Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Verdens Klimaerklæring

Den hollandske organisation CLINTEL har fået over 700 videnskabs- og fagfolk til at underskrive en erklæring med et opråb til politikere og andre beslutningstagere vedrørende den såkaldte klimakrise.

Her følger en dansk oversættelse af erklæringen:

Verdens Klimaerklæring

Der er ikke nogen klimakrise

(World Climate Declaration – There is no Climate Emergency)

Et globalt netværk af 700 videnskabs- og fagfolk (deriblandt danske) står bag nærværende manifest, der er helt uomgængeligt. Klimavidenskab skal være mindre politisk, mens klimapolitikker skal være mere videnskabeligt funderede. Videnskabsfolk må åbent omtale usikkerheder og overdrivelser i deres forudsigelser af global opvarmning, mens politikere nøgternt skal opregne de reelle omkostninger og de forventede fordele ved de politiske tiltag.

Både naturlige og menneskeskabte faktorer fører til opvarmning

De geologiske vidnesbyrd viser, at jordens klima har varieret, så længe planeten har eksisteret, med naturlige kolde og varme perioder. Den Lille Istid endte så sent som i 1850. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at vi nu oplever en periode med opvarmning.

Opvarmningen går meget langsommere end forudset

Jordens temperatur er steget betydeligt mindre, end forudset af IPCC’s klimamodeller, der simulerer den menneskeskabte opvarmning. Gabet mellem den virkelige verden og klimamodellerne fortæller os, at vi er langt fra at forstå klimaforandringer.

Klimapolitikken er baseret på utilstrækkelige modeller

Klimamodeller har mange mangler og er langt fra at være brugbare værktøjer til global politik. De overdriver effekten af drivhusgasser, som f.eks. CO2. Samtidigt ser de bort fra, at en berigelse af atmosfæren med CO2 er gavnlig.

CO2 er føde til planterne, basis for alt liv på jorden

CO2 er ikke forurening. Den er nødvendig for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mere CO2 er gavnlig for naturen, jorden bliver grønnere: Et øget indhold af CO2 i luften har fremmet væksten af den globale plante-biomasse. CO2 er også godt for landbruget, den leder til større høstudbytter over hele jorden.

Global opvarmning har ikke ført til flere naturkatastrofer

Der er ikke noget statistisk belæg for, at global opvarmning har ledt til voldsommere orkaner, oversvømmelser, tørke eller lignende naturkatastrofer, eller gjort dem hyppigere. Til gengæld er der masser af dokumentation for, at CO2-begrænsende tiltag gør lige så meget skade, som de er kostbare.

Klimapolitik må respektere videnskabelige og økonomiske realiteter

Der er ikke nogen klimakrise. Derfor er der ingen grund til at gå i panik eller være bange. Vi er stærkt imod den skadelige og urealistiske målsætning om netto nul-udledninger af CO2, foreslået til 2050. Hvis bedre muligheder dukker op, og det gør de helt sikkert, har vi masser af tid til at tænke os om og tilpasse os. Målet med den globale politik bør være ”velstand til alle”, ved at sikre pålidelig energi til en rimelig pris, hele tiden. I et velhavende samfund er mænd og kvinder veluddannede, fødselsraterne er lave, og folk tager sig godt af miljøet.

Epilog

Verdens-klimaerklæringen har bragt en bred kreds af kompetente videnskabsfolk sammen fra hele verden*). Gruppens omfattende viden og erfaring er uundværlig, hvis man ønsker et balanceret, rationelt og kompetent syn på klimaforandringer.

Fra nu af vil gruppen fungere som det Globale Klima-Oplysende Råd (eng. Global Climate Intelligence Council). CLINTEL-rådet vil på opfordring eller uopfordret give rådgivning vedr. klimaforandringer og energiforsynings-ændringer til regeringer og selskaber i hele verden.

*) Det er ikke antallet af eksperter, men kvaliteten af argumentationen, der tæller.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. jan weber

  Santor du ævler, jeg har af mig selv valgt at undvære privatbil, og så er du rabiat a-kraft-tilbeder, og 200 mia? videnskabsmænd, wow de må da have ret, jeg har så slet ikke set deres krisevarsler men kun en erkendelse af, at vi er på en uheldig kurs og derfor må dreje på roret.

  At a-kraft set ikke er løsningen er nærmest indlysende, den intelligente løsning er at skrue ned for energiforbruget ved at tænke bare lidt over, hvornår det, vi bruger energi til, er nødvendigt, og ved at finde andre veje til komfort end bare at brænde noget energi af, isolering er en af vejene, men der er mange andre.

 2. Endelig kommer der et modsvar til de Ca. 200 milliarder videnskabsmænd der udsender krise varsler i flæng og som ALDRIG holder.

  I 1970 råbte tåberne ” nej til atomkraft ” men der er ikke en eneste af dem der vil undvære deres bil, TV, PC eller mobil så lad os ( dem ) æde al skam og start på Atom-Danmark og det kan kun går for langsomt.

  Ps. Vejen til billige El-biler er Atom-Kraft. Intet andet holder!

  • Ja, atomkraft bude være en vigtig del af “klimakampen”! – Men vi tilhængere må erkende, at den kun kan levere en vis andel af energien. – Nu leverer den ca. 11 % af elforbruget, som svarer til ca. 5% af energiforbruget.
   Så selv en ti-dobling af atomkraft, leverer “kun” 50 % af energien. Men så kan sol, vind og biomasse levere 20-30%, og så må naturgas og lidt olie dække resten i lang tid fremover.
   Men så er vi også nået meget langt mht reduktion af CO2-udsendelsen.
   Uden 10 x mere akraft bliver det højst 40 % CO2-fri energi, og det forslår som en vis skrædder et vist sted! (;-)

 3. Ulrik Wentzel

  Tak til dig Søren Hansen. Jeg læser engelsk, men glæder mig over at få de sidste nuancer med i dine oversættelser. Specielt mange amerikanske tekster med slang udtryk og forkortelser gør det svært.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*