme.dk/2023/07/13/danmarks-pinlige-forbrug-af-biomasse/

  VE som Danmark bruger det, er en tåbelig luksus kun lande som Danmark har råd til, en strategi der viser at folketinget ofte ikke formår at tænke rationelt og langsigtet, heller ikke på energiområdet.
  Derudover viser alle de hovedløse grønne projekter der er fostret i folketinget, at folketinget heller ikke har respekt for borgernes ofte surt tjente skattekroner.

  Verden behøves ikke at enes om en grøn omstilling, den grønne omstilling kommer helt af sig selv og vil tage lang tid (på trods af at Danmark blokerer for grøn grundlast i ind og udland), så ingen grund til at panikke, smide alle vores gode penge i Vesterhavet og visuelt forurene hele landet, ved at forcere tåbelige grønne projekter igennem der i sidste ende gør ondt værre.
  I global skala er det ligegyldigt hvad Danmark gør, lige på nær at det ikke er ligegyldigt at vi nu går foran med det dårlige sol og vind eksempel, der er en dyr blindgyde andre kunne finde på at følge.

  Kernekraften er den eneste realistiske energikilde hvis man ikke vil industrialisere natur, landskab og UNESCO områder (som vind mafia´en ønsker at gøre det i Danmark), udover fossile energikilder, der kan skaleres globalt og hvor prisen for energi bare vil falde og falde og falde i takt med at teknologien langt om længe udvikles.
  En i praksis uudtømmelig energikilde, selv uden breeder reaktorer, hvor man også kan udtænke et næsten uendeligt antal forskellige reaktordesigns, med hver deres spidskompetencer.

  Ringhals reaktorerne er et godt eksempel på hvor billigt Danmark kunne være sluppet, med grøn energi som en sidegevinst for hvem det er vigtigt.

  Fremtidens kernekraft bliver selvfølgelig endnu billigere. Derfor kommer den grønne omstilling helt af sig selv, når vi er sluppet af med Greenpeace, de grønne i Tyskland og den danske regering der slet ikke har forstået hvad det vil sige at være grøn og samtidig ansvarlig.

  Psst, og den Svenske kronekurs er lav.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ringhals_Nuclear_Power_Plant

  “Production cost 2018
  In connection with the decision to close Ringhals 1 and Ringhals 2 in 2015, a write-down of the total fixed value of these was made in the annual report for 2015 of SEK 10,863 million.[7] The production costs for all reactors at Ringhals can be obtained from the annual report for 2018 which shows a cost for goods sold of SEK 6,289 million. If all other costs including administrative costs and R&D are added with no adjustments for revenue for some of these costs the cost is SEK 6,379 million with a depreciation of SEK 576 million, i.e. the cost excluding these was SEK 5,803 million. The production of electricity was 30.1 TWh, which gives a production cost of 21.2 öre/kWh including depreciation and 19.3 öre/kWh without. This amount includes a fee to the Swedish Nuclear Waste Fund, Kärnavfallsfonden (KAF) of 5.2 öre / kWh. This gives an average production cost of 16.0 öre/kWh with and 14.1 öre/kWh without KAF and depreciations.[8] The fees to the Nuclear Waste Fund are intended to finance future expenditures for managing and disposing of spent nuclear fuel and other waste products.[9]”

 3. Ebbe Ankeraa

  Er enig i det meste i indlägget, men hele svadaen om russiske drömme om et nyt sovjetunionen, tzarrige osv köber jeg slet ikke. Du burde sätte dig ind i baggrunden for invasionen af de mest östlige provinser i Ukraine samt NATOs fortsatte ekspansion og USAs evige kamp for at beholde sin hegemoni i verden og “holde krigene i gang” bland andet gennem proxykrigen i Ukraine, kunne väre stoppet for länge siden, i stedet for våben og kynisk “ofring” af ukrainske mänd.

