Debatindlæg, Energipolitik, Vind og Sol

Visuel vindmølleforurening

Lad os lige med det samme slå fast, at Danmark udgør mindre end 1 promille af verdensbefolkningen, og uanset hvilken grøn religion man måtte dyrke, kommer det næppe til at gøre nogen målelig forskel, hvad Danmark gør eller ikke gør, med mindre Danmark bliver et land, der kan spytte kernekraft af fjerde generation ud på samlebånd, for det er nok det eneste, vi evt. kunne hjælpe verden med. Og så ikke at forglemme, hvis vi undgår at lokke andre lande ned ad vindmølle-vildsporet, der blot fører til død og destruktion af den ægte grønne vare, den grønne natur og grønne bølgende landskaber vi har arvet fra vores forfædre, solnedgange bag en mur af kystnære havmøller, og ikke at forglemme, de enorme skovarealer det kræver at benytte biomasse som Vedvarende Energi (VE)-backup, biomasse, som selv Danmarks Naturfredningsforening siger, er en blindgyde.

Der er intet, der haster mht., hvad Danmark gør i disse år, og det er sjældent godt at haste noget som helst igennem. 2030 og 2050 mål er rene politiske mål, der blot medvirker til at skabe panik og dårlige løsninger. Det eneste, vi skal koncentrere os om, er at gøre det ordentligt, og det gør man ikke ved at forcere utilregnelig VE igennem med tilhørende VE-backup, der endnu ikke er opfundet i en version, der giver mening.

Som med kejserens nye klæder er det jo en gigantisk løgn, at VE i dansk skala skulle være grønt, medmindre vi værdisætter den grønne natur, de smukke landskaber og det rene grundvand til samme værdi som produktionen fra en havmøllepark i vindstille eller med sprængt søkabel.

Mens advokaterne advarer landmænd mod at udleje deres jord til energiparker, surfer ING.DK med på den populistiske bølge fra Borgen om, at jo mere utilregnelig VE vi får i vores energiforsyning, jo bedre…og det kan endda heller ikke gå hurtigt nok. Her fra en leder i mediet:

Tidshorisonten er også afgørende. Ørsted, Vattenfall og diverse kapitalfonde kan opføre landmøller i et tempo, hvor det kan få afgørende betydning for, at Danmark når vores kortsigtede klimamål. Og som klimaforskerne gang på gang understreger, så er tid en afgørende faktor, hvis vi skal undgå de mest katastrofale effekter af stigende temperaturer.

Og jo mere støjende og visuelt ødelæggende VE-industri vi kan få opført i den smukke grønne natur, jo bedre. Således konkluderer ING.DK-lederen:

Lad os nu lytte til fornuft, der både er grøn og brolagt med færre 1000-kronesedler. Lad os sætte turbo på opførelsen af flere landmøller i tyndt befolkede områder. Det er trods alt en markant sjovere nabo end ildelugtende svinefarme med hundredtusindvis af grise og pesticider, der ødelægger vores drikkevand.

Glemte ING.DK ikke de ildelugtende biogasanlæg, der lækker metan og energiparkerne der måske lækker ting, vi kan måle i vores grundvand om 30 år? Eller hvad med at vort land ødelægges af VE-industri, er det sjovere end at være nabo til en landmand? Nej, det er det ikke … slet ikke.

I VE-debatten mangler vi i den grad at snakke om, hvorvidt det egentlig er grønt at ødelægge natur og landskaber med støjende og visuelt destruktiv VE, ligesom vi bør spørge os selv, især når regeringen er kendt for at gå ind for forsigtighedsprincippet, om der mon kan være den mindste risiko for, at grundvandet eller landmandens sorte muld der dækkes af sorte tungmetal og kunststofplader, om 30 år måske er blevet grønt, men ikke grønt på den gode måde.

Annonce fra elselskabet Andel, med et manipuleret klassisk dansk landskabsmaleri.

Det er blevet politisk ukorrekt ikke at ville have ødelagt sin baghave af VE, men er de grønneste danskere i virkeligheden ikke netop dem, der ikke vil have Danmark ødelagt af invasiv VE? Dem der forstår værdien af den natur og de landskaber, den invasive VE ødelægger for generationer?

ING.DK påpeger i ovennævnte leder:

For det er ikke just faglige eller finansielle årsager, der står i vejen for mere landvind.

Den påstand må grunde i, at man inde på redaktionen ved ING.DK endnu ikke har lært at bruge en lommeregner, at de ikke ved, at der med VE altid følger en stor og kostbar VE-respirator til at holde liv i VE-patienten, der ellers ville have hjertestop i over 50% af tiden, ligesom man må være ligeglad med den ægte grønne vare i Danmark, vores natur, vores landskaber der tiltrækker turister, vores arealer, vores nærmiljø i landzone osv.

Personligt er jeg stolt over at have den holdning, at VE i industriel skala ikke er grønt, hvor enhver jo bare kan aflægge en VE-energipark et besøg og mærke efter, om den føles grøn (+ en meget lang liste af faglige og finansielle årsager), og alene af den årsag diskvalificerer VE som noget, vi skal have i Danmark.

Det ser ikke specielt grønt ud

Jo, man er ikke et dårligt menneske, hvis man alene grundet den visuelle forurening, VE forårsager, mener, at VE ikke er grønt. Man er faktisk et mere grønt menneske, hvis man i stedet mener, at vi skal have en energisektor i Danmark, der ikke invaderer alt det grønne.

Hvis vi er enige om, at det i global skala ikke har den store betydning, hvad vi gør eller ikke gør i lille Danmark, hvad har vi så i grunden vundet, når vi en dag står uden forsyningssikkerhed, med voldsomme energiregninger og med et Danmark, der i voldsom grad er blevet skamferet af invasiv VE-industri?

