Debatindlæg, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Hvilket ansvar har finanssektorens ESG-politik for energi-krisen?

– Gæsteindlæg

Af Otto Brøns-Petersen, genposteret fra Punditokraterne.

Hvis verden holdt op med at bruge fossile brændsler i morgen, ville det resultere i en katastrofe ud over, hvad menneskeheden hidtil har oplevet. Fossile brændsler står for 84 pct. af verdens energiforsyning. I EU er det 73 pct., og selv i Danmark tegner det sig for 67 pct. Det er endda under den omdiskuterede forudsætning, at biomasse regnes for klimaneutralt. Det vil tage lang tid at udfase fossile brændsler. Det får vi i øjeblikket en forsmag på i Europa under energikrisen.

Årsagen til den aktuelle energikrise skal bl.a. findes i en forceret afvikling af fossil produktion drevet af politiske beslutninger. Men en del af forklaringen kan også ligge i, at investorer og finansielle virksomheder markerer sig på at sige nej til at finansiere den fossile produktion. Også det afspejler et politisk pres fra ikke mindst EU-kommissionen, som har rullet en dyne af regulering og regnskabsstandarder ud over virksomhederne for at fremme “bæredygtighed”. Men en del banker, pensionskasser og andre har ført sig frem med et svulstigt sprog om deres “bæredygtighed”, og de er endnu ikke tvunget til at udfase deres fossile forretninger (Danske Bank afviser f.eks. kunder med mere end 5 pct. fossil energi i deres portefølje).

Danske Bank kan ikke lide den “lagrede solenergi”

Det vil sige: Der var meget snak om “bæredygtighed” før energikrisen. Men hvor er den nu? Den hører vi ikke meget til. Det er ellers netop nu, man kan se effekten af den faldende fossile forsyning. Hvorfor er ESG-direktørerne ikke ude og fejre?

Jeg savner, at medierne og andre holder dem op på deres politik.

Hvor skyldig er den finansielle sektor i energikrisen? Måske ikke så meget, når det kommer til stykket. Realiteten er jo, at en del af investeringerne bare er blevet overtaget af andre. Pensionsfonde, der har solgt ud af deres fossile aktiviteter, har netop solgt dem til andre. Hvis de rigtig skulle have effekt, skulle de have stoppet produktionen. Men hvis deres medansvar for energikrisen er om ikke fraværende, men begrænset, er de til gengæld skyldig i et betydeligt hykleri og greenwashing.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Lars Nielsen

  De finansielle institutioner reagerer på de politiske signaler, der siger at fossile brændsler snart vil blive udfasede. D.v.s., at det er en dårlig forretning at investere i fossile kilder, som ifølge politikerne snart bliver overflødige.
  Samtidig scorer de finansielle institutioner en PR-gevinst ved at foregive, at de gør det for klimaets skyld.
  Det kan man ikke fortænke dem i. Husk at hykleri er det ondes tribut til dyden.

 2. Nana Schmidt

  “Klima-politik” burde slet ikke eksistere opdelt foreliggende grundlag, hvilket jeg har plæderet for længe før vi fik disse energipriser, der vil ødelægge Europa.

  Jeg nærer en stor frygt for det grønne mareridt for Europa og Danmark, som Cepos/DK overhovedet ikke løser problemet ved en “simpel CO2-afgift” som jo kun pålægges en del af Europa – eller Danmark
  – ikke resten af verden.
  Man skal tale den topdown-forcerede VE-industri imod: Det er foreløbigt menneskefjendsk ineffektivt.

  CO2-politik svarer til at vi slår verdens bedste mest dyrevenlige minkbedrift ned, medens det meste af resten af verden fortsætter.

  Det er kun Nordeuropa, der tror, at hele verden ikke er super ligeglade med CO2-klimateorien og en smule evt opvarmning heraf: Max: ca 0,13 grad/årti, siger de dygtigste rumfysikere, der ved allermest om hele klimaet.
  Giv de varmeste lande støtte på anden vis i stedet, hvis vi overhovedet skal gøre noget.

  Europæere har lov til at leve og få børn under høj levestandard. Miljø-spørgsmål der er efterviselige og relevante er mere vigtige.

  Og vi skal være ligeglade med CO2 af flere årsager.
  – vi går selv ned med denne klimapolitik og implementeringsløsning topdown, hvor vind- og solparkers ineffektivitet med monopol-plads på mangen vis, plyndrer de danske medborgere og erhverv.

  Konkurser er på vej, grundet energiregninger. Små virksomheder oprettes aldrig grundet volatilitet i energipriserne grundet dyr volatil strømfrembringelse med støj- og syns-chikane for et stigende antal naboer til de grimme ineffektive dyre sol/vindanlæg.

  Msn taler nu derfor om erstatnings-afgift oveni til de stakkels naboer. VE er dumt og ondt, uanset det er godt og venligt ment.

  Billig stabil energi er vores velstands fundament.