  • Mikael Thau

   Tja

   Og lige nu rustes der op for fuld kraft. Historien viser desværre at massiv oprustning tit fører til krige. Hvad bliver det næste ?
   USA prøver pt. på at få lokket europæerne med på en konfrontation mod Kina
   Set i det lys har jeg virkelig svært ved at se, at verdenen kan enes om en grøn omstilling indenfor en overskuelig tid.
   Danmark som foregangsland giver selvfølgelig befolkningen en feel good fornemmelse i maven og et marked for vores grønne industrier. Vores geografiske placering i vestenvindsbæltet giver også en vis mening i udnyttelsen af VE.
   Danskerne må dog se i øjnene, at vi stadigt er med i den absolutte top når det gælder rovdrift på jordens ressourcer og CO2-udledning, der noteres i andre lande, men som rettelig tilhører os.
   Jeg tænker at de herrer Lars Henrik Aagaard, Jesper Teilgård, Sebastian Mernild m.fl. ser misundeligt på hvordan et par bogafbrændinger kan hidse befolkningen op, når deres vigtige budskaber slet ikke har samme effekt hos den brede befolkning.

 4. Hele to gange gik det næsten galt med EL-nettet i år, alligevel fortsætter den grønne kirke bare deres uansvarlige udbygning af den for netstabiliteten så destruktive vind og sol.

  Skal vi gætte på at borgens løsning på de brown- / blackouts der kommer i fremtiden, bliver en masse henholdsvis brown- og blackout psykologer til folket? Naturligvis også aflønnet af folket.

  http://pfbach.dk/

 5. Den “grønne” fremtid, hvor vi også skal bruge vores private penge på private nødstrømsanlæg, er her snart.

  Den grønne kirkeskat bare stiger og stiger og stiger, hvor flere og flere byrder og gener stille og roligt lægges over på danskerne.

  http://reo.dk/?p=4406

 6. Og så skal vi huske på at kernekraft, i modsætning til sol og vind, også kan levere fjern- og procesvarme, og 24/7 vel at bemærke.

  Fjern- og procesvarme er en betydelig del af Danmarks samlede energiforbrug, der således også kan sikres med stabil kernekraft, hvor især nye højtemperatur Gen. 4 reaktorer (når de kommer på markedet), kan være velegnede til procesvarme.

  Kernekraftdebatten handler derfor om meget mere end blot vores EL-forsyning, den handler også om hvordan vi holder varmen om vinteren, og hvordan vores industri kan konkurrere med de udenlandske virksomheder, der får billig procesvarme fra kernekraft, og hvordan vi kan afvikle vores biomasse / gavntræ-forbrug der idag udgør 2/3 af vores “VE”, hvor det danske biomasseforbrug kun på papiret er VE, men ikke i realiteten.

  Og mht. forsyningssikkerhed udvikles der bla. reaktortyper, der kan køre i årtier på en tankfuld kernebrændsel, det giver stabilitet gennem fremtidige energikriser, ligesom kernekraft helt generelt giver forsyningssikkerhed.

  Mht. pris kan man google hvor billigt svenskerne er sluppet med bla. Ringhals-reaktorerne. Og selv udregne hvilken overpris danskerne har betalt gennem årtier.

  Når regeringen forbyder selv privat finansieret kernekraft, falder alle argumenter med at det er for dyrt og langsomt til jorden lige der.

  Vores forsyningssikkerhed bliver snart katastrofal, vi har ingen gode alternativet til stabil kernekraft, og vi har gjort os sårbare ved i stigende grad at gøre os afhængige af udlandet og Nordpool. Og det kommer til at koste, både mht. penge og brown/blackouts i fremtiden.

  Er iøvrigt enig i, at regeringen har et forklaringsproblem, når der de sidste årti’er er blokeret for kernekraft, og de så nu samtidig ønsker, at vi alle pludselig skal melde os ind i den grønne kirke og tilslutte os det ene vanvittige grønne projekt efter det andet …. det er bare ikke troværdigt, men bare dumt, som sædvanligt.

 7. Erling Petersen

  Tak for de mange venlige kommentarer.
  Til mange af jer vil jeg gøre jer opmærksom på, at, ja vi skal have kernekraft. For at sikre en langsigtet stabil elforsyning. Ikke på grund af klimaet. Det er en myte.