Jo, man må gerne være imod VE, alene grundet den voldsomme visuelle forurening, der ikke figurerer som en udgift i et VE-regneark, hvortil så kommer alle de faglige og finansielle årsager for at gå efter generation 4 kernekraft og nogle gode gasturbiner i stedet.

Nej, vi skal ikke op i 7. gear med den invasive VE, vi skal i bakgear og have renset vores smukke land for al den industrielle VE, der allerede er opstillet, og så skal vi i stedet op i 7. gear med etablering af fornuftig kernekraft.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Bent Bang

  Synes der er helt forkert at blive ved med at kalde det VE = vedvarende energi. Det er jo slet ikke vedvarende. Når det er vindstille eller solen ikke skinner, produceres der ingen energi. Den korrekte betegnelse er UE = Ustabil energi. Personligt kalder jeg det Havmølle-vindfabrikker eller Solenergi-fabrikker Der er jo det de gør – noget af tiden – fabrikerer energi.

 2. Jørgen Sørensen

  Den tyske regering har undersøgt, hvor meget materiale fra rotorbladene, der bliver spredt i naturen på grund af slitage forårsaget af vejrliget. Den installerede vindkraftydelse fordeler omkring 1000 t/år i miljøet, med stigende tendens. Denne mængde anses for at være ubetydeligt på grund af den store arealfordeling. Hvis man skalerer denne mængde til de næste 100 år, må man indse, at enhver organisme på land og i vand i fremtiden vil have inkorporeret nanopartikler via fødekæden. Ingen kan vurdere virkningerne af denne miljøforurening.

 3. Hej Peer!

  Mange tak for feedback og tippet, det skal jeg huske.

  Og et rigtig godt eksempel, du her hiver frem på, hvordan det politisk spin virker, hvor også jeg uden at tænke videre over det videreformidlede dette … politikeres jobfunktion er jo bl.a. at manipulere de store masser, hvorfor man også bare kunne kalde dem for hvad de er, manipulatorer.

  Og der har så sikkert, eller måske endda helt sikkert siddet en spindoktor og tænkt lidt over hvordan man bedst sælger en gammel ost som var det et frisk jordbær…..og vupti, så blev 450m høj invasiv og forurenende VE-industri til vindmøllepark eller energipark, ligesom Nuclear power, der jo direkte oversættes til kernekraft, blev negativt ladet ved at kalde det atomkraft her i Danmark, og ligesom AAU påstår at en vindmølle ikke fylder mere, end hvad fundamentet fylder, hvor realiteten jo er, at det primært er jordens krumning der skærmer for den visuelle forurening fra en 450 m høj vindmølleinstallation, der tilmed roterer og lysforurener darksky områder med røde advarselsblink….man skal godt nok lidt længere væk end bare en meter fra fundamentet, før jordens krumning har afskærmet den visuelle forurening fra en flere hundrede meter høj og roterende vindmølle-installation.

  Der var en fra Folketinget, der påstod, at VE i Danmark “kun” kommer til at fylde 2 % af arealet (måske man har benyttet AAU´s definition, og kun medregnet det areal vindmølle soklen optager), men hvad hjælper det i givet fald, hvis VE-industri kommer til at lave visuel forurening i tæt på 100% af landarealet …. hvor kan danskernes øjne til sidst finde ro, hvis det alle steder man kigger henledes med gigantiske roterende kødhakkere, der er helt fejlplacerede midt i den grønne natur.

  Der er jo en grund til, at mange dyr har et instinkt med at ligge helt stille, hvis der er et rovdyr i nærheden, det er fordi øjet har mange mange mange gange lettere ved at se noget i bevægelse end noget, der er stationært …. ude i naturen er naturen stationær, mens den invasive VE industri er roterende … øjet vil derfor helt automatisk søge væk fra naturen og over på VE-installationerne i bevægelser, hvilket så bare gør dem så mange gange mere visuelt forurenende.

  Ganske skrækkeligt hvor lavt man inde på borgen værdisætter vort yndige land.

 4. Peer Larsen

  Tak Paul! For dit debatindlæg vedrørende den såkaldte VE. Jeg deler dine holdninger fuldt ud.

  Jeg har et forslag til skærpelsen af dit budskab ved et retorisk trick, som jeg selv er blevet inspireret til at benytte. Jeg hørte Linnea Lueken bruge det i en YouTube video (Tom Nelson eller Heartland Institute), hvor hun udtalte, at hun var holdt op med at bruge ordet “park”, når hun omtalte VE, for hun syntes det gav nogle forkerte positivt ladede associationer.

  Så jeg er begyndt selv at bruge ordene “-installation”, “-værk” og “-anlæg”, når jeg taler med bekendte og kollegaer om emnet. I starten virker det lidt aparte og tungen slår krøller, men efter kort tid giver det rigtig god mening og man begynder at væmmes ved at kalde det for “park”.

  Altså i stedet for at kalde det for “havmøllepark”, så kalde det “havmølleanlæg” eller “havmølleinstallation”, i stedet for “VE-energipark” så “VE-energianlæg” eller “VE-energikraftværk”. Vi kalder det jo heller ikke for en “kulkraftpark”, “kulenergipark” eller “gasfyret kraftvarmepark” osv.

  Jeg er sikker på, at det har været lige så kunstigt for folk for 30-40 år siden at kalde vindmølleinstallationerne for parker. Jeg tror på, at det sprogbrug man anvender har meget stor betydning for den måde budskabet modtages og jeg er enig i Linnea Luekens betragtning, at positivt ladede tillægsord giver malplacerede positive associationer. Det er jo også beskrevet i litteraturen, eks. begrebet newspeak fra George Orwells roman “1984”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*