  Norden er vigtig for velstand og opfindelser med naturlig mening! I resten af verden også.

  Ingen får noget ud af vindmøller og solceller over hele Danmark – eller Europa.

  Løsning:
  Danmark kan blive selvforsynende og rige og dygtige igen, hvis vi tør gøre, som Østrig og Tyskland overvejer.

  Vi har mangel på materialer til at opbygge nye ledninger som et ekstra system til “danskerne først” – og må tage disse fra andre steder (vindmølle-generatorer, ledninger her, mm).

  Danmark har en svinsk klimapolitik, der giver klimapolitik-flygtninge fra vores eget land!

  De bor på campingspladser i Europa og Danmark – borgere i bunden af dansk økonomi.

  Jeg har foreslået borgerlige politikere, at staten giver disse borgere de opvarmede flygtningetelte gratis, så vi kan se det groteske.

  Til vinter nu eller næste vinter, kan vi tage en p 42 om vi skal fracke dansk naturgas frem til danskerne – evt lidt salg til det svækkede øvrige Europa til de gode Acer-priser, så må det øvrige Europa smadre sig selv, hvis de vil 🙄.

  Puritanisme er når “Overjeget har iklædt sig Idets gevandter” (Freud).

  Klimapolitikken er aggressiv og fjendtlig overfor borgerne og dansk erhverv.

  Idet hele taget er Acer-netværket et brud med national suverænitet.

  En Vaccinefabrik ejet af en ikke-herboende ansvarlig dansker/danske selskaber ligeså.
  Vacciner kan bruges som biologiske våben, hvis virkning først opdages for sent, mange år efter hele generationer kan være skadede.

  Det er den slags risici et land som Schweitz har forstået.

  De deltager ikke! i Acers ledninger, de bruger ikke! the Merit-order-prissætning.

  Men Nordeuropa fortsætter stædigt med
  dette for en “-isme”.

  Dansk realkredit er også noget ødelagt af en isme.

  Det var EUs af A/S-fanatisme, EUs topdown-ide fra 1990’erne. Det har 4 økonomi-professorer beskrevet, en af dem er Johannes Raaballe i Århus.

  • Hans Henrik Hansen

   “Det er kun Nordeuropa, der tror, at hele verden ikke er super ligeglade med CO2-klimateorien og en smule evt opvarmning heraf: Max: ca 0,13 grad/årti, siger de dygtigste rumfysikere, der ved allermest om hele klimaet”

   lidt fra WEF (‘Davos’) i 2021:

   “…Den slutna unipolära modellen kräver att nationella regeringarna underordnar sig ett globalt totalitärt system styrt av en elit som anses kvalificerade för att kontrollera och fördela avkastningen från de förment begränsade resurserna (t.ex. Parisavtalet om klimatet). Den multipolära modellen respekterar suveräna nationer och fokuserar på att frigöra nya resurser via vetenskapliga och tekniska framsteg. Den ena bygger på ett nollsummespel typ win-lose där de starkaste vinner, medan den andra som Xi och Putin står för bygger på dynamik som skapas med ett win-win samarbete som sägs gynna alla.

   Vid resursbrist och befolkningstillväxt, intar den styrande västliga oligarkin (t.ex. Bill Gates) en nymalthusiansk uppfattning att befolkningstillväxten måste stävjas baserat på planekonomiska matematiska modeller för ”bärkraft” i inbillade tillstånd av naturlig jämvikt. Xi och Putin framhåller en öppen modell som förespråkar vetenskapligt och tekniskt framåtskridande och reell (inte finansiell) tillväxt för att komma förbi fysiska begränsningar.

   Några enkla fakta som Malthusianer aldrig insett är att volymen av de fysiska resurser som utgör jorden är omkring ett tusen miljarder kubikkilometer. Den totala mängden material som tagits ut ur jorden och omvandlats under två århundraden av stark ekonomisk tillväxt utgör omkring 100 kubikkilometer. Med den takten tar det hundra miljoner år innan mänskligheten ianspråktagit 1% av jordens fysiska resurser. Hållbarhet handlar alltså inte om att resurserna på jorden är begränsade, utan om att inte nyttja dem på ett sätt som skadar ekosystemet. Globalisterna har hängt upp sig på frågan om utsläpp av koldioxid för att försvara sin Malthusianska syn. Det finns inga bevis för att högre koldioxidhalt ännu skadat ekosystemet – tvärt om…”

   https://anthropocene.live/2021/02/17/paradigmskifte-mellan-ost-och-vast/

 3. Hans Henrik Hansen

  “Pensionsfonde, der har solgt ud af deres fossile aktiviteter, har netop solgt dem til andre”

  – som så til gengæld nu kan høste dén gevinst, der ellers kunne være kommet selvsamme fonde til gode.
  Det bliver iøvrigt interessant at se, hvorledes Pensionsfondene vil forholde sig til den standende debat om “windfall tax” – som formentligt også vil(le) ramme nogle af de selskaber, som fondene har investeret i!?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*