Klima i Medier, Klimarealisme i medierne

Klima-kuriositeter

På den tyske hjemmeside Klimanachrichten kunne man for nyligt finde omtale af et udvalg af tossede forskningsresultater og politiker-udtalelser, der alle har det til fælles, at de er hægtet op på klimaforandringerne og den globale opvarmning. Man kan ikke sige andet, at det er pinligt for alle parter, at den slags forskning bliver udført, udgivet og omtalt i medierne, suppleret med udtalelser fra politikere og andre kendisser, der er totalt blottet for indsigt i sagerne. Her følger et uddrag af galskaben:

Søvnmangel

På Københavns Universitet har man fundet ud af, at klimaforandringerne allerede fører til kortere søvn hos mennesker. Især ældre mennesker bliver ramt. Det er i de varmere lande at tabet af søvn pr. grads opvarmning er højest. Brug af aircondition kan dog få effekten til at bortfalde.

Psykisk sygdom

Den tyske psykiatriske forening har udgivet en ”Berlin-erklæring”, hvor de kræver handling. Problemet er, at flere og flere bliver psykisk syge i takt med den globale opvarmning. Således er der 0,9% højere risiko for at blive psykisk syg pr. grads temperaturstigning.

Men kan det være rigtigt? Hvis man ser på landene i Europa er der f.eks. mellem Grækenland og Finland meget stor forskel på den årlige middeltemperatur, hvor Grækenland er meget varmere. Derfor skulle grækerne efter foreningens teori have mange flere tilfælde af psykisk sygdom. Men det stemmer ikke, ifølge en EU-undersøgelse fra 2018. Her er det faktisk Finland, der har flest tilfælde. Tyskland ligger lidt over EU-gennemsnittet, trods lavere temperaturer. Mon det hænger sammen med kraftig klima-alarmisme?

Hjerneædende amøber

Man kunne for nyligt læse om, at hjerneædende amøber breder sig over større dele af USA som følge af opvarmningen. Det er éncellede dyr, der angriber mennesker og anretter skader på hjernen. Nu skulle amøberne, der normalt foretrækker varme omgivelser, være observeret længere mod nord og vest end tidligere.

Nu var det jo lige så varmt under Middelaldervarmen, men da var det tilsyneladende ikke noget problem. Man kan jo også pege på, at USA faktisk ikke er blevet varmere i de seneste 100 år.

Mere sygdom

Canadiske forskere har udgivet en videnskabelig artikel med titlen Over halvdelen af de kendte mikrobe-fremkaldte sygdomme kan blive forværret som følge af klimaforandringerne. Den globale opvarmning vil f.eks. forøge udbredelsen af sygdomsbærende myg. Hertil kommer at voldsomme vejrbegivenheder, f.eks. hedebølger, tørke, oversvømmelser, storme osv., vil gøre mennesker mere sårbare over for sygdomme. Det hele er noget teoretisk og forskerne indrømmer da også, at aktuelt er den ekstra risiko begrænset.

En forskergruppe fra Hawaii er inde på de samme tanker. Men hvad er dog formålet? Det er nok primært at den slags skræmmende resultater skaber overskrifter i medierne og i næste omgang nye gode bevillinger til forskerne. At menneskeheden ikke bliver det mindste klogere af den slags, er sagen uvedkommende.

Også i Tyskland er man godt med. En miljømediciner erklærer at hedebølger fører til sygdom fra top til tå, bl.a. mere mental sygdom, sygdomme i nervesystemet, Alzheimer eller sklerose. Men passer det mon med statistikkerne fra de varme lande? Det melder historien ikke noget om.

Mindre bad

I Tyskland er der opstået en bevægelse, der agiterer for at undlade at tage bad hver morgen, hvilket mange ellers sætter stor pris på. Bevægelsen, der anser bade for egoistiske og skadelige for miljøet, støttes af klimaminister Robert Habeck, da varmeforbruget og dermed CO2-udledningerne nedsættes, hvis folk tager færre bade. Mon der kommer lovgivning på området?