 8. Ja argumentet med at kernekraft tager for lang tid er vel nok det dårligste argument jeg har hørt mod kernekraft.
  For lang tid i forhold til hvad? i forhold til Danmarks ubetydelige globale co2 bidrag hvor det i praksis er ligegyldigt hvad et mikroskopisk land som Danmark foretager sig.

  Hvis kernekraft påstået tager lang tid, er det vel netop et godt argument for at komme igang så hurtigt som muligt, og stoppe med at opstille “roadblocks” for dansk kernekraft.

  og mht. tid er det altid store Gen. 3 værker der omtales, hvad med de små smr reaktorer vore nabolande får allerede fra 2029? og skal vi ikke også bruge stabil grundlast i fremtiden hvor den elektriske andel af vores energiforbrug skal øges markant?

  Nej, det er selvfølgelig klogere bare at lade stå til, importere noget mere ikke bæredygtigt biomasse og så fyre med godt gavntræ for resten af danskernes penge.

  Det er på tide at borgen bliver en medspiller, og ikke en modspiller for Danmark og danskerne.

 9. I de forløbne 30 år har ingen af de mange, der fortæller om klodens snarlige sammenbrud, haft mod til at nævne det bidrag, som kernekraften kunne have ydet. Det er massivt, og modstanderne af kernekraft burde nu stå med et forklaringsproblem. De vil nok påstå, at “affaldsproblemet” ikke er løst. Men hvis ingen vil have affaldet gravet ned, så lad det stå under trygge forhold til vore efterkommere får sig frigjort fra Greenpeace’s og andres kvælertag, og beslutter sig for at bruge affaldets 95% i nye reaktorer. Et andet argument mod kernekraft er, at det tager lang tid. Men man kan med umiddelbar virkning (fra næste år) standse den politisk betingede lukning af velfungerende kernereaktorer i flere europæiske lande. Så længe klimafolket ikke anbefaler nogle af disse tiltag, så tror jeg ikke på deres snak.

 10. Michael Johansen

  Det korte svar er vel bare: JA!

  Se bare hvad der sker omkring os: Tyskland har nu lukket de sidste atomkraftværker. I Holland vil man med tvang nedlægge en stor del af landbruget. I Irland vil man slå en del kvæg ihjel o.s.v. o.s.v.
  De grønne flagellanter sidder der desværre en del af i regeringskontorerne.

 11. Hørt!

 12. Hans G Petersen

  Desuden:

  Vigtigt:

  Antonio Guterres må møves væk fra posten som FN’s formand. Han optræder klimaalarmistisk i en grad som tydeligt viser han hverken læser eller forstår sine egne IPCC’s Assessment Reports, senest AR6. Med sine skingre udtalelser om klodens kogepunkt læner han sig op ad de værste scenarier fra AR6, ikke de mest sandsynlige. Han overdriver, på godt dansk. Højt, længe, vedvarende. Akkurat som Greta, hans protegé.

  Og dermed legitimerer han at 10.000+ journalister w/w gør det samme. Ikke sært hvis millioner af skolelærere og skolebørn kloden rundt tror på, at afgrunden er nær. Måske ikke i 2057 som spået af Niels Bohr Instituttet, men nær.

  Såkaldte fagfolk lader til at tro mere på egne computer/regnemodeller end på fakta. Det er en ynk set herfra, og forklares med at al fremtid, eller næsten, er eksponentiel, ikke lineær. Uvist hvorfor. Det gælder Guterres, Mernild, Niels Bohr oa. Modellerne vil udvikle sig helt anderledes end fakta fra samme område (temperatur, havniveau) sidste 100-200 år.

 13. Hans G Petersen

  Ja, det er Vesten. På vej til selvmord.

  Bedste vej frem – for hvem ønsker selvmord? – er måske

  innovation & robotisering
  og
  A kraft.

