Debatindlæg, Energipolitik, Vind og Sol

14 milliarder watt

– Gæste-indlæg

Mediet Energiwatch omtaler i et opslag den nye politiske aftale om en kraftig udbygning af kapaciteten af havvindmøller i Nordsøen. Opslaget er et rigtig godt og tidstypisk eksempel på den populisme og alt det spin, der præger den løbende VE debat. Vi har en helt uværdig og fordummende debat her i det 21. århundrede. 

14 GW vindkraft der leverer 0 GW i vindstille, kan jo aldrig sikre elektricitet til 14 millioner husstande, som opslaget ellers anfører. 14 GW vindkraft kan kun under optimale forhold levere 14 GW, og 0 GW i vindstille, og med en lastfaktor under 50% i gennemsnit under 7 GW set over et år.

14 GW = 14 millioner kW / 14 millioner husstande = 1 kW til hver husstand under optimale forhold, 0 kW i vindstille og hvis lastfaktoren er 45%, i gennemsnit 0,45 kW til rådighed pr. husstand. Og i realiteten noget mindre, når man fratrækker transmissionstab, tåbelig lagring af energi der nemt kan medføre energitab på langt over 50%, samt det faktum at meget af strømmen vil blive produceret på tidspunkter, hvor der ikke er brug for den, hvorfor den ingen værdi har, eller som vi senest har set, ligefrem har en negativ værdi.

Når de 14 millioner husstande samtidigt en frostklar januar nat skal opvarmes af de varmepumper, som man tvinger igennem i Tyskland, og der samtidig skal koges kartofler, steges gås eller lades elbil kommer man ikke langt med 0,45 kW. I de situationer er det nærmere 20 – 30 kW, der er brug for, hvor 14 GW havvind så vil hjælpe de trængende 14 millioner husstande med præcis 0 kW. Det vil ske, hvis der er vindstille, som f.eks. når denne frostklare januar nat har et kraftigt højtryk, der har lagt sig over Europa (hvor der ofte er sammenfald mellem lave temperaturer og kraftige højtryk om vinteren).

0,45 x 24 timer = 10,8 kWh i døgnet x 365 = 3942 kWh om året til hver husstand i gennemsnit (minus transmissionstab og øvrige tab), men med voldsomme udsving fra time til time, med alt fra ingenting til det dobbelte på timebasis. Og hvordan klarer en husstand sig med 3942 kWh om året i fremtiden, når mange husstande har fået varmepumpe og elbil?

Så kan vi ikke én gang for alle blive enige om, at 14 GW havvind ikke er = strøm til 14 millioner husstande. 14 GW havvind er ikke = andet end 14 GW installeret vindmølle-effekt, der vil producere alt fra ingenting til max. 14 GW, og derudover medføre gigantiske udgifter til vedvarende-energi-infrastruktur som søkabler, der til hver en tid kan sprænges og 14 GW backup-kapacitet, der i gennemsnit skal levere de 14 GW det meste af tiden, når vindmøllernes lastfaktor er under 50%, og som bare er en ekstra udgift oven i udgiften til de 14 GW havvind.

3D strategien er også benytte her, hvor det bliver Dumt, Dårligt og Dyrt.

Man kan ikke bare blive ved med at udbygge den utilregnelige kapacitet; på et eller andet tidspunkt er man også nødt til at tænke over den kapacitet, man kan regne med på en frostklar mørk vindstille januar-nat hvor en fjendtlig stat måske samtidig har sprængt søkablet, og hvor 14 millioner husstande er helt og aldeles afhængige af, at der er strøm i stikkontakten, så man ikke fryser ihjel, fordi havvinden ikke leverer strøm til varmepumpen.

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Peter Krogsten

  I stedet for at plastre Vesterhavet, de indre danske farvande og Vestjylland til med vindmøller og solceller kan vi nøjes med at opføre 3 (tre) A-værker, der hver fylder som Skærbæk, eller Studstrup. De kan stå klar 2030 hvis vi begynder nu. Er der et bud på hvad møller plus nødvendig infrastruktur vil komme til at koste? Inklusive den nødvendige back-up?

  • Der lægges jo røgslør udover den rigtige pris for VE, hvor prisen splittes op i variable Nettariffer, skjult og åbenlys statsstøtte, variable EL-priser osv….Men VE + VE respiratoren + alle følgevirkningerne som mistet forsyningssikkerhed og skamferede landskaber kommer til at koste meget på mange forskellige konti. Men som branchen selv siger, det er som al lave en mission til Mars, man ved ikke hvad der vil ske eller hvad det vil komme til at koste, udover at det bliver astronomiske omkostninger hvorefter vi står tilbage med en sekundavare, et skamferet land, ingen forsyningsikkerhed (søkabler giver ikke forsyningssikkerhed, heller ikke fra nabolande), og en masse affald og nye gigant investeringer til nyt VE skrammel om 25 – 30 år.

