Klima i Medier, Klimarealisme i medierne

WEF-klimavrøvl

Vi bragte for nyligt en gennemgang af vanvittige påstande om konsekvenserne af klimaforandringerne. Det viser sig nu, at selveste WEF, World Economic Forum også kan være med, de har i et stykke tid haft en artikel fremme om 8 utilsigtede konsekvenser af vores udledninger af drivhusgasser.

Her vil vi kigge på nogle af påstandene og trækker i den forbindelse på assistance fra Linnea Lueken fra Climaterealism.com.

Firben, der skifter køn

Det australske firben, den skæggede drage, har den egenskab, at omgivelsernes temperatur har indflydelse på kønnet af fostre inde i æggene. Varmere temperaturer medfører, at hanfostre undervejs kan forvandles til hunner. Med den globale opvarmning risikerer vi, at alle ungerne ender som hunner, og så uddør dyrearten selvfølgeligt.

Skægget drage

Det er jo et frygteligt forsimplet syn på naturen. Alle firbenene opholder sig jo ikke i præcist samme miljø med præcist samme temperatur, der så vil stige med ½-1 grad over de næste 50-100 år. Firbenhunner vælger selv, hvor de lægger deres æg, og tager netop hensyn til, at æggene ikke skal udsættes for så meget. WEF-artiklens kilder udtaler sig da heller ikke klart om emnet, men modelfremskrivninger kan jo altid bruges til at fremme alarmismen.

Geder, der bliver mindre

Gederne i de italienske Alper er blevet mindre i de seneste 40 år, og det tilskrives de stigende temperaturer, som giver gederne et mindre behov for at opbygge et isolerende fedtlag. Det betyder at de spiser mindre, og roder mindre rundt i naturen, hvilket igen kan medføre diverse negative følger. Det kan også ifølge WEF bringe gederne i fare, hvis der skulle komme en kold vinter, har de mindre at stå i mod med.

Det er da muligt at gederne er blevet lidt mindre, men årsagen har helt givet ikke noget med en behersket opvarmning at gøre. Der må være andre faktorer.

Dårligere vin

WEF hævder, at stigende temperaturer har indflydelse på vindruerne og det kan føre til dårligere vin på mange måder, bl.a. en højere alkoholprocent, der kan ødelægge den delikate smag. Klimaforandringerne kan medføre, at arealerne egnet til vindyrkning vil blive reduceret med 73% i hele Verden frem mod 2050.

Det er jo det glade sludder. Den beherskede opvarmning er intet imod variationerne i vejrliget fra år til år, som ganske rigtigt har store konsekvenser for de enkelte årgange af vinen. At der skulle blive en kraftig reduktion i det egnede areal synes ikke troligt, tværtimod har man pga. opvarmningen kunne tage nye områder i brug (bl.a. i Danmark) til vindyrkning.

Faktisk er vinproduktionen i Verden stigende år for år og har været det i mange år.

Meget mindre kaffe

Klimaforandringerne truer kaffehøsten, fordi kaffe ifølge WEF skal dyrkes under meget stabile temperaturer. Det nævnes at f.eks. Brasiliens høst af Arabica-bønner blev hårdt ramt i år af frost. Nu er frost jo ikke en følge af global opvarmning, men lad det ligge.

Men generelt er produktionen og udbyttet af kaffe stigende over hele Verden, og kaffedyrkerne tilpasser sig naturligvis eventuelle ændrede betingelser mht. temperaturer, nedbør osv. Fig. 1 viser høsten i Brasilien over de seneste 60 år. Der er udsving fra år til år men en støt opadgående tendens. Det er svært at se, hvordan den udvikling skulle kunne ændre sig drastisk over få år i fremtiden.

Fig. 1: Kaffeproduktionen i Brasilien, 1960-2020, rød kurve den total produktion i millioner tons, blå kurve udbyttet i 1000×100 g pr. hektar.

Flere lyn

En grad varmere luft i atmosfæren kan rumme mere vanddamp og dermed mere energi, der kan omsættes til lyn. En grad skulle således give os 12% flere lyn. Det er naturligvis negativt, da de mange lyn kan antænde flere naturbrande. Igen er resultatet baseret på modelberegninger og har næppe meget med virkeligheden at gøre. Indtil nu har man ikke set denne stigning, men man forventer det.

Mere larmende frøer

Man har fundet, at en obskur frø fra Puerto Rico er begyndt at kvække højere. Det skulle være forårsaget af, at frøerne i gennemsnit er blevet mindre. Reduktionen i størrelse er igen – ifølge modelberegninger en konsekvens af højere temperaturer. Det hele virker, mildt sagt, noget spekulativt. WEF baserer påstanden på en artikel fra The Guardian, som jo er en kendt klima-aktivistisk udgivelse.

– – – –

WEF-rapporten har også afsnit om forøget vulkansk aktivitet og øget turbulens ved ruteflyvninger – begge som følge af klimaforandringerne, men de emner har vi som nævnt allerede taget op her for nyligt.

Der vrøvles eventyrligt i den branche, efterhånden. 

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Statspropaganda´en i de danske skatteyderbetalte “public service”-kanaler er så effektiv, at halvdelen af hr. og fru. Danmark nu er så oplyste, at de ved, hvorfor det ikke regnede i nogle uger.

  Nu er intet dog så skidt, at det ikke også er godt for noget. f.eks. kan majs godt kan li både sol, varme og CO2, ligesom nogle af de nye proteinafgrøder, som f.eks. lupin, har en pælerod der gør at den bedre kan tåle tørkeperioder … lupin kan også godt li sol, varme og CO2.

  Flere steder var majs langt fremme omkring midsommer, langt højere end højden på en ølflaske der er tommelfingerreglen for hvor høj, majs bør være ved midsommer.

  Mon den kulde og regn, vi har nu, så også skyldes de gigantiske udledninger af CO2 fra vores største VE-energikilde, vores biomasseafbrændinger? For i Danmark tror vi jo, at danske udledninger gør en målelig forskel på globalt plan.

  Men som altid, man skal ikke tro, man skal vide.

  Så lad os se de videnskabelige veldokumenterede beviser fra klimaneutrale videnskabsfolk, før der drages forhastede konklusioner.

  https://klimamonitor.dk/nyheder/art9419851/Hver-anden-dansker-forbinder-t%C3%B8rken-med-klimaforandringer

 2. paul sehstedt

  Hvis det var strafbart at skrive rent vrøvl, ville fængslerne være overfyldte.

 3. Kim Wittenburg Kolbe

  Man er efterhånden godt træt af al den nonsens, der bliver publiceret, uden faktuel back-up.
  Drejer det sig udelukkende om at blive set og hørt, uanset budskabets lødighed?
  Vejr og klima er ikke en eksakt videnskab, men baserer sig væsentligt på modeller og sammenskrivning af rapporter og regneark. Naturlige observationer trænges i baggrunden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*