  Innovation/produktudvikling/robotisering indenfor stort set alle områder. For større konkurrencekraft, og bedre til at erstatte miljø/CO2 svinende metoder med andre, billigere og CO2 fattige løsninger (feks ny fodertyper til kvæg, med mindre bøvs og prut i), og feks den ny kæmpe e-bil batterifabrik i UK, mere gas- end oljeopvarmning, (gas udleder mindre CO2) brint/helium til skibsmotorer, omm

  Samt A kraft.
  A kraft er i dag fredeligere, mindre plads- og mindre affaldskrævende og især mere sikkert end før (Thorium, MSR, SMRs).
  A kraft udleder ikke CO2, er stabilt og billigere end vind og sol på langt sigt. Og især mere
  stabilt. Mere effektivt mao. Down time for VE er høj og uøkonomisk.

  Satser Vesten på mere innovation & robotisering og A kraft vil Vesten komme langt henimod større konkurrencekraft og mindre CO2. Det vil ikke bremse Kina og U lande fra fortsat at bruge kul og olie og gas, for at skaffe elektricitet og dermed uddannelse, lokale jobs mv, men det vil reducere global vækst i CO2 og gavne vestlig produktionskraft. Hvorved bl a mere og bedre (mere sofistikeret) militær muliggøres. For at holde russerne og måske kineserne i ro. Begge forstår kun rå magt. Derfor vigtigt at bevare forspringet mht smarte, præcise våben. I alle værn: hær, luft, flåde.

 14. Jørgen Keinicke

  Fin beskrivelse af en udvikling, som vi Klimarealisme gør oprør imod.

  Omkostningerne med den grønne omstilling vender den tunge ende nedad.

  Oprøret imod klima-eliten er på vej. Ralph Schoellhammer har i Newsweek skrevet om det begyndende oprør, som er globalt. Det er arbejderen og middelklassen, som gør oprør imod klimaeliten. Ralph Schoelenhammer er en af foredragsholderne på Klimarealismes konference på Christiansborg den 15. September.

  Også i Danmark er oprøret imod klima-eliten på vej. Børsen har for nylig beskrevet en markedsanalyse, som viste at forbrugerne ikke ville betale mere for grønne produkter.

  Mest revolutionerende er en stor vælgeranalyser, som er gennemført af Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet. Den fortælle at vælgerne er blevet mindre grønne og at vælgerne ikke ligger under for mediernes klimaalarmisme.

  https://www.newsweek.com/popular-uprising-against-elites-has-gone-global-opinion-1722653

  https://vbn.aau.dk/da/clippings/v%C3%A6lgerne-er-blevet-mindre-gr%C3%B8nne

 15. Michael Rasmussen

  Spot on.
  Det kan ikke siges bedre.
  Burde på forsiden af alle aviser.
  Jeg har i mange år prøvet at forstå hvorfor alle vores politikere, journalister og såkaldte forskere, bruger alt deres energi på at ødelægge hele Europa, men kan simpelthen ikke finde grunden.
  Enten hader de os allesammen, eller også får de penge af Rusland, Nordkorea eller Kina for at gøre det?
  Måske er de bare hjernevaskede?
  Jeg forstår det simpelthen ikke.
  De har jo selv børn som skal leve i den ‘fremtid’ som de forsøger at ødelægge med al magt.
  Held og lykke.

  • Mikael thau

   Keinicke har for noget tid siden skrevet om det klimaindustrielle kompleks, hvor han redegør for at den grønne industri, klimaforskere, politikere og medier har interesse i at holde gryden i kog.

   Således giver det mening, det der foregår. Dog begynder jeg at undres over det vedvarende svigt af medierne, som stort set ukritisk udelader at stille spørgsmål.
   Der burde være nok at tage fat på, som beskrevet ovenfor. Det er jo logik for perlehøne at klimakrisen ikke kan løses uden at den mindre rige del af jordens befolkning bidrager. Når vi i vesten flytter vores co2 udledende produktion til disse lande og samtidigt ikke vil vedkende vores ansvar herfor – så har vi hykleriet.
   Hvor er medierne henne her ?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*