   Derimod har vi masser af erfaringer med hvad kernekraft koster, hvor nettarifferne med stabil grundlast samtidig kan holdes stabilt i bund.

   Svenskerne kan lave EL til under 10 danske Øre / Kwh, det kunne vi også hvis vi dengang havde fulgt Sveriges gode eksempel…og skal vi så lægge 15 øre oveni til kernekraft nettariffer hvor kernekraft infrastrukturen udnyttes langt bedre…= ca. 25 Øre Kwh før alle mellemhandlerne og staten har fået deres bid af kagen.

   Søkabler kan spares væk sammen med VE infrastruktur, biomasse, biogas, geotermisk varme, varme lagring osv, osv.

   In connection with the decision to close Ringhals 1 and Ringhals 2 in 2015, a write-down of the total fixed value of these was made in the annual report for 2015 of SEK 10,863 million.[7] The production costs for all reactors at Ringhals can be obtained from the annual report for 2018 which shows a cost for goods sold of SEK 6,289 million. If all other costs including administrative costs and R&D are added with no adjustments for revenue for some of these costs the cost is SEK 6,379 million with a depreciation of SEK 576 million, i.e. the cost excluding these was SEK 5,803 million. The production of electricity was 30.1 TWh, which gives a production cost of 21.2 öre/kWh including depreciation and 19.3 öre/kWh without. This amount includes a fee to the Swedish Nuclear Waste Fund, Kärnavfallsfonden (KAF) of 5.2 öre / kWh. This gives an average production cost of 16.0 öre/kWh with and 14.1 öre/kWh without KAF and depreciations.[8] The fees to the Nuclear Waste Fund are intended to finance future expenditures for managing and disposing of spent nuclear fuel and other waste products.[9]”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Ringhals_Nuclear_Power_Plant

   Det finske OL3 var “first of a kind”, super sikker moderne teknologi, og kostede 80 mia dkk hvilket fortsat er billigt hvis man tænker langsigtet…Hvor man idag med de erfaringer man har fra OL3 måske kan bygge den noget billigere.
   Skulle prisen bliver 3 x 50 mia DKK for 3 stk OL3, er det fortsat peanuts i forhold til hvad vi allerede har smidt i Vesterhavet eller efter andre offentlige projekter…var der nogen der sagde supersygehuse eller mink eller…?

   Herunder et regnestykke for OL3, hvor man så sammenholdt med Ringhals selv kan tillægge de tillæg man mener passer.

   OL3 kan med en effekt på 1.6GW levere 1.44GW i gennemsnit hvis vi antager lastfaktoren bliver 90%.

   1.44 x 24timer x 365 dage x 80 år (inkl. levetidsforlængelse) = ca. 1000 mia kwh = ca. 8 øre / kwh i sin levetid der er gået til at betale selve værket, hvis man købte det kontant. + at man måske kan tjene en håndøre ved at sælge det værdifulde affald til de fremtidige wasteburners.

  • Hvis man vil have en ide om hvor dyrt det er at forcere utilregnelig VE igennem, kan man måske få en ide om det ved at kigge på Tyskland, og ja, såmænd også Danmark.

   Man kan også bare kigge på sin EL-regning og spørge sig selv om det ikke kunne gøres både bedre og billigere? (jo det kunne det godt) Alene VE nettariffen, før man har betalt alle de andre punkter på regningen, er jo alt for høj, og det samtidig med at alle energihandlerne og dem der producerer sekundavare VE fylder lommerne med vores penge, mens EL-nettes helte, dem der redder nettet fra at bryde sammen ved at levere grund og variabel last når VE igen svigter, takket være marginalprissystemet ved Nordpool (eller skulle vi kalde det VESTAS prissystemet), kun lige får dækket deres udgifter.

   Det er ikke kun sin egen EL-regningen man kommer til at betale, den onde spiral er jo startet når landmanden skal betale mere for EL til at vande marker, malke køerne og køle mælk, og når mejeriet snart skal betale roadpricing for mælkebilen og større EL-regning når det energikrævende mejeri skal drives. Så kommer der en gang roadpricing igen når mælken skal køres fra mejeri til købmand, hvor købmanden så også får øgede EL-udgifter til køledisken, lys i forretningen og måske en varmepumpe hvis købmanden har en sådan.

   Således får hr. og fru. Danmark ikke kun lov til at betale deres egen EL-regning, de får også lov til at betale landmandens, mejeriets og købmandens, når de køber en liter mælk eller en pakke smør, for hvem skulle ellers betale deres EL-regninger?

