Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Mikrober på fremmarch

Der udgives ufatteligt meget vås i forbindelse med den globale opvarmning, der jo vel at mærke kun ind til videre har været på en grads penge, hvilket skal sammenlignes med forskellene mellem nat og dag eller mellem årstiderne. Fra en sommerdag til en vinternat kan temperaturen samme sted variere med 40 grader eller mere. Så en enkelt grad, der evt. bliver til to, kan jo næppe have den store indflydelse på naturens gang. Men jo, i IPCC-land og den klimatilknyttede drømmeverden kan alt ondt ske.

Nu har FN udsendt en rapport om ”super-bakterier”, der er resistente over for antibiotika og gør alt muligt andet ondt. I foromtalen hedder det bl.a.:

Klimakrisen forstærker modstandsdygtigheden hos bakterier på flere måder. Forskning har vist, at forøgede temperaturer både fremmer bakterievæksten og den hastighed, hvormed antibiotika-resistente gener spreder sig mellem bakterierne.

FN’s rapport

”I takt med at vi får et mere ekstremt klima, især i forbindelse med opvarmningen, vil de faktorer, der driver udviklingen af resistens, accelerere. Ved at bremse temperaturstigningen og reducere voldsomheden af ekstreme begivenheder kan vi faktisk fundamentalt nedsætte sandsynligheden for, at der udvikles ny resistens”, udtaler en af rapportens forfattere ved en pressekonference før udsendelsen af rapporten.

Eksperter påpeger også, at alvorlige oversvømmelser fremkaldt af klimaforandringerne kan føre til, at folk klumper sig sammen, med dårlig hygiejne og forøget forurening, hvilket vides at forøge smitte-raterne og give mere resistens i bakterierne, da menneskelig afføring, tungmetaller og andre forureninger skaber gunstige vilkår for denne udvikling.

”De samme faktorer, der fører til nedbrydning af miljøet, forværrer også resistensproblemet med bakterier. Denne resistens kunne ødelægge vores fødevareforsyning og sundhedsvæsen,” siger en FN-programchef.

”Klimaforandringer, forurening, ændringer i vores vejrmønster, mere regn, tættere befolkede byer – alt dette fremmer udviklingen af antibiotika-resistens. Og jeg er sikker på, at det kun vil blive værre med tiden, med mindre vi tager virkeligt drastiske midler i brug for at bremse det,” udtaler en specialist i smitsomme sygdomme.

Rapporten er på 100 sider, og er skrevet ligesom IPCC’s mammutværker, med utallige referencer til videnskabelige arbejder flettet ind i teksten. Her er nogle få linjer (uden henvisninger), som smagsprøver:

Udfordringen med antibiotika-resistens kan ikke forstås eller håndteres separat fra den tredobbelte krise her på Jorden i form af klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening + affald, fordi de alle tre er drevet af ubæredygtigt forbrug og produktionsmønstre.

Klimakrisen bidrager også til opståen og spredning af antibiotika-resistens i miljøet pga. de utallige nedbrud af miljøet som følge af tilfældene af ekstremvejr.

Temperatur, ilt og CO2-koncentrationer i miljøet har også indflydelse på overlevelsen og spredningen af bakterier, og den hastighed hvormed de opnår antibiotika-resistens.

Her gik vi ellers og troede, at antibiotika-resistens var en følge af overdreven brug af penicillin, både på mennesker og i landbruget. Men det er slet ikke problemet! Resistensen kan elimineres, hvis vi bygger nok vindmøller.

Hele den naturvidenskabelige forståelse ser ud til at være hældt ud med badevandet i den slags forskning, som rapporten her fremlægger (eller forvansker, hvilket man jo kan håbe på). Ekstremvejr nedbryder de naturlige miljøer og giver bakterierne bedre vilkår, får vi at vide. Men der er jo ikke mere ekstremvejr, og i virkeligheden kunne det vel også have den modsatte effekt? Det er i hvert fald det rene vrøvl at kæde en gennemsnitlig global opvarmning på 1 grad sammen med en udvikling blandt bakterier.

Ideen med at klimaforandringerne giver oversvømmelser, der igen får folk til at klumpe sig sammen, er lige så tosset. Overbefolkning er i visse egne absolut et problem, og fattigdom medfører dårlig sanitet, sundhed og forurening. Men det har igen ikke noget med klimaforandringerne at gøre, og kan slet ikke afhjælpes ved at ødelægge vores energiforsyning i misforståede forsøg på at nedsætte udledningerne af CO2.

Man må spørge sig selv, om ikke der er en voksen til stede i alt dette her?

Tak til Climate Depot

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*