Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Faktatjek under lavmålet

Klimarealismes hollandske søsterforening CLINTEL genudsendte i juni deres Verdens Klimaerklæring, med underskrifter fra 1100 forskere og andre relevante personer. Teksten i erklæringen er den samme, som blev offentliggjort for to år siden, og som kan læses i oversættelse på vores hjemmeside her.

Verdens Klimaerklæring

Erklæringen blev d. 18. august omtalt i mediet Daily Skeptic på internettet. Det gik viralt, medførte mange reaktioner og et stort antal mennesker så indlægget. Det var godt skrevet, her er en smagsprøve:

Verdens Klimaerklæring er det seneste tegn på, at den ”afgjorte” fantasi omkring klimaforandringer hastigt er ved at bryde sammen.

Artiklen blev omtalt på Facebook og så brød helvedet løs. Facebooks ”faktatjekkere” fra Climate Feedback – CF – (som vi tidligere har omtalt her på siden) kom på banen og kunne påsætte en etiket med dommen ”Ukorrekt”.

Niveauet hos CF er normalt lavt, og den eneste grund til, at de kan påkalde sig interesse, er deres magt over Facebook, der har lagt sit omdømme i deres hænder uden yderligere omtanke.

Daily Skeptic svarede igen 30. august og her følger en gennemgang af nogle af højdepunkterne. Hvis CF normalt ikke gør det særligt godt, så er det endnu ringere denne gang.

En indledende påstand (troserklæring?) fra CF:

Naturlig (ikke menneskelig) indflydelse på klimaforandringerne har stort set været stabil siden den moderne opvarmning startede, og al den til rådighed værende videnskabelige dokumentation peger på menneskeskabte drivhusgasser som den hoved-skyldige. Videnskabelige data indikerer også, at klimaforandringerne bidrager til mere voldsomme eller hyppigere naturkatastrofer som hedebølger, tørke og skybrud.

CF holder sig ikke for god til at så tvivl om modparten, der enten hævdes betalt af olieindustrien eller tilknyttet (gys!) The Heartland Institute.

CF forklarer, at klimaforskerne tjekker indflydelsen fra hhv. naturlige og menneskeskabte faktorer ved hjælp af simuleringer med klimamodellerne. Modellernes troværdighed dokumenteres ved at se på deres evne til at simulere udviklingen i klimaet. De har kunnet forudsige klimaet nøjagtigt siden 1970’erne. Modelresultaterne viser klart, at stigningen i den globale temperatur ikke kan forklares ved naturlige variationer alene men snarere dokumenterer, at det er menneskelige aktiviteter, der er årsagen.

Verdens Klimaerklæring påpeger de positive effekter af det øgede CO2-indhold på plantevæksten over hele Jorden. Det kan CF straks tilbagevise, fordi opvarmningen bl.a. vil føre til mere tørke og dårligere betingelser for planterne.

Mht. forekomsten af ekstremvejr citerer CF IPCC’s seneste rapport, der antyder, at der måske er kommet flere eller voldsommere begivenheder som følge af klimaforandringerne. IPCC udtrykker sig dog meget forsigtigt om den nuværende situation – til gengæld gør CF meget ud af at citere de dystre forudsigelser, hvis vi får en yderligere temperaturstigning op til de 1,5 eller 2 grader over ”førindustriel” tid. Men så er vi jo også tilbage til modellerne.

CF slutter med at omtale de 1100 eller 1200 underskrivere og påpeger, at mange af dem jo ikke er ”klimaforskere”.

I Daily Skeptic’s indlæg fra 30. august kan man læse en fyldig argumentation mod CF’s mildt sagt noget tynde og rutineprægede bedømmelse.

Påstanden, om at alle naturlige klimaforandringer er stoppet for 200 år siden, er jo nærmest grotesk. Hvorfor skulle de dog det, der er så mange beviser på store variationer i fortidens klima. Ligeledes er udsagnet om flere ekstreme vejrbegivenheder heller ikke underbygget af konkrete data eller statistikker af nogen art.

CF’s forsøg på at mistænkeliggøre underskriverne og forfatterne til Verdens Klimaerklæring, falder også lidt til jorden. CF refererer til en biografi af en af forfatterne, Antonino Zichichi, men den viser med al ønskelig tydelighed, at han er en højt kvalificeret forsker. Om han så har noget med The Heartland Institute at gøre, er jo sagen totalt uvedkommende.

CF er glad for klimamodellerne, de er også nemme at arbejde med, fordi man ved at justere på parametrene kan få de ønskede resultater frem. Men simuleringen af temperaturen de seneste 40-50 år slipper de nu ikke så godt fra, se fig. 1.

Fig. 1: De nye CMIP6-modellers simulering af temperaturen frem til 2021 sammenholdt med virkeligheden i form af UAH’s satellitmålinger (grøn kurve). De røde tynde kurver er de “varme” modeller, der forudsiger den største temperaturstigning (over 3 grader C ved en fordobling af CO2-indholdet), de blå er de tilsvarende “kolde”.

For egen regning kan vi tilføje, at klima-alarmister bruger meget krudt på at mane vidnesbyrdene om CO2’s gunstige effekt på plantevæksten i jorden. Men som også CF påpeger, så er effekten af den ekstra CO2 kun skadelig, når den kombineres med mere fiktive elementer som f.eks. tørke eller drastiske temperaturstigninger, begge dele hentet ud af klimamodellerne.

Endnu en gang må man undre sig over, at Facebook har lagt deres troværdighed i hænderne på en politiserende og videnskabeligt svagt funderet aktivist-organisation som Climate Feedback.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*