Debatindlæg, Klimaadfærd

Indoktrinering

Det er uhyggeligt, som troen på en klimakrise har bredt sig ud i alle afkroge af samfundet. Den ligger og lurer som et tema i valgkampen, men stod det til mange organisationer, skulle klimaet overskygge alt andet. Og det hele er baseret mere eller mindre på uvidenhed. Undertegnede blev gjort opmærksom på en pjece, med titlen “Den Store Klima Samtale” der er udsendt til unge mennesker fra en kreds af obskure klima-organisationer sammen med Greenpeace og Mellemfolkeligt Samvirke. Især sidstnævntes medvirken er jo lidt tvivlsom, det er næppe den slags aktiviteter, de får deres massive statstilskud til.

Pjecen skal forberede unge mennesker, der er blevet godt indoktrineret med klimasagen, på den vanskelige samtale med forældrene, der jo helt sikkert vil vise sig konservative og kontrære. Før vi når over til de konkrete råd, får vi selvfølgeligt lige lidt opvarmning:

Du ved det helt sikkert godt. Klimaforandringerne er en kæmpe trussel mod vores fremtid. Men hvis vi står sammen nu, kan vi gøre en stor forskel.

Vi står midt i en klimakrise. Klimaet er det vigtigste emne til folketingsvalget overhovedet.

Klimaforandringer går ikke kun ud over os i Danmark. Klimaforandringer påvirker faktisk meget mere mennesker i de fattigste lande i verden. Folk sulter, fordi tørke og oversvømmelser ødelægger deres jord, så de ikke kan dyrke mad. Menneskers hjem bliver skyllet væk af vandmasserne, og skovbrande ødelægger naturen. Det er klimaforandringerne skyld i, og verdens rigeste lande bærer den største del af ansvaret. Forbruget af olie, kul og gas er nemlig skyld i klimaforandringerne, og det var os i de rige lande, der begyndte at bruge olie, kul og gas, og det er stadig os, der bruger mest.

Ingen dybere indsigt i det faktum, at oversvømmelser, skovbrande osv. ikke er noget nyt, det har vi altid haft, og de er hverken blevet hyppigere eller alvorligere i de seneste år, som vi har påvist mange gange på siden her.

Pjecen tager naturligvis også fat i den grønne omstilling, hvor indsigten også er stærkt begrænset. Bemærk, hvorledes CO2-udledninger omtales som ”forurening”:

I mange tilfælde er det nu billigere at bruge vedvarende energi fra f.eks. sol og vind end at bruge forurenende olie, kul og gas. Lige nu er eksempelvis gaspriserne vildt høje på grund af krigen i Ukraine. Hvis vi investerer i sol- og vindenergi, kan vi sikre vores energiforsyning.

Det kan vi jo så ikke, fordi sol og vind slet ikke kan sikre en stabil energiforsyning. Dertil har vi ikke teknologien, men det kan pjecens ophav ikke vente på:

Faktisk er det økonomisk helt nødvendigt at skabe et grønt og bæredygtigt samfund omstilling nu. Venter vi med at gøre noget ved klimaforandringerne, vil der komme endnu flere naturkatastrofer i fremtiden (f.eks. tørke og oversvømmelser), og så bliver det meget, meget dyrere, end hvis vi handler i dag.

Efter noget rådgivning om, hvornår det er bedst at tage emnet op med de umulige forældre (f.eks. efter aftensmaden eller på en gåtur ude i naturen), fortsætter pjecen med anbefalede argumenter:

Hvis vi ikke tager hånd om klimakrisen, vil det gå ud over livet i naturen. Fisk, dyr, insekter og sommerfugle vil få svært ved at overleve, og den smukke natur, som dine forældre og alle andre i de ældre generationer er vokset op med, risikerer at blive ødelagt.

Og hvis de gamle stadigvæk har svært ved at fatte det:

Klimaforandringerne vil betyde enorme forandringer af livet på vores planet, hvis de får lov til at fortsætte. Det vil betyde meget mere ekstremt vejr, mangel på fødevarer, havstigninger og millioner af mennesker på flugt. Du kan minde dine forældre om, at det slet ikke betyder noget, om de betaler meget eller lidt i skat, hvis deres hus står under vand.

Myten om havstigninger og ekstremvejr kolporteres her for fuld udblæsning. Tænk sig, en dag når forældrene kommer hjem fra arbejdet, vil deres hus stå under vand!

I et glimt af realisme bliver det faktisk nævnt, at Danmarks udslip globalt set ikke betyder det mindste. Men alligevel, vi skal være ”foregangsland”:

Danmark kan selvfølgelig ikke løse klimakrisen alene, men vi har en stor klimapåvirkning i forhold til vores lille størrelse, og vi kan være et land, som andre lande kan blive inspireret af. Hvis vi finder på gode løsninger til at gøre noget ved klimakrisen, så kan andre lande også bruge dem.

I en sådan pjece er der naturligvis ikke plads til nuancerne, som f.eks. at vores status som ”foregangsland” i vid udstrækning bygger på massiv og ikke-bæredygtig afbrænding af andre landes biomasse og at vores elforsynings ustabilitet fra sol og vind reddes af nabolandenes velvilje. Der er ikke meget inspiration i at udnytte et nabolands vandkraftressourcer (de fleste lande har ikke sådan en flink nabo) og træpiller i rå mængder fra Langtbortistan.

Pjecen munder så ud i en handlingsplan, der består af tre hovedelementer.