   Det er nok endnu ikke gået op for hr. og fru Danmark…og Folketinget, at hvis energipriserne stiger bare en lille smule, så får det en dominoeffekt gennem hele samfundet…altså er den onde spiral startet, hvor man beskatter og investerer i VE samtidig med at man lukker solid grundlast, og hvor effekten bare bliver et fattigere samfund hvor de rekreative områder der bl.a. skulle tiltrække turistindtægter samtidig skamferes.

   https://www.heritage.org/renewable-energy/commentary/germans-are-getting-mugged-reality-green-energy

   “The nation has been phasing out conventional fuels…resulting in higher prices, shortages, and a greater reliance on adversarial nations like Russia and China.

   Food prices increased by 23%, and the price of pork rose by 59%. The most shocking change was the almost doubling of sugar prices.

   The current German government is shooting itself in the foot by continuing to impose laws to destroy all coal power plants and nuclear power plants.”

   Politikere har som flest en helt særlig evne til at navigere udenom præcis de løsninger vi har brug for, og så istedet gå efter de mest selvdestruktive ikke løsninger…hvorfor er en gåde det er svært at løse for helt almindelige mennesker med en helt almindelig sund fornuft.

 2. Allan Haugaard Hansen

  Jeg er enig..
  Dog glemmer vi at gange de 14Gw med “Onkel Dan” faktoren…
  Den konstant betyder jo at den imaginære mulige kapacitet af anlægget skal ganges med antallet af timer med en vind under middel.
  Altså vil den pågældende havmøllepark faktisk levere minimum 28 GW på vindstille perioder ( i hvert fald i politikerenes ensporede tomrum mellem ørerne.)
  Sarkasme kan forekomme.

 3. Hans Henrik Hansen

  “Mediet Energiwatch omtaler i et opslag den nye politiske aftale om en kraftig udbygning af kapaciteten af havvindmøller i Nordsøen”

  Aftalen, som er indgået af et betydeligt antal partier er holdt i et noget friskfyragtigt nysprog, som forekommer at rumme ret brede fortolkningsmuligheder, så det bliver spændende at følge udviklingen.

  Staten vil jo påtage sig 20% af ejerskabet/ansvaret, en offentlig forpligtelse af samme størrelsesorden som det statslige medejerskab af SAS. I begge tilfælde er håbet vel, at der kommer risikovillige private investeringer ‘for resten af pengene’(?).

  Det bliver så spændende at se, om forvalterne af pensionsformuerne tør satse deres kunders opsparing dér? ATP satte jo sidste år en del pensionsmidler over styr:

  https://research.cbs.dk/en/clippings/pensionschock-atp-taber-250-milliarder

  , så sporene skræmmer måske?

  Omkring i Verden tyder en del på, at den grønne bølge omsider har toppet, eksempelvis illustreret af den aktuelle vælgerflugt fra Tysklands ‘Grønne’, hvilket har tvunget koalitionsregeringen til (midlertidigt?) at tage lovforslaget om ‘varmepumpepligt’ af bordet. Også i USA er der aftagende bekymring vedr. ‘klimakrisen’, hvor såvel Donald Trump som Ron DeSantis udtrykker betydelig skepsis:

  https://www.theguardian.com/us-news/2023/may/28/ron-desantis-climate-crisis-campaign

  , og i UK er regeringens ’Net Zero’ politik under intens og tiltagende kritik. I Frankrig har Macron for nyligt forlangt et ‘pusterum’.

  Alt i alt forekommer der p.t. at være optræk til ganske barske vinde over vindmøllebranchen!

 4. Oluf+Johnsson,+MEd+CPE,+dupl.+AE,+BSc.+med..

  Helt enig!
  Der er mange uafklarede spørgsmål, som hverken energiselskaberne, diverse styrelser endsige de bundnaive politikere vil svare på. Det kan KUN betyde, at de har noget at skjule for os, nemlig den politisk-storindustrielle dagsorden = omvæltningen til en ny verdensorden gennem WEF, FN mv. efter kinesisk/russisk model! (Læs selv Xi’s og Putins deklamationer herom på YouTube!)
  Til din opstilling i øvrigt savner jeg den nok største tabsfaktor: Energikoefficienten på VE / SE nemlig, at de nævnte interessenter kun vil regne ud fra bruttoproduktionen i møllehatten / i solcellen, men ikke fratrække energitabet herfra og til der er stabil strøm i dine kontakter. Der er et tab på 76%, hvilket er ca. 10% ringere end fra en dampdrevet generator uanset energikilden, eksempelvis altså ca. 10% ringere end drevet med damp fra et damplokomotiv!!!

  • Jens Chr. Andersen

   Oluf+johnsson, er ikke bekendt med energikofficienten og energitabet du skriver, så kan du være så venlig at forklare det til en lægmand, på forhånd tak

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*