Sundhedsvæsenets drivhusgasser

Det globale sundhedsvæsen står for store udledninger af drivhusgasser, så store, at hvis det var et land ville det være Verdens femtestørste udleder. Det skal der naturligvis fokus på. Et af problemerne er brugen af bedøvelsesgasser, der samtidigt har en kraftig drivhuseffekt. Der tales således i fuldt alvor om at begrænse brugen af disse. En flaske rom og en gummiknebel til at bide i virkede jo fint i gamle dage, når man f.eks. skulle amputere et ben. Også astmaspray er i søgelyset her. Kraftige reduktioner i sygehusenes CO2-udledninger må naturligvis føre til overvejelser om det nu også virkeligt er nødvendigt at give alle patenter behandling. Man må prioritere – af hensyn til klimaet…

Astma & allergi

Klimaforandringerne vil gøre tilfældene af astma og allergi værre i fremtiden. Klimaforandringerne forøger mængden af skadelige partikler i luften. Det er nu nok snarere frygten for klimaforandringerne, der har den effekt, da de medfører et stærkt øget forbrug af træ til afbrænding, og en god brændeovn eller kamin er jo kendt for at udsende en pæn sjat partikler.

Regnbuer

De samme forskere fra Hawaii, som optrådte længere oppe med sygdomme og klimaforandringer, har også gennemført et studie, der påviser at den globale opvarmning har ført til en øget forekomst af regnbuer. I år 2100 vil antallet af dage med regnbuer været steget med 5%. Man er nået frem til resultaterne ved studier af billeder på de sociale medier…

Vulkaner

Klimaforandringerne skulle også føre til flere vulkanudbrud. Det lyder jo lidt mærkeligt, da der ikke er nogen direkte forbindelse mellem vejret og så processerne dybt nede under jordoverfladen. Men den er god nok. Dels vil afsmeltningen af gletsjere mindske trykket på jordoverfladen, og dermed får lavaen fra dybet lettere ved at komme op. Voldsomme regnskyl vil også føre til jordskred, der kan have samme effekt.

Der er selvfølgeligt ikke skyggen af seriøst belæg for den historie, men den er fin til at skræmme os til at bygge nogle flere vindmøller i en fart.

Turbulens

Det har været fremme i medierne at klimaforandringerne skulle medføre flere alvorlige tilfælde af turbulens på flyverejser. Konklusionen er baseret på klimamodel-beregninger. Den er jo fin, hvis man ønsker at fremme flyskræk og derved indskrænke denne klimaskadelige aktivitet. Men statistikken melder nu ikke noget om en forøget forekomst af alvorlig turbulens. Det er dog alligevel altid en god ide at forblive fastspændt, når man sidder i sit flysæde. Det har altid været en god ide.

Fred i Verden

En tysk politiker hævder, at klimaforandringerne vil føre til mere uro og krig. De mange tilfælde af ekstremvejr stresser befolkninger og virksomheder, og det giver konflikter og ufred. Derfor må vi sætte turbo på klimakampen. Politikeren er så ikke helt klar over, at ifølge IPCC så er der ikke rigtigt konstateret nogen ændringer i forekomsten af ekstremvejr. Den grønne omstilling vil således ikke fremme freden i Verden, måske snarere tværtimod, da hårdhændede klimatiltag vil efterlade mange folk i store vanskeligheder, hvilket let kunne føre til oprør.

Der er mere galskab at finde i Klimanachrichten’s opslag, men vi stopper her. Det er utroligt så mange mennesker: Forskere og politikere, der bruger deres tid på denne slags politisk motiverede aktiviteter, uden at det gavner menneskeheden det mindste.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. paul sehstedt

  Varmt morgenbad er nogen pjat, fordi man bliver ikke beskidt af, at sove. Det giver mening, at bade inden man lægger sig til at sove. I løbet af natten danner huden et nyt beskyttende fedtlag. I de lande, hvor husene får deres badevand opvarmet i sortmalede tanke på taget, tages der bad om aftenen. Det har naturligvis ingen indflydelse på det globale klima, hvornår mennesker tager bad, men det kan betyde noget for pengepungen, om badning kan indrettes efter prisen på opvarmet vand. Jeg er erklæret aftenbader.

 2. Hans Henrik Hansen

  “Det har været fremme i medierne at klimaforandringerne skulle medføre flere alvorlige tilfælde af turbulens på flyverejser”
  – påstanden belyses nærmere her:

  https://wattsupwiththat.com/2023/06/16/no-bbc-flight-turbulence-is-not-a-worsening-problem-in-global-aviation/

 3. Tore Holmsted Brus Jensen

  De fire hårdest ramte lande i verdenen angående sclerose er, San Marino, Tyskland, USA og så Danmark, så den passer vist heller ikke med de varmere lande.

 4. Claus Beyer

  Og det er utroligt, at befolkningen betaler til det nonsens!! Det burde medføre en revolution.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*