 1. Landbruget skal have et ordentligt gok i nødden, husdyrproduktionen skal sættes drastisk ned, hvorved man kan dyrke flere fødevarer ved planteproduktion, og i øvrigt omlægge en del af landbrugsjorden til skov.
 2. Banker og pensionskasser skal ophøre med alle investeringer i den fossile brændstof-industri. Det skal ske nu – uagtet at vore samfund er dybt afhængige af disse energikilder og de fortsatte investeringer i dem. Man kan ikke bare sige stop. Men hvor skulle de unge vide det fra?
 3. Transport: Stop for motorvejsbyggerier og slut med salg af nye diesel- og benzindrevne biler allerede fra 2025. De fattige, der ikke har råd til en stjernedyr elbil, må tage cyklen eller bruge offentlig transport. Det er vist sådan, at Verden ser ud, når man bor i København og nærmeste omegn.

Undertegnedes børn er heldigvis voksne og særdeles fornuftige, og vores barnebarn er så lille, at hun kun interesserer sig for at have det sjovt og spise god mad. Men de børn, der har den kritiske alder, og som massivt bliver indoktrineret i troen på klimakrisen, skal nu bruges som brækjern over for forældrene for at udbrede religionen. Og det på et totalt unuanceret og fejlagtigt grundlag.

Det er skræmmende!

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

8 Comments

 1. Christian Pedersen

  Udsagn som “vær bange, vær meget bange” burde være omfattet af straffeloven.
  Bevis derfor afgøres af domstolene.

 2. det, de her klimatosser kommer med, ligner noget a la det nazisterne kom med om anderledes tænkende og jøder, mener du ikke det samme som dem, så er det ud,

  prøv at spørge dem hvordan planter vokser, og hvad de skal bruge til det, og hvordan man får dem til at vokse hurtigere,

  prøv at spørge dem hvor ilt kommer fra, tror de, at det er tandfeen med sin tryllestav,
  det er planterne der laver CO2 om til ilt til os, og da vi er blevet 8 x så mange på 100 år skal der også 8 x så meget ilt og føde til,

  hvis de ikke tror på hvor vigtig CO2 er, så spær dem inde i biosfære 2 i Arizona i 3 mdr. under de samme forhold som under forsøget dengang i slut 80’erne, så skal de nok hurtigt komme på andre tanker, når ilten daler over de næste 3 uger til 16% om dagen og mindre om natten fordi CO2 mængden er faldet til under 150 ppm, og c3 planter dør,

  en anden vigtig ting ang. CO2 og planter, sænker man CO2 i atmosfæren, danner planter flere åbninger til at optage CO2 med, og de samtidig dermed fordamper mere vand så fugtigheden stiger, og dermed flere skyer og da det er vanddråberne i skyerne der står for 95% af den opfangede og nedreflekterede varme, så får de med mindre CO2 den modsatte effekt af, hvad de vil have

 3. Jan Rasmussen

  Det varer vel ikke længe før der bliver opfordringer til at børn skal angive deres forældre og besteforældre for ikke at være troende nok, som i DDR og Nazityskland.

 4. Børge krogh

  Der er foregået en forførelse af ungdommen, ikke mindst. De løber rundt med en fuldstændig forløjet opfattelse af klimaets tilstand og er optændt på at ville “redde verden”. Det fører nok ikke til noget godt, for det er dømt til at ende i fanatisme.

  I en valgudsendelse hvor Kåre Quist sad overfor Franciska Rosenkilde fra Alternativet spurgte han hende om partiet går ind for ulovlige metoder i kampen for klimaet … første gang svarede hun neeej, men han gentog spørgsmålet, indtil hun endelig svarede ja. Skuespil uden lige! Det var en DR-journalist der fik skubbet en ubefæstede sjæl (hun aner ikke en bjælde om klimaets udvikling eller årsager) over en afgørende grænse i vores samfundsopfattelse.

  Først kom partiet rendende med 70%-reduktion af CO2, mens folketingsvalget havde stadfæstet 40%. Nu har Alternativet fortsat sin overbudslinje med en slags undtagelsestilstand, hvor klimakampen overtrumfer gældende lov!?

  Vil de andre partier også denne gang lade sig kujonere i frygt for at være “bagud” i klimakampen?

 5. JENS JAKOB KJÆR

  Klimafacisternes propaganda har virket. Hele samfundet marcherer i takt med hovedet under armen. Må jeg foreslå, at vi laver en klimarealistisk børnebog?

  • Hans Henrik Hansen

   “Må jeg foreslå, at vi laver en klimarealistisk børnebog?”
   – fin idé…men nok skønne spildte kræfter, da mit generelle indtryk er, at samtidens ‘unge’ stort set skyr ‘papirbåren information’ som pesten!? 🙂

   (Har jeg ret, vil dette forhold iøvrigt også begrænse (skade)virkningen af ‘samtalebogen’!).

   • JENS JAKOB KJÆR

    Det er en god pointe. Men den slags udgivelser bruges i børnehaver og skoler. Og børnebøger bliver læst op i børnehaven.

 6. Mikael Thau

  Ro på nu

  Ungdommen har altid set kritisk på det bestående samfund, men falder jo alligevel ind med alderen. Alligevel har ungdommen til alle tider jo bragt samfundet videre til et højere niveau, og det vil vores unge mennesker også gøre nu.

  Når jeg (en boomer) betragter yngre generationers forbrugsmønster kan man blive i tvivl om hvem som skal have samtale med hvem.

  Tillad mig at minde om et citat af Abraham Lincoln:

  “Man kan narre hele folket noget af tiden, og noget af folket hele tiden, men man kan ikke narre hele folket hele tiden”

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*