Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Malaria og klimaforandringer

Nu er den gal igen. Forleden kunne vi læse om, hvordan den globale opvarmning medfører, at der bliver flere antibiotika-resistente bakterier i Verden. Nu viser det sig, at også malaria er på fremmarch, ene og alene pga. de stigende temperaturer.

Forskning har vist, at de myg, der overfører malaria, har forøget deres leveområde, f.eks. med 6,5 meter i højden pr. år (dvs. op ad bjergskråninger) og årligt omkring 4,7 km længere væk fra Ækvator.

”Den hastighed stemmer overens med klimaforandringerne og kan forklare, hvorfor malariaens udbredelse er forøget over de seneste årtier,” siger forskerne. ”Resultaterne vil have alvorlige følger for lande, der er uforberedte på at håndtere sygdommen.”

Resultaterne for myggene skal såmænd nok passe, men udbredelsen af malaria er ikke primært et spørgsmål om, hvorvidt der er myg til stede eller ej. Det er nævnt, at der er uenighed i forbindelse med resultaterne her:

Andre har erklæret sig uenige i disse konklusioner, og påpeger, at de ikke passer sammen med de fremskridt over lang tid, der er opnået i retning af at udrydde malaria. De tendenser, der ses, kan bedre forklares med forebyggende programmer, der er forsømt, samt resistens over for medicinen. Klimaforandringerne hænger ikke godt sammen med den udvikling, der er set i Afrika.

Forskerne bag ovennævnte resultater har således overset adskillige afgørende faktorer. Bekymringen er ikke, at afrikanere bliver bidt af myg, det bliver de – altid og over det meste af Afrika (undtagen i Sahara). Det handler om, hvor malariaen findes. Og hvor er det så henne?

Fig. 1 viser udbredelsen af smittetilfælde med malaria i hhv. 1900, 1990 og 2015. Man ser, hvordan sygdommen tilbage i år 1900 var vidt udbredt, selv i Danmark havde vi tilfælde tilbage i 1800-tallet. Frem gennem det 20. århundrede blev en lang række lande frie for nye tilfælde.

Fig. 1: Udbredelsen af malaria i hhv. år 1900 (øverst), 1990 (i midten) og 2015 (nederst). Rød: Malaria forekommer; orange: Malaria ved at blive udryddet; gul: Malariafri i mindre end 3 år; grøn: Malariafri i mere end 3 år.

Fig. 2 viser så i flere detaljer hvor der var malaria omkring 2009. Kortet viser ikke, hvor myggene befinder sig, fordi det er ikke dem, der er værter for malaria-parasitten. Det er derimod mennesket, så kun hvor der er malariasyge mennesker, vil smitten kunne sprede sig.

Fig. 2: Udbredelsen af malariaparasitter omkring år 2009.

Når man tilbage i tiden kunne udrydde malariaen, var det ikke fordi man fjernede alle myggene, det var fordi, man standsede sygdommen i menneskene, så de ikke mere kunne smitte andre gennem myggestik. Fig. 3 viser, hvornår det skete rundt omkring på Jorden, frem til 2002.

Fig. 3: Situationen i 2002, violette områder var stadigvæk ramt den gang, de andre farver indikerer hvornår, sygdommen blev udryddet.

Malariamyggen eksisterer stadigvæk i mange af de områder, der er blevet fri for malaria, men den overfører bare ikke mere sygdommen. Derfor gør det ingen forskel, at den ændrer sit udbredelsesområde en smule. Fokus skal hele tiden være på at holde sygdommen væk fra mennesker, og det betyder, at de, der bliver ramt, hurtigst muligt skal i karantæne og gives den rette medicin.

Efterhånden har vi bevæget os langt væk fra klimaforandringerne, og det er også dér vi skal være, når vi snakker om malaria.    

Tak til Kip Hansen fra WUWT

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Henning Jensen

    Interessant. Så det måtte jeg jo læse noget mere om. Malaria myggen findes overalt i verden undtagen Antarktis, i Danmark er der 3 arter som er istand til at overføre smitten. Når den ikke gør det skyldes det, som der står i artiklen, at ingen mennesker er smittet. Men jeg læser også at for at malarie parasitten kan modnes i myggen skal temperaturen være over 15 grdC, så det kan måske ikke udelukkes at en temperatur stigning øger området hvor det kan ske.
    Øger eller mindsker det så co2 udledningen?
    Det kan klimaalarmisterne jo lige tænke over 😀

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*